~tgc/mailman/2.1-da

« back to all changes in this revision

Viewing changes to messages/da/LC_MESSAGES/mailman.po

  • Committer: Mark Sapiro
  • Date: 2013-10-16 13:57:55 UTC
  • mfrom: (1424.1.2 2.1-trunk)
  • Revision ID: mark@msapiro.net-20131016135755-b9xi06rb4spz8lxc
Merged Danish translation updates from Tom Christensen.

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
8
8
msgstr ""
9
9
"Project-Id-Version: mailman\n"
10
10
"POT-Creation-Date: Fri Sep 27 16:41:21 2013\n"
11
 
"PO-Revision-Date: 2008-01-25 15:12+0100\n"
12
 
"Last-Translator: Tom G. Christensen <mm-da@statsbiblioteket.dk>\n"
13
 
"Language-Team: Dansk <mm-da@statsbiblioteket.dk>\n"
 
11
"PO-Revision-Date: 2013-10-16 13:55+0200\n"
 
12
"Last-Translator: Tom G. Christensen <tgc@statsbiblioteket.dk>\n"
 
13
"Language-Team: Dansk mailman <mm-da@statsbiblioteket.dk>\n"
14
14
"Language: \n"
15
15
"MIME-Version: 1.0\n"
16
16
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
17
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
18
"Generated-By: pygettext.py 1.3\n"
19
 
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
20
19
 
21
20
#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:123
22
21
msgid "size not available"
256
255
 
257
256
#: Mailman/Cgi/admin.py:199
258
257
msgid "The form lifetime has expired. (request forgery check)"
259
 
msgstr ""
 
258
msgstr "Formularens levetid er udl�bet. (beskyttelse mod forfalskning)"
260
259
 
261
260
#: Mailman/Cgi/admin.py:205
262
261
msgid ""
998
997
"addition, the password below, if set, can be used for that purpose and\n"
999
998
"no other."
1000
999
msgstr ""
 
1000
"I till�g til ovenst�ende adgangskoder s� kan du angive en adgangskode til\n"
 
1001
"at forh�ndsgodkende meddelelser sendt til listen. Begge de ovenst�ende adgangskoder kan\n"
 
1002
"bruges i et Approved: felt i brevhovedet eller som et pseudo-felt i f�rste linie af meddelelsen til\n"
 
1003
"at forh�ndsgodkende en meddelelse der ellers ville v�re holdt tilbage til moderation. Derudover\n"
 
1004
"kan nedenst�ende adgangskode, hvis feltet er udfyldt, bruges til dette form�l og\n"
 
1005
"intet andet."
1001
1006
 
1002
1007
#: Mailman/Cgi/admin.py:1294
1003
 
#, fuzzy
1004
1008
msgid "Enter new poster password:"
1005
 
msgstr "Ny moderator adgangskode:"
 
1009
msgstr "Ny adgangskode til forh�ndsgodkendelse af meddelelser:"
1006
1010
 
1007
1011
#: Mailman/Cgi/admin.py:1296
1008
 
#, fuzzy
1009
1012
msgid "Confirm poster password:"
1010
 
msgstr "Tast moderator adgangskode igen:"
 
1013
msgstr "Tast adgangskode til forh�ndsgodkendelse af meddelelser igen:"
1011
1014
 
1012
1015
#: Mailman/Cgi/admin.py:1305
1013
1016
msgid "Submit Your Changes"
1018
1021
msgstr "Moderatoradgangskoder er ikke ens!"
1019
1022
 
1020
1023
#: Mailman/Cgi/admin.py:1339
1021
 
#, fuzzy
1022
1024
msgid "Poster passwords did not match"
1023
 
msgstr "Adgangskoderne er ikke ens."
 
