~roeldeconinck/mnemosyne-proj/import

« back to all changes in this revision

Viewing changes to mnemosyne/tests/files/CollectieRDC - short.xml

  • Committer: Roel De Coninck
  • Date: 2011-09-01 20:02:46 UTC
  • Revision ID: rdc@enif-20110901200246-f3mdayijybttzojc
First set of test xml files

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
 
1
<SuperMemoCollection><Count>3967</Count><SuperMemoElement><ID>1</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>American States</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>10.06.2008</LastRepetition><AFactor>3.000</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>986</ID><Title>Wetenschap</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>1059</ID><Title>Artikel Scientific American (NL) over massa, 2005</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>5</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De echte elementaire deeltjes, zoals [...] en [...], zijn niet opgebouwd uit kleinere deeltjes.</Question><Answer>quarks en elektronen</Answer></Content><LearningData><Interval>712</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.883</AFactor><UFactor>1.230</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>14</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Het standaardmodel is gebaseerd op een wiskundige functie, de [...]</Question><Answer>Langrangian</Answer></Content><LearningData><Interval>416</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.501</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>23</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waaruit bestaat ongeveer 25% van het heelal?</Question><Answer>donkere materie</Answer></Content><LearningData><Interval>446</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.417</AFactor><UFactor>1.205</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>32</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat laat de LHC botsen?</Question><Answer>protonen op protonen</Answer></Content><LearningData><Interval>489</Interval><Repetitions>16</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>28.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.748</AFactor><UFactor>1.151</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>36</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Uit welk deeltje is donkere materie mogelijk opgebouwd?</Question><Answer>de Lichtste SuperPartner (LSP)</Answer></Content><LearningData><Interval>336</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.352</AFactor><UFactor>1.175</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>39</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Het Standaardmodel vertelt ons dat protonen en neutronen zijn opgebouwd uit elementaire deeltjes die [...] worden genoemd, en die bijeen worden gehouden door massaloze deeltjes die [...] heten.</Question><Answer>quarks
 
2
gluonen</Answer></Content><LearningData><Interval>634</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.06.2011</LastRepetition><AFactor>6.784</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1060</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn de 2 vragen van het familieprobleem (fysica)?</Question><Answer>1. Waarom zijn er 3 families terwijl we er maar 1 lijken nodig te hebben om de wereld te beschrijven?
 
3
2. Waarom verschillen de families in massa (en hebben ze juist di&amp;#233; massa)?</Answer></Content><LearningData><Interval>417</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.492</AFactor><UFactor>1.168</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1061</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoeveel families zijn er? (kwantummechanica)</Question><Answer>3</Answer></Content><LearningData><Interval>986</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>22.02.2010</LastRepetition><AFactor>6.380</AFactor><UFactor>1.976</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1062</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe worden het Gluon en het Foton nog wel eens genoemd?</Question><Answer>Massaloze bosonen of ook wel krachtdeeltjes</Answer></Content><LearningData><Interval>230</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.258</AFactor><UFactor>2.190</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1063</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het verschil tussen de verschillende deeltjesfamilies?</Question><Answer>de vergelijkbare deeltjes hebben een verschillend gewicht</Answer></Content><LearningData><Interval>570</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.365</AFactor><UFactor>1.107</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1064</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Superpartners zijn waarschijnlijk in een vroeg stadium van de oerknal gevormd maar onmiddellijk uiteengevallen in [...]</Question><Answer>LSP's</Answer></Content><LearningData><Interval>520</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2010</LastRepetition><AFactor>6.494</AFactor><UFactor>1.126</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1065</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het verschil tussen donkere materie en donkere energie?</Question><Answer>Donkere materie bestaat uit deeltjes, donkere energie niet</Answer></Content><LearningData><Interval>824</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>11.08.2011</LastRepetition><AFactor>6.877</AFactor><UFactor>1.100</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1066</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de vierde soort massa in het heelal, na donkere energie (70%), donkere materie (25%) en zichtbare materie (4,x%)?</Question><Answer>Neutrino's</Answer></Content><LearningData><Interval>1116</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>04.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.212</AFactor><UFactor>1.725</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1067</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe kan het bestaan van donkere materie bewezen worden?</Question><Answer>Deze materie veroorzaakt zwaartekrachteffecten</Answer></Content><LearningData><Interval>421</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>20.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.755</AFactor><UFactor>1.160</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1068</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Zichtbare materie zorgt voor ongeveer 1/6e van de materie van het heelal, dus ongeveer [...] % van het hele heelal.</Question><Answer>4 &amp;#224; 5</Answer></Content><LearningData><Interval>477</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.224</AFactor><UFactor>1.102</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1069</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Slechts [...] procent van de massa-energie van het heelal bestaat uit deeltjes.</Question><Answer>30%</Answer></Content><LearningData><Interval>822</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.454</AFactor><UFactor>1.667</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1070</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De belangrijkste aanwijzing voor het bestaan van donkere energie is het feit dat [...]</Question><Answer>de uitdijing van het heelal versnelt.</Answer></Content><LearningData><Interval>666</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>22.08.2011</LastRepetition><AFactor>6.883</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1071</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Ongeveer 70% van de energie in het heelal bestaat in de vorm van zogenaamde [...] die niet direct in verband wordt gebracht met deeltjes.</Question><Answer>donkere energie</Answer></Content><LearningData><Interval>400</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.128</AFactor><UFactor>1.120</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1074</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn de kwanta van het Higgsveld?</Question><Answer>Higgsbosonen</Answer></Content><LearningData><Interval>1013</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>02.11.2009</LastRepetition><AFactor>6.064</AFactor><UFactor>1.626</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1075</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn de kwanta van een veld, en geef enkele voorbeelden (2)?</Question><Answer>De deeltjes die bij elk veld horen.
 
4
Fotonen in het elektromagnetisch veld
 
5
Elektronen in het elektrisch veld
 
6
Gravitonen in het zwaartekrachtveld
 
7
Higgsbosonen in het Higgsveld</Answer></Content><LearningData><Interval>1706</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>19.01.2010</LastRepetition><AFactor>6.856</AFactor><UFactor>2.176</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1076</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de voornaamste eigenschap van 'supersymmetrische standaardmodellen' (SSM)?</Question><Answer>Elk deeltje van het Standaardmodel heeft een zogenaamde superpartner met nauw verwante eigenschappen.</Answer></Content><LearningData><Interval>664</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.080</AFactor><UFactor>1.440</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1077</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de veldsterkte van het Higgsveld bij de laagste energie (rust)?</Question><Answer>verschillend van nul (denk aan rollende bal in W-vormig veld)</Answer></Content><LearningData><Interval>1635</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.854</AFactor><UFactor>2.143</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1078</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Een 'normaal' veld, zoals het elektromagnetische veld, heeft zijn laagste energie bij een veldsterkte van [...].</Question><Answer>Nul (denk aan parabool en bal)</Answer></Content><LearningData><Interval>1652</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.02.2010</LastRepetition><AFactor>6.854</AFactor><UFactor>2.104</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1079</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de speciale eigenschap van het Higgsveld mbt de spin van het Higgsboson?</Question><Answer>De spin van het Higgsboson is 0 (de spin van andere elementaire deeltjes verschilt van nul)</Answer></Content><LearningData><Interval>233</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>19.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.815</AFactor><UFactor>1.104</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1080</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is 'spin' in de quantummechanica?</Question><Answer>een intrinsieke hoeveelheid impulsmoment die alle bij een bepaald quantumveld horende deeltjes bezitten.</Answer></Content><LearningData><Interval>614</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2010</LastRepetition><AFactor>6.679</AFactor><UFactor>1.329</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1081</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De moderne theoretische natuurkunde stelt voor dat de rustmassa van elementaire deeltjes voortkomt uit [...].</Question><Answer>hun wisselwerking met het Higgsveld</Answer></Content><LearningData><Interval>905</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.214</AFactor><UFactor>1.443</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1082</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de kernvraag van het massavraagstuk? (en het heeft niets met die families te maken)</Question><Answer>Waar halen de echte elementaire deeltjes (quarks, elektronen) hun rustmassa vandaan?</Answer></Content><LearningData><Interval>530</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>03.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.394</AFactor><UFactor>2.190</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1083</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Bijna de hele massa van protonen en neutronen (en dus alle massa die we kunnen zien) wordt gevormd door [...].</Question><Answer>de kinetische energie van de rondvliegende quarks en gluonen</Answer></Content><LearningData><Interval>653</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.04.2011</LastRepetition><AFactor>5.767</AFactor><UFactor>1.179</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1084</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Elektronen zijn ongeveer [...] keer zo licht als protonen en neutronen.</Question><Answer>2000</Answer></Content><LearningData><Interval>523</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>08.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.892</AFactor><UFactor>1.157</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1085</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Alles wat we kunnen zien (sterren, mensen, ...) is opgebouwd uit protonen, neutronen en elektronen.  Deze deeltjes leveren [...] procent van de totale massa van het heelal.</Question><Answer>vier tot vijf</Answer></Content><LearningData><Interval>474</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.278</AFactor><UFactor>1.102</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1086</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De totale massa van een samengesteld deeltje wordt gevormd door de rustmassa's van de elementaire deeltjes waaruit het is opgebouwd plus [...].</Question><Answer>de kinetische en potenti&amp;#235;le energie van die deeltjes</Answer></Content><LearningData><Interval>604</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.884</AFactor><UFactor>1.100</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1087</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Elementaire deeltjes hebben een intrinsieke massa, de zogenaamde [...].</Question><Answer>rustmassa</Answer></Content><LearningData><Interval>535</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.713</AFactor><UFactor>1.401</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1088</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zegt Einsteins speciale relativiteitstheorie over de snelheid van massaloze deeltjes?</Question><Answer>In vacu&amp;#252;m bewegen ze zich voort aan de snelheid van het licht</Answer></Content><LearningData><Interval>1010</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.10.2009</LastRepetition><AFactor>6.062</AFactor><UFactor>1.598</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1089</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De Langrangian, genoemd naar de 18e eeuwse natuurkundige Joseph Louis Lagrange, beschrijft [...].</Question><Answer>hoe de verschillende elementaire deeltjes op elkaar inwerken.</Answer></Content><LearningData><Interval>354</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.315</AFactor><UFactor>1.103</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1090</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Het standaardmodel is een al herhaaldelijk door experimenten bevestigde theorie die [...] en [...] beschrijft.</Question><Answer>de elementaire deeltjes en hun wisselwerking</Answer></Content><LearningData><Interval>436</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>06.06.2011</LastRepetition><AFactor>6.535</AFactor><UFactor>1.249</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>662</ID><Title>Eos2005</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>7</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de NASA missie die de planeet Pluto gaat bezoeken?</Question><Answer>New Horizons</Answer></Content><LearningData><Interval>2102</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.07.2009</LastRepetition><AFactor>6.751</AFactor><UFactor>2.458</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>13</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat wordt soms ook als 5e smaak beshouwd?</Question><Answer>umami (E 621)</Answer></Content><LearningData><Interval>1075</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.001</AFactor><UFactor>1.523</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>24</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is voor wetenschappers het nut van mitochondriaal DNA?</Question><Answer>Hiermee kan de verspreidingsgeschiedenis van de mens over de hele wereld gereconstrueerd worden</Answer></Content><LearningData><Interval>1203</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>14.06.2011</LastRepetition><AFactor>5.223</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>29</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de hoogte van de straalstroom boven het aardoppervlak?</Question><Answer>9 km</Answer></Content><LearningData><Interval>726</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>14.03.2011</LastRepetition><AFactor>5.774</AFactor><UFactor>1.565</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>33</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe kan de droogsnelheid van materiaal sterk versneld worden?</Question><Answer>door microscopisch kleine groefjes in het materiaal te maken, waardoor door capillariteit het vocht naar de oppervlakte kan migreren</Answer></Content><LearningData><Interval>2005</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.07.2009</LastRepetition><AFactor>6.553</AFactor><UFactor>2.407</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>34</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de buitenste planeet in ons zonnestelsel?</Question><Answer>Pluto niet meer
 
8
Neptunus</Answer></Content><LearningData><Interval>2248</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.07.2009</LastRepetition><AFactor>6.769</AFactor><UFactor>2.745</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>37</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is zirkoon?</Question><Answer>Mineraal dat in kleine hoeveelheden overal in sedimentaire rotsen wordt aangetroffen</Answer></Content><LearningData><Interval>1109</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>08.02.2010</LastRepetition><AFactor>6.469</AFactor><UFactor>1.935</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>40</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer vertrok de mens ongeveer uit het land van oorsprong, Afrika?</Question><Answer>ongeveer 100 000 tot 150 000 jaar geleden</Answer></Content><LearningData><Interval>974</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>20.09.2010</LastRepetition><AFactor>5.874</AFactor><UFactor>1.807</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>661</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Onderzoekers besluiten dat ratten ernstige (en fatale) [...] ondervinden met dosissen MSG die maar lichtjes de hoeveelheden overschrijden die in menselijk voedsel zitten</Question><Answer>gezondheidsproblemen</Answer></Content><LearningData><Interval>1192</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.03.2009</LastRepetition><AFactor>4.489</AFactor><UFactor>1.753</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>892</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de verzameling bevroren steenklompen in een wijde baan om de zon?</Question><Answer>De Kuipergordel</Answer></Content><LearningData><Interval>566</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>19.04.2011</LastRepetition><AFactor>3.951</AFactor><UFactor>1.451</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>987</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe oud is het oudste spoor van het Hebreeuwse alfabet?</Question><Answer>10e eeuw voor Christus</Answer></Content><LearningData><Interval>876</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>13.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.521</AFactor><UFactor>2.018</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>988</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat bleek uit een zirkoondatering van 4.4 miljard jaar geleden over de toestand van de aarde?</Question><Answer>Aarde was in die vroege fase van haar bestaan geen gloeiend hete hel van vloeibaar gesteente en giftige dampen maar een relatief koele bol waarop wellicht oceanen en vaste continenten voorkwamen</Answer></Content><LearningData><Interval>1019</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.06.2011</LastRepetition><AFactor>5.433</AFactor><UFactor>1.373</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>989</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waarvoor kan zirkoon gebruikt worden?</Question><Answer>Met zirkoon kan de ouderdom van gesteente bepaald worden</Answer></Content><LearningData><Interval>1738</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.12.2008</LastRepetition><AFactor>6.769</AFactor><UFactor>2.534</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>990</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet het reisverslag van de 5 jaar durende wereldreis van Charles Darwin?</Question><Answer>The Voyage of the Beagle</Answer></Content><LearningData><Interval>1715</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.476</AFactor><UFactor>2.311</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>991</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe lang is de deeltjesversneller van CERN, bij Gen&amp;#232;ve?</Question><Answer>27 km lang</Answer></Content><LearningData><Interval>2472</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>05.06.2009</LastRepetition><AFactor>6.769</AFactor><UFactor>3.194</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>992</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoeveel levende talen zijn er ongeveer op aarde (2005)</Question><Answer>ongeveer 7000</Answer></Content><LearningData><Interval>887</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>3</Lapses><LastRepetition>25.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.316</AFactor><UFactor>2.781</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>993</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is mitochondriaal DNA?</Question><Answer>Stukje erfelijk materiaal dat via de vrouwelijke lijn wordt doorgegeven</Answer></Content><LearningData><Interval>1369</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.05.2009</LastRepetition><AFactor>4.489</AFactor><UFactor>1.845</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>994</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer is het ruimtetuig New Horizons vertrokken en wanneer zal het bij Pluto arriveren? (jaar)</Question><Answer>januari 2006
 
9
juli 2015</Answer></Content><LearningData><Interval>564</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>06.05.2010</LastRepetition><AFactor>6.167</AFactor><UFactor>1.965</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>995</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn mogelijke problemen met een turbine in de straalstroom?</Question><Answer>Gewicht van de kabel, waardoor veel minder productie
 
10
Wat als er een defect is en de boel stort naar beneden?</Answer></Content><LearningData><Interval>1961</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.07.2009</LastRepetition><AFactor>6.769</AFactor><UFactor>2.386</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>996</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet het bedrijf van Bryan Roberts in Californi&amp;#235; dat windturbines in de straalstroom probeert te realiseren?</Question><Answer>Sky Windpower</Answer></Content><LearningData><Interval>1616</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>04.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.519</AFactor><UFactor>1.760</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>998</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe krijg je een turbine in de straalstroom?</Question><Answer>Via elektrische kabel worden de turbines (4) aangedreven zodat de turbine als een helikopter tot in de straalstroom vliegt.  Dan neemt de wind het over en is de turbine zelfdragend + producerend</Answer></Content><LearningData><Interval>1800</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.472</AFactor><UFactor>1.766</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>999</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de windsnelheid in de straalstroom?</Question><Answer>makkelijk 400 km/u</Answer></Content><LearningData><Interval>967</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>23.08.2010</LastRepetition><AFactor>5.916</AFactor><UFactor>1.727</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1000</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Door capillaire groefjes in een materiaal kan het drogen [...] keer sneller gaan en de droogsnelheid wordt zelfs onafhankelijk van [...].</Question><Answer>1000 keer sneller
 
11
onafhankelijk van de vochtigheid van de omgeving</Answer></Content><LearningData><Interval>612</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.02.2010</LastRepetition><AFactor>4.633</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1001</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe kan de capillaire werking van een buisje verbeterd worden?</Question><Answer>Door scherpe hoekjes te maken aan het buisje</Answer></Content><LearningData><Interval>1344</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.12.2008</LastRepetition><AFactor>6.769</AFactor><UFactor>2.123</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1002</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De steen met het oudste spoor van het Hebreeuwse alfabet (10e eeuw voor Christus) bevat invloeden van het vroegere [...] schrift.</Question><Answer>Fenicische</Answer></Content><LearningData><Interval>664</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>20.04.2010</LastRepetition><AFactor>6.511</AFactor><UFactor>2.450</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1003</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het oudste spoor van het Hebreeuwse alfabet?</Question><Answer>Een steen met het volledige Hebreeuwse alfabet</Answer></Content><LearningData><Interval>908</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.03.2011</LastRepetition><AFactor>3.087</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1004</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie maakte voor het eerst kaarten, de Grieken of de Romeinen?</Question><Answer>de Grieken, blijkt uit de kaart van Soleto</Answer></Content><LearningData><Interval>2424</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.09.2010</LastRepetition><AFactor>6.676</AFactor><UFactor>2.329</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1006</ID><Type>Item</Type><Content><Question>E 621 kan de [...] en [...] manipuleren</Question><Answer>voedselkeuze en eetlust</Answer></Content><LearningData><Interval>1205</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.10.2008</LastRepetition><AFactor>6.265</AFactor><UFactor>2.025</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1007</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Een onderzoek toont aan dat proefpersonen [...] eten van een maaltijd waar MSG aan toegevoegd is.</Question><Answer>meer</Answer></Content><LearningData><Interval>2782</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>06.05.2010</LastRepetition><AFactor>6.769</AFactor><UFactor>2.595</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1008</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke twee smaken vinden baby's het lekkerst (uit smaaktest in 1987)?</Question><Answer>Zoet en umami</Answer></Content><LearningData><Interval>1009</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>19.04.2011</LastRepetition><AFactor>4.633</AFactor><UFactor>1.246</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1009</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Is iedereen even gevoelig voor ve-tsin?</Question><Answer>Enkel West-Europeanen en Amerikanen lijken overgevoelig voor ve-tsin.</Answer></Content><LearningData><Interval>973</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>18.04.2011</LastRepetition><AFactor>5.991</AFactor><UFactor>1.200</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1010</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het 'Chinese restaurant syndroom'?</Question><Answer>Westerlingen die Chinees hebben gegeten die klagen van duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen, astmatische reacties en stijve nek</Answer></Content><LearningData><Interval>1917</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.05.2009</LastRepetition><AFactor>6.763</AFactor><UFactor>2.503</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1011</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn Italiaanse en Oosterse natuurlijke producten met zeer hoge concentraties E 621?</Question><Answer>Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten en sardientjes
 
12
Kroepoek, noedels en sambal</Answer></Content><LearningData><Interval>728</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>3.717</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1012</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Onder welke naam is E 621 in de Chinese keuken bekend?</Question><Answer>ve-tsin</Answer></Content><LearningData><Interval>249</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>3</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.196</AFactor><UFactor>1.682</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1013</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Geef de volledige chemische naam van E 621</Question><Answer>mononatriumglutamaat ((UK: monosodiumglutamaat of MSG)</Answer></Content><LearningData><Interval>2248</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.769</AFactor><UFactor>2.596</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>610</ID><Title>VanallesWetenschap</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>18</ID><Type>Item</Type><Content><Question>New Horizons is het snelste ruimtetuig ooit (2006).  Het wordt gelanceerd door een 3-traps raket van 575 ton tot een snelheid van 58 000 km/u, en wordt dan bijkomend door de zwaartekracht van jupiter versneld met [...].</Question><Answer>4 km/s (14 400 km/u)</Answer></Content><LearningData><Interval>845</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.02.2010</LastRepetition><AFactor>5.654</AFactor><UFactor>1.341</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>25</ID><Type>Item</Type><Content><Question>[...] beschrijft in zijn boek The Independent dat de aarde reeds voorbij het point of no return is op gebied van broeikaseffect.</Question><Answer>James Lovelock</Answer></Content><LearningData><Interval>2061</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.778</AFactor><UFactor>2.383</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>26</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is volgens James Lovelock de belangrijkste actie in verband met het broeikaseffect? Wat heeft geen zin meer?</Question><Answer>We moeten ons beschermen tegen de gevolgen, bestrijden heeft geen zin meer</Answer></Content><LearningData><Interval>2205</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>19.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.663</AFactor><UFactor>1.885</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>30</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De golfstroom duikt in het [...] de dieperik in om zo terug naar het [...] te trekken.</Question><Answer>noorden
 
13
zuiden</Answer></Content><LearningData><Interval>1673</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.178</AFactor><UFactor>1.688</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>35</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Onderzoek op Antarctische ijskernen toont aan dat er een stabiel verband is tussen de hoeveelheid broeikasgassen en de temperatuur over de laatste 650 000 jaar.  Is al duidelijk of de hogere temperatuur meer broeikasgassen veroorzaakt of omgekeerd?</Question><Answer>Nee</Answer></Content><LearningData><Interval>1072</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.471</AFactor><UFactor>2.086</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>862</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer is de stetoscoop (met 2 oren) uitgevonden?</Question><Answer>1851</Answer></Content><LearningData><Interval>683</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>27.12.2010</LastRepetition><AFactor>5.711</AFactor><UFactor>1.851</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>891</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Het vertragen van de golfstroom wordt als een neveneffect van het broeikaseffect aanzien.  Wat kan mogelijk aan de basis liggen?</Question><Answer>Doordat er meer ijs smelt in het noorden komt daar meer zoet water in de oceaan.  Dat is lichter, en daardoor zou het oppervlaktewater daar minder snel naar de diepte zinken.</Answer></Content><LearningData><Interval>2120</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.671</AFactor><UFactor>1.954</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>941</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie is de uitvinder van het asfalt?</Question><Answer>De Belgische professor Edward J. de Smedt</Answer></Content><LearningData><Interval>359</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>15.11.2010</LastRepetition><AFactor>5.894</AFactor><UFactor>2.150</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>942</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Ambergrijs is het resultaat van het braaksel van een [...]</Question><Answer>potvis</Answer></Content><LearningData><Interval>1560</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.12.2008</LastRepetition><AFactor>6.748</AFactor><UFactor>2.419</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1014</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer is Pluto ontdekt?</Question><Answer>1930</Answer></Content><LearningData><Interval>798</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>3</Lapses><LastRepetition>11.01.2010</LastRepetition><AFactor>6.390</AFactor><UFactor>2.752</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1015</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe worden Pluto en Charon ook wel genoemd?</Question><Answer>Dubbelplaneten</Answer></Content><LearningData><Interval>994</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>08.01.2010</LastRepetition><AFactor>6.632</AFactor><UFactor>3.012</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1016</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In welke staat ligt het Kennedy Space Center?</Question><Answer>Florida</Answer></Content><LearningData><Interval>1496</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>01.09.2008</LastRepetition><AFactor>6.662</AFactor><UFactor>2.519</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1017</ID><Type>Item</Type><Content><Question>[...] is het snelste ruimtetuig ooit (2006) en is op weg naar [...]</Question><Answer>New Horizons
 
14
Pluto</Answer></Content><LearningData><Interval>1734</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.253</AFactor><UFactor>1.690</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1018</ID><Type>Item</Type><Content><Question>New Horizons is het snelste ruimtetuig ooit (2006).  Het wordt gelanceerd door een 3-traps raket van [...] ton en een hoogte van [...] m tot een snelheid van 58 000 km/u, en wordt dan bijkomend door de zwaartekracht van jupiter versneld met 4 km/s.</Question><Answer>575 ton en 60 m hoog</Answer></Content><LearningData><Interval>1865</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>24.06.2008</LastRepetition><AFactor>4.330</AFactor><UFactor>3.628</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1019</ID><Type>Item</Type><Content><Question>New Horizons is het snelste ruimtetuig ooit (2006).  Het wordt gelanceerd door een 3-traps raket van 575 ton tot een snelheid van 58 000 km/u, en wordt dan bijkomend door de zwaartekracht van [...] versneld met [...].</Question><Answer>Jupiter
 
15
4 km/s</Answer></Content><LearningData><Interval>285</Interval><Repetitions>4</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>5.593</AFactor><UFactor>1.770</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1020</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de maan van Pluto?</Question><Answer>Charon</Answer></Content><LearningData><Interval>1422</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>5.949</AFactor><UFactor>1.734</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1021</ID><Type>Item</Type><Content><Question>James Lovelock beschrijft in zijn boek [...] dat de aarde reeds voorbij het point of no return is op gebied van broeikaseffect.</Question><Answer>The independent</Answer></Content><LearningData><Interval>1278</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>14.06.2011</LastRepetition><AFactor>3.652</AFactor><UFactor>1.259</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1022</ID><Type>Item</Type><Content><Question>James Lovelock beschrijft in zijn boek the independent [...]</Question><Answer>dat de aarde reeds voorbij het point of no return is op gebied van broeikaseffect.</Answer></Content><LearningData><Interval>953</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.01.2010</LastRepetition><AFactor>5.481</AFactor><UFactor>1.699</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1023</ID><Type>Item</Type><Content><Question>MSG zit van nature ook in tal van [...] zoals melk, vlees, gevogelte, vis, paddenstoelen en blauwe schimmelkaas</Question><Answer>eiwithoudende producten</Answer></Content><LearningData><Interval>408</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>30.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.388</AFactor><UFactor>2.292</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1024</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Het menselijke lichaam maakt [...] zelf aan, waar het dient als neurotransmitter in de signaaltransductie tussen de zenuwcellen en het zenuwstelsel</Question><Answer>mononatriumglutamaat of E 621</Answer></Content><LearningData><Interval>1041</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.05.2011</LastRepetition><AFactor>2.349</AFactor><UFactor>1.220</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1025</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het effect van de golfstroom op de temperatuur in West-Europa?</Question><Answer>Ongeveer 5 &amp;#224; 10&amp;#176;C warmer</Answer></Content><LearningData><Interval>918</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.09.2009</LastRepetition><AFactor>5.155</AFactor><UFactor>1.495</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1026</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Volgens vakblad Nature zou de golfstroom al ongeveer [...] minder warm water naar West-Europa voeren.</Question><Answer>30%</Answer></Content><LearningData><Interval>379</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.439</AFactor><UFactor>2.166</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1027</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zou nu al het effect zijn van de verminderde golfstroom voor West-Europa?</Question><Answer>Temperatuursdaling met 1&amp;#176;C</Answer></Content><LearningData><Interval>1847</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.760</AFactor><UFactor>1.980</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1028</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer zou de golfstroom volledig stilgevallen zijn?</Question><Answer>Ongeveer 12 000 j geleden, tijdens de laatste zware ijstijd</Answer></Content><LearningData><Interval>1043</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>01.06.2010</LastRepetition><AFactor>3.408</AFactor><UFactor>1.294</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1029</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe komt het dat het stilvallen van de golfstroom nog niet tot duidelijk merkbare temperatuurwijzigingen leidt?</Question><Answer>Omdat de temperatuurdaling gecompenseerd wordt door de gestage opwarming van de globale aardtemperatuur.</Answer></Content><LearningData><Interval>1501</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.08.2010</LastRepetition><AFactor>5.890</AFactor><UFactor>1.717</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1030</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Door welke 2 invloeden wordt ambergrijs de zachte blok die het is?</Question><Answer>Zoute zeewater
 
16
UV van de zon</Answer></Content><LearningData><Interval>1274</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.07.2008</LastRepetition><AFactor>6.654</AFactor><UFactor>2.404</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1031</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waarvoor wordt ambergrijs gebruikt?</Question><Answer>parfumerie</Answer></Content><LearningData><Interval>1265</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.07.2008</LastRepetition><AFactor>6.748</AFactor><UFactor>2.423</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1032</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Ambergrijs is ongeveer evenveel waard als z'n gewicht in [...].</Question><Answer>goud</Answer></Content><LearningData><Interval>2075</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.760</AFactor><UFactor>2.388</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1033</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De CO2-concentratie in de atmosfeer in 2005 ligt [...]% hoger dan de hoogste waarde uit de voorbije 650 000 jaar.</Question><Answer>27%</Answer></Content><LearningData><Interval>1567</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.02.2009</LastRepetition><AFactor>6.769</AFactor><UFactor>2.298</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1034</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is momenteel de CO2-concentratie in de atmosfeer? (2005)</Question><Answer>380 ppm</Answer></Content><LearningData><Interval>2277</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>16.06.2009</LastRepetition><AFactor>6.769</AFactor><UFactor>2.953</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1035</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoeveel ijstijden overbrugt de Epica Dome C-ijskern?</Question><Answer>6 ijstijden</Answer></Content><LearningData><Interval>1131</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>5.182</AFactor><UFactor>1.337</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1036</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe lang is de Epica Dome C-ijskern?</Question><Answer>3 km</Answer></Content><LearningData><Interval>1511</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>01.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.481</AFactor><UFactor>1.832</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1037</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe oud is de Epica Dome C-ijskern?</Question><Answer>650 000 jaar</Answer></Content><LearningData><Interval>2204</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>01.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.681</AFactor><UFactor>2.605</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1038</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe is cellofaan uitgevonden?</Question><Answer>Jacques E Brandenberger wilde een waterdichte coating voor stof ontwerpen, maar in de plek daarvan kreeg hij cellofaan</Answer></Content><LearningData><Interval>799</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.12.2009</LastRepetition><AFactor>5.936</AFactor><UFactor>1.564</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1040</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waar komt het woord 'Velcro' vandaan?</Question><Answer>Samentrekking van 'Velour' en 'Crochet'</Answer></Content><LearningData><Interval>2727</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.673</AFactor><UFactor>2.357</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1041</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn 2 van de uitvindingen van de Zweed Alfred Nobel?</Question><Answer>elektrische detonator (1863)
 
17
dynamiet (1867)</Answer></Content><LearningData><Interval>762</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>24.02.2010</LastRepetition><AFactor>5.445</AFactor><UFactor>1.597</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1042</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie kan beschouwd worden als de vader van alle helikopters?</Question><Answer>De Rus Igor Sikorsky</Answer></Content><LearningData><Interval>1265</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>4</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.037</AFactor><UFactor>1.626</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1043</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie heeft de TV eigenlijk uitgevonden, en wanneer?</Question><Answer>de Rus Vladimir Zworykin in 1929 (kinescoop)</Answer></Content><LearningData><Interval>1636</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>23.07.2009</LastRepetition><AFactor>6.494</AFactor><UFactor>2.324</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1045</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie is de uitvinder van de radio en wanneer heeft die de eerste radioverbinding tot stand gebracht?</Question><Answer>De Italiaan Gugielmo Marconi, in 1895</Answer></Content><LearningData><Interval>789</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.12.2009</LastRepetition><AFactor>5.241</AFactor><UFactor>1.538</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1046</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer ongeveer is de Beaufort wind schaal in gebruik genomen en door wie?</Question><Answer>1838, door de Britse zeevloot</Answer></Content><LearningData><Interval>734</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>08.01.2010</LastRepetition><AFactor>5.171</AFactor><UFactor>1.489</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1047</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat bleek uit onderzoek op de 2e oudste ijskern, de Vostok kern?</Question><Answer>Dat er een stabiel verband bestaat tussen het Antarctisch klimaat en de hoeveelheid kooldioxide en methaan in de atmosfeer gedurende de laatste vier ijstijden</Answer></Content><LearningData><Interval>1457</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>24.11.2009</LastRepetition><AFactor>4.339</AFactor><UFactor>1.585</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1048</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer is het door Edward J. de Smedt uitgevonden asfalt voor het eerst toegepast?</Question><Answer>1870</Answer></Content><LearningData><Interval>1034</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>4</Lapses><LastRepetition>18.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.686</AFactor><UFactor>1.741</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1049</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie heeft de luchtballon uitgevonden en in welk jaar?</Question><Answer>Joseph en Jacques Etienne Montgolfier, 1783</Answer></Content><LearningData><Interval>749</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>21.02.2011</LastRepetition><AFactor>5.335</AFactor><UFactor>1.307</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1050</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie is de uitvinder van X-stralen?</Question><Answer>Wilhelm Konrad von R&amp;#246;ntgen</Answer></Content><LearningData><Interval>713</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>27.06.2011</LastRepetition><AFactor>6.385</AFactor><UFactor>2.242</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1052</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Which German psychologist is the pioneer of experimental study of memory?</Question><Answer>Hermann Ebbinghaus</Answer></Content><LearningData><Interval>800</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>2.350</AFactor><UFactor>1.216</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1053</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Van welk land is de uitvinder van Super Memo?</Question><Answer>Polen</Answer></Content><LearningData><Interval>2022</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.577</AFactor><UFactor>1.796</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1054</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de Poolse student moleculaire biologie die supermemo uitgevonden heeft?</Question><Answer>Piotr Wozniak</Answer></Content><LearningData><Interval>1519</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>01.06.2010</LastRepetition><AFactor>6.476</AFactor><UFactor>2.411</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1056</ID><Type>Item</Type><Content><Question>[...] (percentage) van de dinosaurusgeslachten is nog niet ontdekt.</Question><Answer>71%</Answer></Content><LearningData><Interval>1475</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>2.208</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1057</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waar werden in de jaren '90 en '00 veel nieuwe dinosaurusgeslachten ontdekt?</Question><Answer>Argentini&amp;#235; en China</Answer></Content><LearningData><Interval>982</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.073</AFactor><UFactor>1.554</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1058</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoeveel dinosauri&amp;#235;rgeslachten (&amp;#233;&amp;#233;n rang hoger dan soorten) zouden er in het Trias, Jura en Krijt in totaal bestaan hebben?</Question><Answer>1850</Answer></Content><LearningData><Interval>1096</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>10.08.2009</LastRepetition><AFactor>6.680</AFactor><UFactor>2.011</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1092</ID><Title>Politiek</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>6</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het verschil tussen een kolonie en een protectoraat op gebied van binnenlands beleid?</Question><Answer>Een protectoraat heeft een eigen binnenlands beleid maar buitenlands beleid gebeurt door suzerein
 
18
 
 
19
Protectoraat, aanduiding voor een vorm van afhankelijkheid tussen twee staten, waarbij de ene staat (beschermerstaat of suzerein) de andere staat (beschermde of vazalstaat, ook wel protectoraat genoemd) een bepaalde bescherming garandeert en de zorg voor diens buitenlandse betrekkingen op zich neemt. De beschermde staat behoudt het bestuur over zijn binnenlandse aangelegenheden en verschilt daarin van de traditionele koloni&amp;#235;n.
 
