~thindil/anaria/server

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
2011-01-14 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_comm.py (cmd_tell):
	poprawiono komendę powiedz

	* lib/pymodules/cmd_admin.py: dodano komendę
	do kasowania nieużywanych kont

2011-01-13 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/randomenc.py: naprawiono
	losowe spotkania

2011-01-11 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/char_gen.py: poprawiono
	języki rasowe podczas tworzenia postaci

	* lib/pymodules/hints.py: dodano system 
	podpowiedzi do gry

	* lib/pymodules/riddles.py: poprawiono 
	literówki

	* lib/pymodules/help.py: ukończono prace nad
	wyszukiwaniem brakujących plików pomocy
	
	* lib/pymodules/help.py: rozpoczęto prace nad
	wyszukiwaniem brakujących plików pomocy

	* src/help2/help.c: dodano hook dla braku pliku
	pomocy

2011-01-10 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_comm.py (can_talk): dodano
	wiadomość przy nieobecności
	
	* lib/pymodules/cmd_comm.py: dodano informacje
	o braku odpowiedzi podczas nieobecności

	* lib/pymodules/inform.py (sshow_content): dodano
	informacje o nieobecności

	* lib/pymodules/cron.py: zmieniono czas rozłączenia
	graczy (po godzinie bezczynności)

	* lib/pymodules/afk.py: dodano kontrolę nieobecności

	* lib/pymodules/account_handler.py (acct_load_char):
	dodano informacje o wejściu gracza do gry

2011-01-09 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cron.py: zmieniono czas zapisu
	postaci na 5 minut

2011-01-06 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/odmiana.py (zastap_odmiane): 
	naprawiono odmianę

	* lib/pymodules/score.py (cmd_score): poprawiono
	literówkę

2011-01-05 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/crafts.py,
	lib/pymodules/gathering.py: dodano hook take
	podczas zdobywania nowych przedmiotów

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (do_get): 
	poprawiono odmianę

2011-01-04 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/crafts.py: naprawiono
	wykonywanie przedmiotów

	* lib/pymodules/durability.py: naprawiono
	sprawdzanie wytrzymałości przedmiotu

	* lib/pymodules/crafts.py (cmd_pinfo): 
	naprawiono informacje o posiadanych planach

	* lib/pymodules/score.py (cmd_plans): 
	naprawiono wyświetlanie planów

	* lib/pymodules/crafts.py : naprawiono
	edycję planów postaci

	* lib/pymodules/gathering.py (cmd_gather):
	naprawiono zbieractwo
	
	* lib/pymodules/gathering.py (resolc_to_proto):
	naprawiono zapisywanie typu

	* lib/pymodules/gathering.py (resolc_menu):
	naprawiono menu OLC

2011-01-03 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/odmiana.py (zastap_odmiane):
	naprawiono odmianę

	* lib/pymodules/odmiana.py: naprawiono zastępowanie
	odmiany

	* lib/pymodules/odmiana.py: naprawiono wywalanie
	programu podczas odmiany

	* lib/pymodules/crafts.py (plansolc_to_proto): 
	naprawiono zapisywanie planów postaci
	
	* lib/pymodules/crafts.py: dodano edycję narzędzi
	dla planów

	* lib/pymodules/crafts.py (save_plans): poprawiono
	zapis planów

	* lib/pymodules/damage.py, lib/pymodules/fight.py,
	lib/pymodules/traps.py: ukończono prace nad
	truciznami

2011-01-02 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/account_handler.py (iac_hook): 
	poprawiono wykrywanie klientów

	* lib/pymodules/poisons.py: dodano komendę do
	zatruwania przedmiotów

	* src/items/items.c: dodano kasowanie typów
	obiektów do Pythona

2011-01-01 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_misc.py (cmd_mudstats): 
	naprawiono pokazywanie uptime gry

	* lib/pymodules/poisons.py: rozpoczęto prace nad
	truciznami

2010-12-31 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/gathering.py (resource_reset_zone): 
	naprawiono rośnięcie roślin

	* lib/pymodules/crafts.py: dodano komendę do
	wyświetlania informacji o planie
	
	* lib/pymodules/crafts.py: dodano wykonywanie
	przedmiotów

	* lib/pymodules/crafts.py: dodano uczenie się
	planów

	* lib/pymodules/score.py: dodano komendę do
	pokazywania znanych graczowi planów

2010-12-30 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/crafts.py: rozpoczęto prace nad
	rzemieślnictwem

	* lib/pymodules/gathering.py: ukończono prace
	nad zbieractwem

2010-12-29 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/gathering.py (resource_reset_zone):
	dodano rośnięcie drzew

