~kdevelop/kgraphviewer/master

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
 <!ENTITY graphviz "<application
><ulink url=&#034;https://www.graphviz.org&#034;
>Graphviz</ulink
></application
>">
 <!ENTITY boost "<ulink url=&#034;https://www.boost.org&#034;
>Boost</ulink
>">
 <!ENTITY qanava "<application
>Qanava</application
>">
 <!ENTITY kcachegrind "<application
>KCacheGrind</application
>"
> <!--not in kdoctools 5.16-->
 <!ENTITY dot "<application
>DOT</application
>">
 <!ENTITY neato "<application
>NEATO</application
>">
 <!ENTITY twopi "<application
>TWOPI</application
>">
 <!ENTITY fdp "<application
>FDP</application
>">
 <!ENTITY circo "<application
>CIRCO</application
>">
 <!ENTITY % addindex "IGNORE">
 <!ENTITY % Catalan "INCLUDE"
><!-- change language only here -->
]>


<book id="kgraphviewer" lang="&language;">

<bookinfo>
<title
>El manual del &kgraphviewer;</title>

<authorgroup>
<author
><firstname
>Gaël</firstname
> <othername
></othername
> <surname
>de Chalendar</surname
> <affiliation
> <address
><email
>kleag@free.fr</email
></address>
</affiliation>
</author>
<author
><firstname
>Federico</firstname
> <othername
></othername
> <surname
>Zenith</surname
> <affiliation
> <address
><email
>federico.zenith@member.fsf.org</email
></address>
</affiliation>
</author>
&traductor.Antoni.Bella; 
</authorgroup>

<copyright>
<year
>2006</year>
<holder
>Ga&euml;l de Chalendar</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<!-- Put here the FDL notice. Read the explanation in fdl-notice.docbook
   and in the FDL itself on how to use it. -->
<legalnotice
>&FDLNotice;</legalnotice>

<date
>14 de desembre de 2020</date>
<releaseinfo
>&kgraphviewer; 2.4.3</releaseinfo>

<abstract>
<para
>El &kgraphviewer; és un visualitzador de gràfiques &dot; del &graphviz;. Està desenvolupat en la comunitat &kde;. Els programes del &graphviz; són motors de disseny de programari lliure per a gràfiques. Les gràfiques s'utilitzen habitualment en dominis científics i particularment en les ciències de la computació. </para>
<para
>El &kgraphviewer; mostra les gràfiques en una &IGU; moderna i fàcil d'emprar. </para>
</abstract>

<keywordset>
<keyword
>KDE</keyword>
<keyword
>kgraphviewer</keyword>
<keyword
>graphviz</keyword>
<keyword
>dot</keyword>
<keyword
>neato</keyword>
<keyword
>visualitzador</keyword>
</keywordset>

</bookinfo>

<chapter id="introduction">
<title
>Introducció</title>

<para
>El &kgraphviewer; és un visualitzador de gràfiques &dot; del &graphviz;. Els programes &graphviz; són motors de disseny de programari lliure per a gràfiques. El &kgraphviewer; mostra les gràfiques en una &IGU; moderna i fàcil d'emprar. Disposa de les següents característiques: <screenshot>
<screeninfo
>Aquí hi ha una captura de pantalla del &kgraphviewer;</screeninfo>
 <mediaobject>
  <imageobject>
   <imagedata fileref="kgraphviewer-snap-main.png" format="PNG"/>
  </imageobject>
  <textobject>
   <phrase
>La finestra principal del &kgraphviewer; mostrant un dels exemples del &graphviz;</phrase>
  </textobject>
 </mediaobject>
</screenshot>
<itemizedlist>
 <listitem
><para
>Fer zoom.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Càrrega de gràfiques diferents en pestanyes al mateix temps.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Emmagatzematge d'una llista dels fitxers recents.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Una vista d'ocell de la gràfica.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Panoràmica de la gràfica arrossegant el ratolí.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Impressió amb totes les característiques.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Dibuixat perfecte de totes les gràfiques d'exemple del &graphviz;.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>S'admeten els colors de node i vora, i totes les formes de node.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Elecció automàtica de &dot; per a gràfiques dirigides i &neato; per a les no dirigides.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Recàrrega manual o automàtica amb confirmació de l'usuari dels fitxers modificats (externament, i és configurable).</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Obertura d'instàncies noves de programa com a pestanyes noves en una instància existent (és configurable).</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Sistema d'ajuda.</para
></listitem>
 <listitem
><para
>Internacionalització.</para
></listitem>
</itemizedlist>
</para>

