~thindil/anaria/server

  • Committer: thindil
  • Date: 2010-10-06 15:21:49 UTC
  • Revision ID: thindil2@gmail.com-20101006152149-ihbm814776ozyx0z
dodano ignorowanie zapisanych stałych pokoi
Filename Latest Rev Last Changed Committer Comment Size
..
.bzrignore 140 13 years ago thindil dodano ignorowanie zapisanych stałych pokoi 85 bytes Diff Download File
ChangeLog 137 13 years ago thindil dodano sprawdzanie czy przedmiot posiada właścicie 9.1 KB Diff Download File
html 1 14 years ago thindil initial import Diff
COPYING 1 14 years ago thindil initial import 34.3 KB Diff Download File
backup 1 14 years ago thindil initial import Diff
AUTHORS 1 14 years ago thindil initial import 58 bytes Diff Download File
doc 1 14 years ago thindil initial import Diff
log 1 14 years ago thindil initial import Diff
lib 1 14 years ago thindil initial import Diff
src 1 14 years ago thindil initial import Diff