	* lib/pymodules/gathering.py: kontynuacja prac
	nad zbieractwem

	* lib/pymodules/gathering.py: rozpoczęto prace
	nad zbieractwem

2010-12-28 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/randomenc.py: dodano losowe
	spotkania do gry

2010-12-27 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_misc.py (cmd_mudstats): 
	naprawiono wyświetlanie uptime gry

2010-12-24 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_manip.py: dodano możliwość
	zbierania rzeczy dla członków drużyny

	* lib/pymodules/fight.py, lib/pymodules/spells.py:
	dodano zdobywanie doświadczenia przez całą drużynę

2010-12-23 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/fight.py, lib/pymodules/spells.py:
	zmodyfikowano walkę

	* lib/pymodules/spells.py (cmd_cast): poprawiono
	rzucanie czarów

	* lib/pymodules/fight.py: rozpoczęto prace nad
	walką drużynową

2010-12-22 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_admin.py (do_transfer): dodano
	tłumaczenie

	* lib/pymodules/cmd_comm.py: dodano kanał dla rozmów
	drużynowych

	* lib/pymodules/languages.py (lang_send): naprawiono
	wysyłanie wiadomości w innych językach

	* lib/pymodules/teams.py: poprawiono kasowanie
	zmiennych związanych z drużyną
	
	* lib/pymodules/teams.py: poprawiono opuszczanie
	drużyny podczas wychodzenia z gry

	* lib/pymodules/hide.py (can_see): naprawiono
	błąd podczas wychodzenia z gry

	* lib/pymodules/teams.py: dodano opuszczanie
	drużyny podczas wychodzenia z gry

2010-12-21 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/teams.py: rozpoczęto prace nad
	drużynami

2010-12-20 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/account_handler.py: dodano
	możliwość przerwania tworzenia nowego konta

	* lib/pymodules/path.py: dodano tropienie
	graczy oraz NPC'ków
	
	* lib/pymodules/path.py (cmd_runto): dodano
	punkt orientacyjny do Matherionu

2010-12-18 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_misc.py: dodano komendę do
	wyświetlania statystyk MUD'a

	* src/scripts/pyroom.c: dodano odczyt listy
	wszystkich pokojów w grze

2010-12-17 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/affects.py (generate_affect): dodano
	możliwość ustalania tylko nazwy bonusowego przedmiotu

2010-12-16 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/affects.py: dodano losowe magiczne
	przedmioty

	* lib/pymodules/consumable.py: dodano niekończące się
	napoje

	* lib/pymodules/account_data.py, lib/pymodules/cron.py
	lib/pymodules/account_handler.py: dodano adres mailowy
	do konta

2010-12-15 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/account_handler.py: zmieniono ekran
	logowania

	* lib/pymodules/account_data.py: dodano jedną zmienną
	do danych socketa

	* lib/pymodules/durability.py (check_dur): dodano
	wypadanie przedmiotów ze zniszczonego pojemnika

	* src/items/portal.c (portal_look_hook): zmieniono
	tłumaczenie
	
	* src/items/portal.c: dodano tłumaczenie

2010-12-14 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/follow.py: naprawiono podążanie za kimś

2010-12-11 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/durability.py: uproszczono dodawanie
	nowych materiałów

	* lib/pymodules/spells.py: dodano antymagiczne obiekty
	i postacie

2010-12-08 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/scripts/pychar.c (PyChar_sendaround): naprawiono
	funkcję sendaround

	* lib/pymodules/cmd_comm.py, lib/pymodules/ranged.py: 
	naprawiono wywalanie się gry

	* lib/pymodules/riddles.py: naprawiono obsługę
	zagadek

	* lib/pymodules/riddles.py: kontynuacja prac nad
	zagadkami

	* src/scripts/pyobj.c: dodano funkcję do kasowania
	extra opisu z przedmiotu

	* lib/pymodules/riddles.py: naprawiono zapisywanie
	zagadek

2010-12-07 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/riddles.py: poprawiono błąd z 
	losowaniem zagadki

	* lib/pymodules/riddles.py: dodano zagadki do
	gry

	* lib/pymodules/fight.py, lib/pymodules/spells.py:
	poprawiono parę błędów

	* lib/pymodules/fight.py (attack_event): naprawiono
	walkę czarami

	* lib/pymodules/spells.py (cmd_cast): naprawiono
	parę błędów
	
	* lib/pymodules/spells.py (add_spell): naprawiono
	dodawanie czarów do postaci 

	* lib/pymodules/spells.py (cmd_cast): dodano
	automatyczne rzucanie poprzedniego czaru

	* lib/pymodules/affects.py, lib/pymodules/spells.py:
	dodano lepsze efekty wpływów

	* lib/pymodules/mssp.py: zaktualizowano dane MSSP

2010-12-06 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/spells.py: naprawiono działanie
	czarów okresowych
	