1025
msgstr "Adgangskoderne til forh�ndsgodkendelse af meddelelser er ikke ens."
1024
1026
 
1025
1027
#: Mailman/Cgi/admin.py:1349
1026
1028
msgid "Administrator passwords did not match"
1188
1190
 
1189
1191
#: Mailman/Cgi/admindb.py:437
1190
1192
msgid "Show this list grouped/sorted by"
1191
 
msgstr ""
 
1193
msgstr "Vis denne liste grupperet/sorteret efter"
1192
1194
 
1193
1195
#: Mailman/Cgi/admindb.py:440
1194
1196
msgid "sender/sender"
1195
 
msgstr ""
 
1197
msgstr "afsender/afsender"
1196
1198
 
1197
1199
#: Mailman/Cgi/admindb.py:440
1198
1200
msgid "sender/time"
1199
 
msgstr ""
 
1201
msgstr "afsender/tidsstempel"
1200
1202
 
1201
1203
#: Mailman/Cgi/admindb.py:440
1202
1204
msgid "ungrouped/time"
1203
 
msgstr ""
 
1205
msgstr "ikke grupperet/tidsstempel"
1204
1206
 
1205
1207
#: Mailman/Cgi/admindb.py:456 Mailman/Cgi/admindb.py:687
1206
1208
msgid "From:"
2211
2213
msgstr "Velkomst email tekst fil"
2212
2214
 
2213
2215
#: Mailman/Cgi/edithtml.py:49
2214
 
#, fuzzy
2215
2216
msgid "Digest masthead"
2216
 
msgstr "toptekst"
 
2217
msgstr "Sammendrag toptekst"
2217
2218
 
2218
2219
#: Mailman/Cgi/edithtml.py:61
2219
2220
msgid "List name is required."
2788
2789
msgstr "Fejl i privat arkiv - %(msg)s"
2789
2790
 
2790
2791
#: Mailman/Cgi/private.py:141
2791
 
#, fuzzy
2792
2792
msgid ""
2793
2793
"If you are a list member,\n"
2794
2794
"                          your password has been emailed to you."
2795
 
msgstr "En e-mail med din adgangskode er sendt til dig."
 
2795
msgstr ""
 
2796
"Hvis du er medlem af listen,\n"
 
2797
"                            s� er en e-mail med din adgangskode sendt til dig."
2796
2798
 
2797
2799
#: Mailman/Cgi/private.py:145
2798
 
#, fuzzy
2799
2800
msgid "Please enter your email address"
2800
2801
msgstr "Din e-mail adresse:"
2801
2802
 
2913
2914
 
2914
2915
#: Mailman/Cgi/subscribe.py:138
2915
2916
msgid "The form is too old.  Please GET it again."
2916
 
msgstr ""
 
2917
msgstr "Formularen er for gammel. Hent den igen med GET."
2917
2918
 
2918
2919
#: Mailman/Cgi/subscribe.py:141
2919
2920
msgid "Please take a few seconds to fill out the form before submitting it."
2920
 
msgstr ""
 
2921
msgstr "Brug venligst et �jeblik p� at udfylde formularen f�r du indsender den."
2921
2922
 
2922
2923
#: Mailman/Cgi/subscribe.py:144
2923
2924
msgid "You must GET the form before submitting it."
2924
 
msgstr ""
 
2925
msgstr "Du skal hente formularen med GET f�r du indsender den."
2925
2926
 
2926
2927
#: Mailman/Cgi/subscribe.py:148
2927
2928
msgid "You may not subscribe a list to itself!"
3820
3821
msgstr "Arabisk"
3821
3822
 
3822
3823
#: Mailman/Defaults.py:1537
3823
 
#, fuzzy
3824
3824
msgid "Asturian"
3825
 
msgstr "Estisk"
 
3825
msgstr "Asturisk"
3826
3826
 
3827
3827
#: Mailman/Defaults.py:1538
3828
3828
msgid "Catalan"
3858
3858
 
3859
3859
#: Mailman/Defaults.py:1546
3860
3860
msgid "Persian"
3861
 
msgstr ""
 
3861
msgstr "Persisk"
3862
3862
 
3863
3863
#: Mailman/Defaults.py:1547
3864
3864
msgid "Finnish"
3874
3874
 
3875
3875
#: Mailman/Defaults.py:1550
3876
3876
msgid "Greek"
3877
 
msgstr ""
 
3877
msgstr "Gr�sk"
3878
3878
 
3879
3879
#: Mailman/Defaults.py:1551
3880
3880
msgid "Hebrew"
4827
4827
msgstr "Hvilket format skal benyttes som standard for samle-email?"
4828
4828
 
4829
4829
#: Mailman/Gui/Digest.py:59
4830
 
#, fuzzy
4831
4830
msgid ""
4832
4831
"How big in Kb should a digest be before it gets sent out?  0 implies no "
4833
4832
"maximum size."
4834
4833
msgstr ""
4835
4834
"Hvor stor (i KB) m&aring; en samle-email h&oslash;jst v&aelig;re f&oslash;r "
4836
 
"den udsendes?"
 
