~numerigraphe-team/openobject-server/7.0-ocb-runbot-inventory-dummy-moves-test

« back to all changes in this revision

Viewing changes to openerp/addons/base/i18n/nb.po

  • Committer: Launchpad Translations on behalf of openerp
  • Date: 2014-05-15 06:10:38 UTC
  • Revision ID: launchpad_translations_on_behalf_of_openerp-20140515061038-tne4dch06doax86c
Launchpad automatic translations update.

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
8
8
"Project-Id-Version: openobject-server\n"
9
9
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10
10
"POT-Creation-Date: 2013-06-07 19:35+0000\n"
11
 
"PO-Revision-Date: 2014-05-12 17:21+0000\n"
 
11
"PO-Revision-Date: 2014-05-14 23:06+0000\n"
12
12
"Last-Translator: Kenneth Aalberg <kenneaal@gmail.com>\n"
13
13
"Language-Team: Norwegian Bokmal <nb@li.org>\n"
14
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
 
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-05-13 06:27+0000\n"
18
 
"X-Generator: Launchpad (build 17002)\n"
 
17
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-05-15 06:10+0000\n"
 
18
"X-Generator: Launchpad (build 17007)\n"
19
19
 
20
20
#. module: base
21
21
#: model:ir.module.module,description:base.module_account_check_writing
8891
8891
#. module: base
8892
8892
#: field:ir.module.module,maintainer:0
8893
8893
msgid "Maintainer"
8894
 
msgstr ""
 
8894
msgstr "Vedlikeholdes av"
8895
8895
 
8896
8896
#. module: base
8897
8897
#: field:ir.sequence,suffix:0
8913
8913
msgid ""
8914
8914
"Select this if you want to set company's address information  for this "
8915
8915
"contact"
8916
 
msgstr ""
 
8916
msgstr "Velg dette hvis du vil sette en firmaadresse for denne kontakten"
8917
8917
 
8918
8918
#. module: base
8919
8919
#: field:ir.default,field_name:0
8923
8923
#. module: base
8924
8924
#: selection:base.language.install,lang:0
8925
8925
msgid "Spanish (PE) / Español (PE)"
8926
 
msgstr "Spanish (PE) / Español (PE)"
 
8926
msgstr "Spansk (PE) / Español (PE)"
8927
8927
 
8928
8928
#. module: base
8929
8929
#: selection:base.language.install,lang:0
8930
8930
msgid "French (CH) / Français (CH)"
8931
 
msgstr "French (CH) / Français (CH)"
 
8931
msgstr "Fransk (CH) / Français (CH)"
8932
8932
 
8933
8933
#. module: base
8934
8934
#: model:res.partner.category,name:base.res_partner_category_13
8935
8935
msgid "Distributor"
8936
 
msgstr ""
 
8936
msgstr "Distributør"
8937
8937
 
8938
8938
#. module: base
8939
8939
#: help:ir.actions.server,subject:0
8942
8942
"the same values as those available in the condition field, e.g. `Hello [[ "
8943
8943
"object.partner_id.name ]]`"
8944
8944
msgstr ""
 
8945
"Epost emne, kan inneholde uttrykk i doble braketter basert på samme verdier "
 
8946
"som er tilgjengelige i alternativfeltet, f. eks 'Hallo "
 
8947
"[[object.partner_id.name]]'"
8945
8948
 
8946
8949
#. module: base
8947
8950
#: help:res.partner,image:0
8949
8952
"This field holds the image used as avatar for this contact, limited to "
8950
8953
"1024x1024px"
8951
8954
msgstr ""
 
8955
"Dette feltet inneholder bildet som brukes som avatar for denne kontakten, "
 
8956
"begrenset til 1024x1024 piksler"
8952
8957
 
8953
8958
#. module: base
8954
8959
#: model:res.country,name:base.to
8962
8967
"serialization field, instead of having its own database column. This cannot "
8963
8968
"be changed after creation."
8964
8969
msgstr ""
 
8970
"Hvis satt, vil dette feltet bli lagret i serialiseringsfeltet istedet for en "
 
8971
"egen databasekolonne. Dette kan ikke endres etter opprettelse."
8965
8972
 
8966
8973
#. module: base
8967
8974
#: view:res.partner.bank:0
8968
8975
msgid "Bank accounts belonging to one of your companies"
8969
 
msgstr ""
 
8976
msgstr "Bankkontoer som tilhører en av dine firmaer"
8970
8977
 
8971
8978
#. module: base
8972
8979
#: model:ir.module.module,description:base.module_account_analytic_plans
9028
9035
#. module: base
9029
9036
#: view:base.language.export:0
9030
9037
msgid "POEdit"
9031
 
msgstr ""
 