<para
>Les característiques planificades són: <itemizedlist>
	<listitem
><para
>Ús eventual de la biblioteca &qanava; per a donar suport a la representació interna de gràfiques.</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Desa les dades de la sessió sobre les gràfiques (programa de disseny emprat, factor de zoom, &etc;)</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Integració en el &kate; i &konqueror; (de manera que un canvi en la vista del &kate; de la gràfica redissenyarà i tornarà a carregar el fitxer en el &kgraphviewer;).</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Menú per a obrir el fitxer en el &kate; <emphasis
>o</emphasis
> per a obrir una katepart dins de la finestra del &kgraphviewer;.</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Càrrega de gràfiques grans i enormes (actualment, hi ha problemes de rendiment al voltant de 1.000 nodes i un truc per a no rebre nodes per sobre d'un límit especificat).</para
></listitem>
	<listitem
><para
>El suport progressiu de cada vegada més atributs i valors de &dot;.</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Disposició en segon pla (amb subprocessos per a no bloquejar la interfície, amb una barra de progrés).</para
></listitem>
</itemizedlist
></para>

<note
><para
>Recordeu que aquest programa inclou codi de l'eina GPL &kcachegrind; d'en Josef Weidendorfer, amb la seva autorització.</para
></note>
<note
><para
>També cal tenir en compte que el sistema d'impressió és de l'aplicació de base de dades &kexi; del &calligra;.</para
></note>

<para
>Un altre programari necessari: el &kgraphviewer; és un programa que utilitza l'eina &graphviz; de &dot; per al disseny de les gràfiques. Les seves dependències són: <itemizedlist>
	<listitem
><para
>Les biblioteques &Qt; i &kde-frameworks; versió 5.x.</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Les eines &graphviz; com a programes externs (provat amb la versió 2.8).</para
></listitem>
	<listitem
><para
>La biblioteca &boost; versió 1.36.</para
></listitem>
</itemizedlist
></para>

</chapter>

<chapter id="using-kgraphviewer">
<title
>Ús del &kgraphviewer;</title>

<sect1 id="using-kgraphviewer-mainwin">
<title
>La finestra principal</title>

<para
>La finestra principal mostra les gràfiques carregades, cadascuna en la seva pròpia pestanya. Inicialment, si inicieu el &kgraphviewer; sense arguments, la seva finestra principal estarà buida com en la captura de pantalla següent. En aquest cas, la barra d'eines només conté els elements <guibutton
>Obre...</guibutton
> i <guibutton
>Obre'n un de recent</guibutton
> (buit). Feu clic sobre el primer per a obrir el diàleg <guilabel
>Obre un fitxer</guilabel
> estàndard.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>La finestra principal inicial en obrir el &kgraphviewer; per primera vegada</screeninfo>
 <mediaobject>
  <imageobject>
   <imagedata fileref="kgraphviewer-snap-init.png" format="PNG"/>
  </imageobject>
  <textobject>
   <phrase
>La finestra principal inicial en obrir el &kgraphviewer; per primera vegada</phrase>
  </textobject>
  <caption
><para
>La finestra principal inicial en obrir el &kgraphviewer; per primera vegada</para
></caption>
 </mediaobject>
</screenshot>

<para
>Després de seleccionar un o diversos fitxers &dot;, la finestra principal s'assembla a la següent captura de pantalla:</para>