20
 
 
21
Microsoft&amp;#174; Encarta&amp;#174; Encyclopedie 2002 Winkler Prins. &amp;#169; 1993-2001 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.</Answer></Content><LearningData><Interval>2856</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.728</AFactor><UFactor>2.456</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>12</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie is sinds september 2006 parlementsvoorzitter van het Vlaamse parlement?</Question><Answer>Marleen Vanderpoorten (VLD)</Answer></Content><LearningData><Interval>1632</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>1.657</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>16</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In welk jaar is Yasser Arafat gestorven?</Question><Answer>2006</Answer></Content><LearningData><Interval>925</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.09.2009</LastRepetition><AFactor>4.592</AFactor><UFactor>1.343</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>669</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de Thaise premier die door een staatsgreep van het leger afgezet is in 2006?</Question><Answer>Shinawatra</Answer></Content><LearningData><Interval>808</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.062</AFactor><UFactor>1.697</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1093</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie is de eerste vrouwelijke president van Zuid-Amerika?</Question><Answer>Isabel Per&amp;#243;n (volgde haar man op na diens overlijden)
 
22
De eerste verkozen vrouwelijke president is Michelle Bachelet van Chili</Answer></Content><LearningData><Interval>845</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>08.08.2011</LastRepetition><AFactor>4.334</AFactor><UFactor>1.197</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1094</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie is in 2006 tot president verkozen in Chili?</Question><Answer>Michelle Bachelet</Answer></Content><LearningData><Interval>1135</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.503</AFactor><UFactor>2.038</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1095</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De Oranje Revolutie leidde tot de val van de Oekra&amp;#239;nse president Leonid Koetsjma in [...] (jaar), en bracht Joetsjenko aan de macht.</Question><Answer>2005</Answer></Content><LearningData><Interval>694</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>19.04.2011</LastRepetition><AFactor>3.789</AFactor><UFactor>1.358</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1096</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De Oranje Revolutie leidde tot de val van de Oekra&amp;#239;nse president [...] in 2005, en bracht [...] aan de macht</Question><Answer>Leonid Koetsjma  
 
23
Joetsjenko</Answer></Content><LearningData><Interval>1351</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.11.2008</LastRepetition><AFactor>6.480</AFactor><UFactor>2.108</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1097</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De Oranje Revolutie leidde tot de val van de [...] president Leonid Koetsjma in 2005, en bracht Joetsjenko aan de macht.</Question><Answer>Oekra&amp;#239;nse</Answer></Content><LearningData><Interval>1337</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.10.2008</LastRepetition><AFactor>6.696</AFactor><UFactor>2.156</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1098</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De [...] leidde tot de val van de Oekra&amp;#239;nse president Leonid Koetsjma in 2005, en bracht Joetsjenko aan de macht.</Question><Answer>Oranje Revolutie</Answer></Content><LearningData><Interval>1450</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>01.09.2008</LastRepetition><AFactor>6.696</AFactor><UFactor>2.603</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1099</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De Oranje Revolutie leidde tot de val van de Oekra&amp;#239;nse president Leonid Koetsjma in 2005, en bracht [...] aan de macht.</Question><Answer>Joetsjenko</Answer></Content><LearningData><Interval>935</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>02.11.2009</LastRepetition><AFactor>5.236</AFactor><UFactor>1.377</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1100</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In 2005 pleegde de koning van Nepal, [...] een machtsgreep op de democratie.</Question><Answer>Gyanendra</Answer></Content><LearningData><Interval>1486</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>08.07.2008</LastRepetition><AFactor>6.096</AFactor><UFactor>2.943</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1101</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de socialistische president van Argentini&amp;#235; (2006)?</Question><Answer>Nestor Kirchner</Answer></Content><LearningData><Interval>917</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>08.03.2010</LastRepetition><AFactor>5.921</AFactor><UFactor>2.024</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1102</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de politieke vleugel van de Baskische afscheidingsbeweging ETA?</Question><Answer>Harry Batasuna</Answer></Content><LearningData><Interval>1046</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.509</AFactor><UFactor>2.035</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1103</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de zuster die in India liefdadigheidswerk doet met vrouwen en kinderen?</Question><Answer>Jeanne Devos</Answer></Content><LearningData><Interval>849</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>25.12.2009</LastRepetition><AFactor>3.028</AFactor><UFactor>1.269</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1104</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Geef 3 voorbeelden van Europese protectoraten (protectoraat + suzerein)</Question><Answer>- Andorra van Spanje
 
24
- Monaco van Frankrijk
 
25
- San Marino van Itali&amp;#235;</Answer></Content><LearningData><Interval>2111</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.704</AFactor><UFactor>2.172</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1105</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie is de eerste vrouwelijke president van Afrika?</Question><Answer>Ellen Johnson-Sirleaf, van Liberia</Answer></Content><LearningData><Interval>1658</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>06.03.2009</LastRepetition><AFactor>6.533</AFactor><UFactor>2.399</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1106</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In 2005 versloeg [...] George Weah in de Liberiaanse presidentsverkiezingen</Question><Answer>Ellen Johnson-Sirleaf</Answer></Content><LearningData><Interval>19</Interval><Repetitions>2</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>22.08.2011</LastRepetition><AFactor>3.876</AFactor><UFactor>1.727</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1107</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Liberia kende een bloedige burgeroorlog van [...] tot [...]</Question><Answer>1989 tot 2003</Answer></Content><LearningData><Interval>464</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>5.952</AFactor><UFactor>2.053</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1109</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de in 2005 verkozen president van Iran?</Question><Answer>Ahmadinejad</Answer></Content><LearningData><Interval>2791</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>01.06.2010</LastRepetition><AFactor>6.728</AFactor><UFactor>2.584</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1110</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de door Ariel Sharon in 2005 opgerichte partij?</Question><Answer>Kadima</Answer></Content><LearningData><Interval>841</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>13.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.521</AFactor><UFactor>1.988</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1111</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het verschil tussen een kolonie en een protectoraat op gebied van buitenlands beleid?</Question><Answer>Geen, beide gebeuren door suzerein
 
26
 
 
27
Protectoraat, aanduiding voor een vorm van afhankelijkheid tussen twee staten, waarbij de ene staat (beschermerstaat of suzerein) de andere staat (beschermde of vazalstaat, ook wel protectoraat genoemd) een bepaalde bescherming garandeert en de zorg voor diens buitenlandse betrekkingen op zich neemt. De beschermde staat behoudt het bestuur over zijn binnenlandse aangelegenheden en verschilt daarin van de traditionele koloni&amp;#235;n.
 
28
 
 
29
Microsoft&amp;#174; Encarta&amp;#174; Encyclopedie 2002 Winkler Prins. &amp;#169; 1993-2001 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.</Answer></Content><LearningData><Interval>1032</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>24.11.2009</LastRepetition><AFactor>5.281</AFactor><UFactor>1.502</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1112</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de eerste mannelijke Japanse keizerlijke troonopvolging sinds meer dan 40 jaar?</Question><Answer>Hisahito</Answer></Content><LearningData><Interval>995</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>3</Lapses><LastRepetition>28.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.725</AFactor><UFactor>1.826</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1113</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie is in 2006 tot opvolger verkozen van premier Koizumi in Japan ?</Question><Answer>Shinzo Abe</Answer></Content><LearningData><Interval>705</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>06.04.2010</LastRepetition><AFactor>5.522</AFactor><UFactor>1.273</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1114</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In welk land is in september 2006 premier Shinawatra afgezet door een geweldloze staatsgreep van generaal Sondhi?</Question><Answer>Thailand</Answer></Content><LearningData><Interval>896</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>18.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.107</AFactor><UFactor>1.413</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1115</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Shinzo Abe kan beschouwd worden als een [...].  De verhoudingen met China kunnen hier mogelijk verder onder lijden.</Question><Answer>nationalist, of nationalistische havik</Answer></Content><LearningData><Interval>1449</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2010</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>1.917</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1116</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Het geslacht Abe is een naam als een klok in de Japanse politieke geschiedenis.  Tijdens WO II was de grootvader van Shinzo [...], zijn vader schopte het tot [...].</Question><Answer>grootvader: premier
 
30
vader: minister van buitenlandse zaken</Answer></Content><LearningData><Interval>1508</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2010</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>1.984</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1120</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de Spaanse socialistische premier die voor het eerst met de ETA wilde onderhandelen?</Question><Answer>Zapatero</Answer></Content><LearningData><Interval>1168</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>16.06.2008</LastRepetition><AFactor>5.072</AFactor><UFactor>3.200</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1121</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie is de opvolger van de succesvolle Tony Blair bij Labour?</Question><Answer>Gordon Brown</Answer></Content><LearningData><Interval>1277</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>16.06.2009</LastRepetition><AFactor>6.611</AFactor><UFactor>2.305</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1123</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de rechtse president van Colombia die in 2006 voor 4 jaar herkozen is?</Question><Answer>Alvaro Uribe</Answer></Content><LearningData><Interval>798</Interval><Repetitions>16</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.383</AFactor><UFactor>1.593</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1124</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de Chinese president (2006)?</Question><Answer>Hu Jintao</Answer></Content><LearningData><Interval>142</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>19.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.170</AFactor><UFactor>1.821</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1125</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de Frans-Colombiaanse senator die in februari 2002 door het farc gegijzeld werd en sinds 2008 vrij is?</Question><Answer>Ingrid Betancourt</Answer></Content><LearningData><Interval>1072</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.06.2009</LastRepetition><AFactor>6.494</AFactor><UFactor>2.161</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1126</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat ligt mede aan de snelle wederopstanding van de Taliban in Afganistan?</Question><Answer>de opiumteelt</Answer></Content><LearningData><Interval>1414</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.10.2009</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>2.095</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1127</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het Afgaanse aandeel in de wereldwijde opiumteelt in 2006?</Question><Answer>92%</Answer></Content><LearningData><Interval>1329</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.07.2009</LastRepetition><AFactor>6.790</AFactor><UFactor>2.147</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1128</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke 2 partijen moeten proberen samen te werken in de Palestijnse politiek sinds 2005? (president en regering)</Question><Answer>Hamas (regering) en Fatah (president)</Answer></Content><LearningData><Interval>722</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>27.06.2011</LastRepetition><AFactor>5.476</AFactor><UFactor>1.165</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1129</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In welk land zijn de Tamil tijgers actief?</Question><Answer>Sri Lanka</Answer></Content><LearningData><Interval>1490</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>1.833</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1245</ID><Title>Geschiedenis</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>1280</ID><Title>Franco</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>8</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De Spaanse dictator [...] stond bekend vanwege zijn onverschrokken moed, wat hem de bijnaam [...] opleverde.</Question><Answer>Franco
 
31
caudillo</Answer></Content><LearningData><Interval>464</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>20.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.519</AFactor><UFactor>2.081</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>15</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoeveel slachtoffers heeft de Spaanse burgeroorlog van '36 tot '39 mogelijk ge&amp;#235;ist?</Question><Answer>een half miljoen</Answer></Content><LearningData><Interval>793</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>28.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.269</AFactor><UFactor>1.431</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>663</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer was Spanje een republiek?</Question><Answer>van 1931 tot 1975</Answer></Content><LearningData><Interval>757</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>27.06.2011</LastRepetition><AFactor>6.624</AFactor><UFactor>1.936</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1281</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Franco was &amp;#233;&amp;#233;n van de jongste generaals ooit. Hoe oud was hij?</Question><Answer>33 jaar</Answer></Content><LearningData><Interval>1158</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.883</AFactor><UFactor>2.244</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1282</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waar haalde Franco zijn gevechtservaring en verdiende hij zijn strepen in het leger?</Question><Answer>In Marokko</Answer></Content><LearningData><Interval>1143</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.02.2009</LastRepetition><AFactor>6.872</AFactor><UFactor>2.300</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1283</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer komt Franco echt aan de macht in Spanje?</Question><Answer>1939</Answer></Content><LearningData><Interval>550</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>3</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.327</AFactor><UFactor>2.132</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1284</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is een caudillo?</Question><Answer>Een Spaanse krijgsheer uit de tijd van de Romeinse en later de Moorse bezetting</Answer></Content><LearningData><Interval>482</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.05.2010</LastRepetition><AFactor>3.847</AFactor><UFactor>1.137</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1286</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Miguel Primo de Rivera regeerde Spanje van [...] tot [...].</Question><Answer>1923 tot 1930</Answer></Content><LearningData><Interval>655</Interval><Repetitions>20</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.200</AFactor><UFactor>1.436</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1287</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In 1931 had de Spaanse koning [...] de zaken niet langer in de hand, hij verliet Spanje zonder af te treden.</Question><Answer>Alfonso XIII</Answer></Content><LearningData><Interval>193</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>3</Lapses><LastRepetition>30.05.2011</LastRepetition><AFactor>5.826</AFactor><UFactor>1.969</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1289</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Probeerde Franco na het einde van de burgeroorlog een nationale verzoening te betrachten?</Question><Answer>Nee, hij liet 28000 executies uitvoeren en veroordeelde een kwart miljoen mensen tot gevangenis of dwangarbeid</Answer></Content><LearningData><Interval>882</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>06.06.2011</LastRepetition><AFactor>6.277</AFactor><UFactor>1.372</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1290</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Aan wiens kant stond Spanje in de 2e wereldoorlog?</Question><Answer>Spanje bleef officieel neutraal, maar helde wel over naar het kamp van Hitler</Answer></Content><LearningData><Interval>1311</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.03.2010</LastRepetition><AFactor>6.872</AFactor><UFactor>2.088</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1291</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Na WO II had Franco nauwelijks nog [...] vanwege zijn sterk nationalistische dictatuur.</Question><Answer>bevriende staatshoofden</Answer></Content><LearningData><Interval>1659</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.883</AFactor><UFactor>1.807</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1292</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe won Franco, ondanks de fascistische dictatuur, het vertrouwen en bondgenootschap van de VS en het Vaticaan?</Question><Answer>Vanwege zijn extreem anti-communisme</Answer></Content><LearningData><Interval>1511</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.883</AFactor><UFactor>1.648</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1293</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat was het enige middel dat Franco kende om met politieke tegenstanders af te rekenen?</Question><Answer>Executie</Answer></Content><LearningData><Interval>1262</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>26.01.2009</LastRepetition><AFactor>6.872</AFactor><UFactor>2.479</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1294</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In de jaren '60  en '70 had [...] (groepering) veel invloed in Spanje</Question><Answer>Opus Dei</Answer></Content><LearningData><Interval>221</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>22.08.2011</LastRepetition><AFactor>6.282</AFactor><UFactor>2.105</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1295</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De dictatuur van Franco eindigde in 1975 toen hij de macht doorgaf aan koning Juan Carlos die meteen een democratie met een constitutionele monarchie installeerde.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2006</LastRepetition><AFactor>3.000</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1296</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De dictatuur van Franco eindigde in [...]toen hij de macht doorgaf aan koning Juan Carlos die meteen een democratie met een constitutionele monarchie installeerde.</Question><Answer>1975</Answer></Content><LearningData><Interval>602</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.196</AFactor><UFactor>1.524</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1297</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De dictatuur van Franco eindigde in 1975 toen hij de macht doorgaf aan koning Juan Carlos die meteen een [...] installeerde.</Question><Answer>democratie met een constitutionele monarchie</Answer></Content><LearningData><Interval>717</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>06.04.2010</LastRepetition><AFactor>5.930</AFactor><UFactor>1.626</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1298</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat was de Falange in de 20e eeuw in Spanje?</Question><Answer>De fascistische partij, ontbonden in 1977</Answer></Content><LearningData><Interval>586</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>16.11.2010</LastRepetition><AFactor>4.307</AFactor><UFactor>1.231</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1299</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Generaal Franco kwam aan de macht na een [...]</Question><Answer>3 jaar durende burgeroorlog</Answer></Content><LearningData><Interval>717</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>3.955</AFactor><UFactor>1.105</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1256</ID><Title>Stalin</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>28</ID><Type>Item</Type><Content><Question>De rol van [...] in de overwinning van het nazisme zorgde ervoor dat het beeld van Stalin in het Westen niet zo negatief was.</Question><Answer>het Rode Leger</Answer></Content><LearningData><Interval>1357</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>30.03.2009</LastRepetition><AFactor>6.883</AFactor><UFactor>2.485</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>612</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is een typisch kenmerk van de grote zuivering in de USSR als het de eliminatie van vooraanstaande communisten betreft?</Question><Answer>De beschuldigen zichzelf van de meest wanstaltige misdaden in groots opgezette showprocessen</Answer></Content><LearningData><Interval>1057</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.401</AFactor><UFactor>1.968</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question></Question><Answer></Answer></Content><SuperMemoElement><ID>1257</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de echte naam van Stalin?</Question><Answer>Jozef Dzoegasjvili</Answer></Content><LearningData><Interval>1145</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>25.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.493</AFactor><UFactor>2.016</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1258</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In welk jaar is Stalin geboren?</Question><Answer>1879 (21 december)</Answer></Content><LearningData><Interval>421</Interval><Repetitions>16</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>20.09.2010</LastRepetition><AFactor>3.329</AFactor><UFactor>1.102</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1259</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Van welk huidig onafhankelijk land was Stalin afkomstig?</Question><Answer>Georgi&amp;#235;</Answer></Content><LearningData><Interval>577</Interval><Repetitions>15</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>01.06.2010</LastRepetition><AFactor>6.112</AFactor><UFactor>1.649</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1260</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de betekenis van de naam 'Stalin'?</Question><Answer>De man van staal</Answer></Content><LearningData><Interval>1361</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.788</AFactor><UFactor>2.100</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1261</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waar en wanneer viel de Marxistische beweging uiteen in bolsjevieken en mensjevieken?</Question><Answer>1903 op een congres in Brussel</Answer></Content><LearningData><Interval>1108</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>30.03.2009</LastRepetition><AFactor>6.565</AFactor><UFactor>2.203</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1262</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Toen de marxistische beweging uiteenviel in bolsjevieken en mensjevieken koos stalin voor de meer radicale [...] (groepering) van [...] (leider).</Question><Answer>bolsjevieken
 
32
Lenin</Answer></Content><LearningData><Interval>890</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>08.02.2011</LastRepetition><AFactor>5.522</AFactor><UFactor>1.154</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1263</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat was het politieke resultaat van de eerste Russische opstand in 1905?</Question><Answer>De tsaar installeert een machteloos parlement, de Doema</Answer></Content><LearningData><Interval>1008</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.03.2009</LastRepetition><AFactor>6.397</AFactor><UFactor>2.182</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1264</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer wordt de russische tsjaar afgezet? (maand + jaar)</Question><Answer>Februari 1917</Answer></Content><LearningData><Interval>744</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.09.2010</LastRepetition><AFactor>3.208</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1265</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer grijpt Lenin de macht in Rusland? (maand + jaar)</Question><Answer>oktober 1917</Answer></Content><LearningData><Interval>611</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>3.753</AFactor><UFactor>1.119</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1266</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In welk jaar sterft Lenin?</Question><Answer>1924</Answer></Content><LearningData><Interval>360</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>4</Lapses><LastRepetition>20.12.2010</LastRepetition><AFactor>3.631</AFactor><UFactor>1.196</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1267</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In welk jaar komt Stalin aan de macht in Rusland?</Question><Answer>1927</Answer></Content><LearningData><Interval>291</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>4</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.209</AFactor><UFactor>1.877</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1268</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wie wordt verbannen als Stalin de macht grijpt?</Question><Answer>Leo Trotski</Answer></Content><LearningData><Interval>93</Interval><Repetitions>4</Repetitions><Lapses>6</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>5.758</AFactor><UFactor>2.214</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1269</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke gebeurtenis in welk jaar kan beschouwd worden als het begin van de Duitse nederlaag in de 2e wereldoorlog?</Question><Answer>De slag om Stalingrad in 1943</Answer></Content><LearningData><Interval>498</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.08.2011</LastRepetition><AFactor>5.603</AFactor><UFactor>1.166</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1270</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer begint de grote zuivering in de USSR?</Question><Answer>1934</Answer></Content><LearningData><Interval>778</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>28.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.577</AFactor><UFactor>1.659</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1271</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer sterft Stalin?</Question><Answer>5 maart 1953</Answer></Content><LearningData><Interval>918</Interval><Repetitions>17</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>27.08.2011</LastRepetition><AFactor>6.334</AFactor><UFactor>1.481</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1272</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke Russische politicus stelt als eerste het Stalinisme aan de kaak?</Question><Answer>Nikita Chroesjtsjov</Answer></Content><LearningData><Interval>1644</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.894</AFactor><UFactor>1.815</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1273</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe brak Stalin in 1932-33 in Oekraine het verzet van de boeren tegen de collectivisatie van de landbouw in kolchozen en sovchozen?</Question><Answer>Door doelbewust een hongersnood te organiseren die aan 4 miljoen mensen het leven kost.</Answer></Content><LearningData><Interval>1072</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.04.2009</LastRepetition><AFactor>6.381</AFactor><UFactor>2.266</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1274</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waarin is Stalin later enkel nog door Mao Zedong ge&amp;#235;venaard?</Question><Answer>Hij vestigde een enorme personencultus</Answer></Content><LearningData><Interval>1434</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>02.11.2009</LastRepetition><AFactor>6.883</AFactor><UFactor>2.008</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1275</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waarom kan je zeggen dat het Marxisme onder Stalin veranderde in een soort parodie op de religie?</Question><Answer>Omdat het marxisme in principe zeer tegen religie was, maar anderzijds zulk een personencultus van Stalin werd opgezet dat hij afgebeeld werd als een soort Christus</Answer></Content><LearningData><Interval>1496</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>1.657</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1276</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe kon Rusland 2 jaar winnen alvorens de confrontatie met het nazisme aan te gaan?</Question><Answer>Stalin sloot een niet-aanvalspact met Duitsland in 1939</Answer></Content><LearningData><Interval>1490</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.858</AFactor><UFactor>1.652</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1277</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Werd het niet-aanvalspact tussen Rusland en Duitsland in de 2e WO enkel gebruikt om het Russische leger op te bouwen?</Question><Answer>Nee, Rusland breidde ondertussen zijn territorium uit</Answer></Content><LearningData><Interval>1300</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.05.2011</LastRepetition><AFactor>5.992</AFactor><UFactor>1.214</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1278</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke territoriumuitbreidingen voerde Rusland door tijdens het niet-aanvalspact met Duitsland in WO II?</Question><Answer>Rusland viel ondertussen Finland en de Baltische staten binnen.  Polen werd onder Duitsland en Rusland verdeeld.</Answer></Content><LearningData><Interval>285</Interval><Repetitions>16</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>2.030</AFactor><UFactor>1.100</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1246</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer is Archimedes geboren?</Question><Answer>287 BC</Answer></Content><LearningData><Interval>629</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>24.02.2010</LastRepetition><AFactor>3.164</AFactor><UFactor>1.319</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1247</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de in 2005 overleden Oostenrijker die zelf in concentratiekampen heeft gezeten en daarna meer dan 1000 nazis voor de rechtbank heeft gesleept?</Question><Answer>Simon Wiesenthal</Answer></Content><LearningData><Interval>1154</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.09.2008</LastRepetition><AFactor>6.410</AFactor><UFactor>1.936</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1248</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de moeder van Caesarion, de zoon van Caesar?</Question><Answer>Cleopatra</Answer></Content><LearningData><Interval>1883</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>06.01.2009</LastRepetition><AFactor>6.742</AFactor><UFactor>2.777</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1249</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer is John Lennon vermoord, en door wie?</Question><Answer>Mark Chapman, 1980</Answer></Content><LearningData><Interval>497</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>21.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.236</AFactor><UFactor>2.448</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1250</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat gebeurde er in Roswell in New Mexico?</Question><Answer>Hier stortte volgens ooggetuige Walter Haut een UFO neer</Answer></Content><LearningData><Interval>2215</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.01.2010</LastRepetition><AFactor>6.626</AFactor><UFactor>2.628</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1251</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waar vond op 8 juli 1947 een groot UFO incident plaats?</Question><Answer>Roswell, New Mexico</Answer></Content><LearningData><Interval>1190</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.09.2009</LastRepetition><AFactor>5.373</AFactor><UFactor>1.522</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1252</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wanneer stortte volgens ooggetuigen in Roswell een UFO neer?</Question><Answer>8 juli 1947</Answer></Content><LearningData><Interval>2130</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.536</AFactor><UFactor>2.119</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1279</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe heet de bekende Duitse historicus die gespecialiseerd was in de biografie van Hitler ('Der F&amp;#252;hrer) en het 3e rijk?</Question><Answer>Joachim Fest</Answer></Content><LearningData><Interval>702</Interval><Repetitions>15</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.067</AFactor><UFactor>1.407</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1300</ID><Title>Werk</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>1301</ID><Title>Vanalles Werk</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>9</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het principe van de energieopslag van het bedrijf VRB?</Question><Answer>een Vanadium redox flow battery</Answer></Content><LearningData><Interval>999</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>10.12.2008</LastRepetition><AFactor>6.883</AFactor><UFactor>2.153</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>10</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het product (omschrijving) van EPS ivm daglicht?</Question><Answer>Koepel met gestuurde spiegels om het zonlicht naar beneden te weerkaatsen</Answer></Content><LearningData><Interval>824</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>14.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.128</AFactor><UFactor>1.376</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>664</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welk energie-convenant bestaat voor de allergrootste Vlaamse bedrijven?</Question><Answer>Het benchmarkconvenant</Answer></Content><LearningData><Interval>2821</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.741</AFactor><UFactor>2.438</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1302</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke SPF wordt volgens VITO in de KWO toepassing van KLINA te Brasschaat gehaald?</Question><Answer>SPF kwo=28</Answer></Content><LearningData><Interval>1153</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>01.06.2010</LastRepetition><AFactor>6.106</AFactor><UFactor>1.558</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1303</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Is de EAP software voor alle types woningen geschikt?</Question><Answer>Nee, enkel voor 1-gezinswoningen, niet voor appartementen</Answer></Content><LearningData><Interval>1262</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.03.2010</LastRepetition><AFactor>5.536</AFactor><UFactor>1.633</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1304</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is volgens Fraunhofer ISE in een artikel in Eurosun2004 een oplossing voor het belangenconflict tussen &amp;#181;WKK en zonthermie?</Question><Answer>Een variabele bonus voor de geproduceerde elektriciteit in combinatie met intelligente regelingen</Answer></Content><LearningData><Interval>1468</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.06.2010</LastRepetition><AFactor>4.265</AFactor><UFactor>1.567</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1305</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Distribution losses account for approximately [...] % of the transported electricity in the EU-15 (2005)</Question><Answer>6%
 
33
10% according to Xavier Meersseman (who got it from Electrabel)</Answer></Content><LearningData><Interval>1368</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>03.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.635</AFactor><UFactor>2.118</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1306</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Door de combinatie van intelligente regelingen en [...] kan &amp;#181;WKK als peak-shaving werken.</Question><Answer>Variabele prijzen, doorgegeven aan de regelingen</Answer></Content><LearningData><Interval>705</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.01.2010</LastRepetition><AFactor>4.501</AFactor><UFactor>1.220</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1307</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Er zijn 2 belangrijke regelstrategie&amp;#235;n voor &amp;#181;WKK: minimalisatie van [...] of van [...]</Question><Answer>primair energieverbruik of kosten</Answer></Content><LearningData><Interval>2212</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>30.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.683</AFactor><UFactor>1.993</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1308</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Waarvoor staat PEMFC</Question><Answer>Proton-exchange membrane fuel cell</Answer></Content><LearningData><Interval>785</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>08.02.2011</LastRepetition><AFactor>5.825</AFactor><UFactor>1.653</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1309</ID><Type>Item</Type><Content><Question>If the CHP-bonus (for sold electricity) is increased above the point where the sole export of electricity makes the system financially profitable (without heat use), then the [...] benefits of the CHP vanish and the [...] of the solar thermal system drops dramatically</Question><Answer>environmental benefits
 
34
operation time or yield</Answer></Content><LearningData><Interval>1659</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.039</AFactor><UFactor>1.774</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1310</ID><Type>Item</Type><Content><Question>&amp;#181;Cogen: If [...] is increased above the point where the sole export of electricity makes the system financially profitable (without heat use), then the environmental benefits of the CHP vanish and the yield of the solar thermal system drops dramatically</Question><Answer>CHP-bonus (for sold electricity)</Answer></Content><LearningData><Interval>2517</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2010</LastRepetition><AFactor>6.615</AFactor><UFactor>2.397</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1311</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The CHP-bonus should stay below the treshold where sole export of electricity makes the system financially profitable.  If this is not enough, than the government should offer [...]</Question><Answer>Investment subsidies</Answer></Content><LearningData><Interval>2229</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.725</AFactor><UFactor>2.622</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1312</ID><Type>Item</Type><Content><Question>If one wants to have &amp;#181;CHP and solar thermal systems working together, an easy solution is a [...] CHP-bonus</Question><Answer>seasonally dependent</Answer></Content><LearningData><Interval>2466</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.729</AFactor><UFactor>2.615</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1313</ID><Type>Item</Type><Content><Question>A seasonally dependent CHP-bonus is not a tool to promote solar energy, but it prevents [...]</Question><Answer>the displacement of solar thermal systems by fossil fuelled CHP</Answer></Content><LearningData><Interval>696</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.10.2009</LastRepetition><AFactor>5.437</AFactor><UFactor>1.225</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1314</ID><Type>Item</Type><Content><Question>CHP: in the case of a constant bonus (above treshold), the solar yield of a cost-driven system drops by [...]% in comparison to a system optimised for primary energy</Question><Answer>60%</Answer></Content><LearningData><Interval>1195</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.09.2009</LastRepetition><AFactor>5.999</AFactor><UFactor>1.847</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1315</ID><Type>Item</Type><Content><Question>CHP: in the case of a seasonally dependent bonus (in winter above treshold), the solar yield of a cost-driven system drops by [...]% in comparison to a system optimised for primary energy</Question><Answer>26%</Answer></Content><LearningData><Interval>427</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>21.12.2010</LastRepetition><AFactor>5.084</AFactor><UFactor>1.121</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1316</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Fraunhofer ISE heeft in een artikel in Eurosun 2004 een analyse gemaakt van de combinatie van &amp;#181;WKK met [...]</Question><Answer>Zon-thermische systemen</Answer></Content><LearningData><Interval>1160</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>26.01.2009</LastRepetition><AFactor>5.821</AFactor><UFactor>2.210</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1317</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is momenteel (2004) de bonus die Duitse &amp;#181;WKK gedurende 10 jaar krijgt voor elektriciteit die op het net gezet wordt, bovenop de marktprijs voor de grijze stroom?</Question><Answer>5.11 cent/kWhe</Answer></Content><LearningData><Interval>676</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>25.03.2010</LastRepetition><AFactor>5.384</AFactor><UFactor>1.594</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1318</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Voor een zonnekoeling met 100% zonnedekking, wat is het primair energieverbruik van de hulpfuncties per kWh koude?</Question><Answer>0.15 kWhp per kWkoude (zou het moeten zijn, monitoring toont soms veel slechtere resultaten, tot 0.5)</Answer></Content><LearningData><Interval>878</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>14.06.2011</LastRepetition><AFactor>5.970</AFactor><UFactor>1.265</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1319</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het verband tussen gemiddelde infiltratie en de n50-waarde volgens de EPB?</Question><Answer>Infiltratie [ach] = n50/25 (=0.04*n50)</Answer></Content><LearningData><Interval>1817</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.12.2008</LastRepetition><AFactor>6.737</AFactor><UFactor>2.676</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1320</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de besparing op de warmteverliezen van de aansluitingen aan een opslagvat met de Convectrol II van Wagner (volgens Wagner)?</Question><Answer>50%</Answer></Content><LearningData><Interval>1362</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.09.2008</LastRepetition><AFactor>6.737</AFactor><UFactor>2.255</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1321</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Refereert de tijdsaanduiding in TRNSYS naar het begin of het einde van de tijdstap?</Question><Answer>Einde, uur 1 is van 00u00 tot 01u00</Answer></Content><LearningData><Interval>1244</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.584</AFactor><UFactor>1.911</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1322</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Tyfocor L, 55% geeft vorstbescherming tot [...]</Question><Answer>-48&amp;#176;C</Answer></Content><LearningData><Interval>1253</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>5</Lapses><LastRepetition>08.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.593</AFactor><UFactor>2.068</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1323</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Tyfocor L, 40% geeft vorstbescherming tot [...]</Question><Answer>-25&amp;#176;C</Answer></Content><LearningData><Interval>1011</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>5</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.220</AFactor><UFactor>1.956</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1324</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Volgens www.regionalenergie.at zijn warmtenetten economisch rendabel indien de vermogensdichtheid groter is dan [...]</Question><Answer>0.5 kW/lopende meter leiding</Answer></Content><LearningData><Interval>478</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>15.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.398</AFactor><UFactor>2.096</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1326</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is volgens Jan Van Den Broeke van EVR een vuistregel voor het aandeel van de technieken (alles in) in een gebouwproject (centraal besturingsgebouw Aminal)?  Wat is het aandeel in het REH (excl. sponsoring, dat beschouwd mag worden als dekkend voor de extraatjes?)</Question><Answer>25%
 
35
24%</Answer></Content><LearningData><Interval>1140</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>27.06.2011</LastRepetition><AFactor>6.721</AFactor><UFactor>1.722</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1327</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe noemt een aansluitpunt voor water voor de brandweer?</Question><Answer>Hydrant 
 
36
=&gt; binnenhydrant
 
37
=&gt; buitenhydrant</Answer></Content><LearningData><Interval>1454</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.07.2009</LastRepetition><AFactor>6.584</AFactor><UFactor>1.769</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1328</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het wiskundige verband tussen de zontoetreding (g-factor) en de shading factor voor beglazing?</Question><Answer>SC=g/0.87
 
38
of g=SC * 0.87</Answer></Content><LearningData><Interval>1006</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.280</AFactor><UFactor>1.660</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1329</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de definitie van de shading coefficient voor beglazing?</Question><Answer>De SC is de g van de beglazing gedeeld door de g van een enkel glas, 3mm zonder coating (g=0.87).
 
39
 
 
40
Dus: relatieve g tov enkel glas</Answer></Content><LearningData><Interval>1065</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>08.08.2011</LastRepetition><AFactor>6.199</AFactor><UFactor>1.358</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1330</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Orden deze meteo-files van Ukkel in stijgende volgorde van koellast: IES, TRY en 2005</Question><Answer>TRY =&gt; IES =&gt; 2005</Answer></Content><LearningData><Interval>1138</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.397</AFactor><UFactor>1.838</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1332</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Glasfolies kunnen tot [...]% van de infrarood en tot [...]% van de UV straling tegenhouden</Question><Answer>95
 
41
99</Answer></Content><LearningData><Interval>1023</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.254</AFactor><UFactor>1.746</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1333</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Geef 2 fabrikanten van glasfolies</Question><Answer>Luxafoil en Bekaert</Answer></Content><LearningData><Interval>1061</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>01.08.2011</LastRepetition><AFactor>6.316</AFactor><UFactor>1.446</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1334</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn typische prijzen voor glasfolies:
 
42
- Luxafoil: ... euro/m&amp;#178;
 
43
- Bekaert: ... euro/m&amp;#178;</Question><Answer>vanaf 60 euro/m&amp;#178;
 
44
vanaf 100 euro/m&amp;#178;</Answer></Content><LearningData><Interval>936</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>22.06.2010</LastRepetition><AFactor>5.416</AFactor><UFactor>1.284</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1335</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het marktaandeel van PVC, aluminium en houten ramen anno 2006 volgens Belisol?</Question><Answer>60% PVC, 30% aluminium en 10% hout</Answer></Content><LearningData><Interval>1454</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>22.06.2010</LastRepetition><AFactor>6.680</AFactor><UFactor>2.036</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1336</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe wordt de luchtkwaliteit uitgedrukt volgens de IDA klasses?</Question><Answer>in CO2 concentratie ten opzichte van de buitenlucht (aantal ppm boven het buitenniveau)</Answer></Content><LearningData><Interval>1487</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.10.2009</LastRepetition><AFactor>6.894</AFactor><UFactor>2.020</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1337</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke luchtkwaliteitsklassen zijn volgens de EN 13779 in Vlaanderen toegelaten?</Question><Answer>IDA 1 tot IDA 3</Answer></Content><LearningData><Interval>990</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>06.01.2009</LastRepetition><AFactor>6.719</AFactor><UFactor>2.138</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1338</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke luchtkwaliteit komt overeen met IDA 2?</Question><Answer>400-600 ppm CO2 boven het buitenniveau</Answer></Content><LearningData><Interval>942</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.163</AFactor><UFactor>1.594</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1339</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke 2 Nederlandse methodes kunnen gebruikt worden voor het bepalen van het zomercomfort in gebouwen?  Waar zijn ze terug te vinden?</Question><Answer>1. De Nederlandse ATG methode (adaptieve TemperatuurGrenswaarden), zoals vastgelegd in ISSO publicatie N&amp;#176;74.
 