	* lib/pymodules/spells.py: dodano funkcję do
	dodawania czarów do postaci

	* lib/pymodules/spells.py: dodano zakończenie 
	działania czaru

	* lib/pymodules/affects.py: dodano komendę 
	informującą o wpływach

	* lib/pymodules/spells.py (cmd_cast): dokończono
	rzucanie czarów

2010-12-04 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/affects.py: dodano informacje
	o wpływach do postaci

	* lib/pymodules/fight.py (gain_exp): poprawiono
	literówkę

	* lib/pymodules/spells.py: ukończono pracę nad
	rzucaniem czarów

	* lib/pymodules/fight.py: dodano ataki czarami

	* lib/pymodules/spells.py: dodano funkcję do
	pobrania informacji o czarze

	* lib/pymodules/fight.py: rozpoczęto prace nad
	atakami czarami

2010-12-03 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/spells.py (cmd_cast): kontynuacja
	prac nad rzucaniem czarów

	* lib/pymodules/cron.py, lib/pymodules/hide.py,
	lib/pymodules/cooldown.py: naprawiono
	błąd z cooldownem

	* lib/pymodules/hide.py, lib/pymodules/cron.py:
	naprawiono parę błędów

	* lib/pymodules/cooldown.py, lib/pymodules/cron.py: 
	dodano cooldown dla obiektów

	* lib/pymodules/spells.py (cmd_cast): kontynuacja
	prac nad rzucaniem czarów

	* lib/pymodules/gainlevel.py (check_exp): dodano
	zdobywanie doświadczenia w czarach

	* lib/pymodules/spells.py: rozpoczęto prace nad
	rzucaniem czarów

2010-12-02 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/spells.py: poprawiono parę błędów

	* lib/pymodules/score.py: dodano komendę pokazującą
	posiadane czary

	* lib/pymodules/spells.py: dodano możliwość edycji
	czarów
	
	* lib/pymodules/spells.py: dodano odczyt i zapis
	czarów do pliku

2010-11-30 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/scripts/pyplugs.c (init_py_modules): 
	naprawiono ładowanie modułów Pythona

	* lib/pymodules/spells.py: rozpoczęto prace
	nad czarami

	* lib/pymodules/cmd_manip.py: dodano przeklęte
	przedmioty

	* lib/pymodules/affects.py: dokończono prace nad
	przedmiotami dodającymi do cech oraz umiejętności

	* lib/pymodules/skills.py (add_skill): dodano
	możliwość ustawienia obecnego poziomu umiejetności

2010-11-29 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/affects.py: rozpoczęto prace nad
	przedmiotami dodającymi do cech oraz umiejętności

	* lib/pymodules/cmd_manip.py, lib/pymodules/hide.py,
	lib/pymodules/durability.py, lib/pymodules/fight.py,
	lib/pymodules/gainlevel.py, lib/pymodules/skills.py,
	lib/pymodules/traps.py: dodano wartości bazowe
	umiejętności

	* lib/pymodules/gainlevel.py, 
	lib/pymodules/stats.py: dodano wartości bazowe
	statystyk

2010-11-19 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/hide.py (can_see): naprawiono
	widzenie ukrytych rzeczy

	* lib/pymodules/ranged.py: zmieniono informowanie
	o załadowaniu broni

	* lib/pymodules/cron.py (cooldown_event): dodano
	hook cooldown

2010-11-18 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/ranged.py: naprawiono zdejmowanie
	broni dystansowej

	* lib/pymodules/fight.py (shoot_attack): naprawiono
	rozładowywanie broni po strzale
	
	* lib/pymodules/fight.py: dodano zdobywanie
	doświadczenia za każdy strzał

	* lib/pymodules/fight.py (cmd_shoot): dodano
	zabezpieczenie przed strzelaniem z ładowanej
	broni

	* lib/pymodules/ranged.py (cmd_load): dodano
	zabezpieczenie przed ładowaniem załadowanej
	broni

	* lib/pymodules/fight.py (cmd_shoot): naprawiono
	start walki przez NPC podczas strzelania

2010-11-17 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/fight.py: częściowo naprawiono
	strzelanie

	* lib/pymodules/ranged.py (ranged_desc_info): 
	naprawiono opis broni dystansowej
	
	* lib/pymodules/ranged.py (cmd_load): naprawiono
	ładowanie broni dystansowej

	* lib/pymodules/hide.py (clear_hide_hook): ponownie
	naprawiono widzenie ukrytych rzeczy
	