<screenshot>
<screeninfo
>La finestra principal del &kgraphviewer; amb diversos fitxers oberts</screeninfo>
 <mediaobject>
  <imageobject>
   <imagedata fileref="kgraphviewer-snap-main.png" format="PNG"/>
  </imageobject>
  <textobject>
   <phrase
>La finestra principal del &kgraphviewer; amb diversos fitxers oberts</phrase>
  </textobject>
  <caption
><para
>La finestra principal del &kgraphviewer; amb diversos fitxers oberts</para
></caption>
 </mediaobject>
</screenshot>

<para
>Com podeu veure, si la gràfica és més gran que l'àrea disponible, es mostrarà una vista d'ocell en una cantonada. Podreu escollir amb el menú contextual si la posició òptima d'aquest resum s'ha de calcular automàticament o col·locar-lo on vulgueu.</para>

<sect2>
<title
>Moure la gràfica dins de la finestra</title>

<para
>Per a moure la gràfica, podeu: <itemizedlist>
	<listitem
><para
>Fer-hi clic i arrossegar-la.</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Utilitzar les barres de desplaçament.</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Prémer les tecles de fletxa.</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Fer clic en algun lloc de la vista d'ocell.</para
></listitem>
	<listitem
><para
>Utilitzar la roda del ratolí (amunt i avall sense modificador, esquerra i dreta amb la tecla &Alt; premuda).</para
></listitem>
	<listitem
><para
>O fer clic i arrossegar en la vista d'ocell.</para
></listitem>
</itemizedlist
></para>
</sect2>

<sect2>
<title
>Fer zoom</title>

<para
>Per a fer zoom, podeu utilitzar els botons <guibutton
><inlinemediaobject
> <imageobject
> <imagedata fileref="kgraphviewer-but-zoomin.png" format="PNG"/> </imageobject
> </inlinemediaobject
> </guibutton
> i <guibutton
><inlinemediaobject
> <imageobject
> <imagedata fileref="kgraphviewer-but-zoomout.png" format="PNG"/> </imageobject
> </inlinemediaobject
> </guibutton
> de la barra d'eines per a apropar i allunyar, o mantenir premuda la tecla &Maj; mentre feu girar la roda del ratolí. En fer zoom, el rectangle vermell a la vista d'ocell indicarà que la zona mostrada es fa cada vegada més petita. Si fos més petit que 10 píxels en el seu costat més curt, per a romandre visible serà substituït per un rectangle vermell ple. Ho podeu veure en la captura de pantalla a continuació.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Una gràfica en el nivell de zoom màxim</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-zmax.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Una gràfica en el nivell de zoom màxim</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Una gràfica en el nivell de zoom màxim</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>El zoom està limitat en ambdues direccions per un factor de 10. Podeu veure a continuació el factor de zoom màxim sobre una gràfica.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Una gràfica en el nivell màxim d'allunyament</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-zmin.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Una gràfica en el nivell màxim d'allunyament</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Una gràfica en el nivell màxim d'allunyament</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>
</sect2>

<sect2>
<title
>Maneig dels fitxers de gràfica</title>

<sect3>
<title
>Fitxers modificats en el disc</title>

<para
>Si un fitxer carregat en el &kgraphviewer; és modificat per un altre programa, es mostrarà el següent diàleg:</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Diàleg per a recarregar un fitxer modificat en el disc</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-ask1.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Diàleg per a recarregar un fitxer modificat en el disc</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Diàleg per a recarregar un fitxer modificat en el disc</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>Podeu optar per tornar a carregar la gràfica o ignorar el canvi. També podeu fer que el &kgraphviewer; recordi la vostra elecció, per la qual cosa farà el mateix la pròxima vegada. Si més tard voleu modificar la vostra elecció, trieu l'element de menú <menuchoice
><guimenu
>Arranjament</guimenu
><guimenuitem
>Configura el &kgraphviewer;...</guimenuitem
></menuchoice
>. Vegeu <xref linkend="kgraphviewer-configuration"/>.</para>
</sect3>

