~siretart/cryptsetup/debian

« back to all changes in this revision

Viewing changes to po/sv.po

  • Committer: Reinhard Tartler
  • Date: 2008-05-25 17:39:22 UTC
  • mfrom: (1.1.2 upstream)
  • Revision ID: siretart@tauware.de-20080525173922-popbnh1gtbt3rxis
merge new upstream

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
 
1
# Swedish translation for cryptsetup.
 
2
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
 
3
# This file is distributed under the same license as the cryptsetup package.
 
4
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
 
5
#
 
6
msgid ""
 
7
msgstr ""
 
8
"Project-Id-Version: cryptsetup\n"
 
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 
10
"POT-Creation-Date: 2007-12-01 17:31+0100\n"
 
11
"PO-Revision-Date: 2007-09-29 20:44+0100\n"
 
12
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 
13
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 
14
"MIME-Version: 1.0\n"
 
15
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
17
 
 
18
#: lib/setup.c:627
 
19
msgid ""
 
20
"This is the last keyslot. Device will become unusable after purging this key."
 
21
msgstr ""
 
22
"Det här är sista nyckelplatsen. Enheten kommer att bli oanvändbar efter att "
 
23
"denna nyckel tagits bort."
 
24
 
 
25
#: luks/keyencryption.c:65
 
26
#, c-format
 
27
msgid "Unable to obtain sector size for %s"
 
28
msgstr "Kunde inte få sektorstorlek för %s"
 
29
 
 
30
#: luks/keyencryption.c:129
 
31
msgid "Failed to obtain device mapper directory."
 
32
msgstr "Misslyckades med att få katalog för enhetsmappare."
 
33
 
 
34
#: luks/keymanage.c:82
 
35
#, c-format
 
36
msgid "Can't open device: %s\n"
 
37
msgstr "Kan inte öppna enhet: %s\n"
 
38
 
 
39
#: luks/keymanage.c:89
 
40
#, c-format
 
41
msgid "%s is not a LUKS partition\n"
 
42
msgstr "%s är inte en LUKS-partition\n"
 
43
 
 
44
#: luks/keymanage.c:92
 
45
#, fuzzy
 
46
msgid "unknown hash spec in phdr\n"
 
47
msgstr "okänd hash angiven i phdr"
 
48
 
 
49
#: luks/keymanage.c:95
 
50
#, fuzzy, c-format
 
51
msgid "unknown LUKS version %d\n"
 
52
msgstr "okänd version %d\n"
 
53
 
 
54
#: luks/keymanage.c:123 luks/keymanage.c:391
 
55
#, fuzzy, c-format
 
56
msgid "Can't open device %s"
 
57
msgstr "Kan inte öppna enhet: %s\n"
 
58
 
 
59
#: luks/keymanage.c:213
 
60
#, fuzzy, c-format
 
61
msgid "key %d active, purge first"
 
62
msgstr "nyckel %d är aktiv, ta bort först.\n"
 
63
 
 
64
#: luks/keymanage.c:218
 
65
#, fuzzy, c-format
 
66
msgid "key material section %d includes too few stripes. Header manipulation?"
 
67
msgstr "nyckelmaterialsektion %d inkluderar för få delar. Manipulerat huvud?\n"
 
68
 
 
69
#: luks/keymanage.c:428
 
70
#, c-format
 
71
msgid "Key %d not active. Can't wipe.\n"
 
72
msgstr "Nyckel %d är inte aktiv. Kan inte rensa.\n"
 
73
 
 
74
#: luks/keymanage.c:473
 
75
#, fuzzy, c-format
 
76
msgid "Can't open device for %s%saccess: %s\n"
 
77
msgstr "Kan inte öppna enhet: %s\n"
 
78
 
 
79
#: luks/keymanage.c:473
 
80
msgid "exclusive "
 
81
msgstr ""
 
82
 
 
83
#: luks/keymanage.c:473
 
84
msgid "writable "
 
85
msgstr ""
 
86
 
 
87
#: src/cryptsetup.c:59
 
88
msgid "<name> <device>"
 
89
msgstr "<namn> <enhet>"
 
90
 
 
91
#: src/cryptsetup.c:59
 
92
msgid "create device"
 
93
msgstr "skapa enhet"
 
94
 
 
95
#: src/cryptsetup.c:60 src/cryptsetup.c:61 src/cryptsetup.c:62
 
96
#: src/cryptsetup.c:63 src/cryptsetup.c:72
 
97
msgid "<name>"
 
98
msgstr "<namn>"
 
99
 
 
100
#: src/cryptsetup.c:60
 
101
msgid "remove device"
 
102
msgstr "ta bort enhet"
 
103
 
 
104
#: src/cryptsetup.c:61
 
105
msgid "modify active device"
 
106
msgstr "ändra aktiv enhet"
 
107
 
 
108
#: src/cryptsetup.c:62
 
109
msgid "resize active device"
 
110
msgstr "ändra storlek på aktiv enhet"
 
111
 
 
112
#: src/cryptsetup.c:63
 
113
msgid "show device status"
 
114
msgstr "visa enhetsstatus"
 
