~openerp-chinese-team/openerp-china/joshua-bug-fix

« back to all changes in this revision

Viewing changes to purchase/i18n/nb.po

  • Committer: Launchpad Translations on behalf of openerp
  • Date: 2012-08-16 05:10:52 UTC
  • Revision ID: launchpad_translations_on_behalf_of_openerp-20120816051052-slbzroi4qb1z52y7
Launchpad automatic translations update.

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
8
8
"Project-Id-Version: openobject-addons\n"
9
9
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10
10
"POT-Creation-Date: 2012-02-08 01:37+0100\n"
11
 
"PO-Revision-Date: 2012-08-14 21:32+0000\n"
 
11
"PO-Revision-Date: 2012-08-15 19:11+0000\n"
12
12
"Last-Translator: Kaare Pettersen <Unknown>\n"
13
13
"Language-Team: Norwegian Bokmal <nb@li.org>\n"
14
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
 
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-08-15 05:14+0000\n"
18
 
"X-Generator: Launchpad (build 15801)\n"
 
17
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-08-16 05:10+0000\n"
 
18
"X-Generator: Launchpad (build 15810)\n"
19
19
 
20
20
#. module: purchase
21
21
#: model:process.transition,note:purchase.process_transition_confirmingpurchaseorder0
77
77
"supplier invoices: based on the order, based on the receptions or manual "
78
78
"encoding."
79
79
msgstr ""
 
80
"Du kan opprette en forespørsel om kostnadsoverslag når du ønsker å kjøpe "
 
81
"produkter til en leverandør, men kjøpet er ikke bekreftet enda. Bruk også "
 
82
"denne menyen til å gjennomgå anmodninger om tilbudet opprettes automatisk "
 
83
"basert på dine logistiske regler (minimum lager, MTO, etc). Du kan "
 
84
"konvertere forespørsel om kostnadsoverslag til et kjøp etter at ordren er "
 
85
"bekreftet. Hvis du bruker den utvidede grensesnittet (fra brukerens "
 
86
"preferanser), kan du velge måten å kontrollere dine leverandørfakturaer: "
 
87
"basert på rekkefølgen, basert på mottakelser eller manuell koding."
80
88
 
81
89
#. module: purchase
82
90
#: view:purchase.order:0
1457
1465
#. module: purchase
1458
1466
#: view:purchase.report:0
1459
1467
msgid "Order of Month"
1460
 
msgstr ""
 
1468
msgstr "Bestilling av Måned"
1461
1469
 
1462
1470
#. module: purchase
1463
1471
#: report:purchase.order:0
1512
1520
"The selected supplier has a minimal quantity set to %s %s, you should not "
1513
1521
"purchase less."
1514
1522
msgstr ""
 
1523
"Den valgte leverandøren har en minimum mengde satt til% s% s, bør du ikke "
 
1524
"kjøpe mindre."
1515
1525
 
1516
1526
#. module: purchase
1517
1527
#: field:purchase.order.line,date_planned:0
1570
1580
"suppliers. You can track all your interactions with them through the History "
1571
1581
"tab: emails, orders, meetings, etc."
1572
1582
msgstr ""
 
1583
"Få tilgang til leverandørens poster og opprettholde et godt forhold til dine "
 
1584
"leverandører. Du kan spore alle dine interaksjoner med dem gjennom historia "
 
1585
"kategorien: e-post, ordre, møter etc."
1573
1586
 
1574
1587
#. module: purchase
1575
1588
#: view:purchase.order:0
1632
1645
"This tool will help you to select the method you want to use to control "
1633
1646
"supplier invoices."
1634
1647
msgstr ""
 
1648
"Dette verktøyet vil hjelpe deg å velge den metoden du vil bruke til å "
 
1649
"kontrollere leverandørfakturaer."
1635
1650
 
1636
1651
#. module: purchase
1637
1652
#: model:process.transition,note:purchase.process_transition_confirmingpurchaseorder1
1639
1654
"In case there is no supplier for this product, the buyer can fill the form "
1640
1655
"manually and confirm it. The RFQ becomes a confirmed Purchase Order."
1641
1656
msgstr ""
 
1657
"I tilfelle det er ingen leverandør for dette produktet, kan kjøperen fylle "
 
1658
"ut skjemaet manuelt og bekrefte det. RFQ blir en bekreftet bestilling."
1642
1659
 
1643
1660
#. module: purchase
1644
1661
#: selection:purchase.report,month:0
1675
1692
"receptions\", you can track here all the product receptions and create "
1676
1693
"invoices for those receptions."
1677
1694
msgstr ""
 
1695
"Hvis du setter Fakturering Kontroll på en bestilling som \"Basert på "
 
1696
"mottakelser\", kan du spore alle produktgruppene mottakelser og lage "
 
1697
"fakturaer for disse mottakelser."
1678
1698
 
1679
1699
#. module: purchase
1680
1700
#: view:purchase.order:0
1706
1726
"\n"
1707
1727
" "
1708
1728
msgstr ""
 
1729
" Vær oppmerksom på at:\n"
 
1730
"Bestillinger vil bare bli slått sammen dersom:\n"
 
1731
"* Innkjøps ordrer er i utkast.\n"
 
1732
"* Innkjøps ordrer tilhører samme leverandør.\n"
 
1733
"* Bestillingene har samme lager sted, samme prisliste.\n"
 
1734
"\n"
 
1735
"Linjene vil bare bli slått sammen dersom:\n"
 
1736
" Bestillings linjene er nøyaktig det samme, unntatt for produktet, mengde og "
 
1737
"enhet. \n"
 
1738
" "
1709
1739
 
1710
1740
#. module: purchase
1711
1741
#: field:purchase.report,negociation:0
1731
1761
#. module: purchase
1732
1762
#: view:stock.picking:0
1733
1763
msgid "Back Orders"
1734
 
msgstr ""
 
1764
msgstr "Tilbake Ordrene"
1735
1765
 
1736
1766
#. module: purchase
1737
1767
#: model:process.transition.action,name:purchase.process_transition_action_approvingpurchaseorder0
1759
1789
"                                      \n"
1760
1790
"* The 'Cancelled' state is set automatically when user cancel purchase order."
1761
1791
msgstr ""
 
1792
" * 'Kladdens' stat settes automatisk når kjøpsordre i utkast.\n"
 
1793
"* 'Bekreftet' stat settes automatisk som bekrefter når kjøpsordre i Bekreft "
 
1794
"tilstand.\n"
 
1795
"* Ferdig \"stat settes automatisk når bestillingen er satt som gjøres.\n"
 
1796
"* 'Avlyst \"stat settes automatisk når brukeren avbryte bestillingen."
1762
1797
 
1763
1798
#. module: purchase
1764
1799
#: code:addons/purchase/purchase.py:426
1779
1814
#. module: purchase
1780
1815
#: constraint:res.partner:0
1781
1816
msgid "Error ! You cannot create recursive associated members."
1782
 
msgstr ""
 
1817
msgstr "Feil! Du kan ikke opprette rekursive tilknyttede medlemmer."
1783
1818
 
1784
1819
#. module: purchase
1785
1820
#: code:addons/purchase/purchase.py:359