4835
"den udsendes? Brug v�rdien 0 for at sl� begr�nsningen fra."
4837
4836
 
4838
4837
#: Mailman/Gui/Digest.py:63
4839
4838
msgid ""
5209
5208
 
5210
5209
#: Mailman/Gui/General.py:161
5211
5210
msgid "Mung From"
5212
 
msgstr ""
 
5211
msgstr "Skjul From"
5213
5212
 
5214
5213
#: Mailman/Gui/General.py:161
5215
 
#, fuzzy
5216
5214
msgid "Wrap Message"
5217
 
msgstr "Oprindelig meddelelse"
 
5215
msgstr "Brug omslag til meddelelse"
5218
5216
 
5219
5217
#: Mailman/Gui/General.py:162
5220
5218
msgid ""
5228
5226
"sign\n"
5229
5227
"                 all emails."
5230
5228
msgstr ""
 
5229
"Erstat afsender med listens adresse for at tilpasse meddelelsen til\n"
 
5230
"                 retningslinier som ADSP og DMARC.  Dette erstatter afsenderens\n"
 
5231
"                 adresse i From: feltet i brevhovedet med listens adresse og tilf�jer "
 
5232
"afsenderens\n"
 
5233
"                 adresse til Reply-To: feltet i brevhovedet, men indstillinger for �ndring af\n"
 
5234
"                 anonymous_list og Reply-To: felterne nedenfor har h�jere prioritet.  Hvis\n"
 
5235
"                 denne indstilling s�ttes til Yes, s� anbefales det at MTAen konfigureres til at underskrive\n"
 
5236
"                 alle emails med DKIM."
5231
5237
 
5232
5238
#: Mailman/Gui/General.py:169
5233
5239
msgid ""
5235
5241
"                 in an outer message From: the list with Content-Type:\n"
5236
5242
"                 message/rfc822."
5237
5243
msgstr ""
 
5244
"<br>Hvis denne indstilling er sat til at bruge omslag til meddelelser, s� tilf�j et omslag\n"
 
5245
"                 med et From: felt i brevhovedet der har listens adresse og den oprindelige meddelelse som Content-Type:\n"
 
5246
"                 message/rfc822."
5238
5247
 
5239
5248
#: Mailman/Gui/General.py:176
5240
5249
msgid ""
5841
5850
"(Dette p&aring;virker ikke andre <tt>List-*:</tt> felter.)"
5842
5851
 
5843
5852
#: Mailman/Gui/General.py:441
5844
 
#, fuzzy
5845
5853
msgid ""
5846
5854
"Should the <tt>Sender</tt> header be rewritten for this\n"
5847
5855
"                 mailing list to avoid stray bounces?  <em>Yes</em> is\n"
5848
5856
"                 recommended."
5849
5857
msgstr ""
5850
 
"Skal Mailman sende dig, ejeren af listen, returmails der ikke blev genkendt "
5851
 
"af den automatiske returh&aring;ndtering? <em>Ja</em> anbefales."
 
5858
"Skal <tt>Sender</tt> feltet i brevhovedet omskrives for denne\n"
 
5859
"                liste for at undg� vildfarne returmails?  <em>Yes</em> er\n"
 
5860
"                det anbefalede."
5852
5861
 
5853
5862
#: Mailman/Gui/General.py:445
5854
5863
msgid ""
5871
5880
"                 bounce address on reply-to-all), so it can be disabled \n"
5872
5881
"                 here."
5873
5882
msgstr ""
 
5883
"<a href=\"http://www.faqs.org/rfcs/rfc2822.html\">RFC\n"
 
5884
"                 2822</a> definerer <tt>Sender</tt> feltet og definerer det\n"
 
5885
"                 som \"the mailbox of the agent responsible for the actual\n"
 
5886
"                 transmission of the message.\"  Mailman erstatter som udgangspunkt indholdet af\n "
 
5887
"feltet\n"
 
5888
"                 med listens retur adresse.\n"
 
5889
"                 \n"
 