115
 
 
116
#: src/cryptsetup.c:64 src/cryptsetup.c:66
 
117
msgid "<device> [<new key file>]"
 
118
msgstr "<enhet> [<ny nyckelfil>]"
 
119
 
 
120
#: src/cryptsetup.c:64
 
121
msgid "formats a LUKS device"
 
122
msgstr "formaterar en LUKS-enhet"
 
123
 
 
124
#: src/cryptsetup.c:65
 
125
msgid "<device> <name> "
 
126
msgstr "<enhet> <namn> "
 
127
 
 
128
#: src/cryptsetup.c:65
 
129
msgid "open LUKS device as mapping <name>"
 
130
msgstr "öppna LUKS-enhet som mappning <namn>"
 
131
 
 
132
#: src/cryptsetup.c:66
 
133
msgid "add key to LUKS device"
 
134
msgstr "lägg till nyckel till LUKS-enhet"
 
135
 
 
136
#: src/cryptsetup.c:67
 
137
#, fuzzy
 
138
msgid "<device> [<key file]]"
 
139
msgstr "<enhet> [<ny nyckelfil>]"
 
140
 
 
141
#: src/cryptsetup.c:67
 
142
#, fuzzy
 
143
msgid "removes supplied key or key file from LUKS device"
 
144
msgstr "rensar nyckeln med nummer <nyckelplats> från LUKS-enhet"
 
145
 
 
146
#: src/cryptsetup.c:68 src/cryptsetup.c:69
 
147
msgid "<device> <key slot>"
 
148
msgstr "<enhet> <nyckelplats>"
 
149
 
 
150
#: src/cryptsetup.c:68
 
151
msgid "wipes key with number <key slot> from LUKS device"
 
152
msgstr "rensar nyckeln med nummer <nyckelplats> från LUKS-enhet"
 
153
 
 
154
#: src/cryptsetup.c:69
 
155
msgid "identical to luksKillSlot, but deprecated action name"
 
156
msgstr ""
 
157
 
 
158
#: src/cryptsetup.c:70 src/cryptsetup.c:71 src/cryptsetup.c:73
 
159
msgid "<device>"
 
160
msgstr "<enhet>"
 
161
 
 
162
#: src/cryptsetup.c:70
 
163
msgid "print UUID of LUKS device"
 
164
msgstr "skriv ut UUID för LUKS-enhet"
 
165
 
 
166
#: src/cryptsetup.c:71
 
167
msgid "tests <device> for LUKS partition header"
 
168
msgstr "testar <enhet> för LUKS-partitionshuvud"
 
169
 
 
170
#: src/cryptsetup.c:72
 
171
msgid "remove LUKS mapping"
 
172
msgstr "ta bort LUKS-mappning"
 
173
 
 
174
#: src/cryptsetup.c:73
 
175
msgid "dump LUKS partition information"
 
176
msgstr "skriv ut information om LUKS-partition"
 
177
 
 
178
#: src/cryptsetup.c:123
 
179
#, c-format
 
180
msgid "Command successful.\n"
 
181
msgstr "Kommandot lyckades.\n"
 
182
 
 
183
#: src/cryptsetup.c:136
 
184
#, c-format
 
185
msgid "Command failed"
 
186
msgstr "Kommandot misslyckades"
 
187
 
 
188
#: src/cryptsetup.c:260
 
189
#, c-format
 
190
msgid "This will overwrite data on %s irrevocably."
 
191
msgstr "Det här kommer att skriva över data permanent på %s."
 
192
 
 
193
#: src/cryptsetup.c:261
 
194
msgid "memory allocation error in action_luksFormat"
 
195
msgstr "minnesallokeringsfel i action_luksFormat"
 
196
 
 
197
#: src/cryptsetup.c:408
 
198
#, c-format
 
199
msgid ""
 
200
"\n"
 
201
"<action> is one of:\n"
 
202
msgstr ""
 
203
"\n"
 
204
"<åtgärd> är en av:\n"
 
205
 
 
206
#: src/cryptsetup.c:414
 
207
#, c-format
 
208
msgid ""
 
209
"\n"
 
210
"<name> is the device to create under %s\n"
 
211
"<device> is the encrypted device\n"
 
212
"<key slot> is the LUKS key slot number to modify\n"
 
213
"<key file> optional key file for the new key for luksAddKey action\n"
 
214
msgstr ""
 
215
"\n"
 
216
"<namn> är enheten att skapa under %s\n"
 
217
"<enhet> är den krypterade enheten\n"
 
218
"<nyckelplats> är LUKS-nyckelplatsens nummer att ändra\n"
 
219
"<nyckelfil> valfri nyckelfil för den nya nyckeln för luksAddKey-åtgärd\n"
 
220
 
 
221
#: src/cryptsetup.c:430
 
222
msgid "Show this help message"
 
223
msgstr "Visa det här hjälpmeddelandet"
 
224
 
 
225
#: src/cryptsetup.c:431
 
226
msgid "Display brief usage"
 
227
msgstr "Visa kort information om användning"
 
