~sampablokuper/mnemosyne-proj/makefile

« back to all changes in this revision

Viewing changes to mnemosyne/po/pl.po

  • Committer: Peter.Bienstman at UGent
  • Date: 2016-04-29 12:20:47 UTC
  • Revision ID: peter.bienstman@ugent.be-20160429122047-nuex9u9xw4j4cdjq
2.3.6 release.

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
4
4
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5
5
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6
6
"POT-Creation-Date: 2014-06-18 18:42+0000\n"
7
 
"PO-Revision-Date: 2014-04-23 17:12+0000\n"
8
 
"Last-Translator: Paweł Szerszon <Unknown>\n"
 
7
"PO-Revision-Date: 2015-12-29 10:27+0000\n"
 
8
"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
9
9
"Language-Team: s120801-translate\n"
10
10
"MIME-Version: 1.0\n"
11
11
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12
12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
 
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-06-19 06:12+0000\n"
14
 
"X-Generator: Launchpad (build 17048)\n"
 
13
"X-Launchpad-Export-Date: 2015-12-30 05:11+0000\n"
 
14
"X-Generator: Launchpad (build 17865)\n"
15
15
"Language: pl\n"
16
16
 
17
17
#: ..\Lib\site-packages\pip\vendor\html5lib\constants.py:11
1229
1229
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\controllers\default_controller.py:469
1230
1230
#: ..\mnemosyne\sl4a\Mnemosyne Android\scripts\mnemosyne\libmnemosyne\controllers\default_controller.py:465
1231
1231
msgid "Checking for unused tags..."
1232
 
msgstr "Sprawdzanie nie używanych etykiet..."
 
1232
msgstr "Sprawdzanie nieużywanych znaczników..."
1233
1233
 
1234
1234
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\controllers\default_controller.py:480
1235
1235
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\controllers\default_controller.py:484
1272
1272
"and unload several databases."
1273
1273
msgstr ""
1274
1274
"Zalecane jest trzymanie wszystkich kart w jednej bazie danych. Poprzez "
1275
 
"używanie etykiet można wybierać karty do nauki, co jest znacznie bardziej "
 
1275
"używanie znaczników można wybierać karty do nauki, co jest znacznie bardziej "
1276
1276
"wygodne naprzemienne wczytywanie kilku baz danych."
1277
1277
 
1278
1278
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\controllers\default_controller.py:543
1425
1425
"Note that this will not tag duplicates in different card types, e.g. card "
1426
1426
"types for 'French' and 'Spanish'."
1427
1427
msgstr ""
1428
 
"Oznaczaj etykietą wszystkie karty danego typu z tym samym pytaniem. W ten "
 
1428
"Oznaczaj znacznikiem wszystkie karty danego typu z tym samym pytaniem. W ten "
1429
1429
"sposób można przeformułować je w taki sposób, aby otrzymać jednoznaczną "
1430
 
"odpowiedź. Pamiętaj, że w ten sposób nie duplikują się etykiety w różnych "
 
1430
"odpowiedź. Pamiętaj, że w ten sposób nie duplikują się znaczniki w różnych "
1431
1431
"typach kart, np. dla kart typów 'Francuski' i 'Hiszpański'."
1432
1432
 
1433
1433
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\controllers\default_controller.py:790
1510
1510
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\databases\SQLite.py:623
1511
1511
#: ..\mnemosyne\sl4a\Mnemosyne Android\scripts\mnemosyne\libmnemosyne\databases\SQLite.py:623
1512
1512
msgid "Make tag '%s' active in saved set '%s'?"
1513
 
msgstr "Aktywować etykietę '%s' w zestawie '%s'?"
 
1513
msgstr "Aktywować znacznik '%s' w zestawie '%s'?"
1514
1514
 
1515
1515
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\databases\SQLite.py:1116
1516
1516
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\databases\SQLite.py:1116
1529
1529
#: ..\mnemosyne\sl4a\Mnemosyne Android\scripts\mnemosyne\libmnemosyne\databases\SQLite.py:1348
1530
1530
msgid "Found %d duplicate cards. They have been given the tag 'DUPLICATE'."
1531
1531
msgstr ""
1532
 
"Znaleziono %d zduplikowanych kart. Zostały one oznaczone etykietą 'DUPLIKAT'."
 