<sect3
><title
>Fitxers i finestres</title>
<para
>Quan obriu un fitxer de gràfica des de fora d'una instància del &kgraphviewer; en execució, &pex;, des d'un navegador de fitxers o la línia d'ordres, teniu l'opció d'obrir una finestra nova del &kgraphviewer; o obrir la gràfica en una pestanya nova a la finestra existent. Això es fa amb el diàleg de sota.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Diàleg per a obrir una finestra nova</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-ask2.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Diàleg per a obrir una finestra nova</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Diàleg per a obrir una finestra nova</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>Pel que fa a l'opció anterior, podreu desar la vostra elecció com a predeterminada i modificar-la més tard en el diàleg de configuració.</para>

</sect3>

<sect3>
<title
>Maneig de les sessions</title>

<para
>A l'inici, podreu optar per tornar a obrir les gràfiques que havíeu obert la vegada anterior. De nou, podreu desar la vostra elecció i canviar-la més tard.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Diàleg per a tornar a carregar la gràfica de la sessió anterior a l'inici</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-ask3.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Diàleg per a tornar a carregar la gràfica de la sessió anterior a l'inici</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Diàleg per a tornar a carregar la gràfica de la sessió anterior a l'inici</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

</sect3>

</sect2>

</sect1>

<sect1 id="kgraphviewer-printing">
<title
>Imprimir les gràfiques</title>
<para
>Proveu els botons <guibutton
>Vista prèvia d'impressió</guibutton
> o <guibutton
>Configuració de la pàgina</guibutton
> per a explorar les opcions d'impressió.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Diàleg de configuració de la pàgina</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-psetup1.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Diàleg de configuració de la pàgina</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Diàleg de configuració de la pàgina</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>Podeu configurar les opcions d'impressió perquè ajustin la gràfica exactament en una pàgina, com es mostra a continuació:</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Configuració de la vista prèvia de la pàgina perquè càpiga en una pàgina</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-ppview1.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Configuració de la vista prèvia de la pàgina perquè càpiga en una pàgina</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Configuració de la vista prèvia de la pàgina perquè càpiga en una pàgina</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>També podreu triar com dividir la gràfica en múltiples pàgines. El nombre de pàgines horitzontals i verticals es pot triar de forma independent.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Vista prèvia de la pàgina configurada per a cabre en múltiples pàgines i per a emplenar</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-ppview2.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Vista prèvia de la pàgina configurada per a cabre en múltiples pàgines i per a emplenar</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Vista prèvia de la pàgina configurada per a cabre en múltiples pàgines i per a emplenar</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>Finalment, quan utilitzeu múltiples pàgines, podreu optar per fer que la part de la gràfica en cada pàgina s'ajusti a la seva pàgina com es mostra a sobre, sense mantenir la relació d'aspecte o mantenint-la. En aquest últim cas, les pàgines no s'emplenaran.</para>

<para
>Podeu canviar la mida de les pàgines i els marges:</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Diàleg de mida i marges de la pàgina</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-pagesmarges.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Diàleg de mida i marges de la pàgina</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Diàleg de mida i marges de la pàgina</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>També podeu canviar el tipus de lletra, capçaleres i peus de pàgina:</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Configuració de la vista prèvia de la pàgina per a cabre en múltiples pàgines sense capçalera i un tipus de lletra diferent</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-ppview3.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Configuració de la vista prèvia de la pàgina per a cabre en múltiples pàgines sense capçalera i un tipus de lletra diferent</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Configuració de la vista prèvia de la pàgina per a cabre en múltiples pàgines sense capçalera i un tipus de lletra diferent</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

</sect1>

<sect1 id="kgraphviewer-configuration">
<title
>Configurar el &kgraphviewer;</title>