	* lib/pymodules/hide.py (clear_hide_hook): naprawiono
	widzenie ukrytych rzeczy

	* lib/pymodules/fight.py (throw_attack): naprawiono
	walkę bronią miotaną
	
	* lib/pymodules/fight.py (throw_attack): naprawiono
	walkę bronią miotaną

	* lib/pymodules/ranged.py: dodano nowy typ amunicji

	* lib/pymodules/fight.py: dodano strzelanie z broni
	dystansowej
	
	* lib/pymodules/fight.py, lib/pymodules/ranged.py: 
	przeniesiono komendę strzelaj do fight.py

2010-11-16 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/ranged.py: nieco zoptymalizowano kod
	
	* lib/pymodules/ranged.py (cmd_load): szukaj amunicji
	tylko w ekwipunku postaci

	* lib/pymodules/ranged.py: dodano komedę do ładowania 
	broni

	* lib/pymodules/cron.py (cooldown_event): revert do
	ostaniej wersji
	
	* lib/pymodules/cron.py (cooldown_event): przebudowano
	cooldown_event

	* lib/pymodules/ranged.py: dodano informacje do opisu
	przedmiotów

	* lib/pymodules/weapons.py (weapon_desc_info): dodano
	informacje o broni miotanej

	* lib/pymodules/cron.py (cooldown_event): przebudowano
	cooldown event

2010-11-15 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/weapons.py (weapolc_menu): poprawiono
	formatowanie menu

	* lib/pymodules/ranged.py: rozpoczęto prace nad
	bronią dystansową

	* lib/pymodules/weapons.py (WeaponData.copyTo): 
	naprawiono kopiowanie obiektu

	* lib/pymodules/inform.py (list_room_exits): 
	naprawiono informacje o wyjściu bez pokoju

	* src/parse.c (parse_token_obj): naprawiono
	znajdywanie niewidzialnych przedmiotów

	* lib/pymodules/cmd_admin.py (cmd_lockdown): 
	naprawiono blokadę gry

	* src/buffer.c (bufferReplace): naprawiono
	wywalanie się serwera podczas pracy w OLC

2010-11-13 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/hide.py (clear_hide_hook): naprawiono
	usuwanie z listy widzianych

	* lib/pymodules/languages.py (cmd_languages): dodano
	zabezpieczenie przed dodaniem tego samego słowa do języka
	
	* lib/pymodules/languages.py (lang_send): naprawiono
	tłumaczenie z języków

	* lib/pymodules/languages.py (cmd_language): 
	naprawiono zmianę języka

	* lib/pymodules/languages.py, lib/pymodules/cmd_comm.py: 
	poprawiono działanie tłumaczenia języków rasowych

	* lib/pymodules/languages.py (cmd_languages): 
	naprawiono działanie komendy admjezyki

	* lib/pymodules/dreams.py, 
	lib/pymodules/languages.py: zmieniono uprawnienia do
	komend

2010-11-12 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/durability.py (check_dur):
	naprawiono obliczanie zniszczenia przedmiotu

	* lib/pymodules/fight.py: dodano broń miotaną do
	walki

	* lib/pymodules/weapons.py: dodano nowy typ broni

	* lib/pymodules/stats.py (char_desc_info): dodano
	informacje o wzroście postaci

	* src/body.c : dodano tłumaczenie

	* src/races.c, src/races.h, src/scripts/pymud.c: 
	dodano funkcję do odczytu numeru rozmiaru ciała 
	danej rasy

2010-11-11 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/races.c, src/races.h, src/scripts/pymud.c: 
	dodano funkcję do odczytu rozmiaru ciała danej rasy

	* lib/pymodules/inform.py (list_room_contents): 
	naprawiono informacje o ukrytych przedmiotach

	* lib/pymodules/traps.py: dodano podział na
	pułapki obszarowe i jednocelowe

	* lib/pymodules/hide.py: raz widziany obiekt
	pozostaje już widoczny

	* lib/pymodules/inform.py: dodano informacje o
	ukrywaniu rzeczy, postaci, wyjść

	* lib/pymodules/dreams.py (cmd_dreams): naprawiono
	pokazywanie snów

2010-11-10 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/quest/quest.c (quest_give_hook): naprawiono
	hook give

	* lib/pymodules/hide.py, lib/pymodules/rest.py: 
	naprawiono ustawianie bitwektorów

2010-11-09 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/durability.py : dodano nowy typ
	materiału

	* src/quest/quest.c (receive_objective_ok): naprawiono
	sprawdzanie celu receive
	
	* src/quest/quest.c : naprawiono parę błędów

	* lib/pymodules/durability.py (cmd_repair): dodano
	jubilerstwo
	
	* lib/pymodules/durability.py: dodano 2 nowe materiały

2010-11-08 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/scripts/scripts.c: naprawiono błąd z wywalaniem
	serwera podczas uruchamiania skryptów

	* src/quest/quest.c, src/quest/qedit.c: dodano
	nowy typ celu - otrzymanie przedmiotu przez gracza