45
2. De GTO methode (gewogen temperatuuroverschrijdingen), gedefinieerd door de rijksdienst der gebouwen</Answer></Content><LearningData><Interval>349</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.307</AFactor><UFactor>2.041</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1340</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is een typische open kring spanning voor een Vanadium redox batterij?</Question><Answer>1.4V bij 25&amp;#176;C</Answer></Content><LearningData><Interval>969</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>27.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.605</AFactor><UFactor>2.019</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1341</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn enkele belangrijke voordelen van de Vanadium redox flow batterij tov klassieke batterijen?</Question><Answer>- vermogen en energie kunnen onafhankelijk van mekaar gedimensioneerd worden
 
46
- grote energieopslag mogelijk door vergroten opslagvaten
 
47
- goed overbelasting mogelijk (400% gedurende 10s)
 
48
- kan lang en diep ontladen worden zonder nadelen
 
49
- beperktere ecologische impact
 
50
- hoge rendement (hoeveel?)</Answer></Content><LearningData><Interval>812</Interval><Repetitions>15</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>22.06.2010</LastRepetition><AFactor>6.143</AFactor><UFactor>1.688</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1342</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de ge&amp;#235;iste luchtdichtheid voor een passiefhuis in Vlaanderen?</Question><Answer>n50=0.6</Answer></Content><LearningData><Interval>1626</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.894</AFactor><UFactor>1.938</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1343</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn enkele van de activiteiten/diensten van Centrum Duurzaam Bouwen?</Question><Answer>- tentoonstelling
 
51
- infosessies (elke laatste zaterdag maand)
 
52
- bouwteams
 
53
- EAP audit
 
54
- planadvies</Answer></Content><LearningData><Interval>716</Interval><Repetitions>15</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.03.2011</LastRepetition><AFactor>5.288</AFactor><UFactor>1.102</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1344</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In welke stad ligt het Centrum Duurzaam Bouwen?</Question><Answer>Heusden-Zolder</Answer></Content><LearningData><Interval>1459</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.894</AFactor><UFactor>1.660</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1345</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>The Belgian government has given permission to build an offshore wind farm in the North Sea close to Oostende. Eldepasco, a group of Belgian companies, want to build 36 wind turbines of 6 MW. The farm will generate about 735 GWh power per year, this will be about 1% of Belgian power generation. The Eldepasco project costs euro 500 million and will generate power from 2009.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.685</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1346</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The Belgian government has given permission to build an offshore wind farm in the North Sea close to [...]. Eldepasco, a group of Belgian companies, want to build 36 wind turbines of 6 MW.</Question><Answer>Oostende</Answer></Content><LearningData><Interval>1172</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>30.06.2008</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>3.339</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1347</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The Belgian government has given permission to build an offshore wind farm in the North Sea close to Oostende. [...], a group of Belgian companies, want to build 36 wind turbines of 6 MW.</Question><Answer>Eldepasco</Answer></Content><LearningData><Interval>1114</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.246</AFactor><UFactor>1.774</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1348</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The Belgian government has given permission to build an offshore wind farm in the North Sea close to Oostende. Eldepasco, a group of Belgian companies, want to build [...].</Question><Answer>36 wind turbines of 6 MW</Answer></Content><LearningData><Interval>604</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>13.01.2010</LastRepetition><AFactor>5.317</AFactor><UFactor>1.282</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1350</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is ongeveer het verband tussen de optimale collectoroppervlakte (vlakke plaat) en het warmwaterverbruik voor grotre zonneboilers voor Belgi&amp;#235;?</Question><Answer>collectoropp [m&amp;#178;] = 11+15*VOL
 
55
VOL = dagelijks verbruik @60&amp;#176;C, in m&amp;#179;/d</Answer></Content><LearningData><Interval>601</Interval><Repetitions>15</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>30.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.109</AFactor><UFactor>1.722</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1353</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: Cenergieheeft het genoegen u [...]voor te stellen als haar nieuwe directeur.
 
56
... is burgerlijk ingenieur met een uitgebreide ervaring in de oprichting en het leiden van groeibedrijven o.a. in de zeer concurrentiele markt van de informatica hardware (Eco PC - Flection). Daarnaast heeft hij ook ervaring met energiebesparingen in de verlichtingswereld (Varda Relamping).
 
57
Duurzaam ondernemen is daarenboven een steeds terugkerend element geweest in zijn professioneel parcours, zowel op vlak van jobcreatie, op vlak van hergebruik van IT, als in de transfer van ICT van Noord naar Zuid.
 
58
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat zijn persoon een enorme versterking van het Cenergie team betekent, en dat U goed met hem zult kunnen samenwerken.</Question><Answer>Patrick Henckes</Answer></Content><LearningData><Interval>517</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>02.04.2010</LastRepetition><AFactor>6.518</AFactor><UFactor>2.043</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1354</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de verwarmde oppervlakte van het REH?</Question><Answer>1800m&amp;#178;</Answer></Content><LearningData><Interval>862</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>5.074</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1355</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het zomerrendement van de ketel van 750kW in la Sauveni&amp;#232;re die gemiddeld 41 kW levert voor het sanitair WW?</Question><Answer>24%</Answer></Content><LearningData><Interval>757</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>05.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.623</AFactor><UFactor>2.411</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1356</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn de belangrijkste voordelen van de spiegelkoepel ADS-600 van EPS?</Question><Answer>Meer licht bij lage zonnestanden en minder licht bij hoge zonnestanden.</Answer></Content><LearningData><Interval>1392</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>24.11.2009</LastRepetition><AFactor>6.777</AFactor><UFactor>2.093</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1357</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Quest will be set-up by [...]as founding members.   This institute will coordinate the development and application of quality procedures in the belgian market.
 
59
 
 
60
Although the kick-off of the institute is financed by the flemish government, we have foreseen to extend Quest on short term to walloon/bxl's experts to ensure that Quest is recognized in the whole of Belgium.</Question><Answer>3E, WTCB, BELSOLAR, De Nayer Institute</Answer></Content><LearningData><Interval>381</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>13.08.2010</LastRepetition><AFactor>1.458</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1358</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The flemish government has decided to attribute a subsidy of 300 kEUR for the next 2 years to the estabishment of an independent quality institute for small renewable energy systems (solar thermal, PV, bio-energy, ...) [...].</Question><Answer>Quest vzw</Answer></Content><LearningData><Interval>864</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.118</AFactor><UFactor>1.627</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1359</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de zonneboilerpremie uitgereikt door de netbeheerders EANDIS &amp; INTERREGIES?</Question><Answer>575 EUR vanaf 1/1/2007.</Answer></Content><LearningData><Interval>925</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.163</AFactor><UFactor>1.555</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1360</ID><Type>Item</Type><Content><Question>What is the yearly average ambient temperature in Ukkel for the TRY?</Question><Answer>10.1&amp;#176;C</Answer></Content><LearningData><Interval>134</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>4</Lapses><LastRepetition>01.08.2011</LastRepetition><AFactor>3.465</AFactor><UFactor>1.288</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1361</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de CO2-uitstoot voor elektriciteit voor het BHG? Van waar komt dit cijfer?</Question><Answer>302 kg/MWh
 
61
Energiebalans BHG 2004</Answer></Content><LearningData><Interval>455</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>7</Lapses><LastRepetition>03.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.406</AFactor><UFactor>1.888</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1362</ID><Type>Item</Type><Content><Question>What is the average winter ambient temperature in Ukkel for the TRY? (oct till end of april)</Question><Answer>6.1&amp;#176;C</Answer></Content><LearningData><Interval>1022</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>4.603</AFactor><UFactor>1.266</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1363</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Sais-tu s&amp;#8217;il faut &amp;#234;tre agr&amp;#233;&amp;#233; pour r&amp;#233;aliser des audits &amp;#233;nerg&amp;#233;tiques en R&amp;#233;gion flamande et pour obtenir des subsides?</Question><Answer>Neen, gewoon een 'gespecialiseerd bureau' is voldoende.
 
62
Voor een EAP voor particulieren moet je wel energiedeskundige zijn zodat ze recht hebben op belastingsaftrek</Answer></Content><LearningData><Interval>675</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.04.2010</LastRepetition><AFactor>3.235</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1366</ID><Title>Plugging the gap: esxecutive summary..  .. A survey of world fuel resources and its ...</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>17</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>IEA suggests that fossil fuels will still account for more
 
63
than 80% of the energy mix in 2030, just as they do
 
64
today.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>16.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.661</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1369</ID><Type>Item</Type><Content><Question>IEA suggests that fossil fuels will still account for more
 
65
than [...] of the energy mix in 2030, just as they do
 
66
today.</Question><Answer>80%</Answer></Content><LearningData><Interval>551</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.08.2010</LastRepetition><AFactor>5.257</AFactor><UFactor>1.273</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>Plugging the gap: esxecutive summary
 
67
 
 
68
A survey of world fuel resources and its impact on the development of wind energy
 
69
2
 
70
EXECUTIVE SUMMARY
 
71
The world&amp;#8217;s energy resources are not sufficient to sustain
 
72
expected growth trends. A growing gap is developing
 
73
between energy demand and the available supply of oil
 
74
and gas. High energy prices are here to stay and the
 
75
world&amp;#8217;s energy mix will change.
 
76
An unforeseen and additional potential will become
 
77
available to wind energy as a result of gas supply
 
78
limitations. Up to 1200 GW of extra capacity could
 
79
potentially be installed by 2030 without major policy
 
80
efforts as wind power enters its &amp;#8216;market era&amp;#8217; sooner than
 
81
expected.
 
82
This report is an independent survey of the world&amp;#8217;s fuel
 
83
resources, which has been prepared by Renewable
 
84
Energy Systems Ltd (RES) and is being made available
 
85
to the wind industry through the Global Wind Energy
 
86
Council (GWEC). The report assesses the resource base
 
87
and future production capability for oil, gas, coal and
 
88
nuclear fuel and comparing this to projected demand for
 
89
each. It offers an insight into the role that different energy
 
90
sources are likely to play in the future and the
 
91
implications of this on the development of wind energy.
 
92
Rising Energy Demand
 
93
According to the International Energy Agency (IEA), the
 
94
world&amp;#8217;s primary energy demand will rise by 60% between
 
95
2002 and 2030. Two-thirds of the increase will come from
 
96
developing countries. Electricity demand will double and
 
97
the requirements for all fossil fuels are expected to grow
 
98
at sustained and substantial rates. More importantly, the
 
99
IEA suggests that fossil fuels will still account for more
 
100
than 80% of the energy mix in 2030, just as they do
 
101
today. But are the world&amp;#8217;s fossil fuel resources abundant
 
102
enough to feed such growth? Unreliable and overoptimistic
 
103
mainstream forecasts have given a false
 
104
impression of how much longer the world&amp;#8217;s oil and gas
 
105
supplies will last.
 
106
Oil
 
107
In 2004 global oil production averaged 83 million barrels
 
108
per day (Mb/d). The IEA predicts that it will reach 120
 
109
Mb/day by 2030. Historically the oil discovery record has
 
110
been presented in a way which gives the impression that
 
111
reserves are plentiful and growing. But these mainstream
 
112
energy outlook studies are based on a questionably
 
113
optimistic assessment by the US Geological Survey
 
114
(USGS), which does not appear to align with detailed
 
115
records of actual worldwide discoveries.
 
116
Drilling logs from individual wells provide a more reliable
 
117
resource estimate that challenges the outlook studies and
 
118
suggests that production of oil will in fact peak in around
 
119
2014 (&amp;#177; 2 years) at less than 90 Mb/day. We are already
 
120
consuming more than three times as much as we
 
121
discover and have used up around half of the world&amp;#8217;s
 
122
regular oil resources.
 
123
The comparison with projected demand reveals a
 
124
considerable gap reaching 45 Mb/d by 2030, equivalent
 
125
to five times the current production of Saudi Arabia.
 
126
Natural Gas
 
127
Gas has been the fastest growing fossil energy source in
 
128
the last two decades, boosted by its increasing share in
 
129
the electricity generation mix. It has been expected to
 
130
overtake coal by 2010 and supply a quarter of the world&amp;#8217;s
 
131
energy needs by 2030.
 
132
As with oil, mainstream energy outlook studies, which are
 
133
based on the USGS assessment, appear to have
 
134
overestimated the Ultimate Recoverable Resource (URR)
 
135
for conventional gas. The URR is actually expected to be
 
136
around 10,000 trillion cubic feet (Tcf), 90% of which has
 
137
been discovered already. Unconventional resources,
 
138
including coalbed methane, tight gas and gas shale, are
 
139
expected to yield another 2500 Tcf, although this figure
 
140
bears a great deal of uncertainty.
 
141
The implications are serious. Global gas production will
 
142
peak at about 140 Tcf/year in 2030 (&amp;#177; 5 years). By then,
 
143
demand will have doubled and the resulting gap would be
 
144
equivalent to the current combined production of Europe
 
145
and the Former Soviet Union. We have already started to
 
146
use more gas than we find. In addition, gas is not a
 
147
perfect global market like oil. Transport is restricted and
 
148
expensive. Therefore, regional shortages should be
 
149
expected to occur well before the global peak.
 
150
In North America, gas discoveries fell off very rapidly from
 
151
1977, and production has mirrored the discovery curve,
 
152
but shifted by 23 years. This means that production from
 
153
gas wells will shortly decline dramatically. Prices have
 
154
already risen substantially and a considerable amount of
 
155
imported LNG will be needed very soon. We should
 
156
expect intense international competition for these LNG
 
157
supplies .
 
158
Coal &amp;#8211; A Plentiful Resource but with
 
159
Environmental Constraints
 
160
Today coal provides 23% of the world&amp;#8217;s energy, a share it
 
161
is expected to keep by 2030. Global proved recoverable
 
162
reserves amount to 909 Gtons, equivalent to twice the
 
163
remaining oil. Coal is plentiful and more equally
 
164
distributed throughout the world. Moreover, prospective
 
165
big energy consumers, like the US, China and India are
 
166
self sufficient in coal and will be in the foreseeable future,
 
167
unlike for oil and gas.
 
168
However, by 2030 the world will have consumed 20% of
 
169
its current reserves rising to 40% by 2050 and if it
 
170
continues to be depleted at the same rate reserves will
 
171
Plugging the gap: A survey of world fuel resources and its impact on the development of wind energy
 
172
3
 
173
be exhausted by around the end of the 21st century. And
 
174
while the coal market today is booming, with two thirds of
 
175
the coal consumed used for power generation and coal
 
176
the leading source for global electricity production (39%),
 
177
environmental issues are constraining its use, especially
 
178
in developed countries.
 
179
However, the rise of two technologies &amp;#8211; &amp;#8216;clean coal&amp;#8217; and
 
180
coal-to-liquids &amp;#8211; could steer a transition to a new coal era,
 
181
boosted by the decline of oil and gas supplies and
 
182
growing concerns of energy security and independence.
 
183
The development of CO2 capture and storage (CCS)
 
184
combined with coal gasification has the potential to lead
 
185
to power plants producing electricity, hydrogen and liquid
 
186
fuels with almost zero emissions. Clearly, though, this will
 
187
have significant cost implications and will deplete
 
188
reserves even more rapidly. The future for electricity
 
189
generation from coal will depend critically upon its
 
190
availability and price in a world where this remaining
 
191
fossil fuel resource is called upon for uses traditionally
 
192
supplied by oil and gas.
 
193
Nuclear Power &amp;#8211; Medium-term Uranium Shortage
 
194
Nuclear power stands in the midst of an intense debate
 
195
over its future, with environmental and cost concerns
 
196
leading to a phase out in many countries and talks of a
 
197
renaissance in support of emissions targets and energy
 
198
security in others. However, there should be concerns
 
199
over the availability of uranium fuel supplies.
 
200
About half of current supplies now come from mines. The
 
201
rest, since the end of the &amp;#8216;Cold War&amp;#8217;, is from stockpiles
 
202
and reprocessing. This has kept production and prices at
 
203
a low level for the last 15 years and deferred investments
 
204
in new mining capacity. Stockpiles are expected to last
 
205
10-15 years while new mining projects have a lead time
 
206
of 10 &amp;#8211; 25 years. This clearly points to a medium-term
 
207
shortage and this shortage is already making uranium
 
208
prices rise, all of which could undermine an incipient
 
209
nuclear renaissance.
 
210
Present uranium reserves will last about 60 years (in the
 
211
highest &amp;#8216;business as usual&amp;#8217; demand scenario), which is
 
212
the probable lifetime of a new generation of nuclear
 
213
reactors. Although reserves are expected to grow in the
 
214
coming years as high prices revitalise exploration,
 
215
alternative sources would have to follow in the long-term,
 
216
especially if a further new generation of reactors is built.
 
217
Substantial R&amp;D and capital investments are required for
 
218
these alternatives to reach the market and they also raise
 
219
issues of concern, such as nuclear proliferation.
 
220
Nuclear power currently only provides around 6.5% of
 
221
world energy demand and resource constraints,
 
222
combined with security issues, are likely to limit the extent
 
223
to which it can grow to help to meet the gap opening up
 
224
in fossil fuel supplies.
 
225
A Growing Energy Gap After 2010
 
226
A growing gap between oil and gas supply and demand
 
227
becomes evident after 2010. But oil and gas will,
 
228
according to the IEA, be called upon to provide 60% of
 
229
the world&amp;#8217;s energy in 2030. Supplies can be expected to
 
230
fall short and the combined gaps are likely to represent
 
231
10% of the primary energy demand in 2020 and 18% by
 
232
2030.
 
233
The oil gap is the most urgent and the hardest to fill
 
234
because no alternative to liquid fuels have been
 
235
developed on a large scale so far and the time to do so is
 
236
running out. Eventually, the oil gap will be filled by a mix
 
237
of demand reduction and vehicle efficiency, liquids from
 
238
coal, biofuels and natural gas.
 
239
The gas gap opens up as soon as 2015 and accounts for
 
240
20% of the demand in 2030. In the longer term, it will be
 
241
filled inevitably with a mix of energy efficiency, power
 
242
generation from renewables coal and nuclear, and heat
 
243
production from renewable sources. Wind power presents
 
244
a key element of the solution, being rapid to deploy, low
 
245
in environmental impact and low cost. The mix of
 
246
technologies forming the solution will depend critically
 
247
upon the availability and acceptability of coal for
 
248
generation in and oil and gas constrained world.
 
249
New Opportunities for Wind Energy
 
250
Wind energy has been the fastest growing energy source
 
251
of the last decade, at an annual global rate of 28%. The
 
252
growth of this zero-carbon, fuel-independent and
 
253
indigenous energy source has been driven by
 
254
environmental and, to an increasing extent, energy
 
255
security concerns. Today, the installed capacity worldwide
 
256
has reached nearly 60GW, more than two thirds of which
 
257
is located in Europe.
 
258
The European Wind Energy Association forecasts in its
 
259
conventional scenario that the global installed capacity for
 
260
wind power will </Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.164</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1367</ID><Title>According to the International Energy Agency (IEA), the world’s primary energy demand ...</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>1368</ID><Type>Item</Type><Content><Question>According to the International Energy Agency (IEA), the
 
261
world&amp;#8217;s primary energy demand will rise by [...] between
 
262
2002 and 2030.</Question><Answer>60%</Answer></Content><LearningData><Interval>439</Interval><Repetitions>16</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.11.2010</LastRepetition><AFactor>3.901</AFactor><UFactor>1.168</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1370</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Oil: Drilling logs from individual wells provide a more reliable
 
263
resource estimate that challenges the outlook studies and
 
264
suggests that production of oil will in fact peak in around
 
265
2014 (&amp;#177; 2 years) at less than 90 Mb/day</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.558</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1371</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Oil: Drilling logs from individual wells provide a more reliable
 
266
resource estimate that challenges the outlook studies and
 
267
suggests that production of oil will in fact peak in around
 
268
[...] at less than 90 Mb/day</Question><Answer>2014 (&amp;#177; 2 years)</Answer></Content><LearningData><Interval>503</Interval><Repetitions>15</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.10.2010</LastRepetition><AFactor>3.962</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1372</ID><Title>Gas has been the fastest growing fossil energy source in the last two decades, boosted by ...</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>1373</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Gas has been expected to overtake coal by 2010 and supply [...] of the world&amp;#8217;s energy needs by 2030.</Question><Answer>a quarter</Answer></Content><LearningData><Interval>33</Interval><Repetitions>2</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>3.601</AFactor><UFactor>1.500</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1374</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Global gas production will
 
269
peak at about 140 Tcf/year in 2030 (&amp;#177; 5 years). By then,
 
270
demand will have doubled and the resulting gap would be
 
271
equivalent to the current combined production of Europe
 
272
and the Former Soviet Union. We have already started to
 
273
use more gas than we find.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.503</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1375</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Global gas production will peak in [...]
 
274
We have already started to use more gas than we find.</Question><Answer>2030 (&amp;#177; 5 years).</Answer></Content><LearningData><Interval>64</Interval><Repetitions>3</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>5.002</AFactor><UFactor>2.207</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1376</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>In addition, gas is not a
 
275
perfect global market like oil. Transport is restricted and
 
276
expensive. Therefore, regional shortages should be
 
277
expected to occur well before the global peak.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.559</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1377</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In addition, gas is not a
 
278
perfect global market like oil. [...] is restricted and
 
279
expensive. Therefore, regional shortages should be
 
280
expected to occur well before the global peak.</Question><Answer>Transport</Answer></Content><LearningData><Interval>1639</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.04.2010</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>2.062</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1378</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Today coal provides 23% of the world&amp;#8217;s energy, a share it
 
281
is expected to keep by 2030.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>16.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.651</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1379</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Today coal provides [...] of the world&amp;#8217;s energy, a share it
 
282
is expected to keep by 2030.</Question><Answer>23%</Answer></Content><LearningData><Interval>700</Interval><Repetitions>18</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.09.2010</LastRepetition><AFactor>6.272</AFactor><UFactor>1.804</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1380</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Moreover, prospective big energy consumers, like the US, China and India are self sufficient in coal and will be in the foreseeable future, unlike for oil and gas.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.539</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1381</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Fossil fuels: Moreover, prospective big energy consumers, like the US, China and India are [...]and will be in the foreseeable future, unlike for oil and gas.</Question><Answer>self sufficient in coal</Answer></Content><LearningData><Interval>1472</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>01.09.2009</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>2.210</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1382</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>coal is the leading source for global electricity production with a share of  39%</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.661</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1383</ID><Type>Item</Type><Content><Question>coal is the leading source for global electricity production with a share of  [...]</Question><Answer>39%</Answer></Content><LearningData><Interval>316</Interval><Repetitions>20</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>3.213</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1384</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>However, by 2030 the world will have consumed 20% of
 
283
its current coal reserves rising to 40% by 2050 and if it
 
284
continues to be depleted at the same rate reserves will
 
285
be exhausted by around the end of the 21st century.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.417</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1385</ID><Type>Item</Type><Content><Question>However, by 2030 the world will have consumed 20% of
 
286
its current coal reserves rising to 40% by 2050 and if it
 
287
continues to be depleted at the same rate reserves will
 
288
be exhausted by around [...].</Question><Answer>the end of the 21st century</Answer></Content><LearningData><Interval>834</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.10.2009</LastRepetition><AFactor>6.155</AFactor><UFactor>1.613</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1386</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>However, the rise of two technologies &amp;#8211; &amp;#8216;clean coal&amp;#8217; and
 
289
coal-to-liquids &amp;#8211; could steer a transition to a new coal era,
 
290
boosted by the decline of oil and gas supplies and
 
291
growing concerns of energy security and independence.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.462</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1387</ID><Type>Item</Type><Content><Question>However, the rise of two technologies [...] could steer a transition to a new coal era, boosted by the decline of oil and gas supplies and
 
292
growing concerns of energy security and independence.</Question><Answer>&amp;#8216;clean coal&amp;#8217; and
 
293
coal-to-liquids</Answer></Content><LearningData><Interval>1492</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.894</AFactor><UFactor>1.891</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1388</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>The development of CO2 capture and storage (CCS)
 
294
combined with coal gasification has the potential to lead
 
295
to power plants producing electricity, hydrogen and liquid
 
296
fuels with almost zero emissions. Clearly, though, this will
 
297
have significant cost implications and will deplete
 
298
reserves even more rapidly.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.396</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1389</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Coal:The development of [...]
 
299
combined with [...] has the potential to lead
 
300
to power plants producing electricity, hydrogen and liquid
 
301
fuels with almost zero emissions. Clearly, though, this will
 
302
have significant cost implications and will deplete
 
303
reserves even more rapidly.</Question><Answer>CO2 capture and storage (CCS)
 
304
coal gasification</Answer></Content><LearningData><Interval>781</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.082</AFactor><UFactor>1.351</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1390</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The development of CO2 capture and storage (CCS)
 
305
combined with coal gasification has the potential to lead
 
306
to power plants producing [...] with almost zero emissions. Clearly, though, this will have significant cost implications and will deplete
 
307
reserves even more rapidly.</Question><Answer>electricity, hydrogen and liquid fuels</Answer></Content><LearningData><Interval>1459</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.896</AFactor><UFactor>1.716</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1391</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Nuclear Power &amp;#8211; Medium-term Uranium Shortage
 
308
Nuclear power stands in the midst of an intense debate
 
309
over its future, with environmental and cost concerns
 
310
leading to a phase out in many countries and talks of a
 
311
renaissance in support of emissions targets and energy
 
312
security in others. However, there should be concerns
 
313
over the availability of uranium fuel supplies.
 
314
About half of current supplies now come from mines. The
 
315
rest, since the end of the &amp;#8216;Cold War&amp;#8217;, is from stockpiles
 
316
and reprocessing. This has kept production and prices at
 
317
a low level for the last 15 years and deferred investments
 
318
in new mining capacity. Stockpiles are expected to last
 
319
10-15 years while new mining projects have a lead time
 
320
of 10 &amp;#8211; 25 years. This clearly points to a medium-term
 
321
shortage and this shortage is already making uranium
 
322
prices rise, all of which could undermine an incipient
 
323
nuclear renaissance.
 
324
Present uranium reserves will last about 60 years (in the
 
325
highest &amp;#8216;business as usual&amp;#8217; demand scenario), which is
 
326
the probable lifetime of a new generation of nuclear
 
327
reactors. Although reserves are expected to grow in the
 
328
coming years as high prices revitalise exploration,
 
329
alternative sources would have to follow in the long-term,
 
330
especially if a further new generation of reactors is built.
 
331
Substantial R&amp;D and capital investments are required for
 
332
these alternatives to reach the market and they also raise
 
333
issues of concern, such as nuclear proliferation.
 
334
Nuclear power currently only provides around 6.5% of
 
335
world energy demand and resource constraints,
 
336
combined with security issues, are likely to limit the extent
 
337
to which it can grow to help to meet the gap opening up
 
338
in fossil fuel supplies.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>16.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.259</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1392</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Nuclear Power &amp;#8211; Medium-term Uranium Shortage
 
339
About (...) of current supplies now come from mines. The
 
340
rest, since the end of the &amp;#8216;Cold War&amp;#8217;, is from [...]. This has kept production and prices at
 
341
a low level for the last 15 years and deferred investments
 
342
in new mining capacity.</Question><Answer>half
 
343
stockpiles and reprocessing</Answer></Content><LearningData><Interval>1565</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.826</AFactor><UFactor>1.986</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1393</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Nuclear Power &amp;#8211; Medium-term Uranium Shortage
 
344
Stockpiles are expected to last
 
345
[...] while new mining projects have a lead time
 
346
of 10 &amp;#8211; 25 years. This clearly points to a medium-term
 
347
shortage and this shortage is already making uranium
 
348
prices rise, all of which could undermine an incipient
 
349
nuclear renaissance.</Question><Answer>10-15 years</Answer></Content><LearningData><Interval>268</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>14.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.202</AFactor><UFactor>2.110</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1394</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Nuclear Power &amp;#8211; Medium-term Uranium Shortage
 
350
Stockpiles are expected to last
 
351
10-15 years while new mining projects have a lead time
 
352
of [...]. This clearly points to a medium-term
 
353
shortage and this shortage is already making uranium
 
354
prices rise, all of which could undermine an incipient
 
355
nuclear renaissance.</Question><Answer>10 &amp;#8211; 25 years</Answer></Content><LearningData><Interval>760</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2010</LastRepetition><AFactor>5.399</AFactor><UFactor>1.119</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1395</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Stockpiles are expected to last  10-15 years while new mining projects have a lead time
 
356
of 10 &amp;#8211; 25 years. This clearly points to a [...] and this shortage is already making uranium
 
357
prices rise, all of which could undermine an incipient nuclear renaissance.</Question><Answer>medium-term shortage</Answer></Content><LearningData><Interval>1594</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.890</AFactor><UFactor>1.809</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1396</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Present uranium reserves will last about [...](in the
 
358
highest &amp;#8216;business as usual&amp;#8217; demand scenario), which is
 
359
the probable lifetime of a new generation of nuclear
 
360
reactors.</Question><Answer>60 years</Answer></Content><LearningData><Interval>734</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.173</AFactor><UFactor>1.739</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1397</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Substantial [...] are required for alternative nuclear energy sources to reach the market and they also raise issues of concern, such as nuclear proliferation.</Question><Answer>R&amp;D and capital investments</Answer></Content><LearningData><Interval>1317</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.609</AFactor><UFactor>2.114</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1398</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Nuclear power currently only provides around [...] of
 
361
world energy demand and resource constraints,
 
362
combined with security issues, are likely to limit the extent
 
363
to which it can grow to help to meet the gap opening up
 
364
in fossil fuel supplies.</Question><Answer>6.5%</Answer></Content><LearningData><Interval>1006</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.545</AFactor><UFactor>1.909</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1399</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Nuclear Power &amp;#8211; Medium-term Uranium Shortage
 
365
Nuclear power currently only provides around 6.5% of world energy demand and [...] combined with (...) are likely to limit the extent to which it can grow to help to meet the gap opening up in fossil fuel supplies.</Question><Answer>resource constraints, combined with security issues</Answer></Content><LearningData><Interval>1141</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>22.03.2010</LastRepetition><AFactor>6.613</AFactor><UFactor>2.268</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1400</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>A growing gap between oil and gas supply and demand
 
366
becomes evident after 2010.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>16.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.570</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1401</ID><Type>Item</Type><Content><Question>A growing gap between oil and gas supply and demand
 
367
becomes evident after [...].</Question><Answer>2010</Answer></Content><LearningData><Interval>554</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>20.12.2010</LastRepetition><AFactor>4.121</AFactor><UFactor>1.174</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1402</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>New Opportunities for Wind Energy
 
368
Wind energy has been the fastest growing energy source
 
369
of the last decade, at an annual global rate of 28%.  Today, the installed capacity worldwide
 
370
has reached nearly 60GW, more than two thirds of which
 
371
is located in Europe.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.327</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1403</ID><Type>Item</Type><Content><Question>New Opportunities for Wind Energy
 
372
Wind energy has been the fastest growing energy source
 
373
of the last decade, at an annual global rate of [...].  Today, the installed capacity worldwide
 
374
has reached nearly 60GW, more than two thirds of which
 
375
is located in Europe.</Question><Answer>28%</Answer></Content><LearningData><Interval>979</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.03.2011</LastRepetition><AFactor>4.444</AFactor><UFactor>1.165</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1405</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>The European Wind Energy Association forecasts in its
 
376
conventional scenario that the global installed capacity for
 
377
wind power will reach 161GW by 2012. Their &amp;#8216;Wind Force
 
378
12&amp;#8217; study, by contrast, demonstrates that 1200GW could
 
379
be installed by 2020 if significant policy changes are
 
380
made.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.359</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1406</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The European Wind Energy Association forecasts in its
 
381
conventional scenario that the global installed capacity for
 
382
wind power will reach (...) by 2012. Their &amp;#8216;Wind Force
 
383
12&amp;#8217; study, by contrast, demonstrates that [...] could
 
384
be installed by 2020 if significant policy changes are
 
385
made.</Question><Answer>161 GW
 
386
 
 
387
1200GW</Answer></Content><LearningData><Interval>300</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>21.02.2011</LastRepetition><AFactor>2.569</AFactor><UFactor>1.103</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1407</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Gas supplies can only support 400GW of the 1600GW of
 
388
new gas-fired power plant capacity additions planned to
 
389
2030, leaving a gap of 1200GW for other power sources.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>16.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.484</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1408</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Gas supplies can only support [...] of the 1600GW of
 
390
new gas-fired power plant capacity additions planned to
 
391
2030, leaving a gap for other power sources.</Question><Answer>400GW</Answer></Content><LearningData><Interval>826</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>08.06.2009</LastRepetition><AFactor>6.525</AFactor><UFactor>2.123</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1409</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Thus the gas gap offers an enormous additional potential
 
392
for wind power that was not foreseen in the EWEA&amp;#8217;s wind
 
393
capacity forecasts.
 
394
This potential is technically realisable and would not
 
395
require extraordinary policy efforts. Market dynamics will
 
396
end up raising gas prices in a way that will make wind
 
397
energy cost-competitive as fuel costs account for around
 
398
70% of the generation cost of Combined Cycle Gas
 
399
Turbines (CCGTs).</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2006</LastRepetition><AFactor>1.325</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>1410</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Market dynamics will end up raising gas prices in a way that will make wind energy cost-competitive as fuel costs account for around [...] of the generation cost of Combined Cycle Gas Turbines (CCGTs).</Question><Answer>70%</Answer></Content><LearningData><Interval>394</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>4.276</AFactor><UFactor>1.135</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1411</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Oil is the number one source of energy, providing [...] of the world&amp;#8217;s needs and the almost exclusive fuel for vital uses like transportation.</Question><Answer>36%</Answer></Content><LearningData><Interval>700</Interval><Repetitions>19</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.06.2011</LastRepetition><AFactor>6.269</AFactor><UFactor>1.499</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1458</ID><Title>Solar Cooling</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>1459</ID><Title>2005_SolarCoolingConferentie</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>20</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Beschrijf de werking van een adsorptieprocess in 2 stappen.</Question><Answer>1. adsorbent wordt opgewarmd en het geadsorbeerde water wordt verdreven en condenseert
 
400
2. het adsorbent wordt weer afgekoeld waardoor er onderdruk ontstaat in het afgesloten systeem, het water verdampt wegens de lage druk en koelt het koelcircuit en de waterdamp wordt geadsorbeerd</Answer></Content><LearningData><Interval>37</Interval><Repetitions>3</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>4.890</AFactor><UFactor>1.276</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>611</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de streefprijs voor de Paulussen SorTech adsorption Chiller (&amp;#8364;/kW)?</Question><Answer>400-600 &amp;#8364;/kW</Answer></Content><LearningData><Interval>429</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.674</AFactor><UFactor>1.595</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1460</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is een constructief voordeel van een adsorptiemachine ten opzichte van een absorptiemachine? Wat is een specifieke (eventueel nadelige) eigenschap?</Question><Answer>Er zijn geen bewegende delen 
 
401
Alle componenten zitten in een vacu&amp;#252;m (maar in een absorptiemachine zit ook een vacu&amp;#252;m, misschien is bevat dat minder componenten en is het eenvoudiger in stand te houden)</Answer></Content><LearningData><Interval>521</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2010</LastRepetition><AFactor>6.321</AFactor><UFactor>1.135</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1461</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de vermogenrange van de absorptiekoelmachines van EAW?  Wat is het stoffenpaar?</Question><Answer>van 15kW tot 200 kW
 
402
LiBr/Water</Answer></Content><LearningData><Interval>424</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.546</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1462</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is door Fraunhofer getest in het MODESTORE project?</Question><Answer>Adsorptiekoelmachine + zonnecollectoren + boorgatwarmtewisselaar voor verwarming en koeling</Answer></Content><LearningData><Interval>335</Interval><Repetitions>15</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.358</AFactor><UFactor>1.117</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1463</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe kan de totale primaire energie-opbrengst van luchtcollectoren verbeterd worden?</Question><Answer>Door onderste deel van het collectorveld (met koudste lucht) te voorzien van transparante PV-beglazing.</Answer></Content><LearningData><Interval>860</Interval><Repetitions>9</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.870</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1464</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de totale prijs voor een kilowatt solar cooling in Frankrijk volgens een schatting van TECSOL?</Question><Answer>3000-3500 &amp;#8364;/kW</Answer></Content><LearningData><Interval>305</Interval><Repetitions>15</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.351</AFactor><UFactor>1.113</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1465</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat blijkt uit de monitoring van 3 absorptiekoelmachines van 15 kW van EAW wat betreft het verband tussen aandrijftemperatuur, koelcapaciteit en COP?</Question><Answer>Lagere aandrijftemperatuur geeft lagere koelcapaciteit maar hogere COP.</Answer></Content><LearningData><Interval>537</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>14.06.2011</LastRepetition><AFactor>6.777</AFactor><UFactor>1.100</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1466</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is ongeveer het aandeel van de besparingen op piekvermogen in de installatie van Pristina van Solid in de totale financi&amp;#235;le besparingen?</Question><Answer>60%</Answer></Content><LearningData><Interval>383</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.466</AFactor><UFactor>1.168</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1467</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe gebeurt de back-up koudeproductie voor de Solid installatie (90 kW absorptiekoelmachine) in Pristina?</Question><Answer>Met een compressiekoelmachine</Answer></Content><LearningData><Interval>1732</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>06.04.2010</LastRepetition><AFactor>6.845</AFactor><UFactor>2.079</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1468</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is een mogelijke oplossing om toch aan lage temperaturen met een drycooler te kunnen werken waar eigenlijk een wet cooling tower nodig is?  
 