<para
>La pàgina <guilabel
>Aparença</guilabel
> permet canviar el color de fons predeterminat que s'empra en el &kgraphviewer; si una gràfica no té el seu propi color de fons.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Pàgina per a canviar l'aparença d'una gràfica</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-config-appearance.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Pàgina per a canviar l'aparença d'una gràfica</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Pàgina per a canviar l'aparença d'una gràfica</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>La pàgina <guilabel
>En analitzar</guilabel
> permet seleccionar una ordre externa o la biblioteca interna per a analitzar els fitxers &dot; del &graphviz;.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Pàgina per a tornar a carregar els fitxers modificats en el disc al diàleg de configuració</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-config-parsing.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Pàgina per a tornar a carregar els fitxers modificats en el disc al diàleg de configuració</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Pàgina per a tornar a carregar els fitxers modificats en el disc al diàleg de configuració</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>La pàgina <guilabel
>En tornar a carregar</guilabel
> permet canviar el comportament del &kgraphviewer; quan una altra aplicació canvia un fitxer en el disc. Podeu triar una acció predeterminada (recarregar automàticament o ignorar els canvis) o que se us pregunti cada vegada.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Pàgina per a tornar a carregar els fitxers modificats en el disc al diàleg de configuració</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-config1.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Pàgina per a tornar a carregar els fitxers modificats en el disc al diàleg de configuració</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Pàgina per a tornar a carregar els fitxers modificats en el disc al diàleg de configuració</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>La pàgina <guilabel
>En obrir</guilabel
> permet canviar el comportament del &kgraphviewer; quan s'obre un fitxer de gràfica des de fora de la sessió actual. Podeu triar una acció predeterminada (obrir en una finestra existent o en una nova) o que se us pregunti cada vegada.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Pàgina per a obrir fitxers nous en una finestra existent en el diàleg de configuració</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-config2.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Pàgina per a obrir fitxers nous en una finestra existent en el diàleg de configuració</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Pàgina per a obrir fitxers nous en una finestra existent en el diàleg de configuració</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

<para
>La pàgina <guilabel
>Gestió de sessions</guilabel
> permet canviar el comportament d'inici del &kgraphviewer;. Podeu triar una acció predeterminada (tornar a obrir o no els fitxers de la sessió anterior) o que se us pregunti cada vegada.</para>

<screenshot>
<screeninfo
>Pàgina per a tornar a obrir fitxers de la sessió anterior en el diàleg de configuració</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="kgraphviewer-snap-config3.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Pàgina per a tornar a obrir fitxers de la sessió anterior en el diàleg de configuració</phrase>
</textobject>
<caption
><para
>Pàgina per a tornar a obrir fitxers de la sessió anterior en el diàleg de configuració</para
></caption>
</mediaobject>
</screenshot>

