~sampablokuper/mnemosyne-proj/makefile

« back to all changes in this revision

Viewing changes to mnemosyne/po/cs.po

  • Committer: Peter.Bienstman at UGent
  • Date: 2016-04-29 12:20:47 UTC
  • Revision ID: peter.bienstman@ugent.be-20160429122047-nuex9u9xw4j4cdjq
2.3.6 release.

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
3
3
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4
4
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
5
"POT-Creation-Date: 2014-06-18 18:42+0000\n"
6
 
"PO-Revision-Date: 2014-12-15 12:46+0000\n"
 
6
"PO-Revision-Date: 2016-04-12 18:07+0000\n"
7
7
"Last-Translator: Pavel Řehák <pavel-rehak@email.cz>\n"
8
8
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9
9
"MIME-Version: 1.0\n"
10
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
11
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
 
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-12-16 06:35+0000\n"
13
 
"X-Generator: Launchpad (build 17286)\n"
 
12
"X-Launchpad-Export-Date: 2016-04-13 05:15+0000\n"
 
13
"X-Generator: Launchpad (build 17990)\n"
14
14
"Language: \n"
15
15
 
16
16
#: ..\Lib\site-packages\pip\vendor\html5lib\constants.py:11
2110
2110
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\schedulers\SM2_mnemosyne.py:554
2111
2111
#: ..\mnemosyne\sl4a\Mnemosyne Android\scripts\mnemosyne\libmnemosyne\schedulers\SM2_mnemosyne.py:554
2112
2112
msgid "If you do this for many days, you could get a big workload later."
2113
 
msgstr "Budete-li toto dělat po mnoho dní, můžete se časem velmi přetížit."
 
2113
msgstr ""
 
2114
"Budete-li toto dělat po mnoho dní, mohl byste být později velmi vytížen."
2114
2115
 
2115
2116
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\schedulers\SM2_mnemosyne.py:600
2116
2117
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\schedulers\SM2_mnemosyne.py:604
2331
2332
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\statistics_pages\current_card.py:29
2332
2333
#: ..\mnemosyne\sl4a\Mnemosyne Android\scripts\mnemosyne\libmnemosyne\statistics_pages\current_card.py:29
2333
2334
msgid "Unseen card, no statistics available yet."
2334
 
msgstr "Nezobrazená karta, zatím žádné statistiky."
 
2335
msgstr "Karta ještě nebyla hodnocena, zatím žádné statistiky."
2335
2336
 
2336
2337
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\statistics_pages\current_card.py:31
2337
2338
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:643
3547
3548
"In the search box of the card browser, you can use SQL wildcards like _ "
3548
3549
"(matching a single character) and % (matching one or more characters)."
3549
3550
msgstr ""
 
3551
"Ve vyhledávacím poli prohlížeče karet můžete používat SQL wildcards, např. _ "
 
3552
"(odpovídá jednomu znaku) a % (odpovídá jednomu nebo více znakům)."
3550
3553
 
3551
3554
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:45
3552
3555
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:45
3913
3916
msgid ""
3914
3917
"(This setting will be overridden in card types cloned from 'Vocabulary'.)"
3915
3918
msgstr ""
3916
 
"(Toto nastavení lze potlačit v typech karet kopírovaných ze 'Slovníku'.)"
 
3919
"(Toto nastavení bude potlačeno v typech karet kopírovaných ze 'Slovníku'.)"
3917
3920
 
3918
3921
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_configuration_wdgt_cramming.py:89
3919
3922
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_configuration_wdgt_cramming.py:89