403
Geef 2 oplossingen!</Question><Answer>Een PCM storage in serie na de drycooler: overdag wordt deel van de warmte opgeslagen in de PCM, en 's nachts wordt die warmte pas afgedragen aan de (koudere) buitenlucht.
 
404
2. Indien nodig de drycooler besprenkelen...</Answer></Content><LearningData><Interval>427</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.599</AFactor><UFactor>1.252</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1469</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn de minimale solar fractions om een primaire energiebesparing te realiseren voor:
 
405
- single effect absorption chiller</Question><Answer>- single effect absorption chiller : 55%</Answer></Content><LearningData><Interval>766</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>27.10.2009</LastRepetition><AFactor>5.508</AFactor><UFactor>1.349</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1470</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de prijsvork voor de absorptiekoelmachines van EAW?</Question><Answer>van 1000&amp;#8364;/kW (kleinste machines) tot 500 &amp;#8364;/kW (grootste)</Answer></Content><LearningData><Interval>476</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.050</AFactor><UFactor>1.102</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1471</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Welke 2 type producten vervaardigt het Duitse EAW?</Question><Answer>- WKK met verbrandingsmotoren
 
406
- absorptiekoelmachines (WEGRACAL)</Answer></Content><LearningData><Interval>699</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>18.02.2010</LastRepetition><AFactor>6.448</AFactor><UFactor>1.161</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1475</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn de nadelen van een desiccant rotor in de verse toevoerlucht?</Question><Answer>sorption on supply air means dehumidification but also heating up air stream
 
407
sorption heat and heat carry-over from regeneration side lead to temp increase of sorption mat, and thus to unfavourable shift of thermodynamical properties</Answer></Content><LearningData><Interval>1061</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.08.2011</LastRepetition><AFactor>6.529</AFactor><UFactor>1.586</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1476</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is de Rotartica, van de firma Rot?</Question><Answer>Een kleine absorptiekoelmachine (LiBr) van 4.5 kW voor huishoudelijk gebruik</Answer></Content><LearningData><Interval>367</Interval><Repetitions>19</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.685</AFactor><UFactor>1.165</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1477</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is voor de 10 kW absorptiemachine  van Sonnenklima (the Suninverse) het verband tussen de driving temperature en de COP?</Question><Answer>Rising driving temperatures decrease the COP's because of internal losses in the solution heat exchanger</Answer></Content><LearningData><Interval>314</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>09.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.738</AFactor><UFactor>1.246</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1478</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe kan het stationair gedrag van een absorptiemachine in bijvoorbeeld TRNSYS gesimuleerd worden volgens K&amp;#252;hn van de TU Berlin?</Question><Answer>Door een verbeterde karakteristieke vergelijking</Answer></Content><LearningData><Interval>729</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>5.877</AFactor><UFactor>1.309</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1479</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het verband tussen de koelcapaciteit en de aandrijftemperatuur in de absorptiekoelmachine van 10kW van Ph&amp;#246;nix? Bij welke aandrijftemperatuur is de capaciteit gehalveerd?</Question><Answer>Lineair: bij 75&amp;#176;C is er 10 kW koude, bij 55&amp;#176;C is er 5 kW koude</Answer></Content><LearningData><Interval>501</Interval><Repetitions>14</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.08.2010</LastRepetition><AFactor>5.675</AFactor><UFactor>1.461</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1480</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Hoe gebeurt de energieopslag in de absorptiewarmtepomp van Climatewell?</Question><Answer>Er is een interne energieopslag onder de vorm van gekristalliseerd zout</Answer></Content><LearningData><Interval>393</Interval><Repetitions>13</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>30.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.247</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1482</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn mogelijke voordelen van SAC met luchtcollectoren?</Question><Answer>Kan zeer eenvoudig zijn: geen hydraulics, geen controle, geen opslag</Answer></Content><LearningData><Interval>576</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.871</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1483</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is &amp;#233;&amp;#233;n van de voordelen van die nieuwe adsorptiematerialen die Mitsubishi ontwikkelt?</Question><Answer>Lagere desorptie temperaturen</Answer></Content><LearningData><Interval>237</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>09.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.145</AFactor><UFactor>2.008</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1485</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Geef 3 verschillende adsorptiematerialen die gebruikt (kunnen) worden in adsorptiekoelmachines.</Question><Answer>Silicagel
 
408
Zeolith
 
409
Aluminium-fosfaten (AlPo) (opgelet, dit zijn ook zeolithen denk ik)</Answer></Content><LearningData><Interval>746</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.836</AFactor><UFactor>1.286</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1486</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn de taken van het IEA SHC die zich bezighouden met Solar Airconditionned Buildings (SAC)?</Question><Answer>Task 25
 
410
Task 38</Answer></Content><LearningData><Interval>547</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>14.03.2011</LastRepetition><AFactor>5.503</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1487</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is het gemiddelde koelmiddelverlies per jaar voor conventionele koeling?</Question><Answer>5-15% 
 
411
vraag aan te passen aan ecodesign</Answer></Content><LearningData><Interval>549</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2010</LastRepetition><AFactor>6.370</AFactor><UFactor>1.310</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1488</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat zijn de minimale solar fractions om een primaire energiebesparing te realiseren voor:
 
412
- double effect absorption chiller</Question><Answer>35%</Answer></Content><LearningData><Interval>314</Interval><Repetitions>15</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>20.12.2010</LastRepetition><AFactor>3.934</AFactor><UFactor>1.102</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1489</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Uit welke 4 componenten bestaat een adsorptiekoelmachine?</Question><Answer>2 adsorbers, 1 verdamper en 1 condenser</Answer></Content><LearningData><Interval>459</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.594</AFactor><UFactor>1.162</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1490</ID><Type>Item</Type><Content><Question></Question><Answer></Answer></Content></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1491</ID><Type>Item</Type><Content><Question>What is approximatively the part of adsorption cooling machines in the European solar cooling systems?</Question><Answer>12% (according to Tim Selke de Arsenal, Wien)</Answer></Content><LearningData><Interval>772</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.01.2011</LastRepetition><AFactor>3.124</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1492</ID><Type>Item</Type><Content><Question>What is approximatively the part of DEC systems in the European solar cooling systems?</Question><Answer>28% (according to Tim Selke de Arsenal, Wien)</Answer></Content><LearningData><Interval>859</Interval><Repetitions>11</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.04.2010</LastRepetition><AFactor>6.005</AFactor><UFactor>1.778</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>1493</ID><Type>Item</Type><Content><Question>What is approximatively the part of absorption cooling machines in the European solar cooling systems?</Question><Answer>60% (according to Tim Selke de Arsenal, Wien)</Answer></Content><LearningData><Interval>911</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.278</AFactor><UFactor>1.430</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3665</ID><Title>Ecodesign - residential room air-conditioning</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>3780</ID><Title>A simulation study on a solar heat pump heating system with seasonal latent .. storage</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>50</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: A simulation study on a solar heat pump heating system with seasonal latent storage
 
413
 
 
414
Qi Qi, Shiming Deng, Yiqiang Jiang
 
415
 
 
416
#Source: Solar energy, vol 82, n&amp;#176;8 2008
 
417
 
 
418
Pretty 'exclusive' simulation study: case of a 325m&amp;#178; villa in Beijing, to be heated with flat plate collectors and a large seasonal PCM storage
 
419
 
 
420
Configuration: collectors heat up a PCM tank (melting T=29&amp;#176;C) and heat pump uses this tank as heat source
 
421
 
 
422
Used PCM: [...]
 
423
 
 
424
Good mathematical description of the modelling of the PCM tank.  Used method: enthalpy method.
 
425
 
 
426
Tank design: cylindrical storage cells (2m height) with the heat transfer fluid in the centre
 
427
 
 
428
Study results are not useful, only use of paper is description of the model, description of the PCM properties and the refernces listed.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: A simulation study on a solar heat pump heating system with seasonal latent storage&lt;br&gt;#Source: Solar energy, vol 82, n&amp;#176;8 2008&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer>CaCl2.6H2O</Answer></Content><LearningData><Interval>429</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>27.09.2010</LastRepetition><AFactor>5.913</AFactor><UFactor>1.723</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>#Title: A simulation study on a solar heat pump heating system with seasonal latent storage
 
429
 
 
430
Qi Qi, Shiming Deng, Yiqiang Jiang
 
431
 
 
432
#Source: Solar energy, vol 82, n&amp;#176;8 2008
 
433
 
 
434
Pretty 'exclusive' simulation study: case of a 325m&amp;#178; villa in Beijing, to be heated with flat plate collectors and a large seasonal PCM storage
 
435
 
 
436
Configuration: collectors heat up a PCM tank (melting T=29&amp;#176;C) and heat pump uses this tank as heat source
 
437
 
 
438
Used PCM: CaCl2.6H2O
 
439
 
 
440
Good mathematical description of the modelling of the PCM tank.  Used method: enthalpy method.
 
441
 
 
442
Tank design: cylindrical storage cells (2m height) with the heat transfer fluid in the centre
 
443
 
 
444
Study results are not useful, only use of paper is description of the model, description of the PCM properties and the refernces listed.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: A simulation study on a solar heat pump heating system with seasonal latent storage&lt;br&gt;#Source: Solar energy, vol 82, n&amp;#176;8 2008&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>05.10.2008</LastRepetition><AFactor>2.278</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3789</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: A simulation study on a solar heat pump heating system with seasonal latent storage
 
445
 
 
446
Qi Qi, Shiming Deng, Yiqiang Jiang
 
447
 
 
448
#Source: Solar energy, vol 82, n&amp;#176;8 2008
 
449
 
 
450
Pretty 'exclusive' simulation study: case of a 325m&amp;#178; villa in Beijing, to be heated with flat plate collectors and a large seasonal PCM storage
 
451
 
 
452
Configuration: collectors heat up a PCM tank (melting T=29&amp;#176;C) and heat pump uses this tank as heat source
 
453
 
 
454
Used PCM: CaCl2.6H2O
 
455
 
 
456
Good mathematical description of the modelling of the PCM tank.  Used method: [...].
 
457
 
 
458
Tank design: cylindrical storage cells (2m height) with the heat transfer fluid in the centre
 
459
 
 
460
Study results are not useful, only use of paper is description of the model, description of the PCM properties and the refernces listed.</Question><Answer>enthalpy method</Answer></Content><LearningData><Interval>677</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.227</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3856</ID><Title>Bram De Bruycker : passive house in traditional construction.. ·          joint systems ...</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>881</ID><Title>Passive windows in reality, Franz Freundorfer.. ·          radiation symmetry is ...</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>60</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
461
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
462
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
463
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
464
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
465
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
466
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can [...]of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
467
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
468
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
469
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
470
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: Uw&lt;0.8 W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
471
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
472
 
 
473
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
474
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
475
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer>double the heat demand</Answer></Content><LearningData><Interval>1048</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.254</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>727</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
476
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
477
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max [...]
 
478
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
479
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
480
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
481
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
482
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
483
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
484
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
485
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: Uw&lt;0.8 W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
486
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
487
 
 
488
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
489
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
490
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer>1.5K</Answer></Content><LearningData><Interval>358</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>04.07.2011</LastRepetition><AFactor>3.210</AFactor><UFactor>1.102</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>787</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
491
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
492
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
493
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
494
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
495
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
496
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
497
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
498
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
499
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
500
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: Uw&lt;0.8 W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
501
&amp;#183;          important detail: his new development has [...], BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
502
 
 
503
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
504
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
505
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer>lower frame thickness and higher U-value</Answer></Content><LearningData><Interval>629</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.419</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
506
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
507
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
508
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
509
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
510
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
511
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
512
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
513
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
514
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
515
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: Uw&lt;0.8 W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
516
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
517
 
 
518
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
519
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
520
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.12.2008</LastRepetition><AFactor>1.444</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3887</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
521
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max [...]difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
522
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
523
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
524
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
525
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
526
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
527
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
528
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
529
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
530
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: Uw&lt;0.8 W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
531
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
532
 
 
533
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
534
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
535
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer>2.5K</Answer></Content><LearningData><Interval>951</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>22.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.854</AFactor><UFactor>1.945</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3888</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
536
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
537
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
538
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max [...]
 
539
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
540
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
541
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
542
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
543
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
544
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
545
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: Uw&lt;0.8 W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
546
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
547
 
 
548
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
549
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
550
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer>3K</Answer></Content><LearningData><Interval>566</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.085</AFactor><UFactor>1.887</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3889</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
551
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
552
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
553
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
554
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
555
&amp;#183;          windows should be built into [...]of the outer wall
 
556
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
557
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
558
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
559
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
560
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: Uw&lt;0.8 W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
561
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
562
 
 
563
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
564
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
565
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer>the insulation layer</Answer></Content><LearningData><Interval>569</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.034</AFactor><UFactor>1.704</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3890</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
566
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
567
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
568
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
569
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
570
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
571
&amp;#183;          bad incorporation (too much [...]) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
572
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
573
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
574
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
575
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: Uw&lt;0.8 W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
576
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
577
 
 
578
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
579
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
580
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer>to the inside</Answer></Content><LearningData><Interval>937</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.854</AFactor><UFactor>1.765</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3891</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
581
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
582
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
583
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
584
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
585
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
586
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
587
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
588
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
589
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
590
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: [...] W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
591
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
592
 
 
593
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
594
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
595
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer>Uw&lt;0.8</Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2008</LastRepetition><AFactor>3.000</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3894</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
596
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
597
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
598
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
599
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
600
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
601
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
602
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
603
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
604
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
605
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: [...] W/m&amp;#178;K, with integration [...]
 
606
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
607
 
 
608
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
609
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
610
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness</Question><Answer>0.8 - 0.85</Answer></Content><LearningData><Interval>665</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>4.544</AFactor><UFactor>1.357</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>624</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>#Title: Bram De Bruycker : passive house in traditional construction
 
611
Passifhuishappening 2008
 
612
&amp;#183;          joint systems of Wienerberger, Recticel and 3DB
 
613
&amp;#183;          massive construction: local materials and industry: bricks of Belgian clay
 
614
&amp;#183;          traditional methods: better known by constructors (RDC: this is not a good argument, it slows down any innovation)
 
615
&amp;#183;          better acoustics
 
616
&amp;#183;          insulation in the cavity: we need longer &amp;#8216;cavity hooks&amp;#8217; (spouwhaken).  These hooks are new products, they have to bear higher forces and they need to be interrupted thermally
 
617
&amp;#183;          insulation: PUR-panels, lambda=0.23 W/mk
 
618
&amp;#183;          cold brigdes can be avoided by pressure resistant insulation under the walls (12 cm, above the first layer of bricks.  See detail in paper).  Not from recticel, they are still developing this
 
619
&amp;#183;          insulation panels are taped on every joint on the outside
 
620
&amp;#183;          max avoiding of ducts and cables in the outer walls
 
621
&amp;#183;          ventilated cavity (RDC: necessary?)
 
622
&amp;#183;          interesting details
 
623
&amp;#183;          Wienerberger glued system: no mortar
 
624
&amp;#183;          epdm on the lower part outside to prevent insulation from humidity
 
625
&amp;#183;          question on extra costs was not well answered
 
626
&amp;#183;          maintenance ventilation ducts (in chappe): from a central collector a ball can be injected through the ducts to clean them
 
627
&amp;#183;          finishing around frames with multiplex.  NO plastering over multiplex, gypsium panel
 
628
&amp;#183;          Details can be seen on the website massiefpassief http://www.massivepassive.be</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.01.2009</LastRepetition><AFactor>1.422</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>677</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: Bram De Bruycker : passive house in traditional construction
 
629
Passifhuishappening 2008
 
630
&amp;#183;          joint systems of Wienerberger, Recticel and 3DB
 
631
&amp;#183;          massive construction: local materials and industry: bricks of Belgian clay
 
632
&amp;#183;          traditional methods: better known by constructors (RDC: this is not a good argument, it slows down any innovation)
 
633
&amp;#183;          better acoustics
 
634
&amp;#183;          insulation in the cavity: we need longer &amp;#8216;cavity hooks&amp;#8217; (spouwhaken).  These hooks are new products, they have to bear higher forces and they need to be interrupted thermally
 
635
&amp;#183;          insulation: [.material and lambda value..]
 
636
&amp;#183;          cold brigdes can be avoided by pressure resistant insulation under the walls (12 cm, above the first layer of bricks.  See detail in paper).  Not from recticel, they are still developing this
 
637
&amp;#183;          insulation panels are taped on every joint on the outside
 
638
&amp;#183;          max avoiding of ducts and cables in the outer walls
 
639
&amp;#183;          ventilated cavity (RDC: necessary?)
 
640
&amp;#183;          interesting details
 
641
&amp;#183;          Wienerberger glued system: no mortar
 
642
&amp;#183;          epdm on the lower part outside to prevent insulation from humidity
 
643
&amp;#183;          question on extra costs was not well answered
 
644
&amp;#183;          maintenance ventilation ducts (in chappe): from a central collector a ball can be injected through the ducts to clean them
 
645
&amp;#183;          finishing around frames with multiplex.  NO plastering over multiplex, gypsium panel
 
646
&amp;#183;          Details can be seen on the website massiefpassief http://www.massivepassive.be</Question><Answer>PUR-panels, lambda=0.023 W/mk</Answer></Content><LearningData><Interval>1080</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.089</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3927</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: Bram De Bruycker : passive house in traditional construction
 
647
Passifhuishappening 2008
 
648
&amp;#183;          joint systems of [...]
 
649
&amp;#183;          massive construction: local materials and industry: bricks of Belgian clay
 
650
&amp;#183;          traditional methods: better known by constructors (RDC: this is not a good argument, it slows down any innovation)
 
651
&amp;#183;          better acoustics
 
652
&amp;#183;          insulation in the cavity: we need longer &amp;#8216;cavity hooks&amp;#8217; (spouwhaken).  These hooks are new products, they have to bear higher forces and they need to be interrupted thermally
 
653
&amp;#183;          insulation: PUR-panels, lambda=0.23 W/mk
 
654
&amp;#183;          cold brigdes can be avoided by pressure resistant insulation under the walls (12 cm, above the first layer of bricks.  See detail in paper).  Not from recticel, they are still developing this
 
655
&amp;#183;          insulation panels are taped on every joint on the outside
 
656
&amp;#183;          max avoiding of ducts and cables in the outer walls
 
657
&amp;#183;          ventilated cavity (RDC: necessary?)
 
658
&amp;#183;          interesting details
 
659
&amp;#183;          Wienerberger glued system: no mortar
 
660
&amp;#183;          epdm on the lower part outside to prevent insulation from humidity
 
661
&amp;#183;          question on extra costs was not well answered
 
662
&amp;#183;          maintenance ventilation ducts (in chappe): from a central collector a ball can be injected through the ducts to clean them
 
663
&amp;#183;          finishing around frames with multiplex.  NO plastering over multiplex, gypsium panel
 
664
&amp;#183;          Details can be seen on the website massiefpassief http://www.massivepassive.be</Question><Answer>Wienerberger, Recticel and 3DB</Answer></Content><LearningData><Interval>376</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>20.09.2010</LastRepetition><AFactor>6.019</AFactor><UFactor>2.161</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3928</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: Bram De Bruycker : passive house in traditional construction
 
665
Passifhuishappening 2008
 
666
&amp;#183;          joint systems of Wienerberger, Recticel and 3DB
 
667
&amp;#183;          massive construction: local materials and industry: bricks of Belgian clay
 
668
&amp;#183;          traditional methods: better known by constructors (RDC: this is not a good argument, it slows down any innovation)
 
669
&amp;#183;          better acoustics
 
670
&amp;#183;          insulation in the cavity: we need longer &amp;#8216;cavity hooks&amp;#8217; (spouwhaken).  These hooks are new products, they have to bear higher forces and they need to be interrupted thermally
 
671
&amp;#183;          insulation: PUR-panels, lambda=0.23 W/mk
 
672
&amp;#183;          cold brigdes can be avoided by pressure resistant insulation under the walls (12 cm, above the first layer of bricks.  See detail in paper).  Not from recticel, they are still developing this
 
673
&amp;#183;          insulation panels are taped on every joint on the outside
 
674
&amp;#183;          max avoiding of ducts and cables in the outer walls
 
675
&amp;#183;          ventilated cavity (RDC: necessary?)
 
676
&amp;#183;          interesting details
 
677
&amp;#183;          Wienerberger glued system: no mortar
 
678
&amp;#183;          epdm on the lower part outside to prevent insulation from humidity
 
679
&amp;#183;          question on extra costs was not well answered
 
680
&amp;#183;          maintenance ventilation ducts (in chappe): [...]
 
681
&amp;#183;          finishing around frames with multiplex.  NO plastering over multiplex, gypsium panel
 
682
&amp;#183;          Details can be seen on the website massiefpassief http://www.massivepassive.be</Question><Answer>from a central collector a ball can be injected through the ducts to clean them</Answer></Content><LearningData><Interval>1038</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.019</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3878</ID><Title>Paul Eberhard: quality criteria for heat recovery systems
 
683
·          Paul Lüftung Wärmerückgewinnung: 15 patents already
 
684
·          Performance factor for ventilation systems: DH/Pel  (from 5 till 24)
 
685
·          The heat extracted from the extraction should be transferred 100% to the fresh air.  the DIN EN 308 states that a difference from +/-5% is allowed.  but in practice, differences can go from 25 to 68%
 
686
·          Caused by cold bridges in the ventilation unit (aluminium cover is penetrating the insulation.  Fresh air can be heated from 0°C to 5°C by the surrounding air!!
 
687
·          You should ALWAYS check the temperature of the outgoing air, not the DT of the fresh air.  
 
688
·          PH states that if air heating is considered in the efficiency equation, 12% should be substracted.  Check PH institute (efficiency should be measured on the extraction side)
 
689
·          cross flow heat exchanger: historical.  
 
690
·          Cross counter flow: much besser, air has longer heat exchange path
 
691
·          counter flow canal flow (no plates but 2x5000 air channels).  
 
692
·          Huge differencesin efficiency between the different types.
 
693
·          counter flow channel: much longer</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>641</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Paul Eberhard: quality criteria for heat recovery systems
 
694
&amp;#183;          Paul L&amp;#252;ftung W&amp;#228;rmer&amp;#252;ckgewinnung: 15 patents already
 
695
&amp;#183;          Performance factor for ventilation systems: DH/Pel  (from 5 till 24)
 
696
&amp;#183;          The heat extracted from the extraction should be transferred 100% to the fresh air.  the DIN EN 308 states that a difference from +/-5% is allowed.  but in practice, differences can go from 25 to 68%
 
697
&amp;#183;          Caused by cold bridges in the ventilation unit (aluminium cover is penetrating the insulation.  Fresh air can be heated from 0&amp;#176;C to 5&amp;#176;C by the surrounding air!!
 
698
&amp;#183;          You should ALWAYS check the temperature of the outgoing air, not the DT of the fresh air.  
 
699
&amp;#183;          PH states that if air heating is considered in the efficiency equation, 12% should be substracted.  Check PH institute (efficiency should be measured on the extraction side)
 
700
&amp;#183;          cross flow heat exchanger: historical.  
 
701
&amp;#183;          [...]: much besser, air has longer heat exchange path
 
702
&amp;#183;          counter flow canal flow (no plates but 2x5000 air channels).  
 
703
&amp;#183;          Huge differencesin efficiency between the different types.
 
704
&amp;#183;          counter flow channel: much longer</Question><Answer>Cross counter flow</Answer></Content><LearningData><Interval>1004</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.159</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>Paul Eberhard: quality criteria for heat recovery systems
 
705
&amp;#183;          Paul L&amp;#252;ftung W&amp;#228;rmer&amp;#252;ckgewinnung: 15 patents already
 
706
&amp;#183;          Performance factor for ventilation systems: DH/Pel  (from 5 till 24)
 
707
&amp;#183;          The heat extracted from the extraction should be transferred 100% to the fresh air.  the DIN EN 308 states that a difference from +/-5% is allowed.  but in practice, differences can go from 25 to 68%
 
708
&amp;#183;          Caused by cold bridges in the ventilation unit (aluminium cover is penetrating the insulation.  Fresh air can be heated from 0&amp;#176;C to 5&amp;#176;C by the surrounding air!!
 
709
&amp;#183;          You should ALWAYS check the temperature of the outgoing air, not the DT of the fresh air.  
 
710
&amp;#183;          PH states that if air heating is considered in the efficiency equation, 12% should be substracted.  Check PH institute (efficiency should be measured on the extraction side)
 
711
&amp;#183;          cross flow heat exchanger: historical.  
 
712
&amp;#183;          Cross counter flow: much besser, air has longer heat exchange path
 
713
&amp;#183;          counter flow canal flow (no plates but 2x5000 air channels).  
 
714
&amp;#183;          Huge differencesin efficiency between the different types.
 
715
&amp;#183;          counter flow channel: much longer</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.01.2009</LastRepetition><AFactor>1.553</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3882</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Paul Eberhard: quality criteria for heat recovery systems
 
716
&amp;#183;          Paul L&amp;#252;ftung W&amp;#228;rmer&amp;#252;ckgewinnung: 15 patents already
 
717
&amp;#183;          Performance factor for ventilation systems: DH/Pel  (from 5 till 24)
 
718
&amp;#183;          The heat extracted from the extraction should be transferred 100% to the fresh air.  the DIN EN 308 states that a difference from +/-5% is allowed.  but in practice, differences can go from [...]%
 
719
&amp;#183;          Caused by cold bridges in the ventilation unit (aluminium cover is penetrating the insulation.  Fresh air can be heated from 0&amp;#176;C to 5&amp;#176;C by the surrounding air!!
 
720
&amp;#183;          You should ALWAYS check the temperature of the outgoing air, not the DT of the fresh air.  
 
721
&amp;#183;          PH states that if air heating is considered in the efficiency equation, 12% should be substracted.  Check PH institute (efficiency should be measured on the extraction side)
 
722
&amp;#183;          cross flow heat exchanger: historical.  
 
723
&amp;#183;          Cross counter flow: much besser, air has longer heat exchange path
 
724
&amp;#183;          counter flow canal flow (no plates but 2x5000 air channels).  
 
725
&amp;#183;          Huge differencesin efficiency between the different types.
 
726
&amp;#183;          counter flow channel: much longer</Question><Answer>25 to 68</Answer></Content><LearningData><Interval>955</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.600</AFactor><UFactor>2.258</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3883</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Paul Eberhard: quality criteria for heat recovery systems
 
727
&amp;#183;          Paul L&amp;#252;ftung W&amp;#228;rmer&amp;#252;ckgewinnung: 15 patents already
 
728
&amp;#183;          Performance factor for ventilation systems: DH/Pel  (from 5 till 24)
 
729
&amp;#183;          The heat extracted from the extraction should be transferred 100% to the fresh air.  the DIN EN 308 states that a difference from +/-5% is allowed.  but in practice, differences can go from 25 to 68%
 
730
&amp;#183;          Caused by [...]in the ventilation unit (aluminium cover is penetrating the insulation.  Fresh air can be heated from 0&amp;#176;C to 5&amp;#176;C by the surrounding air!!
 
731
&amp;#183;          You should ALWAYS check the temperature of the outgoing air, not the DT of the fresh air.  
 
732
&amp;#183;          PH states that if air heating is considered in the efficiency equation, 12% should be substracted.  Check PH institute (efficiency should be measured on the extraction side)
 
733
&amp;#183;          cross flow heat exchanger: historical.  
 
734
&amp;#183;          Cross counter flow: much besser, air has longer heat exchange path
 
735
&amp;#183;          counter flow canal flow (no plates but 2x5000 air channels).  
 
736
&amp;#183;          Huge differencesin efficiency between the different types.
 
737
&amp;#183;          counter flow channel: much longer</Question><Answer>cold bridges</Answer></Content><LearningData><Interval>1070</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.042</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3884</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Paul Eberhard: quality criteria for heat recovery systems
 
738
&amp;#183;          Paul L&amp;#252;ftung W&amp;#228;rmer&amp;#252;ckgewinnung: 15 patents already
 
739
&amp;#183;          Performance factor for ventilation systems: DH/Pel  (from 5 till 24)
 
740
&amp;#183;          The heat extracted from the extraction should be transferred 100% to the fresh air.  the DIN EN 308 states that a difference from +/-5% is allowed.  but in practice, differences can go from 25 to 68%
 
741
&amp;#183;          Caused by cold bridges in the ventilation unit (aluminium cover is penetrating the insulation.  Fresh air can be heated from 0&amp;#176;C to 5&amp;#176;C by the surrounding air!!
 
742
&amp;#183;          You should ALWAYS check [...].  
 
743
&amp;#183;          PH states that if air heating is considered in the efficiency equation, 12% should be substracted.  Check PH institute (efficiency should be measured on the extraction side)
 
744
&amp;#183;          cross flow heat exchanger: historical.  
 
745
&amp;#183;          Cross counter flow: much besser, air has longer heat exchange path
 
746
&amp;#183;          counter flow canal flow (no plates but 2x5000 air channels).  
 
747
&amp;#183;          Huge differencesin efficiency between the different types.
 
748
&amp;#183;          counter flow channel: much longer</Question><Answer>the temperature of the outgoing air, not the DT of the fresh air</Answer></Content><LearningData><Interval>1046</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.135</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>894</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Wouter Hilderson &amp;#8211; passiefhuis-Platform vzw(PHP): Innovative solutions for the passive houses (details of construction)
 
749
 
 
750
&amp;#183;          project &amp;#8220;Presti 5&amp;#8221; :  support for the design of house passivates with the help of a library of accessible details &amp;#224;  www.bouwdetails.be</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>17.11.2008</LastRepetition><AFactor>1.547</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3892</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wouter Hilderson &amp;#8211; passiefhuis-Platform vzw(PHP): Innovative solutions for the passive houses (details of construction)
 
751
 
 
752
&amp;#183;          project &amp;#8220;Presti 5&amp;#8221; :  support for the design of house passivates with the help of a library of accessible details &amp;#224; [...]</Question><Answer>www.bouwdetails.be</Answer></Content><LearningData><Interval>1039</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.120</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3893</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wouter Hilderson &amp;#8211; passiefhuis-Platform vzw(PHP): Innovative solutions for the passive houses (details of construction)
 
753
 
 
754
&amp;#183;          project &amp;#8220;Presti 5&amp;#8221; :  support for the design of house passivates with the help of a [...]&amp;#224;  www.bouwdetails.be</Question><Answer>library of accessible details</Answer></Content><LearningData><Interval>889</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>10.05.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.396</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>Bram De Bruycker : passive house in traditional construction
 
755
&amp;#183;          joint systems of Wienerberger, Recticel and 3DB
 
756
&amp;#183;          massive construction: local materials and industry: bricks of Belgian clay
 
757
&amp;#183;          traditional methods: better known by constructors (RDC: this is not a good argument, it slows down any innovation)
 
758
&amp;#183;          better acoustics
 
759
&amp;#183;          insulation in the cavity: we need longer &amp;#8216;cavity hooks&amp;#8217; (spouwhaken).  These hooks are new products, they have to bear higher forces and they need to be interrupted thermally
 
760
&amp;#183;          insulation: PUR-panels, lambda=0.23 W/mk
 
761
&amp;#183;          cold brigdes can be avoided by pressure resistant insulation under the walls (12 cm, above the first layer of bricks.  See detail in paper).  Not from recticel, they are still developing this
 
762
&amp;#183;          insulation panels are taped on every joint on the outside
 
763
&amp;#183;          max avoiding of ducts and cables in the outer walls
 
764
&amp;#183;          ventilated cavity (RDC: necessary?)
 
765
&amp;#183;          interesting details
 
766
&amp;#183;          Wienerberger glued system: no mortar
 
767
&amp;#183;          epdm on the lower part outside to prevent insulation from humidity
 
768
&amp;#183;          question on extra costs was not well answered
 
769
&amp;#183;          maintenance ventilation ducts (in chappe): from a central collector a ball can be injected through the ducts to clean them
 
770
&amp;#183;          finishing around frames with multiplex.  NO plastering over multiplex, gypsium panel
 
771
&amp;#183;          Details can be seen on the website massiefpassief http://www.massivepassive.be
 
772
Nathan Van Den Bossche: integration of acoustic requirements in cold bridge free buildings
 
773
&amp;#183;          Flankerend geluid: noise that is transmitted to an adjacent zone through the massive construction (not direct through the wall)
 
774
&amp;#183;          solutions for acoustics are NOT conflicting with thermal cold bridge aspectzs
 
775
&amp;#183;          conditions for prevention of mould growth, and calculation method for cold bridge.
 
776
&amp;#183;          compact dwellings have more important cold bridges in comparison with their heat loss surface
 
777
&amp;#183;          % impact of cold bridges on K-value: from 1% to 17%!! (more compact means higher impact, for apartment e.g from 17%  to 4% (thermal bridge avoidance =&gt; bau)
 
778
&amp;#183;          would be good to ask the presentation in order to get the numbers he proposes for max cold bridges in function of compactness
 
779
&amp;#183;          Question: why limit values on cold bridges (besides temp factor: mould and condensation).  the global result is the most important, a cold bridge can be compensated elsewhere. Answer:  Use of limit values is more as methodology, to determine good details from bad details.  A cold bridge atlas is being developed.  Differentiating the psi values is necessary because the K-value calculation induces cold bridges (depends on the way of measuring corners and connections etc.).  
 
780
Passive windows in reality, Franz Freundorfer
 
781
&amp;#183;          radiation symmetry is important comfort criterium: max 2.5K difference in radiation temp allowed in a room.  With Uw=1.6: 5.5K, with UW=0.85, 2.5K
 
782
&amp;#183;          same for temp difference between feet and head: max 1.5K
 
783
&amp;#183;          diff between operative temp and air temp should be max 3K
 
784
&amp;#183;          all these requirements can be reached with passive house windows
 
785
&amp;#183;          windows should be built into the insulation layer of the outer wall
 
786
&amp;#183;          bad incorporation (too much to the inside) of windows can double the heat demand of passive houses (more shadowing, psi value and less air tightness
 
787
&amp;#183;          15&amp;#8217; to install a passive house window with his concept
 
788
&amp;#183;          renovation is also very critical
 
789
&amp;#183;          windows should not be mounted as if they have to stand longer than the building: replacement of windows will happen before destruction of the building
 
790
&amp;#183;          requirements passive house: window without integration: Uw&lt;0.8 W/m&amp;#178;K, with integration 0.85
 
791
&amp;#183;          important detail: his new development has lower frame thickness and higher U-value, BUT it creates higher solar gains (more glazing, less frame) and the overall balance is positive
 
792
 
 
793
first g&amp;#233;n&amp;#233;ration      Uf= 0,72W/m&amp;#178;K                               +cost                      + thickness
 
794
second g&amp;#233;naration         Uf=0,97W/m&amp;#178;K
 
795
third g&amp;#233;n&amp;#233;ration    Uf=1,05W/m&amp;#178;K                 -cost                       - thickness
 
796
 
 
797
 
 
798
 
 
799
Vandenbossche: correct measuring of airtightness in buildings
 
800
&amp;#183;          different measuring methods described in the nroms: A and B.  Good to know the difference (A airtightness of buildings, B airtightness of the external skin)
 
801
&amp;#183;          Very important difference, example open chimneys etc
 
802
&amp;#183;          Some openings can be closed, others not
 
803
&amp;#183;          openings for appliances that are not yet connected (clothes drying, pellet boiler, etc.) in principle these openings cannot be closed because we do not know the airtightness of the appliance to be installed
 
804
&amp;#183;          blowerdoor should be positioned in the most airtight opening (windows, passivehouse doors, etc.   Otherwise an important infiltration is excluded from the beginning
 
805
&amp;#183;          Measurements should be done with over AND underpressure, and the average should be taken.  Differences can be important, from 3% to 20%!!
 