1532
"Znaleziono %d zduplikowanych kart. Zostały one oznaczone znacznikiem "
 
1533
"'DUPLIKAT'."
1533
1534
 
1534
1535
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\databases\SQLite.py:1354
1535
1536
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\databases\SQLite.py:1354
1647
1648
"these cards."
1648
1649
msgstr ""
1649
1650
"Uwaga: brakuje plików multimedialnych. Karty takie zostały oznaczone "
1650
 
"dodatkową etykietą BRAK_MULTIMEDIÓW oraz zmienione 'src' na 'src_missing' w "
1651
 
"ich treści."
 
1651
"dodatkowym znacznikiem BRAK_MULTIMEDIÓW oraz zmienione 'src' na "
 
1652
"'src_missing' w ich treści."
1652
1653
 
1653
1654
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\file_formats\mnemosyne1.py:40
1654
1655
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\file_formats\mnemosyne1.py:40
2528
2529
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\tag_tree.py:41
2529
2530
#: ..\mnemosyne\sl4a\Mnemosyne Android\scripts\mnemosyne\libmnemosyne\tag_tree.py:41
2530
2531
msgid "All tags"
2531
 
msgstr "Wszystkie etykiety"
 
2532
msgstr "Wszystkie znaczniki"
2532
2533
 
2533
2534
#: ..\build\lib\mnemosyne\libmnemosyne\upgrades\upgrade1.py:62
2534
2535
#: ..\mnemosyne\libmnemosyne\upgrades\upgrade1.py:62
2630
2631
msgid ""
2631
2632
"You can add multiple tags to a card by separating tags with a comma in the "
2632
2633
"'Tag(s)' input field."
2633
 
msgstr "Pole Etykiety może zawierać wiele etykiet rozdzielonych przecinkami."
 
2634
msgstr ""
 
2635
"Pole znaczników może zawierać wiele znaczników rozdzielonych przecinkami."
2634
2636
 
2635
2637
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\add_cards_dlg.py:29
2636
2638
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:30
2639
2641
"You can organise tags in a hierarchy by using :: as separator, e.g. My "
2640
2642
"book::Lesson 1."
2641
2643
msgstr ""
2642
 
"Można zorganizować etykiety w postaci hierarchii za pomocą :: jako "
 
2644
"Można zorganizować znaczniki w postaci hierarchii za pomocą :: jako "
2643
2645
"separatora, np. książka::Rozdział 1."
2644
2646
 
2645
2647
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\add_cards_dlg.py:30
2731
2733
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:39
2732
2734
msgid "Right-click on a tag name in the card browser to edit or delete it."
2733
2735
msgstr ""
2734
 
"Kliknięcie prawym przyciskiem na nazwę etykiety w przeglądarce kart pozwala "
2735
 
"zmienić jej nazwę lub ją usunąć."
 
2736
"Kliknięcie prawym przyciskiem na nazwę znacznika w przeglądarce kart pozwala "
 
2737
"zmienić jego nazwę lub go usunąć."
2736
2738
 
2737
2739
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:268
2738
2740
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:40
2740
2742
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:40
2741
2743
msgid "Double-click on a card or tag name in the card browser to edit them."
2742
2744
msgstr ""
2743
 
"Dwukrotne kliknięcie na karcie lub nazwie etykiety w przeglądarce kart "
2744
 
"powoduje przejście do ich edycji."
 
2745
"Dwukrotne kliknięcie na karcie lub nazwie znacznika w przeglądarce kart "
 
2746
"powoduje przejście do jego edycji."
2745
2747
 
2746
2748
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:269
2747
2749
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:41
2781
2783
"You change the relative size of the card list, card type tree and tag tree "
2782
2784
"by dragging the dividers between them."
2783
2785
msgstr ""
2784
 
"Wielkość listy kart, drzewa typów kart i drzewa etykiet zmienia się poprzez "
2785
 
"przesuwanie znacznika jaki pojawia się między nimi po najechaniu kursorem."
 