	* lib/pymodules/dreams.py (cmd_dreams): poprawiono
	wyświetlanie pojedynczego snu
	
	* lib/pymodules/dreams.py (cmd_dreams): poprawiono
	wyświetlanie listy snów

2010-11-07 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/quest/quest.c (append_indefinite_objective_status): 
	poprawiono tłumaczenie

2010-11-05 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/quest/quest.c (init_quests): dodano pomoc
	do funkcji w Pythonie

	* lib/pymodules/dialog.py: naprawiono OLC do edycji
	dialogów

	* lib/pymodules/damage.py (create_corpse): naprawiono
	wyzwalane hooka post_death

	* lib/pymodules/dialog.py: dodano OLC do edycji
	dialogów mobków

	* src/quest/quest.c (quest_give_hook): dodano
	usuwanie przedmiotów questowych z gry
	
	* src/quest/quest.c, src/quest/quest.h: dodano
	target do skryptów w przygodach

	* src/inform.c (exit_append_hook): dodano tłumaczenie

2010-11-04 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (do_give): poprawiono
	odmianę przedmiotu podczas dawania

	* lib/pymodules/traps.py (trap_fire_hook): naprawiono
	wyświetlanie informacji o trafieniu przez pułapkę

2010-11-03 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/traps.py (trap_fire_hook): naprawiono
	zadziałanie pułapki

	* lib/pymodules/hide.py: dodano OLC dla ukrywania
	się

	* lib/pymodules/traps.py: naprawiono OLC dla
	pułapek

2010-11-02 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/damage.py (create_corpse):
	naprawiono zdobywanie złota z zabitych przeciwników

2010-11-01 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/fight.py (do_fight): naprawiono
	atak z zaskoczenia

	* lib/pymodules/stats.py (char_desc_info): 
	naprawiono wyświetlanie opisu postaci

2010-10-29 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/maps.py (cmd_map): naprawiono
	wyświetlanie mapy okolicy

	* lib/pymodules/fight.py (attack_event): dodano
	informacje o stanie zdrowia przeciwnika podczas
	walki

2010-10-28 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/utils.py, lib/pymodules/stats.py,
	lib/pymodules/prompt.py: ujednolicono wyświetlanie
	statusu gracza

	* lib/pymodules/stats.py: dodano informacje o stanie
	zdrowia postaci gdy ktoś na nią spojrzy

2010-10-27 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/quest/quest.c: zmieniono nazwę komendy zadania

	* lib/pymodules/fight.py : zmieniono nieco losowe 
	statystyki mobów

	* lib/pymodules/languages.py (langsolc_to_proto): 
	poprawiono literówki

	* lib/pymodules/fight.py: dodano losowe statystyki
	dla wybranych mobków

2010-10-26 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/quest/quest.c: dodano nieco tłumaczeń
	
	* src/quest/quest.c (COMMAND): poprawiono literówkę

	* lib/pymodules/inform.py (count_weight): poprawiono
	naliczanie maksymalnego udźwigu dla mobków

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (cmd_give): naprawiono
	komendę daj

	* lib/pymodules/cmd_comm.py (cmd_tell): naprawiono
	wysyłanie prywatnych wiadomości

	* src/scripts/trighooks.c: dodano działanie triggera
	speech również do komendy powiedz

	* lib/pymodules/damage.py, lib/pymodules/fight.py: 
	dodano hook post_death

	* src/quest/quest.c: dodano nieco tłumaczeń

	* lib/pymodules/maps.py (cmd_map): zmieniono
	działanie mapy obszaru

2010-10-25 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/maps.py (cmd_map): ukończono
	rysowanie map
	
	* lib/pymodules/maps.py (cmd_map): naprawiono
	rysowanie mapy

	* lib/pymodules/maps.py: rozpoczęto prace nad
	mapami

2010-10-23 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/path.py	(cmd_runto): dokończono
	komendę biegnij

	* lib/pymodules/path.py: rozpoczęto prace nad
	komendą biegnij

	* lib/pymodules/languages.py (lang_send): dodano
	wsparcie dla słów z języków rasowych

2010-10-22 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/hide.py (cmd_hide): naprawiono
	ukrywanie się

	* lib/pymodules/score.py (cmd_skills): dodano
	pokazywanie opisu poziomu umiejętności zamiast
	wartości
	
	* lib/pymodules/score.py (cmd_score): dodano 
	pokazywanie opisu poziomu cechy zamiast wartości 

	* lib/pymodules/gainlevel.py: dodano limit poziomu
	dla cech oraz umiejętności

2010-10-21 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/olc2/pcedit.c (COMMAND): naprawiono działanie
	edycji graczy