</sect1>

<sect1 id="using-kgraphviewer-misc">
<title
>Funcions de miscel·lània</title>

<para
>El menú contextual, que normalment s'obté fent clic amb el &BDR; sobre la vista de la gràfica, ofereix altres possibilitats: <variablelist>
<varlistentry>
<term
><guisubmenu
>Disseny</guisubmenu
></term>
<listitem
><para
>Permet triar entre diversos algoritmes de disseny del &graphviz; o triar-ne un propi. Les entrades, com es descriu a la pàgina inicial del &graphviz;, són les següents: <variablelist>
	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>&dot;</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Algorisme &dot;, predeterminat per a gràfiques dirigides. Produeix dibuixos <quote
>jeràrquics</quote
> o en capes de gràfiques dirigides. L'algoritme de disseny col·loca les vores en la mateixa direcció (de dalt a baix o d'esquerra a dreta) i després intenta evitar els encreuaments de les vores i reduir la longitud de la vora.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>&neato;</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Algorisme &neato;, predeterminat per a gràfiques no dirigides. Produeix disposicions de <quote
>model de primavera</quote
>. Utilitza l'algoritme Kamada-Kawai, el qual és equivalent a l'escalat estadístic multidimensional.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>&twopi;</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Algorisme &twopi;, per a gràfiques dirigides i no dirigides. Disposició radial, després de Graham Wills 1997.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>&fdp;</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Algorisme &fdp;, per a gràfiques no dirigides. Produeix disposicions de <quote
>model de primavera</quote
>. Implementa l'heurística Fruchterman-Reingold, inclòs un solucionador de quadrícula múltiple que gestiona gràfiques més grans i gràfiques agrupades no dirigides.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>&circo;</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Algorisme &circo;. Produeix un disseny circular, després de Six i Tollis 1999, Kauffman i Wiese 2002. Adequat per a certs diagrames de múltiples estructures cícliques.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>Especifica l'ordre de disseny</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Obre un diàleg que us permetrà especificar una ordre de disseny executada per l'intèrpret d'ordres. Aquesta ordre haurà d'acceptar un paràmetre, el nom del fitxer de gràfica, i escriure el seu disseny a la sortida estàndard en el llenguatge xdot. D'aquesta manera, podreu donar opcions específiques a una de les ordres anteriors, o aplicar un filtre modificant la vostra gràfica abans d'executar-lo a través del &dot;.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>Reinicialitza l'ordre de disseny a la predeterminada</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Determina el tipus de gràfica (dirigida o no) i aplica l'algorisme predeterminat, actualment &dot; i &neato; respectivament.</para
></listitem>
	</varlistentry>
	</variablelist>
	</para
></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term
><guisubmenu
>Exporta la gràfica</guisubmenu
></term>
<listitem
><para>
	<variablelist>
	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>Com a imatge...</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Permet exportar tota la gràfica a tots els formats d'imatge admesos.</para
></listitem>
	</varlistentry>
	</variablelist>
</para
></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term
><guimenu
>Habilita la vista d'ocell</guimenu
></term>
<listitem
><para
>Quan està marcada, la vista d'ocell es mostrarà quan sigui necessari. En cas contrari, s'ocultarà i el seu menú de posicionament estarà desactivat.</para
></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term
><guisubmenu
>Vista d'ocell</guisubmenu
></term>
<listitem
><para
>Configura on posar la vista d'ocell en la vista de la gràfica. Les opcions possibles són: <variablelist>
	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>Extrem superior esquerre</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Col·loca la vista d'ocell a la cantonada superior esquerra.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>Extrem superior dret</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Col·loca la vista d'ocell a la cantonada superior dreta.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>Extrem inferior esquerre</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Col·loca la vista d'ocell a la cantonada inferior esquerra.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>Extrem inferior dret</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Col·loca la vista d'ocell a la cantonada inferior dreta.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><guimenuitem
>Automàtica</guimenuitem
></term>
	<listitem
><para
>Tria automàticament la millor posició per a ocultar la menor quantitat possible de la gràfica.</para
></listitem>
	</varlistentry>
	</variablelist>
</para
></listitem>
</varlistentry>

</variablelist
></para>

</sect1>

</chapter>

<chapter id="commands">
<title
>Referència d'ordres</title>

<sect1 id="kgraphviewer-commands-menus">
<title
>Els menús del &kgraphviewer;</title>

<sect2>
<title
>El menú Fitxer</title>

<variablelist>
	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>N</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Fitxer</guimenu
> <guimenuitem
>Nou</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Obre</action
> una finestra nova del &kgraphviewer;.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>O</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Fitxer</guimenu
> <guimenuitem
>Obre...</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Mostra</action
> el diàleg <guilabel
>Obre un fitxer</guilabel
>.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><guimenu
>Fitxer</guimenu
> <guisubmenu
>Obre'n un de recent</guisubmenu
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Mostra</action
> la llista dels deu fitxers de gràfica oberts més recentment.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><guimenu
>Fitxer</guimenu
><guisubmenu
>Exporta la gràfica</guisubmenu
><guimenuitem
>Com a imatge...</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
>Permet <action
>exportar</action
> tota la gràfica a tots els formats d'imatge admesos.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>P</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Fitxer</guimenu
> <guimenuitem
>Imprimeix...</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Imprimeix</action
> la gràfica actual utilitzant els paràmetres d'impressió establerts actualment.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><shortcut
><keycombo action="simul"
>&Ctrl;&Maj;<keycap
>P</keycap
></keycombo
></shortcut
> <guimenu
>Fitxer</guimenu
> <guimenuitem
>Vista prèvia d'impressió...</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Obre</action
> la finestra <guilabel
>Vista prèvia d'impressió</guilabel
> per a la gràfica actual.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><guimenu
>Fitxer</guimenu
><guimenuitem
>Configuració de la pàgina</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Obre</action
> el diàleg <guilabel
>Configuració de la pàgina</guilabel
> per a la gràfica actual.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>Q</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Fitxer</guimenu
> <guimenuitem
>Surt</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Surt</action
> del &kgraphviewer;.</para
></listitem>
	</varlistentry>
</variablelist>
</sect2>