5890
"                 <p>Der kan stilles sp�rgsm�ltegn ved om Mailman er en s�dan agent, "
 
5891
"men\n"
 
5892
"                 det hj�lper og erstatte dette felt fordi det dirigerer returmail fra visse defekte MTA programmer "
 
5893
"til\n"
 
5894
"                 den rigtige adresse.  P� den anden side set, s� udviser nogle post\n"
 
5895
"                 programmer en uventet adf�rd hvis dette felt erstattes "
 
5896
"(som f.eks.\n"
 
5897
"                 manglende adresser i vidersendte meddelelser og i kopier sendt til\n"
 
5898
"                 returadressen ved reply-to-all), derfor kan denne funktion sl�s fra\n"
 
5899
"                 her."
5874
5900
 
5875
5901
#: Mailman/Gui/General.py:463
5876
5902
msgid ""
6329
6355
msgid ""
6330
6356
"Ignore regular_exlude_lists of which the poster is not a\n"
6331
6357
"             member."
6332
 
msgstr ""
 
6358
msgstr "Ignorer regular_exclude_lists som afsenderen ikke er\n"
 
6359
"             medlem af."
6333
6360
 
6334
6361
#: Mailman/Gui/NonDigest.py:165
6335
6362
msgid ""
6344
6371
"the\n"
6345
6372
"             poster is not a member."
6346
6373
msgstr ""
 
6374
"Hvis en meddelelse er adresseret til denne liste og en eller flere af\n"
 
6375
"             de ekskluderede lister, s� vil normal-modus medlemmer af disse lister ikke f�\n"
 
6376
"             tilsendt meddelelsen fra denne liste, men hvis afsender ikke er "
 
6377
"medlem\n"
 
6378
"             af en ekskluderet liste, s� vil meddelelsen muligvis ikke blive accepteret af den liste\n"
 
6379
"             hvilket efterlader medlemmer af den liste uden en kopi af "
 
6380
"meddelelsen.\n"
 
6381
"             Hvis denne indstiling s�ttes til Yes s� ignoreres alle ekskluderede lister som afsender\n"
 
6382
"             ikke er medlem af."
6347
6383
 
6348
6384
#: Mailman/Gui/NonDigest.py:174
6349
6385
msgid ""
7872
7908
"Approved: password line, but due to the way it is coded in the\n"
7873
7909
"HTML it can't be safely removed.\n"
7874
7910
msgstr ""
 
7911
"Meddelelse afvist.\n"
 
7912
"Denne meddelelse har en HTML del som indeholder et\n"
 
7913
"Approved: adgangskode felt, men pga. den m�de som HTML delen er skrevet\n"
 
7914
"kan feltet ikke fjernes sikkert.\n"
7875
7915
 
7876
7916
#: Mailman/Handlers/CalcRecips.py:78
7877
7917
msgid ""
8459
8499
 
8460
8500
#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:215
8461
8501
msgid "Message body suppressed by Mailman site configuration\n"
8462
 
msgstr ""
 
8502
msgstr "Meddelelsens indhold er undertrykt pga. Mailmans site konfiguration\n"
8463
8503
 
8464
8504
#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:217
8465
8505
msgid "Original message suppressed by Mailman site configuration\n"
8466
 
msgstr ""
 
8506
msgstr "Den oprindelige meddelelse er undertrykt pga. Mailmans site konfiguration\n"
8467
8507
 
8468
8508
#: Mailman/htmlformat.py:648
8469
8509
msgid "Delivered by Mailman<br>version %(version)s"
8560
8600
"%(wday)s %(mon)s %(day)2i %(hh)02i:%(mm)02i:%(ss)02i %(tzname)s %(year)04i"
8561
8601
 
8562
8602
#: bin/add_members:26
8563
 
#, fuzzy
8564
8603
msgid ""
8565
8604
"Add members to a list from the command line.\n"
8566
8605
"\n"
8613
8652
"Brug:\n"
8614
8653
" add_members [options] listname\n"
8615
8654
"\n"
8616
 
"Options:<n\n"
 
8655
"Options:\n"
 
8656
"\n"
8617
8657
"    --regular-members-file=file\n"
8618
8658
"    -r file\n"
8619
 