806
&amp;#183;          Important to include the method used in the result, e.g. V50,A (for method A), n50,B
 
807
&amp;#183;          n50=V50/Vint
 
808
&amp;#183;          Calculation of Vint: inclusive internal walls, &amp;#8230;or not.  Proposed measuring: simplified method, measuring the int volume incl. internal constructions
 
809
&amp;#183;          v50=V50/Ates: m&amp;#179;/h.m&amp;#178;
 
810
&amp;#183;          v50 gives a better performance indicator for the skin of the building
 
811
&amp;#183;          Repartition of n50 over multiple apartments: according to Atest instead of volume
 
812
&amp;#183;          a EPB related doc will be published shortly that is valuable for whole of Belgium
 
813
&amp;#183;          Norm allows measuring of air-tightness in big buildings with the ventilation groups.  But this will be difficult in practice in non airtight buildings with the existing installation
 
814
&amp;#183;          WTCB is investigating the purchase of a large blowerdoor for very high flowrates that can be used by it&amp;#8217;s members for specific applications
 
815
Chris Zijdeveld: messing up must not be honoured
 
816
&amp;#183;          Passive building is not difficult
 
817
&amp;#183;          the situation in the Netherlands is dramatic
 
818
&amp;#183;          on paper, the dutch construction is very efficient.  More and more signs come that in practice, this is not the case
 
819
&amp;#183;          Very bad bestemmingsplannen in general
 
820
&amp;#183;          minimum requirements are considered as standard construction principles
 
821
&amp;#183;          very generally spoken: epc=1.0, 1000m&amp;#179; gas per year, epc=0.8 (now required) = 800m&amp;#179;/y
 
822
&amp;#183;          attest of conformity (gelijkwaardigheidsverklaring) : Zijdeveld claims that these certificates can be &amp;#8216;bought&amp;#8217;
 
823
&amp;#183;          and finally, buildings are not controlled once built
 
824
&amp;#183;          welstandscommissie: can influence price and solutions (e.g they are against outer insulation because they want to see bricks)
 
825
Paul Eberhard: quality criteria for heat recovery systems
 
826
&amp;#183;          Paul L&amp;#252;ftung W&amp;#228;rmer&amp;#252;ckgewinnung: 15 patents already
 
827
&amp;#183;          Performance factor for ventilation systems: DH/Pel  (from 5 till 24)
 
828
&amp;#183;          The heat extracted from the extraction should be transferred 100% to the fresh air.  the DIN EN 308 states that a difference from +/-5% is allowed.  but in practice, differences can go from 25 to 68%
 
829
&amp;#183;          Caused by cold bridges in the ventilation unit (aluminium cover is penetrating the insulation.  Fresh air can be heated from 0&amp;#176;C to 5&amp;#176;C by the surrounding air!!
 
830
&amp;#183;          You should ALWAYS check the temperature of the outgoing air, not the DT of the fresh air.  
 
831
&amp;#183;          PH states that if air heating is considered in the efficiency equation, 12% should be substracted.  Check PH institute (efficiency should be measured on the extraction side)
 
832
&amp;#183;          cross flow heat exchanger: historical.  
 
833
&amp;#183;          Cross counter flow: much besser, air has longer heat exchange path
 
834
&amp;#183;          counter flow canal flow (no plates but 2x5000 air channels).  
 
835
&amp;#183;          Huge differencesin efficiency between the different types.
 
836
&amp;#183;          counter flow channel: much longer
 
837
 
 
838
Wouter Hilderson &amp;#8211; passiefhuis-Platform vzw(PHP): Innovative solutions for the passive houses (details of construction)
 
839
 
 
840
&amp;#183;          project &amp;#8220;Presti 5&amp;#8221; :  support for the design of house passivates with the help of a library of accessible details &amp;#224;  www.bouwdetails.be
 
841
 
 
842
Ralf Klein &amp;#8211; KaHo Sint Lieven, Technologiecampus Gent : Answer to the passive criteria for the execution 
 
843
&amp;#183;          Important documents: Check-list for the contractor with the essential points of the passice criteria ; User guide for the occupants of the building.
 
844
&amp;#183;          Ideally, make two &amp;#8220; blowertest&amp;#8221; : first for the envelope for the building (without the technical installations) ; second before the delivery of the building with the technical installations ( ventilation;heating, etc)
 
845
&amp;#183;          If, it&amp;#8217;s possible, combine also the thermographic test&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: Passiefhuishappening 2008&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.202</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3859</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Nathan Van Den Bossche: integration of acoustic requirements in cold bridge free buildings
 
846
&amp;#183;          Flankerend geluid: noise that is transmitted to an adjacent zone through the massive construction (not direct through the wall)
 
847
&amp;#183;          solutions for acoustics are NOT conflicting with thermal cold bridge aspectzs
 
848
&amp;#183;          conditions for prevention of mould growth, and calculation method for cold bridge.
 
849
&amp;#183;          compact dwellings have more important cold bridges in comparison with their heat loss surface
 
850
&amp;#183;          % impact of cold bridges on K-value: from 1% to 17%!! (more compact means higher impact, for apartment e.g from 17%  to 4% (bau =&gt; thermal bridge avoidance )
 
851
&amp;#183;          would be good to ask the presentation in order to get the numbers he proposes for max cold bridges in function of compactness
 
852
&amp;#183;          Question: why limit values on cold bridges (besides temp factor: mould and condensation).  the global result is the most important, a cold bridge can be compensated elsewhere. Answer:  Use of limit values is more as methodology, to determine good details from bad details.  A cold bridge atlas is being developed.  Differentiating the psi values is necessary because the K-value calculation induces cold bridges (depends on the way of measuring corners and connections etc.).</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.03.2009</LastRepetition><AFactor>1.559</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3905</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>compact dwellings have more important cold bridges in comparison with their heat loss surface
 
853
&amp;#183;          % impact of cold bridges on K-value: from 1% to 17%!! (more compact means higher impact, for apartment e.g from 17%  to 4% (bau =&gt; thermal bridge avoidance )</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.11.2008</LastRepetition><AFactor>1.624</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3915</ID><Type>Item</Type><Content><Question>compact dwellings have more important cold bridges in comparison with their heat loss surface
 
854
&amp;#183;          % impact of cold bridges on K-value: from 1% to [...]!! (more compact means higher impact, for apartment e.g from (...)  to 4% (bau =&gt; thermal bridge avoidance )</Question><Answer>17%</Answer></Content><LearningData><Interval>1061</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.215</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3916</ID><Type>Item</Type><Content><Question>compact dwellings have more important cold bridges in comparison with their heat loss surface
 
855
&amp;#183;          % impact of cold bridges on K-value: from 1% to (...)!! (more compact means higher impact, for apartment e.g from [...] (bau =&gt; thermal bridge avoidance )</Question><Answer>17%  to 4%</Answer></Content><LearningData><Interval>977</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.304</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3877</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>#Title: Passiefhuishappening 2008
 
856
Vandenbossche: correct measuring of airtightness in buildings
 
857
&amp;#183;          different measuring methods described in the norms: A and B.  Good to know the difference (A airtightness of buildings, B airtightness of the external skin)
 
858
&amp;#183;          Very important difference, example open chimneys etc
 
859
&amp;#183;          Some openings can be closed, others not
 
860
&amp;#183;          openings for appliances that are not yet connected (clothes drying, pellet boiler, etc.) in principle these openings cannot be closed because we do not know the airtightness of the appliance to be installed
 
861
&amp;#183;          blowerdoor should be positioned in the most airtight opening (windows, passivehouse doors, etc.   Otherwise an important infiltration is excluded from the beginning
 
862
&amp;#183;          Measurements should be done with over AND underpressure, and the average should be taken.  Differences can be important, from 3% to 20%!!
 
863
&amp;#183;          Important to include the method used in the result, e.g. V50,A (for method A), n50,B
 
864
&amp;#183;          n50=V50/Vint
 
865
&amp;#183;          Calculation of Vint: inclusive internal walls, &amp;#8230;or not.  Proposed measuring: simplified method, measuring the int volume incl. internal constructions
 
866
&amp;#183;          v50=V50/Ates: m&amp;#179;/h.m&amp;#178;
 
867
&amp;#183;          v50 gives a better performance indicator for the skin of the building
 
868
&amp;#183;          Repartition of n50 over multiple apartments: according to Atest instead of volume
 
869
&amp;#183;          a EPB related doc will be published shortly that is valuable for whole of Belgium
 
870
&amp;#183;          Norm allows measuring of air-tightness in big buildings with the ventilation groups.  But this will be difficult in practice in non airtight buildings with the existing installation
 
871
&amp;#183;          WTCB is investigating the purchase of a large blowerdoor for very high flowrates that can be used by it&amp;#8217;s members for specific applications</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.04.2009</LastRepetition><AFactor>1.569</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3898</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Vandenbossche: correct measuring of airtightness in buildings
 
872
&amp;#183;          different measuring methods described in the norms: A and B.  Good to know the difference [...]
 
873
&amp;#183;          Very important difference, example open chimneys etc
 
874
&amp;#183;          Some openings can be closed, others not
 
875
&amp;#183;          openings for appliances that are not yet connected (clothes drying, pellet boiler, etc.) in principle these openings cannot be closed because we do not know the airtightness of the appliance to be installed
 
876
&amp;#183;          blowerdoor should be positioned in the most airtight opening (windows, passivehouse doors, etc.   Otherwise an important infiltration is excluded from the beginning
 
877
&amp;#183;          Measurements should be done with over AND underpressure, and the average should be taken.  Differences can be important, from 3% to 20%!!
 
878
&amp;#183;          Important to include the method used in the result, e.g. V50,A (for method A), n50,B
 
879
&amp;#183;          n50=V50/Vint
 
880
&amp;#183;          Calculation of Vint: inclusive internal walls, &amp;#8230;or not.  Proposed measuring: simplified method, measuring the int volume incl. internal constructions
 
881
&amp;#183;          v50=V50/Ates: m&amp;#179;/h.m&amp;#178;
 
882
&amp;#183;          v50 gives a better performance indicator for the skin of the building
 
883
&amp;#183;          Repartition of n50 over multiple apartments: according to Atest instead of volume
 
884
&amp;#183;          a EPB related doc will be published shortly that is valuable for whole of Belgium
 
885
&amp;#183;          Norm allows measuring of air-tightness in big buildings with the ventilation groups.  But this will be difficult in practice in non airtight buildings with the existing installation
 
886
&amp;#183;          WTCB is investigating the purchase of a large blowerdoor for very high flowrates that can be used by it&amp;#8217;s members for specific applications</Question><Answer>(A airtightness of buildings, B airtightness of the external skin)</Answer></Content><LearningData><Interval>149</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>5.446</AFactor><UFactor>1.520</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3899</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: Passiefhuishappening 2008
 
887
Vandenbossche: correct measuring of airtightness in buildings
 
888
&amp;#183;          different measuring methods described in the norms: A and B.  Good to know the difference (A airtightness of buildings, B airtightness of the external skin)
 
889
&amp;#183;          Very important difference, example open chimneys etc
 
890
&amp;#183;          Some openings can be closed, others not
 
891
&amp;#183;          openings for appliances that are not yet connected (clothes drying, pellet boiler, etc.) in [...]&amp;#183;          blowerdoor should be positioned in the most airtight opening (windows, passivehouse doors, etc.   Otherwise an important infiltration is excluded from the beginning
 
892
&amp;#183;          Measurements should be done with over AND underpressure, and the average should be taken.  Differences can be important, from 3% to 20%!!
 
893
&amp;#183;          Important to include the method used in the result, e.g. V50,A (for method A), n50,B
 
894
&amp;#183;          n50=V50/Vint
 
895
&amp;#183;          Calculation of Vint: inclusive internal walls, &amp;#8230;or not.  Proposed measuring: simplified method, measuring the int volume incl. internal constructions
 
896
&amp;#183;          v50=V50/Ates: m&amp;#179;/h.m&amp;#178;
 
897
&amp;#183;          v50 gives a better performance indicator for the skin of the building
 
898
&amp;#183;          Repartition of n50 over multiple apartments: according to Atest instead of volume
 
899
&amp;#183;          a EPB related doc will be published shortly that is valuable for whole of Belgium
 
900
&amp;#183;          Norm allows measuring of air-tightness in big buildings with the ventilation groups.  But this will be difficult in practice in non airtight buildings with the existing installation
 
901
&amp;#183;          WTCB is investigating the purchase of a large blowerdoor for very high flowrates that can be used by it&amp;#8217;s members for specific applications</Question><Answer>principle these openings cannot be closed because we do not know the airtightness of the appliance to be installed</Answer></Content><LearningData><Interval>481</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.251</AFactor><UFactor>2.454</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3900</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: Passiefhuishappening 2008
 
902
Vandenbossche: correct measuring of airtightness in buildings
 
903
&amp;#183;          different measuring methods described in the norms: A and B.  Good to know the difference (A airtightness of buildings, B airtightness of the external skin)
 
904
&amp;#183;          Very important difference, example open chimneys etc
 
905
&amp;#183;          Some openings can be closed, others not
 
906
&amp;#183;          openings for appliances that are not yet connected (clothes drying, pellet boiler, etc.) in principle these openings cannot be closed because we do not know the airtightness of the appliance to be installed
 
907
&amp;#183;          blowerdoor should be positioned in the most airtight opening (windows, passivehouse doors, etc.   Otherwise an important infiltration is excluded from the beginning
 
908
&amp;#183;          Measurements should be done with over AND underpressure, and the average should be taken.  Differences can be important, from 3% to 20%!!
 
909
&amp;#183;          Important to include the method used in the result, e.g. V50,A (for method A), n50,B
 
910
&amp;#183;          n50=V50/Vint
 
911
&amp;#183;          Calculation of Vint: inclusive internal walls, &amp;#8230;or not.  Proposed measuring: [...]
 
912
&amp;#183;          v50=V50/Ates: m&amp;#179;/h.m&amp;#178;
 
913
&amp;#183;          v50 gives a better performance indicator for the skin of the building
 
914
&amp;#183;          Repartition of n50 over multiple apartments: according to Atest instead of volume
 
915
&amp;#183;          a EPB related doc will be published shortly that is valuable for whole of Belgium
 
916
&amp;#183;          Norm allows measuring of air-tightness in big buildings with the ventilation groups.  But this will be difficult in practice in non airtight buildings with the existing installation
 
917
&amp;#183;          WTCB is investigating the purchase of a large blowerdoor for very high flowrates that can be used by it&amp;#8217;s members for specific applications</Question><Answer>simplified method, measuring the int volume incl. internal constructions</Answer></Content><LearningData><Interval>1034</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.110</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3901</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: Passiefhuishappening 2008
 
918
Vandenbossche: correct measuring of airtightness in buildings
 
919
&amp;#183;          Important to include the method used in the result, e.g. V50,A (for method A), n50,B
 
920
&amp;#183;          n50=V50/Vint
 
921
&amp;#183;          Calculation of Vint: inclusive internal walls, &amp;#8230;or not.  Proposed measuring: simplified method, measuring the int volume incl. internal constructions
 
922
&amp;#183;          v50=[...]&amp;#183;          v50 gives a better performance indicator for (...) of the building
 
923
&amp;#183;          Repartition of n50 over multiple apartments: according to Atest instead of volume
 
924
&amp;#183;          a EPB related doc will be published shortly that is valuable for whole of Belgium
 
925
&amp;#183;          Norm allows measuring of air-tightness in big buildings with the ventilation groups.  But this will be difficult in practice in non airtight buildings with the existing installation
 
926
&amp;#183;          WTCB is investigating the purchase of a large blowerdoor for very high flowrates that can be used by it&amp;#8217;s members for specific applications&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: Passiefhuishappening 2008&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer>V50/Ates: m&amp;#179;/h.m&amp;#178;
 
927
 
 
928
the skin</Answer></Content><LearningData><Interval>405</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.05.2011</LastRepetition><AFactor>2.714</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3902</ID><Type>Item</Type><Content><Question>#Title: Passiefhuishappening 2008
 
929
Vandenbossche: correct measuring of airtightness in buildings
 
930
&amp;#183;          different measuring methods described in the norms: A and B.  Good to know the difference (A airtightness of buildings, B airtightness of the external skin)
 
931
&amp;#183;          Very important difference, example open chimneys etc
 
932
&amp;#183;          Some openings can be closed, others not
 
933
&amp;#183;          openings for appliances that are not yet connected (clothes drying, pellet boiler, etc.) in principle these openings cannot be closed because we do not know the airtightness of the appliance to be installed
 
934
&amp;#183;          blowerdoor should be positioned in the most airtight opening (windows, passivehouse doors, etc.   Otherwise an important infiltration is excluded from the beginning
 
935
&amp;#183;          Measurements should be done with over AND underpressure, and the average should be taken.  Differences can be important, from 3% to 20%!!
 
936
&amp;#183;          Important to include the method used in the result, e.g. V50,A (for method A), n50,B
 
937
&amp;#183;          n50=V50/Vint
 
938
&amp;#183;          Calculation of Vint: inclusive internal walls, &amp;#8230;or not.  Proposed measuring: simplified method, measuring the int volume incl. internal constructions
 
939
&amp;#183;          v50=V50/Ates: m&amp;#179;/h.m&amp;#178;
 
940
&amp;#183;          v50 gives a better performance indicator for the skin of the building
 
941
&amp;#183;          Repartition of n50 over multiple apartments: [...]
 
942
&amp;#183;          a EPB related doc will be published shortly that is valuable for whole of Belgium
 
943
&amp;#183;          Norm allows measuring of air-tightness in big buildings with the ventilation groups.  But this will be difficult in practice in non airtight buildings with the existing installation
 
944
&amp;#183;          WTCB is investigating the purchase of a large blowerdoor for very high flowrates that can be used by it&amp;#8217;s members for specific applications</Question><Answer>according to Atest instead of volume</Answer></Content><LearningData><Interval>989</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>1.815</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3719</ID><Title>SAC Tarragona, .. October 2007</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>3785</ID><Title>Second law analysis of DEC systems.. §       Nice graph showing the relation between HR of air in and potential of humidity removal.. §       Potential for dehumidification is ...</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>64</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Second law analysis of DEC systems
 
945
&amp;#167;       Nice graph showing the relation between HR of air in and potential of humidity removal
 
946
&amp;#167;       Potential for dehumidification is of course higher if the regeneration temperature is higher
 
947
&amp;#167;       But, higher regeneration temperature leads also to higher air outlet temperatures: important for exergy analysis
 
948
&amp;#167;       Presentation gives a nice build up of an exergy analysis.  Paper also?
 
949
&amp;#167;       The use of solar energy improves the exergy efficiency compared to gas fired DEC
 
950
&amp;#167;       [...]is needed in order to get better DEC exergy efficiencies than the conventional system</Question><Answer>A minimum solar fracion</Answer></Content><LearningData><Interval>685</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.387</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>840</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Second law analysis of DEC systems
 
951
&amp;#167;       Nice graph showing the relation between HR of air in and potential of humidity removal
 
952
&amp;#167;       Potential for dehumidification is of course higher if the regeneration temperature is higher
 
953
&amp;#167;       But, higher regeneration temperature leads also to higher air outlet temperatures: important for exergy analysis
 
954
&amp;#167;       Presentation gives a nice build up of an exergy analysis.  Paper also?
 
955
&amp;#167;       The use of solar energy [...]the exergy efficiency compared to gas fired DEC
 
956
&amp;#167;       A minimum solar fracion is needed in order to get better DEC exergy efficiencies than the conventional system&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: SAC Tarragona, October 2007&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer>improves</Answer></Content><LearningData><Interval>88</Interval><Repetitions>2</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>6.315</AFactor><UFactor>1.760</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>119</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Trinkl &amp;#8211; solar desiccant cooling: practices and experiences
 
957
&amp;#167;       DEC system with detailed monitoring 
 
958
&amp;#167;       DEC is the one and only ventilation sytem
 
959
&amp;#167;       Heat pump with activated concrete: base cooling load
 
960
&amp;#167;       Regulation problems
 
961
&amp;#167;       Cleaning of the humidification nozzles was necessary
 
962
&amp;#167;       Desiccant wheel does not give wanted refrigeration capacity
 
963
&amp;#167;       First, leakages around the wheel have been repaired
 
964
&amp;#167;       4 min variation in the humidity of exhaust air: why? Apparently one sided damage of des wheel
 
965
&amp;#167;      Fouling?  One-sided displacement
 
966
&amp;#167;       Commissioning is of crucial importance, also the monitoring
 
967
&amp;#167;       Desiccant wheels that are not in use have to be turned now and then in order to avoid displacement of the desiccant material!!!
 
968
&amp;#167;       Balaras: commissioning is not just doing some tests but an integral process.
 
969
&amp;#167;       Maybe 3E should write commissioning procedures for each project we put into operation in the tender document.  This is not happening today</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>24.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.277</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3853</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Trinkl &amp;#8211; solar desiccant cooling: practices and experiences
 
970
&amp;#167;       DEC system with detailed monitoring 
 
971
&amp;#167;       DEC is the one and only ventilation sytem
 
972
&amp;#167;       Heat pump with activated concrete: base cooling load
 
973
&amp;#167;       Regulation problems
 
974
&amp;#167;       Cleaning of the humidification nozzles was necessary
 
975
&amp;#167;       Desiccant wheel does not give wanted refrigeration capacity
 
976
&amp;#167;       First, leakages around the wheel have been repaired
 
977
&amp;#167;       4 min variation in the humidity of exhaust air: why? Apparently one sided damage of des wheel
 
978
&amp;#167;      Fouling?  One-sided displacement
 
979
&amp;#167;       Commissioning is of crucial importance, also the monitoring
 
980
&amp;#167;       Desiccant wheels that are not in use [...]
 
981
&amp;#167;       Balaras: commissioning is not just doing some tests but an integral process.
 
982
&amp;#167;       Maybe 3E should write commissioning procedures for each project we put into operation in the tender document.  This is not happening today</Question><Answer>have to be turned now and then in order to avoid displacement of the desiccant material!!!</Answer></Content><LearningData><Interval>724</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>19.01.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.454</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>143</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>2.2         Henning: task 38 
 
983
&amp;#167;       CERT = IEA committee on energy research and technology
 
984
&amp;#167;       Working parties: fossil fuels, renewable energy, end use, fusion power
 
985
&amp;#167;       Each working partie has different implementing agreements, one of them is SHC
 
986
&amp;#167;       Stress on the electricity consumption of the complete system
 
987
&amp;#167;</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.588</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3848</ID><Title>Sonnenklima suninverse.. §       COP really stays high (even rises) with reducing ...</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>620</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Sonnenklima suninverse
 
988
&amp;#167;       COP really stays high (even rises) with reducing regenerator temperatures
 
989
&amp;#167;       Possible to go down to 55&amp;#176;C, still cooling cap of [...]
 
990
&amp;#167;       With 100&amp;#176;C, cooling cap of 15kW
 
991
&amp;#167;       Similar performance for varying chilled water temperature
 
992
&amp;#167;       Not clear how the machine reacts on quick changes in variables</Question><Answer>5KW</Answer></Content><LearningData><Interval>1019</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.046</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>Sonnenklima suninverse
 
993
&amp;#167;       COP really stays high (even rises) with reducing regenerator temperatures
 
994
&amp;#167;       Possible to go down to 55&amp;#176;C, still cooling cap of 5KW
 
995
&amp;#167;       With 100&amp;#176;C, cooling cap of 15kW
 
996
&amp;#167;       Similar performance for varying chilled water temperature
 
997
&amp;#167;       Not clear how the machine reacts on quick changes in variables</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.363</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3857</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Sonnenklima suninverse
 
998
&amp;#167;       COP really stays high (even rises) with reducing regenerator temperatures
 
999
&amp;#167;       Possible to go down to 55&amp;#176;C, still cooling cap of 5KW
 
1000
&amp;#167;       With 100&amp;#176;C, cooling cap of [...]
 
1001
&amp;#167;       Similar performance for varying chilled water temperature
 
1002
&amp;#167;       Not clear how the machine reacts on quick changes in variables</Question><Answer>15kW</Answer></Content><LearningData><Interval>1098</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>1.989</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3858</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Sonnenklima suninverse
 
1003
&amp;#167;       COP really stays high (even rises) with reducing regenerator temperatures
 
1004
&amp;#167;       Possible to go down to 55&amp;#176;C, still cooling cap of 5KW
 
1005
&amp;#167;       With [...], cooling cap of 15kW
 
1006
&amp;#167;       Similar performance for varying chilled water temperature
 
1007
&amp;#167;       Not clear how the machine reacts on quick changes in variables</Question><Answer>100&amp;#176;C</Answer></Content><LearningData><Interval>623</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>19.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.034</AFactor><UFactor>1.531</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>675</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>3.3         Schweigler, ZAE Bayern &amp;#8211; Dry cooler + latent heat storage (PCM)
 
1008
&amp;#167;       Concept is further developed as 2 years ago
 
1009
&amp;#167;       Latent heat storage salt hydrate calciumchloride CACl2-6H20 with capillary tube registers in a plastic tank
 
1010
&amp;#167;       10kW chiller needs 1.5 m&amp;#179; storage (equiv to 20m&amp;#179; water)
 
1011
&amp;#167;       Latent heat storage works fine
 
1012
&amp;#167;       Tests have been done, all works well
 
1013
&amp;#167;       Overall efficiency is good, compared to a ref system with total cop=3.5.  Here, total COP about 2
 
1014
5 (electrical consumption compared to heat power
 
1015
&amp;#167;       System with bigger dry cooler, no PCM: similar COP, but higher collector temperatures necessary</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>10.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.399</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3766</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.3         Schweigler, ZAE Bayern &amp;#8211; Dry cooler + latent heat storage (PCM)
 
1016
&amp;#167;       Concept is further developed as 2 years ago
 
1017
&amp;#167;       Latent heat storage salt hydrate [...]with capillary tube registers in a plastic tank
 
1018
&amp;#167;       10kW chiller needs 1.5 m&amp;#178; storage (equiv to 20m&amp;#179; water)
 
1019
&amp;#167;       Latent heat storage works fine
 
1020
&amp;#167;       Tests have been done, all works well
 
1021
&amp;#167;       Overall efficiency is good, compared to a ref system with total cop=3.5.  Here, total COP about 2
 
1022
5 (electrical consumption compared to heat power
 
1023
&amp;#167;       System with bigger dry cooler, no PCM: similar COP, but higher collector temperatures necessary</Question><Answer>calciumchloride CACl2-6H20</Answer></Content><LearningData><Interval>232</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>21.03.2011</LastRepetition><AFactor>3.615</AFactor><UFactor>1.105</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>709</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>EAW &amp;#8211; Wegracal and solar cooling 15-30kW
 
1024
&amp;#167;       Solar coolilng: nicely cased, 15-30kW.  Exclusively for and by Sch&amp;#252;co
 
1025
&amp;#167;       Wegracal SE 50-200 kW</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>05.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.420</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3799</ID><Type>Item</Type><Content><Question>EAW &amp;#8211; Wegracal and solar cooling 15-30kW
 
1026
&amp;#167;       Solar coolilng: nicely cased, 15-30kW.  Exclusively for and by [...]
 
1027
&amp;#167;       Wegracal SE 50-200 kW</Question><Answer>Sch&amp;#252;co</Answer></Content><LearningData><Interval>380</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.232</AFactor><UFactor>2.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3800</ID><Type>Item</Type><Content><Question>EAW &amp;#8211; Wegracal and solar cooling 15-30kW
 
1028
&amp;#167;       Solar coolilng: nicely cased, 15-30kW.  Exclusively for and by Sch&amp;#252;co
 
1029
&amp;#167;       Wegracal SE 50-[...] kW</Question><Answer>200</Answer></Content><LearningData><Interval>1032</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.854</AFactor><UFactor>1.764</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3801</ID><Type>Item</Type><Content><Question>EAW &amp;#8211; [commercial product name...]and solar cooling 15-30kW
 
1030
&amp;#167;       Solar coolilng: nicely cased, 15-30kW.  Exclusively for and by Sch&amp;#252;co
 
1031
&amp;#167;      (...) SE 50-200 kW</Question><Answer>Wegracal</Answer></Content><LearningData><Interval>1047</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.872</AFactor><UFactor>1.722</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>949</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>3.5         Dai &amp;#8211; novel two-stage desiccant cooling system driven by solar air collector
 
1032
&amp;#167;       2 desiccant rotors, with heat exchangers after each of them
 
1033
&amp;#167;       New desiccant material: composite desiccant: porous host matrix with open pores and hygroscopic material (inorganic salt) called a composite desiccant
 
1034
&amp;#167;       Moisture removal between 7 and 15 g/kg with low regeneration (&lt;80&amp;#176;C) and high COP (&gt;1)
 
1035
&amp;#167;       Solar COP: compared to total solar irradiation
 
1036
&amp;#167;       Solar COP: 0.4-0.8: so up to 80% of solar irradiant energy converted into air conditioning power
 
1037
&amp;#167;       After all he managed to put the 2 rotors back into 1 rotor to save 50% space compared to the original design
 
1038
&amp;#167;       Intresting development!</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.06.2011</LastRepetition><AFactor>2.724</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3807</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.5         Dai &amp;#8211; novel two-stage desiccant cooling system driven by solar air collector
 
1039
&amp;#167;       2 desiccant rotors, with heat exchangers after each of them
 
1040
&amp;#167;       New desiccant material: [...]: porous host matrix with open pores and hygroscopic material (inorganic salt) called a (...)
 
1041
&amp;#167;       Moisture removal between 7 and 15 g/kg with low regeneration (&lt;80&amp;#176;C) and high COP (&gt;1)
 
1042
&amp;#167;       Solar COP: compared to total solar irradiation
 
1043
&amp;#167;       Solar COP: 0.4-0.8: so up to 80% of solar irradiant energy converted into air conditioning power
 
1044
&amp;#167;       After all he managed to put the 2 rotors back into 1 rotor to save 50% space compared to the original design
 
1045
&amp;#167;       Intresting development!</Question><Answer>composite desiccant</Answer></Content><LearningData><Interval>677</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.11.2010</LastRepetition><AFactor>4.525</AFactor><UFactor>1.290</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3808</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.5         Dai &amp;#8211; novel two-stage desiccant cooling system driven by solar air collector
 
1046
&amp;#167;       2 desiccant rotors, with heat exchangers after each of them
 
1047
&amp;#167;       New desiccant material: composite desiccant: [...]called a composite desiccant
 
1048
&amp;#167;       Moisture removal between 7 and 15 g/kg with low regeneration (&lt;80&amp;#176;C) and high COP (&gt;1)
 
1049
&amp;#167;       Solar COP: compared to total solar irradiation
 
1050
&amp;#167;       Solar COP: 0.4-0.8: so up to 80% of solar irradiant energy converted into air conditioning power
 
1051
&amp;#167;       After all he managed to put the 2 rotors back into 1 rotor to save 50% space compared to the original design
 
1052
&amp;#167;       Intresting development!</Question><Answer>porous host matrix with open pores and hygroscopic material (inorganic salt)</Answer></Content><LearningData><Interval>699</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>15.11.2010</LastRepetition><AFactor>4.574</AFactor><UFactor>1.342</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3809</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.5         Dai &amp;#8211; novel two-stage desiccant cooling system driven by solar air collector
 
1053
&amp;#167;       2 desiccant rotors, with heat exchangers after each of them
 
1054
&amp;#167;       New desiccant material: composite desiccant: porous host matrix with open pores and hygroscopic material (inorganic salt) called a composite desiccant
 
1055
&amp;#167;       Moisture removal between [...]g/kg with low regeneration (&lt;80&amp;#176;C) and high COP (&gt;1)
 
1056
&amp;#167;       Solar COP: compared to total solar irradiation
 
1057
&amp;#167;       Solar COP: 0.4-0.8: so up to 80% of solar irradiant energy converted into air conditioning power
 
1058
&amp;#167;       After all he managed to put the 2 rotors back into 1 rotor to save 50% space compared to the original design
 
1059
&amp;#167;       Intresting development!</Question><Answer>7 and 15</Answer></Content><LearningData><Interval>1027</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.808</AFactor><UFactor>1.912</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3860</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.5         Dai &amp;#8211; novel two-stage desiccant cooling system driven by solar air collector
 
1060
&amp;#167;       2 desiccant rotors, with heat exchangers after each of them
 
1061
&amp;#167;       New desiccant material: composite desiccant: porous host matrix with open pores and hygroscopic material (inorganic salt) called a composite desiccant
 
1062
&amp;#167;       Moisture removal between 7 and 15 g/kg with low regeneration (&lt;80&amp;#176;C) and high COP (&gt;1)
 
1063
&amp;#167;       Solar COP: [.def..]
 
1064
&amp;#167;       Solar COP: 0.4-0.8: so up to 80% of solar irradiant energy converted into air conditioning power
 
1065
&amp;#167;       After all he managed to put the 2 rotors back into 1 rotor to save 50% space compared to the original design
 
1066
&amp;#167;       Intresting development!</Question><Answer>compared to total solar irradiation</Answer></Content><LearningData><Interval>922</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.06.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.311</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>952</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Yazaki &amp;#8211; Niemeyer
 
1067
&amp;#167;       Solutions pump: since 2001: (only 1 pump) : 3 minutes reaction time
 
1068
&amp;#167;       LiBr is chemically stable, non flammable, no-toxic, ecologically benign and ozone firndly
 
1069
&amp;#167;       Prices: not clear, ask offers.  From 14000 to 28000 for 17.5 to 105kW
 
1070
&amp;#167;       Maintenance is necessary: only 1 pump, but the vacuum has to be checked, etc.  failures happen most oftly in the periphery (95%)
 
1071
&amp;#167;       Yazaki is manufacturer, not maintenance by them</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>05.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.334</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3818</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Yazaki &amp;#8211; Niemeyer
 
1072
&amp;#167;       Solutions pump: since 2001: (only 1 pump) : 3 minutes reaction time
 
1073
&amp;#167;       LiBr is chemically stable, non flammable, no-toxic, ecologically benign and ozone firndly
 
1074
&amp;#167;       Prices: not clear, ask offers.  From 14000 to 28000 for 17.5 to 105kW
 
1075
&amp;#167;       Maintenance is necessary: only 1 pump, but [...]has to be checked, etc.  failures happen most oftly in the periphery (95%)
 
1076
&amp;#167;       Yazaki is manufacturer, not maintenance by them</Question><Answer>the vacuum</Answer></Content><LearningData><Interval>903</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.02.2011</LastRepetition><AFactor>6.854</AFactor><UFactor>1.688</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>#Title: SAC Tarragona, October 2007
 
1077
Report
 
1078
1          Opening session: political and economical framework
 
1079
1.1         Tondi
 
1080
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index...
 