<sect2>
<title
>El menú Visualitza</title>

<variablelist>
	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>+</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Visualitza</guimenu
> <guimenuitem
>Amplia</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Amplia</action
> la gràfica actual en un 10%.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>-</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Visualitza</guimenu
> <guimenuitem
>Redueix</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Redueix</action
> la gràfica actual en un 10%.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><guimenu
>Visualitza</guimenu
><guimenuitem
>Torna a mostrar</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
><action
>Torna a carregar</action
> la gràfica actual.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><guimenu
>Visualitza</guimenu
><guisubmenu
>Selecciona l'algoritme de disseny</guisubmenu
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
>Obre un submenú amb diversos algoritmes de disseny del &graphviz; per a la gràfica actual.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><shortcut
><keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>B</keycap
></keycombo
></shortcut
><guimenu
>Visualitza</guimenu
><guimenuitem
>Habilita la vista d'ocell</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
>Quan està marcada, la vista d'ocell es mostrarà quan sigui necessari. En cas contrari, s'ocultarà i el seu menú de posicionament estarà desactivat.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><menuchoice
><guimenu
>Visualitza</guimenu
><guimenuitem
>Vista d'ocell</guimenuitem
></menuchoice
></term>
	<listitem
><para
>Configura on posar la vista d'ocell a la vista de la gràfica. Les opcions són: <variablelist>
		<varlistentry>
		<term
><guimenuitem
>Extrem superior esquerre</guimenuitem
></term>
		<listitem
><para
>Col·loca la vista d'ocell a la cantonada superior esquerra.</para
></listitem>
		</varlistentry>

		<varlistentry>
		<term
><guimenuitem
>Extrem superior dret</guimenuitem
></term>
		<listitem
><para
>Col·loca la vista d'ocell a la cantonada superior dreta.</para
></listitem>
		</varlistentry>

		<varlistentry>
		<term
><guimenuitem
>Extrem inferior esquerre</guimenuitem
></term>
		<listitem
><para
>Col·loca la vista d'ocell a la cantonada inferior esquerra.</para
></listitem>
		</varlistentry>

		<varlistentry>
		<term
><guimenuitem
>Extrem inferior dret</guimenuitem
></term>
		<listitem
><para
>Col·loca la vista d'ocell a la cantonada inferior dreta.</para
></listitem>
		</varlistentry>

		<varlistentry>
		<term
><guimenuitem
>Automàtica</guimenuitem
></term>
		<listitem
><para
>Tria automàticament la millor posició per a ocultar la menor quantitat possible de la gràfica.</para
></listitem>
		</varlistentry>
	</variablelist
></para
></listitem>
	</varlistentry>
</variablelist>

</sect2>

<sect2>
<title
>Els menús Arranjament i Ajuda</title>

<para
>El &kgraphviewer; té la configuració comuna al &kde; i els elements dels menús <guimenu
>Arranjament</guimenu
> i <guimenu
>Ajuda</guimenu
>. Per a obtenir més informació, llegiu les seccions sobre <ulink url="help:/fundamentals/menus.html#menus-settings"
>El menú Arranjament</ulink
> i <ulink url="help:/fundamentals/menus.html#menus-help"
>El menú Ajuda</ulink
> en els Fonaments del &kde;. </para>

</sect2>
</sect1>

<sect1 id="kgraphviewer-commands-toolbars">
<title
>Les barres d'eines del &kgraphviewer;</title>

<sect2>
<title
>La barra d'eines principal</title>
<!--document-new-->
<variablelist>
	<varlistentry
><!--document-open-->
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-open.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Mostra</action
> el diàleg <guilabel
>Obre un fitxer</guilabel
>.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry
><!--document-open-recent-->
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-prev.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Mostra</action
> la llista dels fitxers oberts recentment.</para
></listitem>
	</varlistentry>
<!--document-close-->
	<!--varlistentry>
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-print.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Prints the graph</action
> using current setup.</para
></listitem>
	</varlistentry-->

