~hilaire-fernandes/drgeo/trunk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
tương tác động trong môn toán hình

Trở thành một chuyên gia vẽ các đối tượng hình học với Dr. Geo: vẽ và
tương tác với các đối tượng hình học. Tìm hiểu về hình học (và có thể
cả Vật lý nữa!) theo cách trực quan và hỗ trợ tương tác.

- Dựng hình tứ giác và khám phá các tính chất của hình bình hành, hình
 chữ nhật, hình thoi hoặc hình vuông.
- Vẽ một hình tam giác và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó, sau đó
 kéo một góc bất kỳ của tam giác đi qua cạnh đối diện. Và thật trực
 quan để bạn hình dung đường thằng là một “đường tròn vô hạn”. Điều
 đó thúc đẩy học sinh trung học tư duy “nhiều chiều” trong hình học
 xạ ảnh và tô-pô.
- Tìm hiểu tính chất đối xứng trong hình học, điều mà bạn có thể nhìn
 thấy trên logo các hãng xe hơi.
- Giúp bạn hiểu cách đo góc trong của một tam giác, và tổng 3 góc
 trong của tam giác luôn bằng 180 độ.
- Hình dung các tính chất của hình chữ nhật, tam giác cân hoặc tam
 giác đều.
- Tìm hiểu cách thức làm việc của kính thiên văn Niu-tơn (Newton) và
 chơi đùa với mô hình của nó.
- Chơi đùa với Dụng cụ vẽ hình elip của Ác-si-mét (Archimedes).
- Vẽ một hình elip, sau đó kéo 1 trong số 2 tiêu điểm của nó để thấy
 elip biến hình thành hy-pe-bô-líc thế nào.
- Di chuyển tâm đối xứng trong một bản vẽ của Dr. Geo, và tìm hiểu về
 cách tạo một ảnh đối xứng. Sử dụng chức năng macro để sắp đặt 2 tâm
 đối xứng tạo ra “mô hình kính hiển vi” của bạn trong Dr. Geo.
- Khám phá cách E-ra-thot-tơ-ni (Eratosthenes) tính toán chu vi trái
 đất.

Còn nhiều điều thú vị để bạn tự khám phá.

Tất cả những điều thú vị này có trong Dr. Geo – một ứng dụng dựng hình
hỗ trợ tương tác. Nó cho phép ai đó tạo ra một đối tượng hình học dễ
dàng trong khi sử dụng các công cụ thô sơ khác (com-pa, thước kẻ, …)
khá khó khăn. Nó có thể được sử dụng ở nhà hay ở trường học, ở cấp
tiểu học hay trung học. Với phiên bản miễn phí cho máy tính, bạn có
thể dựng được các hình phức tạp và chi tiết để chia sẻ với bạn bè, học
sinh hoặc các em nhỏ.

Với Dr. Geo bạn dựng hình theo nhiều cách:
- Cho điểm tự do, cho điểm di động trên đường cong, xác định giao
 điểm, trung điểm, trung tuyến của đoạn thẳng.
- Vẽ đường thẳng, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc (pháp
 tuyến), đường trung trực, đường phân giác, tia, đoạn thẳng, véc-tơ,
 đường tròn, cung tròn, đa giác, quỹ tích.
- Các phép biến hình: Phép đối xứng trục, Phép đối xứng tâm, Phép dời
 hình, Phép Phép vị tự.
- Tính khoảng cách giữa các đối tượng, độ dài, tọa độ, phương trình,
 chèn văn bản chú thích một cách thoải mái.
- Xây dựng macro: Tập huấn Dr. Geo cách xây dựng các đối tượng hình
 học phức tạp để rồi Dr. Geo sẽ tự vẽ theo cách được tập huấn.

Khi dựng hình, Dr. Geo suy luận từ ngữ cảnh để gợi ý cho bạn các thao
tác phù hợp, chẳng hạn:
1. Chọn 2 điểm sau đó Dr. Geo sẽ suy luận để dựng đường tròn khi biết
tâm và 1 điểm mà đường tròn đi qua.
2. Chọn một điểm và một đoạn thẳng, Dr. Geo sẽ dựng đường tròn xác
định bởi tâm là điểm đã cho và bán kính bằng độ dài đoạn thẳng.
3. Cho một điểm là tâm và độ dài bán kính bằng số để Dr. Geo dựng hình
tròn theo tâm và giá trí bán kính đó.

Khi cần thiết, Dr. Geo xác định các đối tượng trung gian bạn: điểm
(hoặc các điểm) tự do trên bản vẽ, các điểm di động trên đường cong
hoặc giao điểm của 2 đường cong.