~thindil/anaria/server

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
2010-10-06 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (do_get): dodano sprawdzanie
	czy przedmiot posiada właściciela

	* src/persistent/persistent.c (worldStorePersistentRoom): 
	naprawiono działanie systemu stałych pokoi

2010-10-05 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/editor/editor.c (editorQuit): dodano tłumaczenie

	* lib/pymodules/books.py (cmd_book): dodano komendę
	do manipulowania książkami

2010-10-04 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/books.py (book_desc_info): dodano
	dodatkowe opcje do opisu książki

	* lib/pymodules/armors.py (__unload__): dodano funkcję
	zwalniania pamięci

	* lib/pymodules/books.py: kontynuacja prac nad książkami

	* lib/pymodules/faith.py (faitholc_parser): 
	naprawiono błąd z ustawianiem wyznania w OLC

2010-10-03 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/mssp.py: zaktualizowano informacje
	MSSP

2010-10-01 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/inform.py, 
	lib/pymodules/account_handler.py: poprawiona obsługa MXP
	
	* lib/pymodules/inform.py (list_one_exit): dodano tag
	MXP do listy wyjść z pomieszczenia

	* lib/pymodules/account_handler.py, 
	lib/pymodules/account_data.py: rozpoczęto prace nad MXP

2010-09-30 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/account_handler.py (iac_hook): dodano
	obsługę kodowania w hmud

2010-06-08 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_admin.py: dodano parę tłumaczeń

	* lib/pymodules/books.py: rozpoczęto prace nad
	książkami

	* lib/pymodules/inform.py (list_one_exit): dodano
	informacje o pokoju do którego prowadzi wyjście

	* src/inform.c: dodano parę tłumaczeń

2010-06-07 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/weather.py, lib/pymodules/cron.py: 
	naprawiono zapisywanie danych o pogodzie
	
	* lib/pymodules/weather.py (weather_hook),
	lib/pymodules/cron.py: dodano system pogody

	* src/time/time.c, src/time/mudtime.h: dodano
	funkcję do pobrania pory roku

	* lib/pymodules/weather.py : dodano komendę do
	sprawdzania pogody

	* lib/pymodules/stats.py (statsolc_menu): 
	zaktualizowano dokumentację

	* lib/pymodules/faith.py: dodano możliwość edycji
	wiary postaci graczy

	* lib/pymodules/stats.py : naprawiono edycję
	statystyk dla postaci graczy

2010-06-05 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/stats.py, lib/pymodules/skills.py,
	lib/pymodules/alignment.py, lib/pymodules/odmiana.py: 
	rozszerzono możliwość edycji postaci

	* lib/pymodules/weather.py : dodano menu edycji pogody

	* src/scripts/pyolc.c : dodano możliwość rozszerzania
	menu edycji stref w Pythonie

	* src/olc2/olc.c, src/olc2/olc_extender.h, 
	src/olc2/zedit.c, src/scripts/scripts.c,
	src/scripts/scripts.h: dodano możliwość rozszerzania
	menu edycji stref

	* lib/pymodules/weather.py : rozpoczęto prace nad
	systemem pogody

2010-06-04 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/scripts/pymudsys.c (mudsys_do_save): dodano
	możliwość zapisu również stref

	* src/scripts/pyzone.c : dodano parę funkcji

	* lib/pymodules/doc.py : zaktualizowano tworzenie
	dokumentacji

	* src/scripts/pyzone.c (init_PyZone): poprawiono
	dokumentację

	* src/scripts/scripts.c, src/scripts/pyzone.c,
	src/scripts/pyzone.h: dodano wrapper Pythona do
	stref

2010-06-03 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/mail.py (cmd_mail): dodano zapisanie
	postaci po otrzymaniu poczty

	* lib/pymodules/account_handler.py (acct_load_char): 
	dodano sprawdzanie poczty przy wchodzeniu do gry

	* lib/pymodules/mail.py (cmd_mail): naprawiono
	błąd z wysyłaniem wiadomości
	
	* lib/pymodules/mail.py : dodano prosty system
	pocztowy

	* lib/pymodules/cmd_comm.py (cmd_reply): dodano
	komendę odpowiedz

2010-06-02 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/fight.py, lib/pymodules/alignment.py: 
	nieco porządków w kodzie

	* lib/pymodules/account_handler.py, 
	lib/pymodules/cmd_manip.py, lib/pymodules/durability.py,
	lib/pymodules/damage.py: nieco porządków w kodzie

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (do_sacrifice),
	lib/pymodules/faith.py (faith_hook): zmieniono wywołanie
	kodu na hooks

	* lib/pymodules/faith.py (pray_heal): dodano prostą
	magię kapłańską

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (do_sacrifice): zmieniono
	poświęcanie przedmiotów tak aby uwzględnić wiarę
	postaci

	* lib/pymodules/faith.py : dodany bit dla kapłana

2010-06-01 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/faith.py (count_faith): zmieniono
	nazwy nastawienia bóstwa do postaci

	* lib/pymodules/alignment.py (count_alignment),
	lib/pymodules/faith.py (count_faith): naprawiono
	parę literówek