1081
 
 
1082
Save/Altener/steer are 3 subdivisions of the EIE projects in the 7th framework programme
 
1083
&amp;#167;       Save: energy efficiency
 
1084
&amp;#167;       Alterner: renewables
 
1085
&amp;#167;       Steer: transport
 
1086
3 EU projects on solar cooling ongoing
 
1087
Solair
 
1088
&amp;#167;       www.solair-project.eu, coordinator = target GmbH (Ge)
 
1089
Solco
 
1090
&amp;#167;       Coordinator APEA (It)
 
1091
SolarCombi+
 
1092
&amp;#167;       Coord = EURAC research
 
1093
&amp;#167;       Standardized system configs for solar combi DHW, heating + cooling systems
 
1094
 
 
1095
2          Ferrer: bioclimatic architecture and solar cooling
 
1096
Arfrisol
 
1097
Construction of different bioclimatic buildings in Spain with a fix consortium of manufacturers, research centres and construction companies
 
1098
Climatewell 10kW systems
 
1099
PSA is involved as building owner of a building in the desert of tabernas, Almeria
 
1100
Nocturnal radiation: north oriented unglazed collectors
 
1101
2.1         SAC research and demonstration in China
 
1102
90 miljion m&amp;#178; of collectors installed yearly
 
1103
Double effect absorption chillers get much attention. 
 
1104
Example of double effect absorption chiller driven with only 70&amp;#176;C and giving a COP of 0.4
 
1105
Adsorption chiller in &amp;#8216;mass&amp;#8217;  production: 10kW to 200 kW version, COP .04
 
1106
Conclusions of a rushing presentation: China is working hard, and realizing many projects.
 
1107
Large projects are being realized, with flat plate and vacuum tube collectors, all kind of technologies
 
1108
Cost target: 300 euro /kW  that must be only the chiller.  Would be good to check this with M. Dai
 
1109
2.2         Henning: task 38 
 
1110
&amp;#167;       CERT = IEA committee on energy research and technology
 
1111
&amp;#167;       Working parties: fossil fuels, renewable energy, end use, fusion power
 
1112
&amp;#167;       Each working partie has different implementing agreements, one of them is SHC
 
1113
&amp;#167;       Stress on the electricity consumption of the complete system
 
1114
&amp;#167;        
 
1115
 
 
1116
3          Second session
 
1117
3.1         Ines: DEC advanced improvements
 
1118
&amp;#167;       Spiral heat exchanger for DEC systems: replace the 2 wheels + heat exchanger
 
1119
&amp;#167;       Silica gel
 
1120
&amp;#167;       Second prototype: lower pressure losses and thermal inertia
 
1121
&amp;#167;       Prototypes: compromise between themal efficiency and pressure losses (this is universal probably in solid DEC systrems
 
1122
&amp;#167;       TRNSYS model developed
 
1123
&amp;#167;       Numerical model predicts tests reasonably well
 
1124
3.2         Sonnenklima &amp;#8211; a new control strategy for solar driven absorption chillers
 
1125
&amp;#167;       Originally Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme, TU Berlin and ZAE Bayern started developing the 10kW absorption chiller
 
1126
&amp;#167;       Sonnenklima founded in 2006, has taken over the design of Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme of their 10kW absorption chiller
 
1127
&amp;#167;       Single effect LiBr, 10kW, called suninverse
 
1128
&amp;#167;       Low driving temp (55-95&amp;#176;C)
 
1129
Basic idea new control: 
 
1130
&amp;#167;       Use all available sun, minimize electricity consumption, max user comfort
 
1131
&amp;#167;       Control the cooling tower to optimize the system (rest is fixed or required)
 
1132
&amp;#167;       So the fan power of the cooling tower is adjusted in order to obtain the desired chilled water temperature undependent of the regenerator temperature (which is mainly dependent on sun, so cannot be influenced)
 
1133
&amp;#167;       Charactesitsic equiation method seems to work fine
 
1134
Remarks from audience: 
 
1135
&amp;#167;       a absorption chiller with 2 generators would be better: solar regeneration from 50% Libr to 52%, aux from 52% to 55%
 
1136
&amp;#167;       Other aspect: now the cooling tower power is reduced when the solar driving temps gets higher, but it could be wiser to store some energy to foresee a later moment when the solar cooling system cannot meet the needs anymore
 
1137
3.3         Schweigler, ZAE Bayern &amp;#8211; Dry cooler + latent heat storage (PCM)
 
1138
&amp;#167;       Concept is further developed as 2 years ago
 
1139
&amp;#167;       Latent heat storage salt hydrate calciumchloride CACl2-6H20 with capillary tube registers in a plastic tank
 
1140
&amp;#167;       10kW chiller needs 1.5 m&amp;#178; storage (equiv to 20m&amp;#179; water)
 
1141
&amp;#167;       Latent heat storage works fine
 
1142
&amp;#167;       Tests have been done, all works well
 
1143
&amp;#167;       Overall efficiency is good, compared to a ref system with total cop=3.5.  Here, total COP about 2
 
1144
5 (electrical consumption compared to heat power
 
1145
&amp;#167;       System with bigger dry cooler, no PCM: similar COP, but higher collector temperatures necessary
 
1146
3.4         Moser: ammonia water chiller - TUGraz
 
1147
&amp;#167;       Absorption heat pump for heating AND cooling
 
1148
&amp;#167;       Use of plate heat exchangers: cost efficient, compact, high efficiency
 
1149
&amp;#167;       Temperature lift: difference between mean cooling temperature and chilled water temperature (condenser and evaporator)
 
1150
&amp;#167;       Linear correlation between COP and temperature lift
 
1151
&amp;#167;       System designed for high regenerator temps, but it can be used for heating and cooling, even ice production with dry cooler
 
1152
3.5         Dai &amp;#8211; novel to-stage desiccant cooling system driven by solar air collector
 
1153
&amp;#167;       2 desiccant rotors, with heat exchangers after each of them
 
1154
&amp;#167;       New desiccant material: composite desiccant: porous host matrix with open poses and hygroscopic material (inorganic salt) called a composite desiccant
 
1155
&amp;#167;       Moisture removal between 7 and 15 g/kg with low regeneration (&lt;80&amp;#176;C) and high COP (&gt;1)
 
1156
&amp;#167;       Solar COP: compared to total solar irradiation
 
1157
&amp;#167;       Solar COP: 0.4-0.8: so up to 80% of solar irradiant energy converted into air conditioning power
 
1158
&amp;#167;       After all he managed to put the 2 rotors back into 1 rotor to save 50% space compared to the original design
 
1159
&amp;#167;       Intresting development!
 
1160
3.6         Posters
 
1161
 
 
1162
4          Afternoon session
 
1163
4.1         Solar driven steam jet ejector chiller (SJEC) &amp;#8211; Pollerberg
 
1164
&amp;#167;       Dynamic simulation of a SJEC
 
1165
&amp;#167;       Model works, COP about 1.3;  Large storage foreseen for continuous operation
 
1166
&amp;#167;       parabolic through collectors
 
1167
4.2         Medium temperature range collectors
 
1168
&amp;#167;       Which collector has the best economic performance for the medium temperature range = 80-250&amp;#176;C
 
1169
&amp;#167;       Resutls from IEA Task 33/34, subtask C  (ship project)
 
1170
Improving the flat plate &amp;#8211; Hess, Fraunhofer
 
1171
&amp;#167;       Double glazing, Sch&amp;#252;co 
 
1172
&amp;#167;       2nd approach: stationary concentrating collectors, Ao Sol, Portugal
 
1173
&amp;#167;       3rd approach: concentration with tracking: SPE, Germany (solarmundo Fresnel collector), also other german parabolic through
 
1174
&amp;#167;       See task 33 brochure process heat collectors
 
1175
&amp;#167;       No prices so not really useful
 
1176
&amp;#167;       About lifetime: the systems seems more critical than the collector
 
1177
4.3         Pietruschka &amp;#8211; simulation based optimisation + experimental investigation of solar cooling and heating system &amp;#8211; Solarnext + zafh.net
 
1178
&amp;#167;       EWK open wet cooling tower
 
1179
&amp;#167;       Very interesting presentation of different control strategies for solar cooling, incl control of the cooling tower and comparison cooling tower / dry cooler
 
1180
&amp;#167;       20% increase in solar fraction byh optimises system control
 
1181
&amp;#167;      15% with var generator inlet temp
 
1182
&amp;#167;      5% cooling tower control
 
1183
&amp;#167;       Strong in fl of control strat on electrical COP os the SAC
 
1184
&amp;#167;       Very strong impact on the primary energy COP: 1 for a basic system with uncontrolled drycooler or cooling tower and also for the ref system (with COP 4.0).  Can go up to 2 with an optimised system
 
1185
4.4         Poster presentations
 
1186
 
 
1187
5          Second afternoon session
 
1188
5.1         Aristov &amp;#8211; Optimization of adsorption sac
 
1189
&amp;#167;       Analysis of composite adsorbents: salt soluations in a porous matrix
 
1190
&amp;#167;       Material has to be adapted to the climate in which the chiller will be used
 
1191
&amp;#167;       Reminescents of air need to be avoided completely in the adsoption material or vacuum: they have a very negative impact, even if it&amp;#8217;s not much
 
1192
5.2         Data reconciliation &amp;#8211; Bruno, Crever
 
1193
&amp;#167;       Data reconciliation procedure can be useful tool to obtain set of coherent process data to calculate the performance of process equimment in cluding absorption chillers
 
1194
&amp;#167;       Based on Aspen Plus for data reconciliation is good tool
 
1195
5.3         Second law analysis of DEC systems
 
1196
&amp;#167;       Nice graph showing the relation between HR of air in and potential of humidity removal
 
1197
&amp;#167;       Potential for dehumidification is of course higher if the regeneration temperature is higher
 
1198
&amp;#167;       But, higher regeneration temperature leads also to higher air outlet temperatures: important for exergy analysis
 
1199
&amp;#167;       Presentation gives a nice build up of an exergy analysis.  Paper also?
 
1200
&amp;#167;       The use of solar energy improves the exergy efficiency compared to gas fired DEC
 
1201
&amp;#167;       A minimum solar fracion is needed in order to get better DEC exergy efficiencies than the conventional system
 
1202
5.4         Poster rush
 
1203
&amp;#167;       Control of DEC systems: use different parts of the system in function of enthalpy difference between zone air and ambient air
 
1204
&amp;#167;       Aiguasol: peracamps system: 2 tanks with different temperatures and different connection in cooling or winter mode
 
1205
&amp;#167;        
 
1206
     
 
1207
6          Friday morning session:  systems
 
1208
6.1         Rivera: a solar absorption process with ammonia-lithium nitrate
 
1209
&amp;#167;       Solar cooling for small communities for medicine conservation and food storage
 
1210
&amp;#167;       Concentrating CPC collector, looks nice
 
1211
&amp;#167;       Complete system that is equivalent to a small fridge
 
1212
&amp;#167;       Ammnia is evaporated (regenerated? No?) and can be stored in the tank 
 
1213
&amp;#167;       COP&amp;#8217;s measured in the first prototypes are between 0.15 -0.25
 
1214
6.2         Yazaki &amp;#8211; Niemeyer
 
1215
&amp;#167;       Solutions pump: since 2001: (only 1 pump) : 3 minutes reaction time
 
1216
&amp;#167;       LiBr is chemically stable, non flammable, no-toxic, ecologically benign and ozone firndly
 
1217
&amp;#167;       Prices: not clear, ask offers.  From 14000 to 28000 for 17.5 to 105kW
 
1218
&amp;#167;       Maintenance is necessary: only 1 pump, but the vacuum has to be checked, etc.  failures happen most oftly in the periphery (95%)
 
1219
&amp;#167;       Yazaki is manufacturer, not maintenance by them
 
1220
6.3         Poste&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: SAC Tarragona, October 2007&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.128</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3727</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>1          Opening session: political and economical framework
 
1221
1.1         Tondi
 
1222
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index...
 
1223
 
 
1224
Save/Altener/steer are 3 subdivisions of the EIE projects in the 7th framework programme
 
1225
&amp;#167;       Save: energy efficiency
 
1226
&amp;#167;       Alterner: renewables
 
1227
&amp;#167;       Steer: transport
 
1228
3 EU projects on solar cooling ongoing: which?
 
1229
Solair
 
1230
&amp;#167;       www.solair-project.eu, coordinator = target GmbH (Ge)
 
1231
Solco
 
1232
&amp;#167;       Coordinator APEA (It)
 
1233
SolarCombi+
 
1234
&amp;#167;       Coord = EURAC research
 
1235
&amp;#167;       Standardized system configs for solar combi DHW, heating + cooling systems</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>18.09.2008</LastRepetition><AFactor>1.383</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3737</ID><Type>Item</Type><Content><Question>1          Opening session: political and economical framework
 
1236
1.1         Tondi
 
1237
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index...
 
1238
 
 
1239
Save/Altener/steer are 3 subdivisions of the EIE projects in the 7th framework programme
 
1240
&amp;#167;       Save: [...]
 
1241
&amp;#167;      
 
1242
3 EU projects on solar cooling ongoing
 
1243
Solair
 
1244
&amp;#167;       www.solair-project.eu, coordinator = target GmbH (Ge)
 
1245
Solco
 
1246
&amp;#167;       Coordinator APEA (It)
 
1247
SolarCombi+
 
1248
&amp;#167;       Coord = EURAC research
 
1249
&amp;#167;       Standardized system configs for solar combi DHW, heating + cooling systems</Question><Answer>energy efficiency</Answer></Content><LearningData><Interval>1074</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>1.928</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3738</ID><Type>Item</Type><Content><Question>1          Opening session: political and economical framework
 
1250
1.1         Tondi
 
1251
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index...
 
1252
 
 
1253
Save/Altener/steer are 3 subdivisions of the EIE projects in the 7th framework programme
 
1254
&amp;#167;      &amp;#167;       Altener: [...]
 
1255
 
 
1256
#Title: SAC Tarragona, October 2007
 
1257
#Element: 3719: SAC Tarragona, .. October 2007</Question><Answer>renewables</Answer></Content><LearningData><Interval>1140</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.050</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3739</ID><Type>Item</Type><Content><Question>1          Opening session: political and economical framework
 
1258
1.1         Tondi
 
1259
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index...
 
1260
 
 
1261
Save/Altener/steer are 3 subdivisions of the EIE projects in the 7th framework programme
 
1262
&amp;#167;           Steer: [...]
 
1263
3 EU projects on solar cooling ongoing
 
1264
Solair
 
1265
&amp;#167;       www.solair-project.eu, coordinator = target GmbH (Ge)
 
1266
Solco
 
1267
&amp;#167;       Coordinator APEA (It)
 
1268
SolarCombi+
 
1269
&amp;#167;       Coord = EURAC research
 
1270
&amp;#167;       Standardized system configs for solar combi DHW, heating + cooling systems</Question><Answer>transport</Answer></Content><LearningData><Interval>1119</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.131</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3740</ID><Type>Item</Type><Content><Question>1          Opening session: political and economical framework
 
1271
1.1         Tondi
 
1272
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index...
 
1273
 
 
1274
Save/Altener/steer are 3 subdivisions of the EIE projects in the 7th framework programme
 
1275
&amp;#167;       Save: energy efficiency
 
1276
&amp;#167;       Alterner: renewables
 
1277
&amp;#167;       Steer: transport
 
1278
3 EU projects on solar cooling ongoing: which?
 
1279
[...]
 
1280
 
 
1281
#Element: 3719: SAC Tarragona, .. October 2007</Question><Answer>Solair
 
1282
&amp;#167;       www.solair-project.eu, coordinator = target GmbH (Ge)
 
1283
Solco
 
1284
&amp;#167;       Coordinator APEA (It)
 
1285
SolarCombi+
 
1286
&amp;#167;       Coord = EURAC research
 
1287
&amp;#167;       Standardized system configs for solar combi DHW, heating + cooling systems
 
1288
 
 
1289
#Title: SAC Tarragona, October 2007</Answer></Content><LearningData><Interval>217</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>3</Lapses><LastRepetition>22.02.2011</LastRepetition><AFactor>4.929</AFactor><UFactor>1.167</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3728</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>2.1         SAC research and demonstration in China
 
1290
90 miljion m&amp;#178; of collectors installed yearly in China, all systems inclusif
 
1291
Double effect absorption chillers get much attention. 
 
1292
Example of double effect absorption chiller driven with only 70&amp;#176;C and giving a COP of 0.4
 
1293
Adsorption chiller in &amp;#8216;mass&amp;#8217;  production: 10kW to 200 kW version, COP .04
 
1294
Conclusions of a rushing presentation: China is working hard, and realizing many projects.
 
1295
Large projects are being realized, with flat plate and vacuum tube collectors, all kind of technologies</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.493</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3793</ID><Type>Item</Type><Content><Question>2.1         SAC research and demonstration in China
 
1296
 
 
1297
Example of [...]driven with only 70&amp;#176;C and giving a COP of 0.4
 
1298
Adsorption chiller in &amp;#8216;mass&amp;#8217;  production: 10kW to 200 kW version, COP .04
 
1299
Conclusions of a rushing presentation: China is working hard, and realizing many projects.
 
1300
Large projects are being realized, with flat plate and vacuum tube collectors, all kind of technologies</Question><Answer>double effect absorption chiller</Answer></Content><LearningData><Interval>389</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.258</AFactor><UFactor>1.714</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3751</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>3.2         Sonnenklima &amp;#8211; a new control strategy for solar driven absorption chillers
 
1301
&amp;#167;       Originally Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme, TU Berlin and ZAE Bayern started developing the 10kW absorption chiller
 
1302
&amp;#167;       Sonnenklima founded in 2006, has taken over the design of Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme of their 10kW absorption chiller
 
1303
&amp;#167;       Single effect LiBr, 10kW, called suninverse
 
1304
&amp;#167;       Low driving temp (55-95&amp;#176;C)
 
1305
Basic idea new control: 
 
1306
&amp;#167;       Use all available sun, minimize electricity consumption, max user comfort
 
1307
&amp;#167;       Control the cooling tower to optimize the system (rest is fixed or required)
 
1308
&amp;#167;       Explain contol algorithm: So the fan power of the cooling tower is adjusted in order to obtain the desired chilled water temperature undependent of the regenerator temperature (which is mainly dependent on sun, so cannot be influenced)
 
1309
&amp;#167;       Charactesitsic equiation method seems to work fine
 
1310
Remarks from audience: 
 
1311
&amp;#167;       a absorption chiller with 2 generators would be better: solar regeneration from 50% Libr to 52%, aux from 52% to 55%
 
1312
&amp;#167;       Other aspect: now the cooling tower power is reduced when the solar driving temps gets higher, but it could be wiser to store some energy to foresee a later moment when the solar cooling system cannot meet the needs anymore</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>10.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.359</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3811</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.2         Sonnenklima &amp;#8211; a new control strategy for solar driven absorption chillers
 
1313
&amp;#167;       Originally company x, TU Berlin and ZAE Bayern started developing the 10kW absorption chiller
 
1314
&amp;#167;       Sonnenklima founded in 2006, has taken over the design of [company...]of their 10kW absorption chiller
 
1315
&amp;#167;       Single effect LiBr, 10kW, called suninverse
 
1316
&amp;#167;       Low driving temp (55-95&amp;#176;C)
 
1317
Basic idea new control: 
 
1318
&amp;#167;       Use all available sun, minimize electricity consumption, max user comfort
 
1319
&amp;#167;       Control the cooling tower to optimize the system (rest is fixed or required)
 
1320
&amp;#167;       So the fan power of the cooling tower is adjusted in order to obtain the desired chilled water temperature undependent of the regenerator temperature (which is mainly dependent on sun, so cannot be influenced)
 
1321
&amp;#167;       Charactesitsic equiation method seems to work fine
 
1322
Remarks from audience: 
 
1323
&amp;#167;       a absorption chiller with 2 generators would be better: solar regeneration from 50% Libr to 52%, aux from 52% to 55%
 
1324
&amp;#167;       Other aspect: now the cooling tower power is reduced when the solar driving temps gets higher, but it could be wiser to store some energy to foresee a later moment when the solar cooling system cannot meet the needs anymore&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: SAC Tarragona, October 2007&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer>Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme</Answer></Content><LearningData><Interval>553</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.03.2010</LastRepetition><AFactor>4.525</AFactor><UFactor>1.545</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3812</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.2         Sonnenklima &amp;#8211; a new control strategy for solar driven absorption chillers
 
1325
&amp;#167;       Originally Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme, TU Berlin and ZAE Bayern started developing the (...)
 
1326
&amp;#167;       Sonnenklima founded in 2006, has taken over the design of Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme of their [.not name, but type and power..]
 
1327
&amp;#167;       Single effect LiBr, 10kW, called suninverse
 
1328
&amp;#167;       Low driving temp (55-95&amp;#176;C)
 
1329
Basic idea new control: 
 
1330
&amp;#167;       Use all available sun, minimize electricity consumption, max user comfort
 
1331
&amp;#167;       Control the cooling tower to optimize the system (rest is fixed or required)
 
1332
&amp;#167;       So the fan power of the cooling tower is adjusted in order to obtain the desired chilled water temperature undependent of the regenerator temperature (which is mainly dependent on sun, so cannot be influenced)
 
1333
&amp;#167;       Charactesitsic equiation method seems to work fine
 
1334
Remarks from audience: 
 
1335
&amp;#167;       a absorption chiller with 2 generators would be better: solar regeneration from 50% Libr to 52%, aux from 52% to 55%
 
1336
&amp;#167;       Other aspect: now the cooling tower power is reduced when the solar driving temps gets higher, but it could be wiser to store some energy to foresee a later moment when the solar cooling system cannot meet the needs anymore&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: SAC Tarragona, October 2007&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer>10kW absorption chiller</Answer></Content><LearningData><Interval>611</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>30.05.2011</LastRepetition><AFactor>5.475</AFactor><UFactor>1.257</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3813</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.2         Sonnenklima &amp;#8211; a new control strategy for solar driven absorption chillers
 
1337
&amp;#167;       Originally Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme, TU Berlin and ZAE Bayern started developing the 10kW absorption chiller
 
1338
&amp;#167;       Sonnenklima founded in 2006, has taken over the design of Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme of their 10kW absorption chiller
 
1339
&amp;#167;       Single effect LiBr, 10kW, called [...]
 
1340
&amp;#167;       Low driving temp (55-95&amp;#176;C)
 
1341
Basic idea new control: 
 
1342
&amp;#167;       Use all available sun, minimize electricity consumption, max user comfort
 
1343
&amp;#167;       Control the cooling tower to optimize the system (rest is fixed or required)
 
1344
&amp;#167;       So the fan power of the cooling tower is adjusted in order to obtain the desired chilled water temperature undependent of the regenerator temperature (which is mainly dependent on sun, so cannot be influenced)
 
1345
&amp;#167;       Charactesitsic equiation method seems to work fine
 
1346
Remarks from audience: 
 
1347
&amp;#167;       a absorption chiller with 2 generators would be better: solar regeneration from 50% Libr to 52%, aux from 52% to 55%
 
1348
&amp;#167;       Other aspect: now the cooling tower power is reduced when the solar driving temps gets higher, but it could be wiser to store some energy to foresee a later moment when the solar cooling system cannot meet the needs anymore</Question><Answer>suninverse</Answer></Content><LearningData><Interval>1046</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>18.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.805</AFactor><UFactor>1.767</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3814</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.2         Sonnenklima &amp;#8211; a new control strategy for solar driven absorption chillers
 
1349
&amp;#167;       Originally Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme, TU Berlin and ZAE Bayern started developing the 10kW absorption chiller
 
1350
&amp;#167;       Sonnenklima founded in 2006, has taken over the design of Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme of their 10kW absorption chiller
 
1351
&amp;#167;       Single effect LiBr, 10kW, called suninverse
 
1352
&amp;#167;       Low driving temp (55-95&amp;#176;C)
 
1353
Basic idea new control: 
 
1354
&amp;#167;       Use all available sun, minimize electricity consumption, max user comfort
 
1355
&amp;#167;       Control the cooling tower to optimize the system (rest is fixed or required)
 
1356
&amp;#167;       Explain contol algorithm: [...]
 
1357
&amp;#167;       Charactesitsic equiation method seems to work fine
 
1358
Remarks from audience: 
 
1359
&amp;#167;       a absorption chiller with 2 generators would be better: solar regeneration from 50% Libr to 52%, aux from 52% to 55%
 
1360
&amp;#167;       Other aspect: now the cooling tower power is reduced when the solar driving temps gets higher, but it could be wiser to store some energy to foresee a later moment when the solar cooling system cannot meet the needs anymore&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: SAC Tarragona, October 2007&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer>So the fan power of the cooling tower is adjusted in order to obtain the desired chilled water temperature undependent of the regenerator temperature (which is mainly dependent on sun, so cannot be influenced)</Answer></Content><LearningData><Interval>118</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>09.05.2011</LastRepetition><AFactor>5.953</AFactor><UFactor>2.360</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3815</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.2         Sonnenklima &amp;#8211; a new control strategy for solar driven absorption chillers
 
1361
&amp;#167;       Originally Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme, TU Berlin and ZAE Bayern started developing the 10kW absorption chiller
 
1362
&amp;#167;       Sonnenklima founded in 2006, has taken over the design of Ph&amp;#246;nix sonnenw&amp;#228;rme of their 10kW absorption chiller
 
1363
&amp;#167;       Single effect LiBr, 10kW, called suninverse
 
1364
&amp;#167;       Low driving temp (55-95&amp;#176;C)
 
1365
Basic idea new control: 
 
1366
&amp;#167;       Use all available sun, minimize electricity consumption, max user comfort
 
1367
&amp;#167;       Control the cooling tower to optimize the system (rest is fixed or required)
 
1368
&amp;#167;       Explain contol algorithm: So the fan power of the cooling tower is adjusted in order to obtain the desired chilled water temperature undependent of the regenerator temperature (which is mainly dependent on sun, so cannot be influenced)
 
1369
&amp;#167;       Charactesitsic equiation method seems to work fine
 
1370
Remarks from audience: 
 
1371
&amp;#167;       a absorption chiller with 2 generators would be better: solar regeneration from 50% Libr to 52%, aux from 52% to 55%
 
1372
&amp;#167;       Other aspect: now the cooling tower power is reduced when the solar driving temps gets higher, but it could be wiser to [...]</Question><Answer>store some energy to foresee a later moment when the solar cooling system cannot meet the needs anymore</Answer></Content><LearningData><Interval>954</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>30.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.843</AFactor><UFactor>1.662</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3752</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>3.4         Moser: ammonia water chiller - TUGraz
 
1373
&amp;#167;       Absorption heat pump for heating AND cooling
 
1374
&amp;#167;       Use of plate heat exchangers: cost efficient, compact, high efficiency
 
1375
&amp;#167;       Temperature lift: difference between mean cooling temperature and chilled water temperature (condenser and evaporator)
 
1376
&amp;#167;       Linear correlation between COP and temperature lift
 
1377
&amp;#167;       System designed for high regenerator temps, but it can be used for heating and cooling, even ice production with dry cooler</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>10.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.423</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3767</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.4         Moser: ammonia water chiller - TUGraz
 
1378
&amp;#167;       Absorption heat pump for heating AND cooling
 
1379
&amp;#167;       Use of plate heat exchangers: cost efficient, compact, high efficiency
 
1380
&amp;#167;       Temperature lift: [..def.]
 
1381
&amp;#167;       Linear correlation between COP and temperature lift
 
1382
&amp;#167;       System designed for high regenerator temps, but it can be used for heating and cooling, even ice production with dry cooler</Question><Answer>difference between mean cooling temperature and chilled water temperature (condenser and evaporator)</Answer></Content><LearningData><Interval>735</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.02.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.341</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3768</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.4         Moser: ammonia water chiller - TUGraz
 
1383
&amp;#167;       Absorption heat pump for heating AND cooling
 
1384
&amp;#167;       Use of plate heat exchangers: cost efficient, compact, high efficiency
 
1385
&amp;#167;       Temperature lift: difference between mean cooling temperature and chilled water temperature (condenser and evaporator)
 
1386
&amp;#167;       Linear correlation between COP and temperature lift
 
1387
&amp;#167;       System designed for [...], but it can be used for heating and cooling, even ice production with dry cooler</Question><Answer>high regenerator temps</Answer></Content><LearningData><Interval>610</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.491</AFactor><UFactor>2.125</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3769</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.4         Moser: ammonia water chiller - TUGraz
 
1388
&amp;#167;       Absorption heat pump for heating AND cooling
 
1389
&amp;#167;       Use of plate heat exchangers: cost efficient, compact, high efficiency
 
1390
&amp;#167;       Temperature lift: difference between mean cooling temperature and chilled water temperature (condenser and evaporator)
 
1391
&amp;#167;       [...]between COP and temperature lift
 
1392
&amp;#167;       System designed for high regenerator temps, but it can be used for heating and cooling, even ice production with dry cooler</Question><Answer>Linear correlation</Answer></Content><LearningData><Interval>674</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>30.10.2009</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.433</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3770</ID><Type>Item</Type><Content><Question>3.4         Moser: ammonia water chiller - TUGraz
 
1393
&amp;#167;       Absorption heat pump for heating AND cooling
 
1394
&amp;#167;       Use of plate heat exchangers: cost efficient, compact, high efficiency
 
1395
&amp;#167;       Linear correlation between [COP and ...]
 
1396
&amp;#167;       System designed for high regenerator temps, but it can be used for heating and cooling, even ice production with dry cooler</Question><Answer>COP and temperature lift</Answer></Content><LearningData><Interval>295</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.155</AFactor><UFactor>1.725</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3782</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>4.3         Pietruschka &amp;#8211; simulation based optimisation + experimental investigation of solar cooling and heating system &amp;#8211; Solarnext + zafh.net
 
1397
&amp;#167;       EWK open wet cooling tower
 
1398
&amp;#167;       Very interesting presentation of different control strategies for solar cooling, incl control of the cooling tower and comparison cooling tower / dry cooler
 
1399
&amp;#167;       20% increase in solar fraction by optimised system control
 
1400
&amp;#167;      15% with var generator inlet temp
 
1401
&amp;#167;      5% cooling tower control
 
1402
&amp;#167;       Strong influence of control strat on electrical COP of the SAC
 
1403
&amp;#167;       Very strong impact on the primary energy COP: 1 for a basic system with uncontrolled drycooler or cooling tower and also for the ref system (with COP 4.0).  Can go up to 2 with an optimised system</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>05.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.332</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3802</ID><Type>Item</Type><Content><Question>4.3         Pietruschka &amp;#8211; simulation based optimisation + experimental investigation of solar cooling and heating system &amp;#8211; Solarnext + zafh.net
 
1404
&amp;#167;       EWK open wet cooling tower
 
1405
&amp;#167;       Very interesting presentation of different control strategies for solar cooling, incl control of the cooling tower and comparison cooling tower / dry cooler
 
1406
&amp;#167;       20% increase in solar fraction by optimised system control
 
1407
&amp;#167;      15% with var generator inlet temp
 
1408
&amp;#167;      5% cooling tower control
 
1409
&amp;#167;       Strong influence of control strat on electrical COP of the SAC
 
1410
&amp;#167;       Very strong impact on [...]: 1 for a basic system with uncontrolled drycooler or cooling tower and also for the ref system (with COP 4.0).  Can go up to 2 with an optimised system</Question><Answer>the primary energy COP</Answer></Content><LearningData><Interval>768</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.02.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.378</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3803</ID><Type>Item</Type><Content><Question>4.3         Pietruschka &amp;#8211; simulation based optimisation + experimental investigation of solar cooling and heating system &amp;#8211; Solarnext + zafh.net
 
1411
&amp;#167;       EWK open wet cooling tower
 
1412
&amp;#167;       Very interesting presentation of different control strategies for solar cooling, incl control of the cooling tower and comparison cooling tower / dry cooler
 
1413
&amp;#167;       20% increase in solar fraction by optimised system control
 
1414
&amp;#167;      15% with var generator inlet temp
 
1415
&amp;#167;      5% cooling tower control
 
1416
&amp;#167;       Strong influence of control strat on electrical COP of the SAC
 
1417
&amp;#167;       Very strong impact on the primary energy COP: 1 for a basic system with uncontrolled drycooler or cooling tower and also for the ref system (with COP 4.0).  Can go up to [...] with an optimised system</Question><Answer>2</Answer></Content><LearningData><Interval>1049</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.802</AFactor><UFactor>2.021</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3804</ID><Type>Item</Type><Content><Question>4.3         Pietruschka &amp;#8211; simulation based optimisation + experimental investigation of solar cooling and heating system &amp;#8211; Solarnext + zafh.net
 
1418
&amp;#167;       EWK open wet cooling tower
 
1419
&amp;#167;       Very interesting presentation of different control strategies for solar cooling, incl control of the cooling tower and comparison cooling tower / dry cooler
 
1420
&amp;#167;       20% increase in solar fraction by optimised system control
 
1421
&amp;#167;      15% with [...]
 
1422
&amp;#167;      5% cooling tower control
 
1423
&amp;#167;       Strong influence of control strat on electrical COP of the SAC
 
1424
&amp;#167;       Very strong impact on the primary energy COP: 1 for a basic system with uncontrolled drycooler or cooling tower and also for the ref system (with COP 4.0).  Can go up to 2 with an optimised system</Question><Answer>var generator inlet temp</Answer></Content><LearningData><Interval>271</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>30.05.2011</LastRepetition><AFactor>5.767</AFactor><UFactor>1.694</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3805</ID><Type>Item</Type><Content><Question>4.3         Pietruschka &amp;#8211; simulation based optimisation + experimental investigation of solar cooling and heating system &amp;#8211; Solarnext + zafh.net
 
1425
&amp;#167;       EWK open wet cooling tower
 
1426
&amp;#167;       Very interesting presentation of different control strategies for solar cooling, incl control of the cooling tower and comparison cooling tower / dry cooler
 
1427
&amp;#167;       20% increase in solar fraction by optimised system control
 
1428
&amp;#167;      15% with var generator inlet temp
 
1429
&amp;#167;      5% [...]
 
1430
&amp;#167;       Strong influence of control strat on electrical COP of the SAC
 
1431
&amp;#167;       Very strong impact on the primary energy COP: 1 for a basic system with uncontrolled drycooler or cooling tower and also for the ref system (with COP 4.0).  Can go up to 2 with an optimised system</Question><Answer>cooling tower control</Answer></Content><LearningData><Interval>620</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.11.2010</LastRepetition><AFactor>4.522</AFactor><UFactor>1.268</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3806</ID><Type>Item</Type><Content><Question>4.3         Pietruschka &amp;#8211; simulation based optimisation + experimental investigation of solar cooling and heating system &amp;#8211; Solarnext + zafh.net
 
1432
&amp;#167;       EWK open wet cooling tower
 
1433
&amp;#167;       Very interesting presentation of different control strategies for solar cooling, incl control of the cooling tower and comparison cooling tower / dry cooler
 
1434
&amp;#167;       20% increase in solar fraction by optimised system control
 
1435
&amp;#167;      15% with var generator inlet temp
 
1436
&amp;#167;      5% cooling tower control
 
1437
&amp;#167;       Strong influence of control strat on [...]
 
1438
&amp;#167;       Very strong impact on the primary energy COP: 1 for a basic system with uncontrolled drycooler or cooling tower and also for the ref system (with COP 4.0).  Can go up to 2 with an optimised system</Question><Answer>electrical COP of the SAC</Answer></Content><LearningData><Interval>744</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>08.02.2010</LastRepetition><AFactor>6.630</AFactor><UFactor>2.362</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3783</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Aristov &amp;#8211; Optimization of adsorption sac
 
1439
&amp;#167;       Analysis of composite adsorbents: salt soluations in a porous matrix
 
1440
&amp;#167;       Material has to be adapted to the climate in which the chiller will be used
 
1441
&amp;#167;       Reminescents of air need to be avoided completely in the adsoption material or vacuum: they have a very negative impact, even if it&amp;#8217;s not much</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>05.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.385</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3817</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Aristov &amp;#8211; Optimization of adsorption sac
 
1442
&amp;#167;       Analysis of composite adsorbents: salt soluations in a porous matrix
 
1443
&amp;#167;       Material has to be adapted to the climate in which the chiller will be used
 
1444
&amp;#167;       [...]need to be avoided completely in the adsoption material or vacuum: they have a very negative impact, even if it&amp;#8217;s not much</Question><Answer>Reminescents of air</Answer></Content><LearningData><Interval>1047</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2010</LastRepetition><AFactor>6.786</AFactor><UFactor>2.186</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3786</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Pietro Finocchiaro from University of Palermo &amp;#8211; fish processing in sicily
 
1445
&amp;#167;       -30&amp;#176;C for cold production, halls at -25&amp;#176;C
 
1446
&amp;#167;       Peak cooling load about 100kW
 
1447
&amp;#167;       Collectors: linear parabolic, with glass cover, the working fluid is pressurized hot water.
 