	* lib/pymodules/languages.py (lang_send): poprawiono
	naukę języków

	* lib/pymodules/cmd_comm.py : dodano obsługę języków
	rasowych

	* lib/pymodules/languages.py (lang_send): poprawiono
	literówkę
	
	* lib/pymodules/languages.py: dodano funkcję do wysyłania
	wiadomości do graczy

2010-10-20 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/languages.py (cmd_language): poprawiono
	literówkę
	
	* lib/pymodules/languages.py (cmd_language): poprawiono
	wyświetlanie znanych języków

	* lib/pymodules/char_gen.py (cg_race_handler): dodano
	znajomość języków do tworzenia postaci

	* lib/pymodules/languages.py (cmd_language): zmieniono
	wyświetlanie informacji o znanych graczowi językach
	
	* lib/pymodules/languages.py: zmieniono strukturę
	danych dla języków gracza

	* lib/pymodules/languages.py (cmd_languages):
	naprawiono kasowanie słów z języka

	* lib/pymodules/languages.py: zmienono strukturę
	danych dla języków

	* lib/pymodules/languages.py (cmd_language):dodano
	komendę do zmiany języka

2010-10-19 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/languages.py: rozpoczęto prace nad 
	językami

2010-10-18 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/consumable.py (consolc_opt_map): poprawiono
	tłumaczenie
	
	* lib/pymodules/consumable.py, lib/pymodules/eatdrink.py: 
	dodano napoje leczące oraz regenerujące

2010-10-16 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/persistent.py, lib/pymodules/titles.py: 
	usunięto niepotrzebne komentarze

	* lib/pymodules/dreams.py: ukończono pracę
	nad snami
	
	* lib/pymodules/dreams.py (Dream.getBody): 
	poprawiono literówkę

2010-10-15 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/dreams.py: rozpoczęto prace nad
	snami

	* lib/pymodules/movement.py (cmd_sleep): dodano
	hook dla zasypiania

2010-10-13 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/account_handler.py (acct_main_menu): 
	naprawiono informacje o czasie ostatniego logowania

	* lib/pymodules/rest.py: dodano obiekty przyspieszające
	regenerację

	* lib/pymodules/cmd_admin.py: dodano komendę do
	wysyłania graczy do więzienia

	* lib/pymodules/movement.py (cmd_recall): zablokowano
	używanie komendy powrót z więzienia

2010-10-11 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/score.py (cmd_score): dodano wyświetlanie
	tytułu postaci

	* lib/pymodules/titles.py: poprawiono ustawianie tytułu
	
	* lib/pymodules/titles.py: dodano możliwość ustawiania
	tytułów przez graczy

	* lib/pymodules/account_data.py, 
	lib/pymodules/account_handler.py: dodano informacje o
	czasie ostatniego logowania na konto

2010-10-09 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/olc2/pcedit.c: dodano edycję bitvectora
	dla postaci graczy

	* lib/pymodules/rest.py: dodano nieśmiertelność
	dla opiekunów

	* lib/pymodules/hide.py, lib/pymodules/movement.py: 
	dodano niewidzialność dla opiekunów

2010-10-07 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/inform.py (list_one_exit): dodano
	informacje o cichym pokoju

	* lib/pymodules/cmd_comm.py: dodano informacje
	o tym że cel przebywa w cichym pokoju

	* src/inform.c (message): zablokowano wysyłanie
	tekstu do osób w cichych pokojach

	* lib/pymodules/cmd_comm.py: dodano ciche pokoje

	* lib/pymodules/persistent.py (persolc_to_proto): 
	poprawiono zapisywanie stałych pokoi do pliku

2010-10-06 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/persistent.py (persolc_to_proto): 
	naprawiono zapisywanie stałych pokoi do pliku

	* src/persistent/persistent.c (init_persistent): 
	zmieniono interwał zapisywania stałych pokoi

	* lib/pymodules/persistent.py: dodano menu OLC dla
	stałych pokoi

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (do_get): dodano sprawdzanie
	czy przedmiot posiada właściciela

	* src/persistent/persistent.c (worldStorePersistentRoom): 
	naprawiono działanie systemu stałych pokoi

2010-10-05 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/editor/editor.c (editorQuit): dodano tłumaczenie

	* lib/pymodules/books.py (cmd_book): dodano komendę
	do manipulowania książkami

2010-10-04 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/books.py (book_desc_info): dodano
	dodatkowe opcje do opisu książki

	* lib/pymodules/armors.py (__unload__): dodano funkcję
	zwalniania pamięci

	* lib/pymodules/books.py: kontynuacja prac nad książkami

	* lib/pymodules/faith.py (faitholc_parser): 
	naprawiono błąd z ustawianiem wyznania w OLC

2010-10-03 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/mssp.py: zaktualizowano informacje
	MSSP

