~hilaire-fernandes/drgeo/trunk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
інтерактивна
динамічна
геометрія
математика
навчання (education)

За допомогою Dr. Geo ви зможете відчути геометрію: будувати і керувати
інтерактивними геометричними моделями. Вивчіть геометрію (і фізику!) у
простий візуальний і інтерактивний спосіб.

- Будуйте чотирикутники і вивчайте властивості паралелограмів,
 прямокутників, ромбів та квадратів.
- Накресліть трикутник та описане навколо нього кола, потім повільно
 перетягніть одну з його вершин до перетину з протилежною стороною. Наочно
 переконайтеся у тому, що пряма — це «нескінченне коло». Поясніть учням
 середньої школи ідею «схрещеного ковпака» ("crosscap") у проективній
 геометрії та топології.
- Вивчайте симетрію за допомогою прикладів логотипів автовиробників.
- Візуально переконайтеся у причинах того, що сума градусних мір всіх
 кутів трикутника дорівнює 180 градусів.
- Візуалізуйте властивості прямокутників, рівнобедрених та рівнобічних
 трикутників.
- Розберіться у принципах роботи Ньютонівського телескопа і пограйтеся
 з його моделлю.
- Пограйтеся з еліпсографом Архімеда, малюючи еліпс.
- Накресліть еліпс, потім перетягніть один з його фокусів і спостерігайте за
 його перетворенням на гіперболу.
- Пересуньте фокус лінзи на ескізі Dr. Geo і вивчіть перетворення
 справжнього перевернутого зображення у віртуальне пряме зображення.
 Скористайтеся макросами для поєднання двох лінз і створення мікроскопа у
 Dr. Geo.
- Вивчіть спосіб, у який Ератосфену вдалося виміряти окіл Землі.

Крім того, ви можете вивчити багато інших речей та створити власні приклади.


Взагалі, Dr. Geo є програмою інтерактивної геометрії. За її допомогою можна
створювати геометричні моделі, які працюватимуть відповідно до приписаних вами
законів. Програмою можна користуватися вдома і у школі, для початкового або
розвинутого рівня навчання. За допомогою безкоштовної версії для ПК ви
можете також будувати дуже складні ескізи і ділитися ними з іншими
користувачами, студентами або дітьми на планшетному комп’ютері.

За допомогою Dr. Geo ви можете будувати такі об’єкти:
 - довільну точку, рухому точку на кривій, точку перетину, середину відрізка
між двома точками.
- пряму, паралельну пряму, перпендикуляр, серединний перпендикуляр,
бісектрису, промінь, відрізок, вектор, коло, дугу, багатокутник,
геометричне місце точки.
- геометричне перетворення: симетрія, віддзеркалення, перенесення,
гомотетія (масштабування).
- відстань між об’єктами, довжина, координати, рівняння, довільний текст.
- макроси: навчіть Dr. Geo побудові складних визначних вами об’єктів.

Під час побудови об’єкта Dr. Geo здатен визначати природу об’єкта, який ви хочете побудувати,
слідкуючи за послідовністю побудови.

Наприклад, щоб побудувати коло, ви можете виконати такі дії:
1. Вибрати дві точки і скористатися можливістю Dr. Geo з побудови кола
за центром і точкою, через яке це коло проходить.
2. Вибрати одну точку і відрізок, а потім скористатися можливістю Dr. Geo з
побудови кола за центром і радіусом, рівним довжині відрізка.
3. Вибрати одну точку і значення, а потім скористатися можливістю Dr. Geo з
побудови кола за центром і визначеним розміром радіуса.

Якщо потрібно, Dr. Geo може у інтерактивному режимі будувати проміжні
точки: довільну точку на ескізі, рухому точку на кривій або точку перетину
двох кривих.