1448
&amp;#167;       Collector IND 300 from Solel
 
1449
&amp;#167;       Simulation trnsys: type 666 for absorption cooling machine.  
 
1450
&amp;#167;       Cost estimation: 400 &amp;#8364;/m&amp;#178; collectors, 2000 &amp;#8364;/m&amp;#179; storage, 
 
1451
&amp;#167;       With 40% public funding, the pay back is about 10 years, NPV increases with system size
 
1452
&amp;#167;       Annual mean COP=0.42 of absorption machine
 
1453
&amp;#167;       Collector efficiency 58%
 
1454
&amp;#167;       Primary energy savnngs from 20-65%
 
1455
&amp;#167;       Positive results probably due to the low COP of the conventional system
 
1456
Absorption chiller is cheaper than expected, also due to the fact that only 1 evaporation temperature is needed.  The cost is higher if an intermediate evaporation level is required, e.g for cooling at 7/12 AND -30&amp;#176;C
 
1457
Pietro is to make a more detailed economical study to determine the federal support needed to make the project economically feasible.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>05.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.287</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3794</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Pietro Finocchiaro &amp;#8211; fish processing in sicily
 
1458
&amp;#167;       -30&amp;#176;C for cold production, halls at -25&amp;#176;C
 
1459
&amp;#167;       Peak cooling load about 100kW
 
1460
&amp;#167;       Collectors: linear parabolic, with glass cover, the working fluid is pressurized hot water.
 
1461
&amp;#167;       Collector IND 300 from [...]
 
1462
&amp;#167;       Simulation trnsys: type 666 for absorption cooling machine.  
 
1463
&amp;#167;       Cost estimation: 400 &amp;#8364;/m&amp;#178; collectors, 2000 &amp;#8364;/m&amp;#178; storage, 
 
1464
&amp;#167;       With 40% public funding, the pay back is about 10 years, NPV increases with system size
 
1465
&amp;#167;       Annual mean COP=0.42 of absorption machine
 
1466
&amp;#167;       Collector efficiency 58%
 
1467
&amp;#167;       Primary energy savnngs from 20-65%
 
1468
&amp;#167;       Positive results probably due to the low COP of the conventional system</Question><Answer>Solel</Answer></Content><LearningData><Interval>1128</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>23.05.2011</LastRepetition><AFactor>6.802</AFactor><UFactor>1.802</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3795</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Finocchiaro &amp;#8211; fish processing in sicily
 
1469
&amp;#167;       -30&amp;#176;C for cold production, halls at -25&amp;#176;C
 
1470
&amp;#167;       Peak cooling load about 100kW
 
1471
&amp;#167;       Collectors: linear parabolic, with glass cover, the working fluid is pressurized hot water.
 
1472
&amp;#167;       Collector IND 300 from Solel
 
1473
&amp;#167;       Simulation trnsys: [type...]for absorption cooling machine.  
 
1474
&amp;#167;       Cost estimation: 400 &amp;#8364;/m&amp;#178; collectors, 2000 &amp;#8364;/m&amp;#178; storage, 
 
1475
&amp;#167;       With 40% public funding, the pay back is about 10 years, NPV increases with system size
 
1476
&amp;#167;       Annual mean COP=0.42 of absorption machine
 
1477
&amp;#167;       Collector efficiency 58%
 
1478
&amp;#167;       Primary energy savnngs from 20-65%
 
1479
&amp;#167;       Positive results probably due to the low COP of the conventional system</Question><Answer>type 666</Answer></Content><LearningData><Interval>472</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>5.486</AFactor><UFactor>1.345</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3796</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Finocchiaro &amp;#8211; fish processing in sicily
 
1480
&amp;#167;       -30&amp;#176;C for cold production, halls at -25&amp;#176;C
 
1481
&amp;#167;       Peak cooling load about 100kW
 
1482
&amp;#167;       Collectors: linear parabolic, with glass cover, the working fluid is pressurized hot water.
 
1483
&amp;#167;       Collector IND 300 from Solel
 
1484
&amp;#167;       Simulation trnsys: type 666 for absorption cooling machine.  
 
1485
&amp;#167;       Cost estimation: [...]collectors, 2000 &amp;#8364;/m&amp;#179; storage, 
 
1486
&amp;#167;       With 40% public funding, the pay back is about 10 years, NPV increases with system size
 
1487
&amp;#167;       Annual mean COP=0.42 of absorption machine
 
1488
&amp;#167;       Collector efficiency 58%
 
1489
&amp;#167;       Primary energy savnngs from 20-65%
 
1490
&amp;#167;       Positive results probably due to the low COP of the conventional system</Question><Answer>400 &amp;#8364;/m&amp;#178;</Answer></Content><LearningData><Interval>287</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>02.05.2011</LastRepetition><AFactor>3.896</AFactor><UFactor>1.139</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3819</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Finocchiaro &amp;#8211; fish processing in sicily
 
1491
&amp;#167;       -30&amp;#176;C for cold production, halls at -25&amp;#176;C
 
1492
&amp;#167;       Peak cooling load about 100kW
 
1493
&amp;#167;       Collectors: linear parabolic, with glass cover, the working fluid is pressurized hot water.
 
1494
&amp;#167;       Collector IND 300 from Solel
 
1495
&amp;#167;       Simulation trnsys: type 666 for absorption cooling machine.  
 
1496
&amp;#167;       Cost estimation: 400 &amp;#8364;/m&amp;#178; collectors, 2000 &amp;#8364;/m&amp;#179; storage, 
 
1497
&amp;#167;       With 40% public funding, the pay back is about 10 years, NPV increases with system size
 
1498
&amp;#167;       Annual mean COP=0.42 of absorption machine
 
1499
&amp;#167;       Collector efficiency [...]
 
1500
&amp;#167;       Primary energy savnngs from 20-65%
 
1501
&amp;#167;       Positive results probably due to the low COP of the conventional system</Question><Answer>58%</Answer></Content><LearningData><Interval>731</Interval><Repetitions>8</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>19.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.340</AFactor><UFactor>1.643</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3845</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Pietro Finocchiaro from [...]&amp;#8211; fish processing in sicily
 
1502
&amp;#167;       -30&amp;#176;C for cold production, halls at -25&amp;#176;C
 
1503
&amp;#167;       Peak cooling load about 100kW
 
1504
&amp;#167;       Collectors: linear parabolic, with glass cover, the working fluid is pressurized hot water.
 
1505
&amp;#167;       Collector IND 300 from Solel
 
1506
&amp;#167;       Simulation trnsys: type 666 for absorption cooling machine.  
 
1507
&amp;#167;       Cost estimation: 400 &amp;#8364;/m&amp;#178; collectors, 2000 &amp;#8364;/m&amp;#179; storage, 
 
1508
&amp;#167;       With 40% public funding, the pay back is about 10 years, NPV increases with system size
 
1509
&amp;#167;       Annual mean COP=0.42 of absorption machine
 
1510
&amp;#167;       Collector efficiency 58%
 
1511
&amp;#167;       Primary energy savnngs from 20-65%
 
1512
&amp;#167;       Positive results probably due to the low COP of the conventional system
 
1513
Absorption chiller is cheaper than expected, also due to the fact that only 1 eveporation temperature is needed.  The cost is higher if an intermediate evaporation level is required, e.g for cooling at 7/12 AND -30&amp;#176;C
 
1514
Pietro is to make a more detailed economical study to determine the federal support needed to make the project economically feasible.</Question><Answer>University of Palermo</Answer></Content><LearningData><Interval>1021</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.854</AFactor><UFactor>1.986</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3846</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Pietro Finocchiaro from University of Palermo &amp;#8211; fish processing in sicily
 
1515
&amp;#167;       -30&amp;#176;C for cold production, halls at -25&amp;#176;C
 
1516
&amp;#167;       Peak cooling load about 100kW
 
1517
&amp;#167;       Collectors: linear parabolic, with glass cover, the working fluid is pressurized hot water.
 
1518
&amp;#167;       Collector IND 300 from Solel
 
1519
&amp;#167;       Simulation trnsys: type 666 for absorption cooling machine.  
 
1520
&amp;#167;       Cost estimation: 400 &amp;#8364;/m&amp;#178; collectors, 2000 &amp;#8364;/m&amp;#179; storage, 
 
1521
&amp;#167;       With 40% public funding, the pay back is about 10 years, NPV increases with system size
 
1522
&amp;#167;       Annual mean COP=0.42 of absorption machine
 
1523
&amp;#167;       Collector efficiency 58%
 
1524
&amp;#167;       Primary energy savnngs from 20-65%
 
1525
&amp;#167;       Positive results probably due to the low COP of the conventional system
 
1526
Absorption chiller is cheaper than expected, also due to the fact that [...]Pietro is to make a more detailed economical study to determine the federal support needed to make the project economically feasible.</Question><Answer>only 1 evaporation temperature is needed.  The cost is higher if an intermediate evaporation level is required, e.g for cooling at 7/12 AND -30&amp;#176;C</Answer></Content><LearningData><Interval>808</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>29.01.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.486</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3849</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Sortech Adsorption chiller
 
1527
Prototype: ACS 05
 
1528
&amp;#167;       5.5 kW (cold water 18/15, recooling 27/32, heat supply 75/67&amp;#176;C
 
1529
&amp;#167;       COP for thiese conditions 0.6&amp;#181;
 
1530
&amp;#167;       Approx 200kg
 
1531
&amp;#167;       Other working points possible
 
1532
&amp;#167;       Low Tlift!!
 
1533
Dry cooler with water spray
 
1534
&amp;#167;       Normal dry cooler, 20kW
 
1535
&amp;#167;       Adapted control strat fan speed
 
1536
&amp;#167;       Design of added water spray function
 
1537
&amp;#167;      Used only when really necessary
 
1538
&amp;#167;      No legionella problem
 
1539
&amp;#167;      Only 4m&amp;#179;/y
 
1540
&amp;#167;      Keeps the fins clean
 
1541
&amp;#167;      Fins dry completely after spraying
 
1542
Simulations results
 
1543
&amp;#167;       Bercelona, chilled ceiling
 
1544
&amp;#167;       Thermal COP 0.54, electrical COP 6.1
 
1545
Outlook
 
1546
&amp;#167;       They want to start small serie production (100 pcs 2008)
 
1547
&amp;#167;       Increase cooling power to 7.5kW
 
1548
&amp;#167;       Simplification of the system to reduce installation effort
 
1549
&amp;#167;       Reduction of size, weight and costs of the chiller
 
1550
&amp;#167;       Target price: below 7000&amp;#8364;
 
1551
&amp;#167;</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>24.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.298</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3850</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>10.2     Safarik &amp;#8211; OLK Dresden &amp;#8211; Monitoring results of the EAW SE 15 absorption chiller
 
1552
&amp;#167;       Check out Dierks for nice graphs of drycooler and wet cooling towers
 
1553
&amp;#167;       Design without storage but with cdonnection of the primary circuit to the drycooler directly in order to avoid stagnation
 
1554
&amp;#167;       Drycooler with electronically commutated motors: variable fan speed
 
1555
&amp;#167;       Avg drycooler power: only 240W
 
1556
&amp;#167;       Pretty low drycooler elec consumption!!  Leads to electrical COP of 45-60!!!)
 
1557
&amp;#167;       Specific variations on the drycooler were tested.  Results: Welec/Qcool = 0.018 &amp;#8211; 0.026 kWh/kWh)
 
1558
&amp;#167;       Wet cooling tower: avg water consumption 60l/h for the system with wet cooling tower (estimated power = 15kW*(1+1/0.65)</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>24.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.305</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3854</ID><Type>Item</Type><Content><Question>10.2     Safarik &amp;#8211; OLK Dresden &amp;#8211; Monitoring results of the EAW SE 15 absorption chiller
 
1559
&amp;#167;       Check out Dierks for nice graphs of drycooler and wet cooling towers
 
1560
&amp;#167;       [.Design choice..]in order to avoid stagnation
 
1561
&amp;#167;       Drycooler with electronically commutated motors: variable fan speed
 
1562
&amp;#167;       Avg drycooler power: only 240W
 
1563
&amp;#167;       Pretty low drycooler elec consumption!!  Leads to electrical COP of 45-60!!!)
 
1564
&amp;#167;       Specific variations on the drycooler were tested.  Results: Welec/Qcool = 0.018 &amp;#8211; 0.026 kWh/kWh)
 
1565
&amp;#167;       Wet cooling tower: avg water consumption 60l/h for the system with wet cooling tower (estimated power = 15kW*(1+1/0.65)</Question><Answer>Design without storage but with cdonnection of the primary circuit to the drycooler directly</Answer></Content><LearningData><Interval>537</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>20.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.251</AFactor><UFactor>2.081</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3851</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>PSE &amp;#8211; Fresnel collectors
 
1566
&amp;#167;       4 different groups mentioned that do research/product development on linear Fresnel concentrating collectors
 
1567
&amp;#167;       PSE: industrial process heat
 
1568
&amp;#167;       2nd prototype in Bergamo, Italy
 
1569
&amp;#167;       Integrated already in the cold production system (Robur Ammonia water absorption chiller)
 
1570
&amp;#167;       3rd installation is being built in Sevilla, 352m&amp;#178;, double effect LiBr/H20 Abs chiller
 
1571
&amp;#167;       Nominal power of the collector: peak: 500W/m&amp;#178; (1000 W perpendicular radiation, nominal 300W/m&amp;#178;
 
1572
&amp;#167;       Orientation of the collector is not important: E-W probably better far from the equator, N-S better on the equator.  But differences about 5%, so collector is just aligned on the roof cause it does not really matter
 
1573
&amp;#167;       Rule of thumb: 500 euro/m&amp;#178;, installed, roughly</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.04.2009</LastRepetition><AFactor>1.536</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3868</ID><Type>Item</Type><Content><Question>PSE &amp;#8211; Fresnel collectors
 
1574
&amp;#167;       4 different groups mentioned that do research/product development on linear Fresnel concentrating collectors
 
1575
&amp;#167;       PSE: industrial process heat
 
1576
&amp;#167;       2nd prototype in Bergamo, Italy
 
1577
&amp;#167;       Integrated already in the cold production system (Robur Ammonia water absorption chiller)
 
1578
&amp;#167;       3rd installation is being built in Sevilla, 352m&amp;#178;, double effect LiBr/H20 Abs chiller
 
1579
&amp;#167;       Nominal power of the collector: peak: 500W/m&amp;#178; (1000 W perpendicular radiation, nominal 300W/m&amp;#178;
 
1580
&amp;#167;       Orientation of the collector is not important: E-W probably better far from the equator, N-S better on the equator.  But differences about 5%, so collector is just aligned on the roof cause it does not really matter
 
1581
&amp;#167;       Rule of thumb: [...] euro/m&amp;#178;, installed, roughly</Question><Answer>500</Answer></Content><LearningData><Interval>964</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>14.03.2011</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>1.731</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>4096</ID><Type>Item</Type><Content><Question>PSE &amp;#8211; Fresnel collectors
 
1582
&amp;#167;       4 different groups mentioned that do research/product development on linear Fresnel concentrating collectors
 
1583
&amp;#167;       PSE: industrial process heat
 
1584
&amp;#167;       2nd prototype in Bergamo, Italy
 
1585
&amp;#167;       Integrated already in the cold production system (Robur Ammonia water absorption chiller)
 
1586
&amp;#167;       3rd installation is being built in Sevilla, 352m&amp;#178;, double effect LiBr/H20 Abs chiller
 
1587
&amp;#167;       Nominal power of the collector: peak: 500W/m&amp;#178; (1000 W perpendicular radiation, nominal 300W/m&amp;#178;
 
1588
&amp;#167;       Orientation of the collector [...]
 
1589
&amp;#167;       Rule of thumb: 500 euro/m&amp;#178;, installed, roughly</Question><Answer>is not important: E-W probably better far from the equator, N-S better on the equator.  But differences about 5%, so collector is just aligned on the roof cause it does not really matter</Answer></Content><LearningData><Interval>787</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.06.2010</LastRepetition><AFactor>6.773</AFactor><UFactor>2.467</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>4113</ID><Type>Item</Type><Content><Question>PSE &amp;#8211; Fresnel collectors
 
1590
&amp;#167;       4 different groups mentioned that do research/product development on linear Fresnel concentrating collectors
 
1591
&amp;#167;       PSE: industrial process heat
 
1592
&amp;#167;       2nd prototype in Bergamo, Italy
 
1593
&amp;#167;       Integrated already in the cold production system (Robur Ammonia water absorption chiller)
 
1594
&amp;#167;       3rd installation is being built in Sevilla, 352m&amp;#178;, double effect LiBr/H20 Abs chiller
 
1595
&amp;#167;       Nominal power of the collector: peak: [...](1000 W perpendicular radiation, nominal 300W/m&amp;#178;
 
1596
&amp;#167;       Orientation of the collector is not important: E-W probably better far from the equator, N-S better on the equator.  But differences about 5%, so collector is just aligned on the roof cause it does not really matter
 
1597
&amp;#167;       Rule of thumb: 500 euro/m&amp;#178;, installed, roughly</Question><Answer>500W/m&amp;#178;</Answer></Content><LearningData><Interval>782</Interval><Repetitions>4</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>6.689</AFactor><UFactor>1.945</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>908</ID><Title>Blood Sugar Control Linked to Memory Decline, Study Says</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>4014</ID><Title>Spikes in blood sugar can take a toll on memory by affecting the dentate gyrus, an area of the brain within the hippocampus that helps form memories, a new study reports.
 
1598
Skip to next paragraph 
 
1599
 
 
1600
The New York Times
 
1601
#Title: Blood Sugar Control Linked to Memory Decline, Study Says
 
1602
#Date: December 31, 2008
 
1603
#Source: By RONI CARYN RABIN, www.nytimes.com
 
1604
#Element: 908: Blood Sugar Control Linked to Memory Decline, Study Says</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>95</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Spikes in blood sugar can take a toll on memory by affecting the [...], an area of the brain within the hippocampus that helps form memories, a new study reports.
 
1605
 
 
1606
Skip to next paragraph 
 
1607
 
 
1608
The New York Times</Question><Answer>dentate gyrus</Answer></Content><LearningData><Interval>422</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>02.05.2011</LastRepetition><AFactor>4.295</AFactor><UFactor>1.722</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>Spikes in blood sugar can take a toll on memory by affecting the dentate gyrus, an area of the brain within the hippocampus that helps form memories, a new study reports.
 
1609
 
 
1610
Skip to next paragraph 
 
1611
 
 
1612
The New York Times</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.02.2009</LastRepetition><AFactor>1.474</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>4021</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Spikes in blood sugar can take a toll on memory by affecting the dentate gyrus, an area of the brain within the [...] that helps form memories, a new study reports.
 
1613
 
 
1614
Skip to next paragraph 
 
1615
 
 
1616
The New York Times</Question><Answer>hippocampus</Answer></Content><LearningData><Interval>873</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.285</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>4022</ID><Type>Item</Type><Content><Question>[...]can take a toll on memory by affecting the dentate gyrus, an area of the brain within the hippocampus that helps form memories, a new study reports.
 
1617
 
 
1618
Skip to next paragraph 
 
1619
 
 
1620
The New York Times</Question><Answer>Spikes in blood sugar</Answer></Content><LearningData><Interval>877</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>09.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.773</AFactor><UFactor>2.278</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>4015</ID><Title>The ability to regulate glucose starts deteriorating by the third or fourth decade of life, he added.
 
1621
Since glucose regulation is improved with physical activity, Dr. Small said, “We have a behavioral recommendation — physical exercise.”
 
1622
#Title: Blood Sugar Control Linked to Memory Decline, Study Says
 
1623
#Date: December 31, 2008
 
1624
#Source: By RONI CARYN RABIN, www.nytimes.com
 
1625
#Element: 908: Blood Sugar Control Linked to Memory Decline, Study Says</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>204</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The ability to regulate glucose starts deteriorating by the third or fourth decade of life, he added.
 
1626
 
 
1627
Since [...]is improved with physical activity, Dr. Small said, &amp;#8220;We have a behavioral recommendation &amp;#8212; physical exercise.&amp;#8221;</Question><Answer>glucose regulation</Answer></Content><LearningData><Interval>690</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.03.2010</LastRepetition><AFactor>6.773</AFactor><UFactor>2.438</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>756</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The ability to regulate glucose starts deteriorating [.from which age..]of life, he added.
 
1628
 
 
1629
Since glucose regulation is improved with physical activity, Dr. Small said, &amp;#8220;We have a behavioral recommendation &amp;#8212; physical exercise.&amp;#8221;</Question><Answer>by the third or fourth decade</Answer></Content><LearningData><Interval>707</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>12.04.2010</LastRepetition><AFactor>6.773</AFactor><UFactor>2.326</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3421</ID><Type>Item</Type><Content><Question>The ability to regulate glucose starts deteriorating by the third or fourth decade of life, he added.
 
1630
 
 
1631
Since glucose regulation is improved with [...], Dr. Small said, &amp;#8220;We have a behavioral recommendation &amp;#8212; ....&amp;#8221;</Question><Answer>physical activity</Answer></Content><LearningData><Interval>682</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.03.2010</LastRepetition><AFactor>6.773</AFactor><UFactor>2.436</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>The ability to regulate glucose starts deteriorating by the third or fourth decade of life, he added.
 
1632
 
 
1633
Since glucose regulation is improved with physical activity, Dr. Small said, &amp;#8220;We have a behavioral recommendation &amp;#8212; physical exercise.&amp;#8221;</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.02.2009</LastRepetition><AFactor>1.485</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>4016</ID><Title>Previous observational studies have shown that physical activity reduces the risk of cognitive decline, and studies have also found that diabetes increases the risk of dementia. Earlier studies had also found a link between Type 2 diabetes and dysfunction in the dentate gyrus.
 
1634
Sheri Colberg-Ochs, an associate professor of exercise science at Old Dominion University in Norfolk, Va., said her research has found that regular exercise, even light physical activity, can offset the potentially negative effects of Type 2 diabetes on cognitive function. It is not clear what the mechanism is, she said, but may have something to do with the effect of insulin.
 
1635
#Title: Blood Sugar Control Linked to Memory Decline, Study Says
 
1636
#Date: December 31, 2008
 
1637
#Source: By RONI CARYN RABIN, www.nytimes.com
 
1638
#Element: 908: Blood Sugar Control Linked to Memory Decline, Study Says</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>639</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Previous observational studies have shown that [...]reduces the risk of cognitive decline, and studies have also found that diabetes increases the risk of dementia. Earlier studies had also found a link between Type 2 diabetes and dysfunction in the dentate gyrus.
 
1639
 
 
1640
Sheri Colberg-Ochs, an associate professor of exercise science at Old Dominion University in Norfolk, Va., said her research has found that regular exercise, even light physical activity, can offset the potentially negative effects of Type 2 diabetes on cognitive function. It is not clear what the mechanism is, she said, but may have something to do with the effect of insulin.</Question><Answer>physical activity</Answer></Content><LearningData><Interval>924</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.10.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.216</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>Previous observational studies have shown that physical activity reduces the risk of cognitive decline, and studies have also found that diabetes increases the risk of dementia. Earlier studies had also found a link between Type 2 diabetes and dysfunction in the dentate gyrus.
 
1641
 
 
1642
Sheri Colberg-Ochs, an associate professor of exercise science at Old Dominion University in Norfolk, Va., said her research has found that regular exercise, even light physical activity, can offset the potentially negative effects of Type 2 diabetes on cognitive function. It is not clear what the mechanism is, she said, but may have something to do with the effect of insulin.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.02.2009</LastRepetition><AFactor>1.416</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>4047</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Previous observational studies have shown that physical activity reduces the risk of cognitive decline, and studies have also found that diabetes increases the risk of dementia. Earlier studies had also found a link between Type 2 diabetes and dysfunction in the dentate gyrus.
 
1643
 
 
1644
Sheri Colberg-Ochs, an associate professor of exercise science at Old Dominion University in Norfolk, Va., said her research has found that regular exercise, even light physical activity, can offset the potentially negative effects of Type 2 diabetes on cognitive function. It is not clear what the mechanism is, she said, but may have something to do with the effect of [...].</Question><Answer>insulin</Answer></Content><LearningData><Interval>695</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>31.01.2011</LastRepetition><AFactor>4.544</AFactor><UFactor>1.350</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>652</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Researchers said the effects can be seen even when levels of blood sugar, or glucose, are only moderately elevated, a finding that may help explain normal age-related cognitive decline, since glucose regulation worsens with age.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>26.02.2009</LastRepetition><AFactor>1.572</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>4025</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Researchers said the effects can be seen even when levels of blood sugar, or glucose, are only moderately elevated, a finding that may help explain normal age-related cognitive decline, since [...].</Question><Answer>glucose regulation worsens with age</Answer></Content><LearningData><Interval>972</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.174</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>4026</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Researchers said the effects can be seen even when levels of blood sugar, or glucose, are [...], a finding that may help explain normal age-related cognitive decline, since glucose regulation worsens with age.</Question><Answer>only moderately elevated</Answer></Content><LearningData><Interval>846</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>08.06.2010</LastRepetition><AFactor>6.773</AFactor><UFactor>2.370</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>#Title: Blood Sugar Control Linked to Memory Decline, Study Says&gt; &gt; 
 
1645
&gt; 
 
1646
Sign In to E-Mail or Save This 
 
1647
Print 
 
1648
Reprints 
 
1649
Share 
 
1650
 
 
1651
Linkedin 
 
1652
Digg 
 
1653
Facebook 
 
1654
Mixx 
 
1655
Yahoo! Buzz 
 
1656
Permalink&gt; &gt; 
 
1657
#Source: By RONI CARYN RABIN, www.nytimes.com
 
1658
Published: #Date: December 31, 2008
 
1659
Spikes in blood sugar can take a toll on memory by affecting the dentate gyrus, an area of the brain within the hippocampus that helps form memories, a new study reports.
 
1660
 
 
1661
Skip to next paragraph 
 
1662
 
 
1663
The New York Times
 
1664
High glucose seemed to affect the dentate gyrus, part of the hippocampus (shaded). 
 
1665
 
 
1666
Researchers said the effects can be seen even when levels of blood sugar, or glucose, are only moderately elevated, a finding that may help explain normal age-related cognitive decline, since glucose regulation worsens with age.
 
1667
 
 
1668
The study, by researchers at Columbia University Medical Center and funded in part by the National Institute on Aging, was published in the December issue of Annals of Neurology.
 
1669
 
 
1670
&amp;#8220;If we conclude this is underlying normal age-related cognitive decline, then it affects all of us,&amp;#8221; said lead investigator Dr. Scott Small, associate professor of neurology at Columbia University Medical Center. The ability to regulate glucose starts deteriorating by the third or fourth decade of life, he added.
 
1671
 
 
1672
Since glucose regulation is improved with physical activity, Dr. Small said, &amp;#8220;We have a behavioral recommendation &amp;#8212; physical exercise.&amp;#8221;
 
1673
 
 
1674
In the study, researchers used high-resolution functional magnetic resonance imaging to map brain regions in 240 elderly subjects. They found a correlation between elevated blood glucose levels and reduced cerebral blood volume, or blood flow, in the dentate gyrus, an indication of reduced metabolic activity and function in that region of the brain.
 
1675
 
 
1676
By manipulating blood sugar levels in mice and monkeys, researchers said, they tried to confirm a cause-and-effect relationship between the glucose spikes and the reduced blood volume, Dr. Small said.
 
1677
 
 
1678
Bruce S. McEwen, who heads the neuroendocrinology lab at Rockefeller University in New York and was not involved in the research, said the study&amp;#8217;s findings were &amp;#8220;compelling,&amp;#8221; with important implications not just for the elderly but for the growing number of overweight children and teens at risk of Type 2 diabetes.
 
1679
 
 
1680
&amp;#8220;When we think about diabetes, we think about heart disease and all the consequences for the rest of the body, but we usually don&amp;#8217;t think about the brain,&amp;#8221; he said. &amp;#8220;This is something we&amp;#8217;ve got to be really worried about. We need to think about their ultimate risks not only for cardiovascular disease and metabolic disorders, but also about their cognitive skills, and whether they will be able to keep up with the demands of education and a fast-paced complex society. That&amp;#8217;s the part that scares the heck out of me.&amp;#8221;
 
1681
 
 
1682
Previous observational studies have shown that physical activity reduces the risk of cognitive decline, and studies have also found that diabetes increases the risk of dementia. Earlier studies had also found a link between Type 2 diabetes and dysfunction in the dentate gyrus.
 
1683
 
 
1684
Sheri Colberg-Ochs, an associate professor of exercise science at Old Dominion University in Norfolk, Va., said her research has found that regular exercise, even light physical activity, can offset the potentially negative effects of Type 2 diabetes on cognitive function. It is not clear what the mechanism is, she said, but may have something to do with the effect of insulin.
 
1685
 
 
1686
&amp;#8220;This new study is interesting in that it allows for a greater understanding of which region of the hippocampus is likely most affected by poorly controlled diabetes,&amp;#8221; she said.
 
1687
 
 
1688
But the elevations in blood glucose seen in the new study are more subtle and would not be considered a disease state, Dr. Small said.
 
1689
 
 
1690
&amp;#8220;It&amp;#8217;s part of the normal process of aging, much like wrinkling of skin,&amp;#8221; he said. &amp;#8220;It happens to all of us inexorably, and it worsens progressively across the life span.&amp;#8221; 
 
1691
More Articles in Health &amp;#187; 
 
1692
 
 
1693
Download the historic Nov. 5 issue of The New York Times Electronic Edition.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>24.02.2009</LastRepetition><AFactor>1.318</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3731</ID><Title>Validation of methodology for utility demand prediction considering actual .. variations ...</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>97</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>1. Introduction   
 
1694
 
 
1695
The question of how to treat occupant-driven demand, which has a critical effect on building performance, has been the subject of several previous studies. Most of these can be paraphrased by a statistical treatment, which assumes that a 'standard occupant' in a residential dwelling or office follows a 'standard schedule'. This assumption becomes inappropriate when we try to study the total energy performance, which includes various spaces (or buildings) controlled in different ways; however, the approach works well for single space calculations. An accurate time series prediction for both electrical and domestic water demand is crucial for designing or optimizing a building, or an urban block energy system (e.g. a cogeneration system and district heating and cooling system). On the other hand, the increasing capabilities of computer simulation and multi-agent simulation techniques make it possible to deal with individual occupants, considering their different behaviours. This is called the Monte Carlo Simulation. The next question is how to describe the behaviour of the respective occupants, taking into consideration their behavioural variations. Recently, several pioneering studies, such as Fritsch et al. (1990), Newsham et al. (1995), Herkel Knapp and Pfafferott (2005), and Page et al. (in press), have presented the results of efforts to use analytical approaches, field observations, etc. for establishing a series of stochastic models that describe factors such as how, when, or by what threshold an occupant opens a window, turns the HVAC or ventilation system on or off, and the hours a worker spends in an office space. In general, these approaches require elaborate field measurements of the behaviour of occupants for extracting the stochastic features. Fortunately, in Japan, there are several public databases related to people behaviour during the day - data with a time resolution of 15 min (provide only statistical information). Against this background, we have presented time-varying raw schedule data for inhabitants and a generating algorithm that uses only statistical databases available to the public (Tanimoto et al. 2005, in press). The algorithm is based on the 'generate and kill' process. The data format of the inhabitant behaviour schedule (generated by the authors) is schematically shown in Figure 1, where the uniquely defined terms 'Head' and 'Tail', shown in Table 5, are also explained. A day consists of 96 pieces. Each piece represents 15 min, defined as the minimum time unit of the respective behaviour. For example, if your breakfast takes 45 min, 'Dining' (see Figure 1) in the morning consists of three 15-min pieces. The first and last pieces are called the 'Head' and 'Tail', respectively. This method of generating individual behaviour schedules does not directly produce a utility-demand time series; however, by defining the relationships between each behaviour and an energy-consuming event (plus its demand unit), we can convert this time series into a respective time series for electricity, gas, water, and heat. This provides a plausible estimation of the utility-demand time series through a space-averaging operation. However, this methodology, sometimes called a 'cumulating method', may contain an error, since two major assumptions are made to create the link between each behaviour and an energy-consuming event and its demand unit. Therefore, a model based on the cumulating method should be validated carefully. One point of validation is the comparison between a measured time series of energy consumption and the one predicted by the method.  
 
1696
[Enlarge Image]Figure 1. Data format of the inhabitant behaviour schedule considered by the authors. 
 
1697
 
 
1698
The present study uses three different comparisons to validate these estimated energy and water supply demands.
 
1699
 
 
1700
The first trial compares the estimated demand with a time series of measured utility demand for two residential apartment buildings, which will reinforce the plausibility of our approach. The data compared with the estimated time series is for a family-type residential building of the Ojima Lab's Demand Unit Data (OL-DUD), which is the best known, most widely applied, and highly reliable demand unit data in Japan (Ojima Laboratory 1995). This kind of demand unit data, especially in the form of day-long time series, is useful in various situations such as when designing urban energy plants. The second validation compares the estimated demand with a time series of measured utility demand, based on a long-term, span-field measurement campaign by Maeda, Hasegawa, Ito, Shimakawa and Matsumoto (2004). For the third validation, we compare the estimate with the measured average annual daily water demand for 9327 residences in Kugahara, Tokyo.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>18.12.2008</LastRepetition><AFactor>1.330</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>574</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>On the other hand, the increasing capabilities of computer simulation and multi-agent simulation techniques make it possible to deal with individual occupants, considering their different behaviours. This is called the Monte Carlo Simulation. The next question is how to describe the behaviour of the respective occupants, taking into consideration their behavioural variations. Recently, several pioneering studies, such as Fritsch et al. (1990), Newsham et al. (1995), Herkel Knapp and Pfafferott (2005), and Page et al. (in press), have presented the results of efforts to use analytical approaches, field observations, etc. for establishing a series of stochastic models that describe factors such as how, when, or by what threshold an occupant opens a window, turns the HVAC or ventilation system on or off, and the hours a worker spends in an office space. In general, these approaches require elaborate field measurements of the behaviour of occupants for extracting the stochastic features.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>398</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.12.2009</LastRepetition><AFactor>1.789</AFactor><UFactor>2.504</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>935</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>The data format of the inhabitant behaviour schedule (generated by the authors) is schematically shown in Figure 1, where the uniquely defined terms 'Head' and 'Tail', shown in Table 5, are also explained. A day consists of 96 pieces. Each piece represents 15 min, defined as the minimum time unit of the respective behaviour. For example, if your breakfast takes 45 min, 'Dining' (see Figure 1) in the morning consists of three 15-min pieces. The first and last pieces are called the 'Head' and 'Tail', respectively. This method of generating individual behaviour schedules does not directly produce a utility-demand time series; however, by defining the relationships between each behaviour and an energy-consuming event (plus its demand unit), we can convert this time series into a respective time series for electricity, gas, water, and heat. This provides a plausible estimation of the utility-demand time series through a space-averaging operation. However, this methodology, sometimes called a 'cumulating method', may contain an error, since two major assumptions are made to create the link between each behaviour and an energy-consuming event and its demand unit. Therefore, a model based on the cumulating method should be validated carefully. One point of validation is the comparison between a measured time series of energy consumption and the one predicted by the method.  
 
1701
[Enlarge Image]Figure 1. Data format of the inhabitant behaviour schedule considered by the authors.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.08.2011</LastRepetition><AFactor>1.607</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>#Title: Validation of methodology for utility demand prediction considering actual variations in inhabitant behaviour schedules
 
1702
 
 
1703
Authors: Jun Tanimoto a;  Aya Hagishima a; Hiroki Sagara a 
 
1704
Affiliation:   
 
1705
a Department of Energy and Environmental Engineering, Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan
 
1706
DOI: 10.1080/19401490701868471 
 
1707
Publication Frequency: 4 issues per year 
 
1708
Published in: #Source: Journal of Building Performance Simulation, Volume 1, Issue 1 March 2008 , pages 31 - 42
 
1709
 
 
1710
Abstract 
 
1711
A data set of myriad and time-varying inhabitant behaviour schedules with a 15-min time resolution, generated by the authors in a previous study, is validated through a comparison analysis. The key idea of generating a set of raw schedule data from the restricted statistical information is called the 'generate and kill' concept, which is commonly used in the fields of artificial intelligence and multi-agent simulation. In the present study, we show three comparisons. The first and second compare the estimated demand with a time series of measured utility demand. These comparisons indicate that the generated data and the algorithm, as described by the authors, have the required robustness. Another comparison between the estimate and the annually averaged daily water demand of a residential area, consisting of 9327 residences, also shows an acceptable consistency. 
 