2010-10-01 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/inform.py, 
	lib/pymodules/account_handler.py: poprawiona obsługa MXP
	
	* lib/pymodules/inform.py (list_one_exit): dodano tag
	MXP do listy wyjść z pomieszczenia

	* lib/pymodules/account_handler.py, 
	lib/pymodules/account_data.py: rozpoczęto prace nad MXP

2010-09-30 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/account_handler.py (iac_hook): dodano
	obsługę kodowania w hmud

2010-06-08 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_admin.py: dodano parę tłumaczeń

	* lib/pymodules/books.py: rozpoczęto prace nad
	książkami

	* lib/pymodules/inform.py (list_one_exit): dodano
	informacje o pokoju do którego prowadzi wyjście

	* src/inform.c: dodano parę tłumaczeń

2010-06-07 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/weather.py, lib/pymodules/cron.py: 
	naprawiono zapisywanie danych o pogodzie
	
	* lib/pymodules/weather.py (weather_hook),
	lib/pymodules/cron.py: dodano system pogody

	* src/time/time.c, src/time/mudtime.h: dodano
	funkcję do pobrania pory roku

	* lib/pymodules/weather.py : dodano komendę do
	sprawdzania pogody

	* lib/pymodules/stats.py (statsolc_menu): 
	zaktualizowano dokumentację

	* lib/pymodules/faith.py: dodano możliwość edycji
	wiary postaci graczy

	* lib/pymodules/stats.py : naprawiono edycję
	statystyk dla postaci graczy

2010-06-05 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/stats.py, lib/pymodules/skills.py,
	lib/pymodules/alignment.py, lib/pymodules/odmiana.py: 
	rozszerzono możliwość edycji postaci

	* lib/pymodules/weather.py : dodano menu edycji pogody

	* src/scripts/pyolc.c : dodano możliwość rozszerzania
	menu edycji stref w Pythonie

	* src/olc2/olc.c, src/olc2/olc_extender.h, 
	src/olc2/zedit.c, src/scripts/scripts.c,
	src/scripts/scripts.h: dodano możliwość rozszerzania
	menu edycji stref

	* lib/pymodules/weather.py : rozpoczęto prace nad
	systemem pogody

2010-06-04 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/scripts/pymudsys.c (mudsys_do_save): dodano
	możliwość zapisu również stref

	* src/scripts/pyzone.c : dodano parę funkcji

	* lib/pymodules/doc.py : zaktualizowano tworzenie
	dokumentacji

	* src/scripts/pyzone.c (init_PyZone): poprawiono
	dokumentację

	* src/scripts/scripts.c, src/scripts/pyzone.c,
	src/scripts/pyzone.h: dodano wrapper Pythona do
	stref

2010-06-03 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/mail.py (cmd_mail): dodano zapisanie
	postaci po otrzymaniu poczty

	* lib/pymodules/account_handler.py (acct_load_char): 
	dodano sprawdzanie poczty przy wchodzeniu do gry

	* lib/pymodules/mail.py (cmd_mail): naprawiono
	błąd z wysyłaniem wiadomości
	
	* lib/pymodules/mail.py : dodano prosty system
	pocztowy

	* lib/pymodules/cmd_comm.py (cmd_reply): dodano
	komendę odpowiedz

2010-06-02 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/fight.py, lib/pymodules/alignment.py: 
	nieco porządków w kodzie

	* lib/pymodules/account_handler.py, 
	lib/pymodules/cmd_manip.py, lib/pymodules/durability.py,
	lib/pymodules/damage.py: nieco porządków w kodzie

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (do_sacrifice),
	lib/pymodules/faith.py (faith_hook): zmieniono wywołanie
	kodu na hooks

	* lib/pymodules/faith.py (pray_heal): dodano prostą
	magię kapłańską

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (do_sacrifice): zmieniono
	poświęcanie przedmiotów tak aby uwzględnić wiarę
	postaci

	* lib/pymodules/faith.py : dodany bit dla kapłana

2010-06-01 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/faith.py (count_faith): zmieniono
	nazwy nastawienia bóstwa do postaci

	* lib/pymodules/alignment.py (count_alignment),
	lib/pymodules/faith.py (count_faith): naprawiono
	parę literówek

	* lib/pymodules/score.py (cmd_score): dodano
	informacje o wierze gracza

	* lib/pymodules/alignment.py (count_alignment): 
	naprawiono błąd z ustalaniem nowej wartości wiary

	* lib/pymodules/faith.py (count_faith): dodano
	funkcję do sprawdzania poziomu wiary postaci

	* lib/pymodules/alignment.py (count_alignment): 
	dodano sprawdzanie czy gracz nadal może wyznawać
	to samo bóstwo