"En fil der indeholder e-mailadresser for medlemmer, der skal tilf�jes, en e-"
8620
 
"mailadresse pr. linie. Denne liste af medlemmer vil blive ikke-digest "
8621
 
"medlem. Hvis filen er '-', l�ses adresserne fra stdin. Bem�rk at -n/--non-"
8622
 
"digest-members-file er synonym for denne option.\n"
 
8659
"        En fil der indeholder e-mailadresser for medlemmer, der skal tilf�jes, en e-"
 
8660
"        mailadresse pr. linie. Denne liste af medlemmer vil blive ikke-digest "
 
8661
"        medlem. Hvis filen er '-', l�ses adresserne fra stdin. Bem�rk at\n"
 
8662
"        -n/--non-digest-members-file er for�ldede synonymer for denne option.\n"
8623
8663
"\n"
8624
8664
"    --digest-members-file=file\n"
8625
8665
"    -d file\n"
8626
 
"Samme som ovenst�ende men disse bliver sammendrags-modus medlemmer.\n"
 
8666
"        Samme som ovenst�ende men disse bliver sammendrags-modus medlemmer.\n"
8627
8667
"\n"
8628
8668
"    --welcome-msg=<y|n>\n"
8629
8669
"    -w <y|n>\n"
8630
 
"V�lger hvorvidt der skal sendes en velkomsthilsen eller ej. denne \n"
8631
 
"indstilling har h�jere prioritet end hvad `send_welcome_msg' er indstil\n"
8632
 
"let til.\n"
 
8670
"        V�lger hvorvidt der skal sendes en velkomsthilsen eller ej. Denne \n"
 
8671
"        indstilling har h�jere prioritet end hvad `send_welcome_msg' er indstillet til.\n"
8633
8672
"\n"
8634
8673
"    --admin-notify=<y|n>\n"
8635
8674
"    -a <y|n>\n"
8636
 
"indstiller hvorvidt der skal sendes en besked til liste\n"
8637
 
"administrator om til/framelding eller ej. Denne indstilling \n"
8638
 
"har h�jere prioritet end hvad `admin_notify_mchanges' er indstillet til.\n"
 
8675
"        indstiller hvorvidt der skal sendes en besked til liste\n"
 
8676
"        administrator om til/framelding eller ej. Denne indstilling \n"
 
8677
"        har h�jere prioritet end hvad `admin_notify_mchanges' er indstillet til.\n"
 
8678
"\n"
 
8679
"    --nomail\n"
 
8680
"    -n\n"
 
8681
"        V�lger om levering af meddelelser til nye medlemmer skal v�re deaktiveret af admin.\n"
8639
8682
"\n"
8640
8683
"    --help\n"
8641
8684
"    -h\n"
8916
8959
"    --all / -a\n"
8917
8960
"        �ndrer adgangskode for alle listerne.\n"
8918
8961
"\n"
8919
 
"    --domain=domene\n"
8920
 
"    -d domene\n"
8921
 
"        �ndrer adgangskode for alle lister i det virtuelle dom�ne 'domene'.\n"
 
8962
"    --domain=dom�ne\n"
 
8963
"    -d dom�ne\n"
 
8964
"        �ndrer adgangskode for alle lister i det virtuelle dom�ne 'dom�ne'.\n"
8922
8965
"        Dette valg kan benyttes flere gange.\n"
8923
8966
"\n"
8924
8967
"    --listname=listenavn\n"
9952
9995
"K�res scriptet alene, vises denne hj�lpetekst.\n"
9953
9996
 
9954
9997
#: bin/fix_url.py:75
9955
 
#, fuzzy
9956
9998
msgid "Locking list"
9957
 
msgstr "Gemmer listen"
 
9999
msgstr "L�ser listen"
9958
10000
 
9959
10001
#: bin/fix_url.py:85
9960
10002
msgid "Setting web_page_url to: %(web_page_url)s"
10000
10042
 
10001
10043
#: bin/genaliases:84
10002
10044
msgid "genaliases can't do anything useful with mm_cfg.MTA = %(mta)s."
10003
 
msgstr ""
 
10045
msgstr "genaliases virker ikke med mm_cfg.MTA = %(mta)s."
10004
10046
 
10005
10047
#: bin/inject:20
10006
10048
msgid ""
10108
10150
msgstr "Liste: %(listname)s, \tEiere: %(owners)s"
10109
10151
 