2786
"Wielkość listy kart, drzewa typów kart i drzewa znaczników zmienia się "
 
2787
"poprzez przesuwanie znacznika, jaki pojawia się między nimi po najechaniu "
 
2788
"kursorem."
2786
2789
 
2787
2790
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:273
2788
2791
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:273
2803
2806
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:302
2804
2807
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_criterion_wdgt_default.py:51
2805
2808
msgid "having any of these tags:"
2806
 
msgstr "z zaznaczonymi etykietami:"
 
2809
msgstr "z zaznaczonymi znacznikami:"
2807
2810
 
2808
2811
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:311
2809
2812
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:311
2834
2837
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:379
2835
2838
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:379
2836
2839
msgid "&Add tags"
2837
 
msgstr "&Dodanie etykiety"
 
2840
msgstr "&Dodaj znaczniki"
2838
2841
 
2839
2842
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:382
2840
2843
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:382
2841
2844
msgid "&Remove tags"
2842
 
msgstr "&Usunięcie etykiety"
 
2845
msgstr "&Usuń znaczniki"
2843
2846
 
2844
2847
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:504
2845
2848
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:504
2874
2877
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:643
2875
2878
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:643
2876
2879
msgid "Tags"
2877
 
msgstr "Etykiety"
 
2880
msgstr "Znaczniki"
2878
2881
 
2879
2882
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:644
2880
2883
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\browse_cards_dlg.py:644
3133
3136
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\prefill_tag_behaviour_plugin.py:13
3134
3137
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\prefill_tag_behaviour_plugin.py:13
3135
3138
msgid "Prefill tag behaviour"
3136
 
msgstr "Wstępne wypełnianie"
 
3139
msgstr "Wstępne wypełnianie znacznikami"
3137
3140
 
3138
3141
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\prefill_tag_behaviour_plugin.py:15
3139
3142
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\prefill_tag_behaviour_plugin.py:15
3146
3149
"textbook::Chapter 10\", whereas Front-to-Back cards get \"European "
3147
3150
"Capitals\"."
3148
3151
msgstr ""
3149
 
"Tworząc nową kartę Mnemosyne domyślnie wypełnia pole Etykiety ostatnio użytą "
3150
 
"wartością niezależnie od wybranego typu karty.\n"
 
3152
"Tworząc nową kartę Mnemosyne domyślnie wypełnia pole Znaczników ostatnio "
 
3153
"użytą wartością niezależnie od wybranego typu karty.\n"
3151
3154
"\n"
3152
3155
"Ta wtyczka pozwala Mnemosyne zapamiętać dla każdego typu kart ostatnio użyte "
3153
 
"etykiety. Oznacza to, że dla poszczególnych typów kart mogą być wstępnie "
3154
 
"przypisane różne etykiety."
 
3156
"znaczniki. Oznacza to, że dla poszczególnych typów kart mogą być wstępnie "
 
3157
"przypisane różne znaczniki."
3155
3158
 
3156
3159
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\qt_sync_server.py:76
3157
3160
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\qt_sync_server.py:205
3380
3383
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\tag_tree_wdgt.py:173
3381
3384
msgid "Delete these tags? Cards with these tags will not be deleted."
3382
3385
msgstr ""
3383
 
"Usunąć te etykiety? Karty posiadające te etykiety nie zostaną usunięte."
 
3386
"Usunąć te znaczniki? Karty posiadające te znaczniki nie zostaną usunięte."
3384
3387
 
3385
3388
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\tag_tree_wdgt.py:175
3386
3389
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\tag_tree_wdgt.py:175
3387
3390
msgid "Delete this tag? Cards with this tag will not be deleted."
3388
3391
msgstr ""
3389
 
"Usunąć tą etykietę? Karty posiadające tą etykietę nie zostaną usunięte."
 