1712
 
 
1713
Keywords: inhabitant behaviour schedules; residential building; time series of total utility demand 
 
1714
1. Introduction   
 
1715
 
 
1716
The question of how to treat occupant-driven demand, which has a critical effect on building performance, has been the subject of several previous studies. Most of these can be paraphrased by a statistical treatment, which assumes that a 'standard occupant' in a residential dwelling or office follows a 'standard schedule'. This assumption becomes inappropriate when we try to study the total energy performance, which includes various spaces (or buildings) controlled in different ways; however, the approach works well for single space calculations. An accurate time series prediction for both electrical and domestic water demand is crucial for designing or optimizing a building, or an urban block energy system (e.g. a cogeneration system and district heating and cooling system). On the other hand, the increasing capabilities of computer simulation and multi-agent simulation techniques make it possible to deal with individual occupants, considering their different behaviours. This is called the Monte Carlo Simulation. The next question is how to describe the behaviour of the respective occupants, taking into consideration their behavioural variations. Recently, several pioneering studies, such as Fritsch et al. (1990), Newsham et al. (1995), Herkel Knapp and Pfafferott (2005), and Page et al. (in press), have presented the results of efforts to use analytical approaches, field observations, etc. for establishing a series of stochastic models that describe factors such as how, when, or by what threshold an occupant opens a window, turns the HVAC or ventilation system on or off, and the hours a worker spends in an office space. In general, these approaches require elaborate field measurements of the behaviour of occupants for extracting the stochastic features. Fortunately, in Japan, there are several public databases related to people behaviour during the day - data with a time resolution of 15 min (provide only statistical information). Against this background, we have presented time-varying raw schedule data for inhabitants and a generating algorithm that uses only statistical databases available to the public (Tanimoto et al. 2005, in press). The algorithm is based on the 'generate and kill' process. The data format of the inhabitant behaviour schedule (generated by the authors) is schematically shown in Figure 1, where the uniquely defined terms 'Head' and 'Tail', shown in Table 5, are also explained. A day consists of 96 pieces. Each piece represents 15 min, defined as the minimum time unit of the respective behaviour. For example, if your breakfast takes 45 min, 'Dining' (see Figure 1) in the morning consists of three 15-min pieces. The first and last pieces are called the 'Head' and 'Tail', respectively. This method of generating individual behaviour schedules does not directly produce a utility-demand time series; however, by defining the relationships between each behaviour and an energy-consuming event (plus its demand unit), we can convert this time series into a respective time series for electricity, gas, water, and heat. This provides a plausible estimation of the utility-demand time series through a space-averaging operation. However, this methodology, sometimes called a 'cumulating method', may contain an error, since two major assumptions are made to create the link between each behaviour and an energy-consuming event and its demand unit. Therefore, a model based on the cumulating method should be validated carefully. One point of validation is the comparison between a measured time series of energy consumption and the one predicted by the method.  
 
1717
[Enlarge Image]Figure 1. Data format of the inhabitant behaviour schedule considered by the authors. 
 
1718
 
 
1719
The present study uses three different comparisons to validate these estimated energy and water supply demands.
 
1720
 
 
1721
The first trial compares the estimated demand with a time series of measured utility demand for two residential apartment buildings, which will reinforce the plausibility of our approach. The data compared with the estimated time series is for a family-type residential building of the Ojima Lab's Demand Unit Data (OL-DUD), which is the best known, most widely applied, and highly reliable demand unit data in Japan (Ojima Laboratory 1995). This kind of demand unit data, especially in the form of day-long time series, is useful in various situations such as when designing urban energy plants. The second validation compares the estimated demand with a time series of measured utility demand, based on a long-term, span-field measurement campaign by Maeda, Hasegawa, Ito, Shimakawa and Matsumoto (2004). For the third validation, we compare the estimate with the measured average annual daily water demand for 9327 residences in Kugahara, Tokyo.
 
1722
2 Holistic view of total utility demand prediction system   
 
1723
 
 
1724
Our final goal is to establish a Total Utility Prediction System (TUD-PS), consisting of two parts, as shown in Figure 2. The first part, as previously explained, is the model for generating raw inhabitant behaviour schedules. With this sub-mode, we can obtain a set of individual time series of utility demands by assuming functional electric household appliances and other utilities for each behaviour (e.g. 'preparation of supper' indicates the use of a combination of a 500 W microwave, a 8000 kcal/h gas range, and 5 L of hot water). Both gas and water supply loads are directly predicted by space integration of the respective schedule data, linking gas and water supply events within a dwelling or a certain building block area. Electricity usage cannot be easily predicted. Because the majority of the electrical load is used for air conditioning, a dynamic thermal load calculation must be performed to predict the cooling/heating load, which is subsequently converted into electricity. This is handled by the second part of TUD-PS, the model for building the thermal system. The sum of this HVAC load and the loads of other electric household appliances represents the total electricity supply load. By having an 'at home' or 'not at home' flag (presence or absence) in the schedule data for each behaviour (e.g. 'schooling' is unequivocally conducted outside the dwelling), we can predict a realistic dynamic cooling load, only if certain additional information concerning the HVAC operation is available. For the stochastic model of the HVAC operation, we established state transition probabilities of shifting an air conditioner from the off to on state, and then from the on to off state, based on Markov chain technique (Tanimoto et al. 2005).  
 
1725
[Enlarge Image]Figure 2. Holistic concept of the TUD-PS. The system consists of two parts; Model for building Thermal System and Model for Generating Raw Inhabitant's Behaviour Schedule. 
 
1726
 
 
1727
As stated in the introduction, we will focus on the first part of the TUD-PS, and validate the model for generating raw inhabitant behaviour schedules using a series of measured data sets. The validation process will focus on energy demands other than HVAC demand to avoid influences caused by the plausibility of the model for building a thermal system, the stochastic state transition model for HVAC operation, weather conditions, etc.
 
1728
3 Universal algorithm to generate raw schedule data for individual inhabitants   
 
1729
 
 
1730
As previously reported by the authors (Tanimoto et al. 2005, in press), this method is based on the public statistical database (Nippon Hoso Kyokai, NHK (Japan Broadcast Institution)) investigation (NHK 2000), which provides average probabilities of respective behaviours at 15 min intervals (AP), the percentage of people who adopt that behaviour over a day (PB), the average ongoing minutes (AOM), and the standard deviation (SDOM) of respective behaviours during the day. The fact that this method is based on reliable public statistical data makes it different from the previous approach (Page et al. in press), and can provide relatively good accuracy. The statistical data are presented in three classifications of days and eight classifications of people's attributes, which means that there are a total of 24 different data sets (see Figure 1).
 
1731
 
 
1732
In the actual generation process, there are two stages: selecting a set of discrete behaviours in a day, and placing these discrete behaviours on the scale of that day, as shown in Figure 3. A series of roulette selections, based on PB, deter&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: Validation of methodology for utility demand prediction considering actual variations in inhabitant behaviour schedules&lt;br&gt;#Source: Journal of Building Performance Simulation, Volume 1, Issue 1 March 2008 , pages 31 - 42&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>264</Interval><Repetitions>12</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>11.01.2011</LastRepetition><AFactor>1.425</AFactor><UFactor>1.039</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3862</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>2 Holistic view of total utility demand prediction system   
 
1733
 
 
1734
Our final goal is to establish a Total Utility Prediction System (TUD-PS), consisting of two parts, as shown in Figure 2. The first part, as previously explained, is the model for generating raw inhabitant behaviour schedules. With this sub-mode, we can obtain a set of individual time series of utility demands by assuming functional electric household appliances and other utilities for each behaviour (e.g. 'preparation of supper' indicates the use of a combination of a 500 W microwave, a 8000 kcal/h gas range, and 5 L of hot water). Both gas and water supply loads are directly predicted by space integration of the respective schedule data, linking gas and water supply events within a dwelling or a certain building block area. Electricity usage cannot be easily predicted. Because the majority of the electrical load is used for air conditioning, a dynamic thermal load calculation must be performed to predict the cooling/heating load, which is subsequently converted into electricity. This is handled by the second part of TUD-PS, the model for building the thermal system. The sum of this HVAC load and the loads of other electric household appliances represents the total electricity supply load. By having an 'at home' or 'not at home' flag (presence or absence) in the schedule data for each behaviour (e.g. 'schooling' is unequivocally conducted outside the dwelling), we can predict a realistic dynamic cooling load, only if certain additional information concerning the HVAC operation is available. For the stochastic model of the HVAC operation, we established state transition probabilities of shifting an air conditioner from the off to on state, and then from the on to off state, based on Markov chain technique (Tanimoto et al. 2005).  
 
1735
[Enlarge Image]Figure 2. Holistic concept of the TUD-PS. The system consists of two parts; Model for building Thermal System and Model for Generating Raw Inhabitant's Behaviour Schedule. 
 
1736
 
 
1737
As stated in the introduction, we will focus on the first part of the TUD-PS, and validate the model for generating raw inhabitant behaviour schedules using a series of measured data sets. The validation process will focus on energy demands other than HVAC demand to avoid influences caused by the plausibility of the model for building a thermal system, the stochastic state transition model for HVAC operation, weather conditions, etc.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: Validation of methodology for utility demand prediction considering actual variations in inhabitant behaviour schedules&lt;br&gt;#Source: Journal of Building Performance Simulation, Volume 1, Issue 1 March 2008 , pages 31 - 42&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>422</Interval><Repetitions>10</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>05.12.2009</LastRepetition><AFactor>1.813</AFactor><UFactor>3.221</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>98</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Wat is een mogelijke rendementsverbetering voor kleine airco's?</Question><Answer>vervangen van rotary compressors door nieuw te ontwikkelen scrolls (ontwikkeling tot nu toe vooral voor vermogens &gt;6kW)</Answer></Content><LearningData><Interval>84</Interval><Repetitions>4</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>01.08.2011</LastRepetition><AFactor>5.836</AFactor><UFactor>2.400</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3721</ID><Title>Estimating the impacts of climate change and urbanization on building .. performance</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>3931</ID><Title>6 Representing the urban heat island ..   .. That urban conditions are different from ...</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>4172</ID><Title>Specifically, Streuker's measurements reinforced Oke's findings (1973) that heat island intensity depends on urban concentration (population density), vegetation and surface albedo. 
 
1738
#Title: Estimating the impacts of climate change and urbanization on building performance
 
1739
#Source: Journal of Building Performance Simulation, Volume 1, Issue 2 June 2008 , pages 91 - 115
 
1740
#Element: 3931: 6 Representing the urban heat island .. .. That urban conditions are different from ...
 
1741
#Article: 3721: Estimating the impacts of climate change and urbanization on building .. performance</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>110</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Specifically, Streuker's measurements reinforced Oke's findings (1973) that heat island intensity depends on [...].</Question><Answer>urban concentration (population density), vegetation and surface albedo</Answer></Content><LearningData><Interval>336</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>28.04.2011</LastRepetition><AFactor>6.003</AFactor><UFactor>1.527</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>Specifically, Streuker's measurements reinforced Oke's findings (1973) that heat island intensity depends on urban concentration (population density), vegetation and surface albedo.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.11.2009</LastRepetition><AFactor>1.636</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>4171</ID><Title>In Neuman's historical review of heat islands (1979), he notes that the effects of pollution and heat islands have been known for thousands of years. That the air pollution and temperature in Rome differed from the countryside was noted in the odes of Quintus Horatius Flaccus in 24 BC. 
 
1742
#Title: Estimating the impacts of climate change and urbanization on building performance
 
1743
#Source: Journal of Building Performance Simulation, Volume 1, Issue 2 June 2008 , pages 91 - 115
 
1744
#Element: 3931: 6 Representing the urban heat island .. .. That urban conditions are different from ...
 
1745
#Article: 3721: Estimating the impacts of climate change and urbanization on building .. performance</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>781</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In Neuman's historical review of heat islands (1979), he notes that the effects of pollution and heat islands have been known for thousands of years. That the air pollution and temperature in Rome differed from the countryside was noted in the odes of Quintus Horatius Flaccus in [...].</Question><Answer>24 BC</Answer></Content><LearningData><Interval>294</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>27.08.2011</LastRepetition><AFactor>4.635</AFactor><UFactor>1.101</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>In Neuman's historical review of heat islands (1979), he notes that the effects of pollution and heat islands have been known for thousands of years. That the air pollution and temperature in Rome differed from the countryside was noted in the odes of Quintus Horatius Flaccus in 24 BC.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.11.2009</LastRepetition><AFactor>1.628</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>4189</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In Neuman's historical review of heat islands (1979), he notes that the effects of pollution and heat islands have been known for thousands of years. That the air pollution and temperature in Rome differed from the countryside was noted in the odes of [...]in 24 BC.</Question><Answer>Quintus Horatius Flaccus</Answer></Content><LearningData><Interval>410</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>2</Lapses><LastRepetition>20.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.349</AFactor><UFactor>1.830</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>4190</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In Neuman's historical review of heat islands (1979), he notes that the effects of pollution and heat islands have been known for thousands of years. That the [...]was noted in the odes of Quintus Horatius Flaccus in 24 BC.</Question><Answer>air pollution and temperature in Rome differed from the countryside</Answer></Content><LearningData><Interval>673</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.773</AFactor><UFactor>2.483</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>6 Representing the urban heat island   
 
1746
 
 
1747
That urban conditions are different from rural has been recorded for more than 2000 years. In Neuman's historical review of heat islands (1979), he notes that the effects of pollution and heat islands have been known for thousands of years. That the air pollution and temperature in Rome differed from the countryside was noted in the odes of Quintus Horatius Flaccus in 24 BC. From the Middle Ages, larger cities such as London were known for their often health-threatening pollution. King Edward I banned the burning of sea coal in 1306; two centuries later, Queen Elizabeth I banned the burning of coal during sessions of Parliament. Even in the nineteenth and twentieth centuries, people of means left for the countryside to escape city summer heat.
 
1748
 
 
1749
In the early 1800s, Luke Howard first described the altered meteorological conditions caused by pollution in London as 'city fog' (Howard 1833). Howard also measured the temperature differences between the urban centre and the countryside for a number of years, publishing his initial findings in 1820. In a footnote to his table of mean monthly temperature differences, Howard wrote 'night is 3.70&amp;#176; warmer and day 0.34&amp;#176; cooler in the city than in the country', recognizing what today we call the heat island effect.
 
1750
 
 
1751
More recently, Mitchell (1953, 1961) measured the extent and intensity of the heat island phenomenon. Oke (1988) and Runnalls and Oke (2000) were the first to develop diagrams to explain the diurnal and seasonal patterns of heat islands. Their diagrams were confirmed by the temperature measurements by Streutker (2003) and Morris and Simmonds (2000). Specifically, Streuker's measurements reinforced Oke's findings (1973) that heat island intensity depends on urban concentration (population density), vegetation and surface albedo.
 
1752
 
 
1753
The US Environmental Protection Agency (USEPA) Heat Island Reduction Initiative estimates that the heat island effect is in the range of 2-10&amp;#176;F (1-5&amp;#176;C) (USEPA 2007). But this is a range of potential impacts, not an annual, monthly or even a daily average. Rather than focus on the impacts, most discussions in the literature focus on mitigating heat island effects through green roofs, increased vegetation, light roof colours, and reduction of hard surfaces. Some research has focused on measuring the resultant air temperatures, but there is little (or no) documentation of how urban heat islands impact building operating performance.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>26.10.2009</LastRepetition><AFactor>1.627</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>#Title: Estimating the impacts of climate change and urbanization on building performance
 
1754
 
 
1755
Author: Drury B. Crawley a 
 
1756
Affiliation:   
 
1757
a US Department of Energy, Washington, DC, USA
 
1758
DOI: 10.1080/19401490802182079 
 
1759
Publication Frequency: 4 issues per year 
 
1760
Published in: #Source: Journal of Building Performance Simulation, Volume 1, Issue 2 June 2008 , pages 91 - 115 
 
1761
 
 
1762
Abstract 
 
1763
Over the past 15 years, much scientific work has been published on the potential human impacts on climates. For their Third Assessment Report in 2001, the United Nations International Programme on Climate Change developed a set of economic development scenarios, which were then run with the four major general circulation models (GCM) to estimate the anthropogenesis-forced climate change. These GCMs produce worldwide grids of predicted monthly temperature, cloud, and precipitation deviations from the period 1961-1990. As this period is the same used for several major typical meteorological year data sets, these typical data sets can be used as a starting point for modifying weather files to represent predicted climate change. Over the past 50 years, studies of urban heat islands (UHI) or urbanization have provided detailed measurements of the diurnal and seasonal patterns and differences between urban and rural climatic conditions. While heat islands have been shown to be a function of both population and microclimatic and site conditions, they can be generalized into a predictable diurnal and seasonal pattern. Although the scientific literature is full of studies looking at the impact of climate change driven by human activity, there is very little research on the impact of climate change or urban heat islands on building operation and performance across the world. This article presents the methodology used to create weather files which represent climate change scenarios in 2100 and heat island impacts today. For this study, typical and extreme meteorological weather data were created for 25 locations (20 climate regions) to represent a range of predicted climate change and heat island scenarios for building simulation. Then prototypical small office buildings were created to represent typical, good, and low-energy practices around the world. The simulation results for these prototype buildings provide a snapshot view of the potential impacts of the set of climate scenarios on building performance. This includes location-specific building response, such as fuel swapping as heating and cooling ratios change, impacts on environmental emissions, impacts on equipment use and longevity comfort issues, and how low-energy building design incorporating renewables can significantly mitigate any potential climate variation. In this article, examples of how heat island and climate change scenarios affect diurnal patterns are presented as well as the annual energy performance impacts for three of the 25 locations. In cold climates, the net change to annual energy use due to climate change will be positive - reducing energy use on the order of 10% or more. For tropical climates, buildings will see an increase in overall energy use due to climate change, with some months increasing by more than 20% from current conditions. Temperate, mid-latitude climates will see the largest change but it will be a swapping from heating to cooling, including a significant reduction of 25% or more in heating energy and up to 15% increase in cooling energy. Buildings which are built to current standards such as ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2004 will still see significant increases in energy demand over the twenty-first century. Low-energy buildings designed to minimize energy use will be the least affected, with impacts in the range of 5-10%. Unless the way buildings are designed, built, and operated changes significantly over the next decades, buildings will see substantial operating cost increases and possible disruptions in an already strained energy supply system. 
 
1764
 
 
1765
Keywords: climate change; urban heat island; future simulation; weather data; historical weather 
 
1766
1. Introduction   
 
1767
 
 
1768
Over the past 15 years, the international scientific community [as organized through the Intergovern-mental Panel on Climate Change (IPCC)] has focused significant effort to characterize the potential impacts of greenhouse gas emissions from human activities (anthropogenic) on the complex interactions of our global climate. IPCC Working Group I focused on creating atmosphere-ocean general circulation models (GCM), similar to models used to predict the weather, in which the physics of atmospheric motion are translated into equations which can be solved on supercomputers. The GCMs predict climate at a relatively high level of spatial resolution (5  5&amp;#176; latitude and longitude or several hundred kilometres). The four major GCMs are HadCM3 (United Kingdom), which includes a finer spatial resolution for the British Isles, CSIRO2 (Australia), CGCM2 (Canada), and PCM (USA) (IPCC 2001). In 2007, the IPCC released the fourth assessment report (AR4) (IPCC 2007). Rather than creating a new series of economic development scenarios or revising the results from the GCMs, the IPCC instead focused on the impacts of climate change, providing the strongest consensus to date on the potential impacts of climate change: 'the net effect of human activities since 1750 has been one of warming'. In this same report, the IPCC identifies buildings as the sector with the highest economic mitigation potential of any other energy sector.
 
1769
 
 
1770
The scenarios developed by the experts of the IPCC in 2001 represent the range of continued carbon dioxide and other pollutants based on specific economic and political conditions (described later). When these scenarios are then simulated within the four major GCMs, they result in 16 combinations of scenario and climate prediction. The range of potential annual average global temperature changes predicted by the GCMs using the scenarios - from 1.5 to nearly 6&amp;#176;C - is shown in Figure 1.  
 
1771
[Enlarge Image]Figure 1. Global annual average temperature change predicted by four major global climate models. 
 
1772
 
 
1773
Human-induced warming at the global scale is not the only change affecting our built environment. Over the past 50 years, there has been a worldwide trend towards increasingly larger urban areas. This concentration of transportation infrastructure and buildings often results in a phenomenon labelled urban heat islands, where the average temperature within an urban area can be several degrees warmer than the surrounding, undeveloped countryside. For example, the average temperatures at London Heathrow, Los Angeles, and Phoenix have all increased by at least 1&amp;#176;C over the past 30 years.
 
1774
 
 
1775
For this study, typical and extreme meteorological weather data were created for 25 locations (20 climate regions) to represent a range of predicted climate change and heat island scenarios for building simulation. Then prototypical buildings were created to represent typical, good, and low-energy practices around the world. When these prototype buildings were simulated, the results provided a snapshot view of the impact of the set of climate scenarios on building performance. These include location-specific responses of the prototype buildings, including impacts on equipment use and longevity, fuel swapping as heating and cooling ratios change, impacts on environmental emissions, comfort issues, and how low-energy building design incorporating renewables can significantly mitigate any potential climate variation.
 
1776
2 What are the potential impacts on the built environment?   
 
1777
 
 
1778
Even with all the scientific study, little of it has pursued the potential impact of climate change on the operating performance of buildings. The IPCC's Third Assessment Report (IPCC 2001) summarizes the impact on the built environment simply as 'increased electric cooling demand and reduced energy supply reliability'. This is essentially a top-down view of the entire building sector, which ignores the variability in climatic response seen among buildings from the poles to the equator. Buildings respond to their environments in complex ways - with time-varying interactions of local weather conditions with internal loads (people, lights, equipment, and appliances) and heating, ventilating, and cooling systems (natural or forced). This is seen in Figure 2, comparing energy end-uses of commercial buildings in the United States and Europe, where typical European buildings use little or no cooling whereas cooling is a significant portion of commercial building energy performance in the United States.  
 
1779
[Enlarge Image]Figure 2. Commercial building energy end-uses in the United States (EIA 2002) and Europe (EC 2000). 
 
1780
 
 
1781
In the Third Assessment Report, Working Group II states: 
 
1782
&amp;#8230; The basis of research evidence is very limited for human settlements, energy, and industry. Energy has been regarded mainly as an issue for Working Group III, related more to causes of climate change than to impacts &amp;#8230; Impacts of climate change on human settlements are hard to forecast, at least partly because the ability to project climate change at an urban or smaller scale has been so limited. As a result, more research is needed on impacts and adaptations in human settlements (IPCC 2001).
 
1783
 
 
1784
From this, one might ask a number of questions about the impact of climate change or urbanization on the performance of buildings: 
 
1785
 
 
1786
What might be the potential impacts of climate change or urbanization on buildings? 
 
1787
Will the changes predicted by the climate models and recent measurable temperature changes due to urbanization significantly change building energy use patterns and peak demand or cause cost shocks? 
 
1788
Will increased demands on building heating and cooling equipment decrease life? 
 
1789
What are the potential impacts on comfort? 
 
1790
What other building performance impacts might be seen?
 
1791
3 Building simulation as a tool for evaluating climate &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr SuperMemo&gt;&lt;SuperMemoReference&gt;&lt;Font size="1" color="white"&gt;#SuperMemo Reference:&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;FONT class=reference&gt;#Title: Estimating the impacts of climate change and urbanization on building performance&lt;br&gt;#Source: Journal of Building Performance Simulation, Volume 1, Issue 2 June 2008 , pages 91 - 115&lt;/FONT&gt;&lt;/SuperMemoReference&gt;</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>13.11.2009</LastRepetition><AFactor>1.413</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3723</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Rather than creating a new series of economic development scenarios or revising the results from the GCMs, the IPCC instead focused on the impacts of climate change, providing the strongest consensus to date on the potential impacts of climate change: 'the net effect of human activities since 1750 has been one of warming'. In this same report, the IPCC identifies buildings as the sector with the highest economic mitigation potential of any other energy sector.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>07.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.433</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3787</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Rather than creating a new series of economic development scenarios or revising the results from the GCMs, the IPCC instead focused on the impacts of climate change, providing the strongest consensus to date on the potential impacts of climate change: 'the net effect of human activities since 1750 has been one of warming'. In this same report, the IPCC identifies [...] as the sector with the highest economic mitigation potential of any other energy sector.</Question><Answer>buildings</Answer></Content><LearningData><Interval>677</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>17.11.2009</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.409</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3788</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Rather than creating a new series of economic development scenarios or revising the results from the GCMs, the IPCC instead focused on the impacts of climate change, providing the strongest consensus to date on the potential impacts of climate change: 'the net effect of human activities since 1750 has been one of warming'. In this same report, the IPCC identifies buildings as the sector with [...].</Question><Answer>the highest economic mitigation potential of any other energy sector</Answer></Content><LearningData><Interval>726</Interval><Repetitions>7</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>18.01.2010</LastRepetition><AFactor>6.806</AFactor><UFactor>2.312</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3903</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>As Crawley (1998) showed, when using a range of actual weather years, the annual energy consumption as predicted by building simulation software could vary as much as &amp;#177; 11%.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>04.12.2008</LastRepetition><AFactor>1.540</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3909</ID><Type>Item</Type><Content><Question>As Crawley (1998) showed, when using a range of actual weather years, the annual energy consumption as predicted by building simulation software could vary as much as[...].</Question><Answer>&amp;#177; 11%</Answer></Content><LearningData><Interval>644</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.412</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>4188</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>8 Conclusions   
 
1792
 
 
1793
This article first describes the development of a set of modified typical and high and low energy weather years to represent four scenarios of climate change and two cases of urban heat islands in 25 locations throughout the world. Example days showing how the climate change scenarios and urban heat islands affect the diurnal drybulb temperatures were also presented. This set of 525 weather files were then used in building simulation models of a small office building to examine the range of potential impacts of climate change and UHI on building operating performance. How heat island and climate change scenarios affect annual source energy performance are presented for three of the 25 locations. In cold climates, the net change to annual energy use due to climate change will be positive - reducing energy use on the order of 10% or more. For tropical climates, buildings will see an increase in overall energy use due to climate change, with some months increasing by more than 20% from current conditions. Temperate, mid-latitude climates will see the largest change but it will be a swapping from heating to cooling, including a significant reduction of 25% or more in heating energy and up to 15% increase in cooling energy. Buildings which are built to current standards such as ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2004 will still see significant increases in energy demand over the twenty-first century. Low-energy buildings designed to minimize energy use will be the least affected, with impacts in the range of 5-10%. Unless the way buildings are designed, built, and operated changes significantly over the next decades, building owners will experience substantial operating cost increases and possible disruptions in an already strained energy supply system.</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>26.07.2011</LastRepetition><AFactor>1.690</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>180</ID><Type>Item</Type><Content><Question>In welke staat ligt Detroit?</Question><Answer>Michigan</Answer></Content><LearningData><Interval>1097</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>03.12.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.203</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3418</ID><Title>IEA-SHC Task .. 38 Expert meeting Barcelona</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>3825</ID><Title>SorTech Adsorption chiller analysis
 
1794
§       Lesbat
 
1795
§       ECO-BAT: some kind of life-cycle 
 
1796
§       Labview runs trnsys simulations every minute to set the emulation powers of the solar collectors + building load
 
1797
§       Sortech chiller does not follow characteristic curves for adsorption chillers.  So care should be paid to simulation in TRNSYS
 
1798
#Title: IEA-SHC Task 38 Expert meeting Barcelona
 
1799
#Date: 15/16 October 2007
 
1800
#Element: 3418: IEA-SHC Task .. 38 Expert meeting Barcelona</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>189</ID><Type>Item</Type><Content><Question>SorTech Adsorption chiller analysis
 
1801
&amp;#167;       Lesbat
 
1802
&amp;#167;       ECO-BAT: some kind of life-cycle 
 
1803
&amp;#167;       Labview runs trnsys simulations every minute to set the emulation powers of the solar collectors + building load
 
1804
&amp;#167;       [...] So care should be paid to simulation in TRNSYS</Question><Answer>Sortech chiller does not follow characteristic curves for adsorption chillers.</Answer></Content><LearningData><Interval>419</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>1</Lapses><LastRepetition>23.08.2010</LastRepetition><AFactor>6.258</AFactor><UFactor>2.106</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>SorTech Adsorption chiller analysis
 
1805
&amp;#167;       Lesbat
 
1806
&amp;#167;       ECO-BAT: some kind of life-cycle 
 
1807
&amp;#167;       Labview runs trnsys simulations every minute to set the emulation powers of the solar collectors + building load
 
1808
&amp;#167;       Sortech chiller does not follow characteristic curves for adsorption chillers.  So care should be paid to simulation in TRNSYS</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>10.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.338</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3822</ID><Title>High Comby project, Alexander Thür, AAE Intec
 
1809
§       High solar fraction heating and cooling systems with combination of innovative components and methods
 
1810
§       Demonstartion projects: Gleisdorf: check if this project could be combined with New4Old
 
1811
#Title: IEA-SHC Task 38 Expert meeting Barcelona
 
1812
#Date: 15/16 October 2007
 
1813
#Element: 3418: IEA-SHC Task .. 38 Expert meeting Barcelona</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>632</ID><Type>Item</Type><Content><Question>High Comby project, [.wie + organisatie..]
 
1814
&amp;#167;       High solar fraction heating and cooling systems with combination of innovative components and methods
 
1815
&amp;#167;       Demonstartion projects: Gleisdorf: check if this project could be combined with New4Old</Question><Answer>Alexander Th&amp;#252;r, AAE Intec</Answer></Content><LearningData><Interval>1034</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.773</AFactor><UFactor>2.097</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>860</ID><Type>Item</Type><Content><Question>High Comby project, Alexander Th&amp;#252;r, AAE Intec
 
1816
&amp;#167;       [...]systems with combination of innovative components and methods
 
1817
&amp;#167;       Demonstartion projects: Gleisdorf: check if this project could be combined with New4Old</Question><Answer>High solar fraction heating and cooling</Answer></Content><LearningData><Interval>1020</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>25.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.773</AFactor><UFactor>2.069</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>High Comby project, Alexander Th&amp;#252;r, AAE Intec
 
1818
&amp;#167;       High solar fraction heating and cooling systems with combination of innovative components and methods
 
1819
&amp;#167;       Demonstartion projects: Gleisdorf: check if this project could be combined with New4Old</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>22.12.2008</LastRepetition><AFactor>1.626</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3967</ID><Type>Item</Type><Content><Question>[...], Alexander Th&amp;#252;r, AAE Intec
 
1820
&amp;#167;       High solar fraction heating and cooling systems with combination of innovative components and methods
 
1821
&amp;#167;       Demonstartion projects: Gleisdorf: check if this project could be combined with New4Old</Question><Answer>High Comby project</Answer></Content><LearningData><Interval>312</Interval><Repetitions>5</Repetitions><Lapses>3</Lapses><LastRepetition>07.11.2010</LastRepetition><AFactor>6.155</AFactor><UFactor>2.053</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3758</ID><Title>Task26
 
1822
See also Task 26 for review and comparison of 21 solar combisystems
 
1823
Main conclusions task 26
 
1824
§                   Low flow concept: not only in the primary circuit, also in heating, DHW: small flows, large DT’s in orer to get minimal return temperztures
 
1825
§       Good thermal stratification in the tank
 
1826
§       Low aux temp in top of storage
 
1827
§       Increase compactness of the complete systems
 
1828
#Title: IEA-SHC Task 38 Expert meeting Barcelona
 
1829
#Date: 15/16 October 2007
 
1830
#Element: 3418: IEA-SHC Task .. 38 Expert meeting Barcelona</Title><Type>Topic</Type><SuperMemoElement><ID>875</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Task26
 
1831
See also Task 26 for review and comparison of 21 solar combisystems
 
1832
Main conclusions task 26
 
1833
&amp;#167;                   Low flow concept: not only in the primary circuit, also in heating, DHW: small flows, large DT&amp;#8217;s in orer to get minimal return temperztures
 
1834
&amp;#167;       Good thermal stratification in the tank
 
1835
&amp;#167;       Low aux temp [...]
 
1836
&amp;#167;       Increase compactness of the complete systems</Question><Answer>in top of storage</Answer></Content><LearningData><Interval>703</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>05.12.2009</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.475</UFactor></LearningData></SuperMemoElement><Type>Topic</Type><Content><Question>Task26
 
1837
See also Task 26 for review and comparison of 21 solar combisystems
 
1838
Main conclusions task 26
 
1839
&amp;#167;                   Low flow concept: not only in the primary circuit, also in heating, DHW: small flows, large DT&amp;#8217;s in orer to get minimal return temperztures
 
1840
&amp;#167;       Good thermal stratification in the tank
 
1841
&amp;#167;       Low aux temp in top of storage
 
1842
&amp;#167;       Increase compactness of the complete systems</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>21.10.2009</LastRepetition><AFactor>1.781</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3867</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Task26
 
1843
See also Task 26 for review and comparison of 21 solar combisystems
 
1844
Main conclusions task 26
 
1845
&amp;#167;                   Low flow concept: not only [...]
 
1846
&amp;#167;       Good thermal stratification in the tank
 
1847
&amp;#167;       Low aux temp in top of storage
 
1848
&amp;#167;       Increase compactness of the complete systems</Question><Answer>in the primary circuit, also in heating, DHW: small flows, large DT&amp;#8217;s in orer to get minimal return temperztures</Answer></Content><LearningData><Interval>1065</Interval><Repetitions>6</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>20.09.2010</LastRepetition><AFactor>6.824</AFactor><UFactor>2.223</UFactor></LearningData></SuperMemoElement></SuperMemoElement><SuperMemoElement><ID>3408</ID><Type>Topic</Type><Content><Question>Heat rejection
 
1849
&amp;#167;       Heat rejection, Different options
 
1850
&amp;#167;      Dry cooler (attention to aux fan power, var fan flow rate necessary + more efficient fans)
 
1851
&amp;#167;      Cooling tower: attention legionella + water consumption See EWK for cooling towers
 
1852
&amp;#167;      Spain: annual maintenance cost cooling tower approx. 2000 euro for 40kW cooling tower
 
1853
&amp;#167;      Indirect evaporative cooling.  Eg 3C-cooler.  Not considered as completely legionella free, still small risk of aerosol formation
 
1854
&amp;#167;      Geothermal systems
 
1855
&amp;#167;       New developments
 
1856
&amp;#167;      Enercome, multi-purpose solar roof
 
1857
&amp;#167;      New cooling tower concept without aerosol formation (no nozzles, water flows ofer inclines polycarbonate plate.  No droplet creation)
 
1858
&amp;#167;      Dry cooler + latent heat storae (ZAE)</Question><Answer></Answer></Content><LearningData><Interval>0</Interval><Repetitions>0</Repetitions><Lapses>0</Lapses><LastRepetition>16.10.2008</LastRepetition><AFactor>1.376</AFactor><UFactor>0.000</UFactor></LearningData><SuperMemoElement><ID>3840</ID><Type>Item</Type><Content><Question>Heat rejection
 
1859
&amp;#167;       Heat rejection, Different options
 
1860
&amp;#167;      Dry cooler (attention to aux fan power, var fan flow rate necessary + more efficient fans)
 
1861
&amp;#167;      Cooling tower: attention legionella + water consumption See EWK for cooling towers
 
1862
&amp;#167;      Spain: annual maintenance cost cooling tower approx. 2000 euro for 40kW cooling tower
 
1863
&amp;#167;      [...]cooling.  Eg 3C-cooler.  Not considered as completely legionella free, still small risk of aerosol formation
 
1864
&amp;#167;      Geothermal systems
 
1865
&amp;#167;       New developments
 
1866
&amp;#167;      Enercome, mujlti-pormose solar roof
 
1867
&amp;#167;      New cooling tower concept wi