10110
10152
#: bin/list_lists:19
10111
 
#, fuzzy
10112
10153
msgid ""
10113
10154
"List all mailing lists.\n"
10114
10155
"\n"
10140
10181
"Brug: %(program)s [valg]\n"
10141
10182
"\n"
10142
10183
"Valg:\n"
10143
 
"    --advertised\n"
10144
 
"    -a\n"
 
10184
"    -a / --advertised\n"
10145
10185
"        Viser kun de maillister som er offentligt tilg�ngelige.\n"
10146
10186
"\n"
10147
 
"    --virtual-host-overview=domene\n"
10148
 
"    -V domene\n"
 
10187
"    -p / --public-archive\n"
 
10188
"        Viser de maillisten som har offentlige arkiver.\n"
 
10189
"\n"
 
10190
"    --virtual-host-overview=dom�ne\n"
 
10191
"    -V dom�ne\n"
10149
10192
"        Viser kun e-maillister p� det angivne dom�ne. Dette valg kan kun\n"
10150
 
"        benyttes hvis VIRTUAL_HOST_OVERVIEW variablen er sat til.\n"
 
10193
"        benyttes hvis VIRTUAL_HOST_OVERVIEW variablen er sat.\n"
10151
10194
"\n"
10152
10195
"    -b / --bare\n"
10153
10196
"        Viser kun listenavnet, uden beskrivelse.\n"
10934
10977
" - owner addresses need to be fully-qualified names like \"owner@example.com"
10935
10978
"\", not just \"owner\"."
10936
10979
msgstr ""
 
10980
" - ejer adresser skal v�re fuldt kvalificerede adresser som \"owner@example.com"
 
10981
"\", ikke kun \"owner\"."
10937
10982
 
10938
10983
#: bin/newlist:232
10939
10984
msgid "Hit enter to notify %(listname)s owner..."
11340
11385
msgstr "gammel lock file"
11341
11386
 
11342
11387
#: bin/rmlist:141
11343
 
#, fuzzy
11344
11388
msgid "held message file"
11345
 
msgstr "alle tilbageholdte meddelelser."
 
11389
msgstr "alle tilbageholdte meddelelser"
11346
11390
 
11347
11391
#: bin/rmlist:146 bin/rmlist:148
11348
11392
msgid "private archives"
12376
12420
msgstr "Anmodninger om medlemskab der venter p� behandling:"
12377
12421
 
12378
12422
#: cron/checkdbs:155
12379
 
#, fuzzy
12380
12423
msgid "Pending unsubscriptions:"
12381
 
msgstr "Anmodninger om medlemskab der venter p� behandling:"
 
12424
msgstr "Anmodninger om framelding der venter p� behandling:"
12382
12425
 
12383
12426
#: cron/checkdbs:162
12384
12427
msgid ""
12418
12461
"    -h / --help\n"
12419
12462
"        Print this message and exit.\n"
12420
12463
msgstr ""
 
12464
"Ryd op i bad og shunt k�erne, det anbefales og g�re dette en gang om dagen.\n"
 
12465
"\n"
 
12466
"Dette script gennemg�r 'bad' og 'shunt' k� katalogerne og,\n"
 
12467
"hvis mm_cfg.BAD_SHUNT_STALE_AFTER er > 0, s� fjernes alle filer der er �ldre end\n"
 
12468
"det angivne antal sekunder.\n"
 
12469
"\n"
 
12470
"Hvis mm_cfg.BAD_SHUNT_ARCHIVE_DIRECTOR er et skrivbart katalog, s� flyttes\n"
 
12471
"de gamle filer dertil, og ellers s� fjernes de.\n"
 
12472
"\n"
 
12473
"Kun almindelige filer umiddelbart underordnet 'bad' og 'shunt'\n"
 
12474
"katalogerne bliver gennemg�et, alt andet springes over.\n"
 
12475
"\n"
 
12476
"Usage: %(PROGRAM)s [options]\n"
 
12477
"\n"
 
12478
"Options:\n"
 
12479
"    -h / --help\n"
 
12480
"        Vis denne hj�lpetekst.\n"
12421
12481
 
12422
12482
#: cron/disabled:20
12423
12483
msgid ""