3392
"Usunąć ten znacznik? Karty posiadające ten znacznik nie zostaną usunięte."
3390
3393
 
3391
3394
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:18
3392
3395
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:18
3494
3497
"having to load and unload several databases."
3495
3498
msgstr ""
3496
3499
"Zaleca się umieszczenie wszystkich karty w jednej bazie danych i używanie "
3497
 
"etykiet do zarządzania nimi. Użycie Karty >> Aktywowanie jest o wiele "
 
3500
"znaczników do zarządzania nimi. Użycie Karty >> Aktywowanie jest o wiele "
3498
3501
"bardziej wygodne niż naprzemienne wczytywanie kilku baz danych."
3499
3502
 
3500
3503
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:32
3626
3629
"explanation of the <$$>...</$$> and <latex>...</latex> tags on Mnemosyne's "
3627
3630
"website."
3628
3631
msgstr ""
3629
 
"Można bardziej dokładnie kontrolować wyniki LaTexa poprzez używanie tagów "
3630
 
"<$$>...</$$> i <latex>...</latex>, których opis znajduje się na stronach "
3631
 
"Mnemosyne."
 
3632
"Można bardziej dokładnie kontrolować wyniki LaTexa poprzez używanie "
 
3633
"znaczników <$$>...</$$> i <latex>...</latex>, których opis znajduje się na "
 
3634
"stronach Mnemosyne."
3632
3635
 
3633
3636
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:51
3634
3637
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\tip_dlg.py:51
3739
3742
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_edit_card_dlg.py:89
3740
3743
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_export_metadata_dlg.py:110
3741
3744
msgid "Tags:"
3742
 
msgstr "Etykiety:"
 
3745
msgstr "Znaczniki:"
3743
3746
 
3744
3747
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_add_cards_dlg.py:119
3745
3748
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_add_cards_dlg.py:119
3806
3809
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_add_tags_dlg.py:72
3807
3810
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_add_tags_dlg.py:72
3808
3811
msgid "Add tags"
3809
 
msgstr "Dodaj etykiety"
 
3812
msgstr "Dodaj znaczniki"
3810
3813
 
3811
3814
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_browse_cards_dlg.py:63
3812
3815
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_browse_cards_dlg.py:63
4131
4134
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_criterion_wdgt_default.py:52
4132
4135
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_criterion_wdgt_default.py:52
4133
4136
msgid "not having any of these tags:"
4134
 
msgstr "z żadną zaznaczonych etykiet:"
 
4137
msgstr "z żadnym z zaznaczonych znaczników:"
4135
4138
 
4136
4139
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_delete_unused_media_files_dlg.py:61
4137
4140
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_delete_unused_media_files_dlg.py:61
4414
4417
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_import_dlg.py:102
4415
4418
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_import_dlg.py:102
4416
4419
msgid "Add additional tag(s) to cards:"
4417
 
msgstr "Dodaj dodatkowe etykiety do kart:"
 
4420
msgstr "Dodaj dodatkowe znaczniki do kart:"
4418
4421
 
4419
4422
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_main_wdgt.py:203
4420
4423
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_main_wdgt.py:203
4672
4675
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_remove_tags_dlg.py:63
4673
4676
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_remove_tags_dlg.py:63
4674
4677
msgid "Remove tags"
4675
 
msgstr "Usuń etykiety"
 
4678
msgstr "Usuń znaczniki"
4676
4679
 
4677
4680
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_remove_tags_dlg.py:64
4678
4681
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_remove_tags_dlg.py:64
4679
4682
msgid "Tags to remove:"
4680
 
msgstr "Etykiety do usunięcia:"
 
4683
msgstr "Znaczniki do usunięcia:"
4681
4684
 
4682
4685
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_rename_card_type_dlg.py:61
4683
4686
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_rename_card_type_dlg.py:61
4692
4695
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_rename_tag_dlg.py:61
4693
4696
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_rename_tag_dlg.py:61
4694
4697
msgid "Rename tag"
4695
 
msgstr "Zmień nazwę etykiety"
 
4698
msgstr "Zmień nazwę znacznika"
4696
4699
 
4697
4700
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_rename_tag_dlg.py:62
4698
4701
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_rename_tag_dlg.py:62
4699
4702
msgid "Enter new tag name:"
4700
 
msgstr "Nowa nazwa etykiety:"
 
4703
msgstr "Nowa nazwa znacznika:"
4701
4704
 
4702
4705
#: ..\build\lib\mnemosyne\pyqt_ui\ui_review_wdgt.py:118
4703
4706
#: ..\mnemosyne\pyqt_ui\ui_review_wdgt.py:118