	* lib/pymodules/faith.py : rozpoczęto prace nad
	bóstwami

	* lib/pymodules/alignment.py (count_alignment): 
	wprowadzono maksymalny i minimalny poziom charakteru

2010-05-31 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/olc2/accedit.c, src/olc2/pcedit.c: dokończono
	możliwość rozszerzania edycji kont i postaci

	* src/olc2/olc_extender.h, /src/olc2/olc.c,
	src/scripts/pyolc.c: dodano możliwość rozszerzania
	menu dla edycji kont i postaci

2010-05-29 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* src/scripts/pyauxiliary.c (PyAuxiliary_install): 
	dodano dane pomocnicze do stref

	* lib/pymodules/traps.py (cmd_disarm): dodano komendę
	do rozbrajania pułapek
	
	* lib/pymodules/traps.py (trap_fire_hook): dokończono
	zadziałanie pułapki

	* lib/pymodules/damage.py, lib/pymodules/fight.py: 
	przeniesiono kilka funkcji do osobnego pliku

	* lib/pymodules/traps.py : rozpoczęto prace nad
	pułapkami

2010-05-28 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/account_handler.py (acct_main_menu): 
	dodano obrazek ASCII do menu

	* lib/pymodules/durability.py (dur_desc_info): naprawiony
	błąd z pokazywaniem opisu przedmiotu

	* lib/pymodules/hide.py (can_see) : przedmioty
	z ekwipunku widoczne również w ciemnych pokojach
	
	* lib/pymodules/hide.py, lib/pymodules/light.py:
	naprawiono mroczne pokoje

	* lib/pymodules/light.py (light_desc_info): dodano
	informacje o stanie latarni

	* lib/pymodules/consumable.py (consumable_desc_info): 
	naprawiono opis w przypadku źródła światła

	* lib/pymodules/light.py (turnoff_light_hook): naprawiono
	używanie źródła światła

	* lib/pymodules/consumable.py (cmd_fill): naprawiono
	napełnianie latarni

	* lib/pymodules/light.py (light_desc_info): naprawiono
	opis zużytego źródła światła

	* lib/pymodules/consumable.py (consolc_menu): poprawiono
	menu OLC

	* lib/pymodules/light.py (light_desc_info): naprawiono
	opis źródeł światła

	* lib/pymodules/consumable.py (cmd_empty): naprawiono
	wylewanie oleju z latarni

	* lib/pymodules/light.py: poprawiono źródła światła

	* lib/pymodules/consumable.py (cmd_fill): dodano zabezpiecznie
	przed wlaniem do latarni innego typu napoju niż olej

	* lib/pymodules/durability.py : dodano szansę zniszczenia
	dla miedzi
	
	* lib/pymodules/durability.py : dodano nowy typ
	materiału

	* lib/pymodules/light.py, lib/pymodules/consumable.py,
	lib/pymodules/hide.py: dodano źródła światła oraz
	mroczne pokoje

2010-05-27 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/alignment.py: usunięto niepotrzebne bity

	* lib/pymodules/fight.py (get_info): naprawiono obliczanie
	opóźnienia broni
	
	* lib/pymodules/fight.py (attack_event): naprawiono zdobywanie
	charakteru podczas walki

	* lib/pymodules/alignment.py (AlignmentData.store): naprawiono
	zapisywanie charakteru postaci

	* lib/pymodules/fight.py: naprawiono obliczanie uszkodzeń
	zbroi

	* lib/pymodules/alignment.py, lib/pymodules/score.py,
	lib/pymodules/fight.py: dodano charakter postaci

2010-05-26 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/cmd_manip.py (cmd_give): zablokowano dawanie
	przedmiotów postaci z tego samego konta

	* lib/pymodules/account_data.py, lib/pymodules/skills.py,
	lib/pymodules/armors.py: naprawiono funkcję copy

	* lib/pymodules/armors.py: dodano typ ubrań: szatę

2010-05-25 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* lib/pymodules/bulletin.py (do_post): zablokowano możliwość
	pisania postów przez uciszone osoby

	* lib/pymodules/account_handler.py (copyover_complete_hook): 
	naprawiono błąd z kodowaniem znaków przy reboocie

	* lib/pymodules/prompt.py (inbound_hook): naprawiono
	błąd z dekodowaniem znaków

	* lib/pymodules/fight.py (cmd_challenge): dodano
	możliwość pojedynków między graczami

	* lib/pymodules/skills.py : bardziej czytelne
	menu edycji umiejętności
	
	* lib/pymodules/skills.py : naprawiono błąd z
	zapisywaniem umiejętności

	* lib/pymodules/skills.py : dodano umiejętności do
	NPC'ków

2010-05-24 Bartek thindil Jasicki <thindil2@gmail.com>

	* *.*: initial import