	<varlistentry>
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-preview.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Mostra</action
> el diàleg <guilabel
>Vista prèvia d'impressió</guilabel
>.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<!--varlistentry>
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-psetup.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Shows</action
> the <guilabel
>Page Setup</guilabel
> dialog.</para
></listitem>
	</varlistentry-->
</variablelist>
</sect2>

<sect2>
<title
>La barra d'eines de visualització</title>

<variablelist>
	<!--varlistentry>
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-reload.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Reloads</action
> the current graph.</para
></listitem>
	</varlistentry-->

	<varlistentry>
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-layout.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Edita</action
> l'ordre de disseny o <action
>mostra</action
> la llista d'algoritmes de disseny que hi ha predefinits.</para
></listitem>
	</varlistentry>
	
	<varlistentry
><!--zoom-in-->
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-zoomin.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Amplia</action
> la gràfica actual en un 10%.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry
><!--zoom-out-->
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-zoomout.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Redueix</action
> la gràfica actual en un 10%.</para
></listitem>
	</varlistentry>
</variablelist>
<!--kgraphviewer-bev "Enable Bird's-eye View"-->
</sect2>

<sect2>
<title
>La barra d'eines d'ajuda</title>

<variablelist>
	<varlistentry
><!--help-contextual-->
	<term
><guibutton
><inlinemediaobject
><imageobject
><imagedata fileref="kgraphviewer-but-whatsthis.png" format="PNG"/></imageobject
></inlinemediaobject
></guibutton
></term>
	<listitem
><para
><action
>Mostra</action
> el punter del ratolí «<guilabel
>Què és això?</guilabel
>». Feu clic amb ell sobre un element de la &IGU; per a obtenir ajuda sobre com emprar-lo (si aquesta ajuda existeix).</para
></listitem>
	</varlistentry>
</variablelist>
</sect2>

</sect1>
</chapter>

<chapter id="credits">
<title
>Crèdits i llicència</title>

<sect1 id="kgraphviewer-credits-program">
<title
>Programa</title>

<sect2>
<title
>Autors principals</title>
<para
>Copyright del programa 2005-2006 Ga&euml;l de Chalendar <email
>kleag@free.fr</email
></para>
</sect2>

<sect2>
<title
>Col·laboradors (a completar)</title>
<itemizedlist>
	<listitem
><para
>Reimar D&ouml;ffinger <email
>Reimar.Doeffinger@stud.uni-karlsruhe.de</email
></para
></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>
</sect1>

<sect1 id="kgraphviewer-credits-userguide">
<title
>Guia d'usuari</title>
<para
>Copyright de la documentació 2006 Ga&euml;l de Chalendar <email
>kleag@free.fr</email
></para>
<sect2>
<title
>Col·laboradors</title>
<itemizedlist>
 <listitem
><para
>Federico Zenith <email
>federico.zenith@member.fsf.org</email
></para
></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>
</sect1>

<sect1 id="kgraphviewer-credits-other">
<title
>Altres crèdits</title>
<para
>Aquest programa conté codi reutilitzat dels següents projectes de programari lliure:</para>
<variablelist>
	<varlistentry>
	<term
><ulink url="https://kcachegrind.github.io/html/Home.html"
>&kcachegrind;</ulink
></term>
	<listitem
><para
>Classes de model i vista inicial de la gràfica.</para
></listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	<term
><ulink url="http://www.kexi-project.org/"
>&kexi;</ulink
></term>
	<listitem
><para
>Classes de configuració de la impressió i vista prèvia.</para
></listitem>
	</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>

<sect1 id="kgraphviewer-credits-licenses"
><title
>Llicències</title>
<para
>Traductor de la documentació: &credits.Antoni.Bella;</para
> &underFDL; &underGPL; </sect1>

</chapter>

&documentation.index;
</book>