9038
msgstr "POEdit"
9032
9039
 
9033
9040
#. module: base
9034
9041
#: view:ir.values:0
9035
9042
msgid "Client Actions"
9036
 
msgstr ""
 
9043
msgstr "Klienthandlinger"
9037
9044
 
9038
9045
#. module: base
9039
9046
#: field:res.partner.bank.type,field_ids:0
9040
9047
msgid "Type Fields"
9041
 
msgstr ""
 
9048
msgstr "Typefelt"
9042
9049
 
9043
9050
#. module: base
9044
9051
#: model:ir.module.module,summary:base.module_hr_recruitment
9045
9052
msgid "Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews"
9046
 
msgstr ""
 
9053
msgstr "Jobber, rekruttering, søknader, jobbintervju"
9047
9054
 
9048
9055
#. module: base
9049
9056
#: code:addons/base/module/module.py:539
9052
9059
"You try to upgrade a module that depends on the module: %s.\n"
9053
9060
"But this module is not available in your system."
9054
9061
msgstr ""
9055
 
"You try to upgrade a module that depends on the module: %s.\n"
9056
 
"But this module is not available in your system."
 
9062
"Du prøvde å oppgrade en modul som er avhengig av en annen modul, %s,\n"
 
9063
"men den modulen er ikke installert på systemet ditt."
9057
9064
 
9058
9065
#. module: base
9059
9066
#: model:ir.module.module,description:base.module_portal_project_long_term
9065
9072
"================\n"
9066
9073
"    "
9067
9074
msgstr ""
 
9075
"\n"
 
9076
"Denne modulen legger til nødvendige sikkerhetsregler og tilgangsrettigheter "
 
9077
"for prosjekter og portal.\n"
 
9078
"============================================================================="
 
9079
"================\n"
 
9080
"    "
9068
9081
 
9069
9082
#. module: base
9070
9083
#: help:res.currency,position:0
9071
9084
msgid ""
9072
9085
"Determines where the currency symbol should be placed after or before the "
9073
9086
"amount."
9074
 
msgstr ""
 
9087
msgstr "Skal valutasymbolet vises før eller etter beløpet?"
9075
9088
 
9076
9089
#. module: base
9077
9090
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_pad_project
9086
9099
#. module: base
9087
9100
#: view:ir.rule:0
9088
9101
msgid "Full Access Right"
9089
 
msgstr ""
 
9102
msgstr "Full tilgang"
9090
9103
 
9091
9104
#. module: base
9092
9105
#: field:res.partner.category,parent_id:0
9101
9114
#. module: base
9102
9115
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_web_shortcuts
9103
9116
msgid "Web Shortcuts"
9104
 
msgstr ""
 
9117
msgstr "Websnarveier"
9105
9118
 
9106
9119
#. module: base
9107
9120
#: view:res.partner:0
9114
9127
#. module: base
9115
9128
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_l10n_at
9116
9129
msgid "Austria - Accounting"
9117
 
msgstr ""
 
9130
msgstr "Sveits - Regnskapsføring"
9118
9131
 
9119
9132
#. module: base
9120
9133
#: model:ir.model,name:base.model_ir_ui_menu
9124
9137
#. module: base
9125
9138
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_project
9126
9139
msgid "Project Management"
9127
 
msgstr ""
 
9140
msgstr "Prosjektstyring"
9128
9141
 
9129
9142
#. module: base
9130
9143
#: view:ir.module.module:0
9139
9152
#. module: base
9140
9153
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_analytic
9141
9154
msgid "Analytic Accounting"
9142
 
msgstr ""
 
9155
msgstr "Analytisk bokføring"
9143
9156
 
9144
9157
#. module: base
9145
9158
#: model:ir.model,name:base.model_ir_model_constraint
9146
9159
msgid "ir.model.constraint"
9147
 
msgstr ""
 
9160
msgstr "ir.model.constraint"
9148
9161
 
9149
9162
#. module: base
9150
9163
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_web_graph
9151
9164
msgid "Graph Views"
9152
 
msgstr ""
 
9165
msgstr "Grafvisninger"
9153
9166
 
9154
9167
#. module: base
9155
9168
#: help:ir.model.relation,name:0
9156
9169
msgid "PostgreSQL table name implementing a many2many relation."
9157
 
msgstr ""
 
9170
msgstr "PostgreSQL tabellnavn som implementerer en mange-til-mange relasjon"
9158
9171
 