228
 
 
229
#: src/cryptsetup.c:435
 
230
msgid "Help options:"
 
231
msgstr "Hjälpflaggor:"
 
232
 
 
233
#: src/cryptsetup.c:436
 
234
msgid "Shows more detailed error messages"
 
235
msgstr "Visar mer detaljerade felmeddelanden"
 
236
 
 
237
#: src/cryptsetup.c:437
 
238
msgid "The cipher used to encrypt the disk (see /proc/crypto)"
 
239
msgstr "Chiffret som används för att kryptera disken (se /proc/crypto)"
 
240
 
 
241
#: src/cryptsetup.c:438
 
242
msgid "The hash used to create the encryption key from the passphrase"
 
243
msgstr "Hashen som används för att skapa krypteringsnyckeln från lösenfrasen"
 
244
 
 
245
#: src/cryptsetup.c:439
 
246
msgid "Verifies the passphrase by asking for it twice"
 
247
msgstr "Verifierar lösenfrasen genom att fråga efter den två gånger"
 
248
 
 
249
#: src/cryptsetup.c:440
 
250
msgid "Read the key from a file (can be /dev/random)"
 
251
msgstr "Läs nyckeln från en fil (kan vara /dev/random)"
 
252
 
 
253
#: src/cryptsetup.c:441
 
254
msgid "The size of the encryption key"
 
255
msgstr "Storleken på krypteringsnyckeln"
 
256
 
 
257
#: src/cryptsetup.c:441
 
258
msgid "BITS"
 
259
msgstr "BITAR"
 
260
 
 
261
#: src/cryptsetup.c:442
 
262
msgid "The size of the device"
 
263
msgstr "Storleken på enheten"
 
264
 
 
265
#: src/cryptsetup.c:442 src/cryptsetup.c:443 src/cryptsetup.c:444
 
266
#: src/cryptsetup.c:452
 
267
msgid "SECTORS"
 
268
msgstr "SEKTORER"
 
269
 
 
270
#: src/cryptsetup.c:443
 
271
msgid "The start offset in the backend device"
 
272
msgstr "Startpositionen i bakändesenheten"
 
273
 
 
274
#: src/cryptsetup.c:444
 
275
msgid "How many sectors of the encrypted data to skip at the beginning"
 
276
msgstr ""
 
277
"Hur många sektorer av det krypterade datat som ska hoppas över i början"
 
278
 
 
279
#: src/cryptsetup.c:445
 
280
msgid "Create a readonly mapping"
 
281
msgstr "Skapa en skrivskyddad mappning"
 
282
 
 
283
#: src/cryptsetup.c:446
 
284
msgid "PBKDF2 iteration time for LUKS (in ms)"
 
285
msgstr "PBKDF2-iterationstid för LUKS (i ms)"
 
286
 
 
287
#: src/cryptsetup.c:447
 
288
msgid "msecs"
 
289
msgstr "ms"
 
290
 
 
291
#: src/cryptsetup.c:448
 
292
msgid "Do not ask for confirmation"
 
293
msgstr "Fråga inte efter bekräftelse"
 
294
 
 
295
#: src/cryptsetup.c:449
 
296
msgid "Print package version"
 
297
msgstr "Skriv ut paketversion"
 
298
 
 
299
#: src/cryptsetup.c:450
 
300
msgid "Timeout for interactive passphrase prompt (in seconds)"
 
301
msgstr "Tidsgräns för interaktiv prompt för lösenfras (i sekunder)"
 
302
 
 
303
#: src/cryptsetup.c:450
 
304
msgid "secs"
 
305
msgstr "sekunder"
 
306
 
 
307
#: src/cryptsetup.c:451
 
308
msgid "How often the input of the passphrase can be retried"
 
309
msgstr "Hur ofta inmatning av lösenfras kan upprepas"
 
310
 
 
311
#: src/cryptsetup.c:452
 
312
msgid "Align payload at <n> sector boundaries - for luksFormat"
 
313
msgstr "Justera data i <n> sektorgränser - för luksFormat"
 
314
 
 
315
#: src/cryptsetup.c:468
 
316
msgid "[OPTION...] <action> <action-specific>]"
 
317
msgstr "[FLAGGA...] <åtgärd> <åtgärdsspecifik>]"
 
318
 
 
319
#: src/cryptsetup.c:504
 
320
msgid "Key size must be a multiple of 8 bits"
 
321
msgstr "Nyckelstorleken måste vara en multipel av 8 bitar"
 
322
 
 
323
#: src/cryptsetup.c:508
 
324
msgid "Argument <action> missing."
 
325
msgstr "Argumentet <åtgärd> saknas."
 
326
 
 
327
#: src/cryptsetup.c:514
 
328
msgid "Unknown action."
 
329
msgstr "Okänd åtgärd."
 
330
 
 
331
#: src/cryptsetup.c:529
 
332
#, c-format
 
333
msgid "%s: requires %s as arguments"
 
334
msgstr "%s: kräver %s som argument"
 
335
 
 
336
#~ msgid "key %d is disabled.\n"
 
337
#~ msgstr "nyckel %d är inaktiverad.\n"