	* lib/pymodules/score.py (cmd_score): dodano
	informacje o wierze gracza

	* lib/pymodules/alignment.py (count_alignment): 
	naprawiono błąd z ustalaniem nowej wartości wiary

	* lib/pymodules/faith.py (count_faith): dodano
	funkcję do sprawdzania poziomu wiary postaci

	* lib/pymodules/alignment.py (count_alignment): 
	dodano sprawdzanie czy gracz nadal może wyznawać
	to samo bóstwo

	* lib/pymodules/faith.py : rozpoczęto prace nad
	bóstwami

	* lib/pymodules/alignment.py (count_alignment): 
	wprowadzono maksymalny i minimalny poziom charakteru

2010-05-31 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/olc2/accedit.c, src/olc2/pcedit.c: dokończono
	możliwość rozszerzania edycji kont i postaci

	* src/olc2/olc_extender.h, /src/olc2/olc.c,
	src/scripts/pyolc.c: dodano możliwość rozszerzania
	menu dla edycji kont i postaci

2010-05-29 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/scripts/pyauxiliary.c (PyAuxiliary_install): 
	dodano dane pomocnicze do stref

	* lib/pymodules/traps.py (cmd_disarm): dodano komendę
	do rozbrajania pułapek
	
	* lib/pymodules/traps.py (trap_fire_hook): dokończono
	zadziałanie pułapki

	* lib/pymodules/damage.py, lib/pymodules/fight.py: 
	przeniesiono kilka funkcji do osobnego pliku

	* lib/pymodules/traps.py : rozpoczęto prace nad
	pułapkami

2010-05-28 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/account_handler.py (acct_main_menu): 
	dodano obrazek ASCII do menu

	* lib/pymodules/durability.py (dur_desc_info): naprawiony
	błąd z pokazywaniem opisu przedmiotu

	* lib/pymodules/hide.py (can_see) : przedmioty
	z ekwipunku widoczne również w ciemnych pokojach
	
	* lib/pymodules/hide.py, lib/pymodules/light.py:
	naprawiono mroczne pokoje

	* lib/pymodules/light.py (light_desc_info): dodano
	informacje o stanie latarni

	* lib/pymodules/consumable.py (consumable_desc_info): 
	naprawiono opis w przypadku źródła światła

	* lib/pymodules/light.py (turnoff_light_hook): naprawiono
	używanie źródła światła

	* lib/pymodules/consumable.py (cmd_fill): naprawiono
	napełnianie latarni

	* lib/pymodules/light.py (light_desc_info): naprawiono
	opis zużytego źródła światła

	* lib/pymodules/consumable.py (consolc_menu): poprawiono
	menu OLC

	* lib/pymodules/light.py (light_desc_info): naprawiono
	opis źródeł światła

	* lib/pymodules/consumable.py (cmd_empty): naprawiono
	wylewanie oleju z latarni

	* lib/pymodules/light.py: poprawiono źródła światła

	* lib/pymodules/consumable.py (cmd_fill): dodano zabezpiecznie
	przed wlaniem do latarni innego typu napoju niż olej

	* lib/pymodules/durability.py : dodano szansę zniszczenia
	dla miedzi
	
	* lib/pymodules/durability.py : dodano nowy typ
	materiału

	* lib/pymodules/light.py, lib/pymodules/consumable.py,
	lib/pymodules/hide.py: dodano źródła światła oraz
	mroczne pokoje

2010-05-27 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/alignment.py: usunięto niepotrzebne bity

	* lib/pymodules/fight.py (get_info): naprawiono obliczanie
	opóźnienia broni
	
	* lib/pymodules/fight.py (attack_event): naprawiono zdobywanie
	charakteru podczas walki

	* lib/pymodules/alignment.py (AlignmentData.store): naprawiono
	zapisywanie charakteru postaci

	* lib/pymodules/fight.py: naprawiono obliczanie uszkodzeń
	zbroi

	* lib/pymodules/alignment.py, lib/pymodules/score.py,
	lib/pymodules/fight.py: dodano charakter postaci

2010-05-26 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (cmd_give): zablokowano dawanie
	przedmiotów postaci z tego samego konta

	* lib/pymodules/account_data.py, lib/pymodules/skills.py,
	lib/pymodules/armors.py: naprawiono funkcję copy

	* lib/pymodules/armors.py: dodano typ ubrań: szatę

2010-05-25 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/bulletin.py (do_post): zablokowano możliwość
	pisania postów przez uciszone osoby

	* lib/pymodules/account_handler.py (copyover_complete_hook): 
	naprawiono błąd z kodowaniem znaków przy reboocie

	* lib/pymodules/prompt.py (inbound_hook): naprawiono
	błąd z dekodowaniem znaków

	* lib/pymodules/fight.py (cmd_challenge): dodano
	możliwość pojedynków między graczami

	* lib/pymodules/skills.py : bardziej czytelne
	menu edycji umiejętności
	
	* lib/pymodules/skills.py : naprawiono błąd z
	zapisywaniem umiejętności

	* lib/pymodules/skills.py : dodano umiejętności do
	NPC'ków

2010-05-24 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* *.*: initial import