9159
9172
#. module: base
9160
9173
#: model:ir.module.module,description:base.module_base
9163
9176
"The kernel of OpenERP, needed for all installation.\n"
9164
9177
"===================================================\n"
9165
9178
msgstr ""
 
9179
"\n"
 
9180
"Kjernen av OpenERP, nødvendig for alle installasjoner.\n"
 
9181
"===================================================\n"
9166
9182
 
9167
9183
#. module: base
9168
9184
#: model:ir.model,name:base.model_ir_server_object_lines
9172
9188
#. module: base
9173
9189
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_l10n_be
9174
9190
msgid "Belgium - Accounting"
9175
 
msgstr ""
 
9191
msgstr "Belgia - Regnskapsføring"
9176
9192
 
9177
9193
#. module: base
9178
9194
#: view:ir.model.access:0
9179
9195
msgid "Access Control"
9180
 
msgstr ""
 
9196
msgstr "Tilgangskontroll"
9181
9197
 
9182
9198
#. module: base
9183
9199
#: model:res.country,name:base.kw
9187
9203
#. module: base
9188
9204
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_account_followup
9189
9205
msgid "Payment Follow-up Management"
9190
 
msgstr ""
 
9206
msgstr "Betalingsoppfølging"
9191
9207
 
9192
9208
#. module: base
9193
9209
#: code:addons/orm.py:5334
9194
9210
#, python-format
9195
9211
msgid "The value for the field '%s' already exists."
9196
 
msgstr ""
 
9212
msgstr "Verdien for feltet '%s' eksisterer allerede."
9197
9213
 
9198
9214
#. module: base
9199
9215
#: field:workflow.workitem,inst_id:0
9208
9224
"with the object and time variables."
9209
9225
msgstr ""
9210
9226
"Dette er filnavnet til vedlegget som benyttes til å lagre resultatet av "
9211
 
"utskriften. Behold blankt for ikke å lagre utskrevne rapporter. Du kan "
9212
 
"benytte et python uttrykk på objektet og variabler for tid/dato."
 
9227
"utskriften. La det være blankt for å ikke lagre utskrevne rapporter. Du kan "
 
9228
"benytte et python-uttrykk på objektet, og variabler for tid/dato."
9213
9229
 
9214
9230
#. module: base
9215
9231
#: sql_constraint:ir.model.data:0
9216
9232
msgid ""
9217
9233
"You cannot have multiple records with the same external ID in the same "
9218
9234
"module!"
9219
 
msgstr ""
 
9235
msgstr "Du kan ikke ha flere poster med samme eksterne ID i samme modul!"
9220
9236
 
9221
9237
#. module: base
9222
9238
#: selection:ir.property,type:0
9223
9239
msgid "Many2One"
9224
 
msgstr ""
 
9240
msgstr "Mange-til-en"
9225
9241
 
9226
9242
#. module: base
9227
9243
#: model:res.country,name:base.ng
9232
9248
#: code:addons/base/ir/ir_model.py:339
9233
9249
#, python-format
9234
9250
msgid "For selection fields, the Selection Options must be given!"
9235
 
msgstr ""
 
9251
msgstr "For utvalgsfelt må utvalgsalternativer velges!"
9236
9252
 
9237
9253
#. module: base
9238
9254
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_base_iban
9239
9255
msgid "IBAN Bank Accounts"
9240
 
msgstr ""
 
9256
msgstr "IBAN bankkontoer"
9241
9257
 
9242
9258
#. module: base
9243
9259
#: field:res.company,user_ids:0
9244
9260
msgid "Accepted Users"
9245
 
msgstr ""
 
9261
msgstr "Godkjente brukere"
9246
9262
 
9247
9263
#. module: base
9248
9264
#: field:ir.ui.menu,web_icon_data:0
9249
9265
msgid "Web Icon Image"
9250
 
msgstr ""
 
9266
msgstr "Webikon bilde"
9251
9267
 
9252
9268
#. module: base
9253
9269
#: field:ir.actions.server,wkf_model_id:0
9254
9270
msgid "Target Object"
9255
 
msgstr ""
 
9271
msgstr "Målobjekt"
9256
9272
 
9257
9273
#. module: base
9258
9274
#: selection:ir.model.fields,select_level:0
9262
9278
#. module: base
9263
9279
#: help:res.country.state,code:0
9264
9280
msgid "The state code in max. three chars."
9265
 
msgstr ""
 
9281
msgstr "Statskode med maksimalt tre bokstaver."
9266
9282
 
9267
9283
#. module: base
9268
9284
#: model:res.country,name:base.hk