~ubuntu-branches/ubuntu/utopic/language-pack-gnome-bs-base/utopic-proposed

« back to all changes in this revision

Viewing changes to data/bs/LC_MESSAGES/hud.po

  • Committer: Package Import Robot
  • Author(s): Ubuntu automatic language-pack builder
  • Date: 2014-03-25 11:14:05 UTC
  • mfrom: (0.2.4 trusty-proposed)
  • Revision ID: package-import@ubuntu.com-20140325111405-sedul5o0x1ouu9p9
Tags: 1:14.04+20140321
Initial Release.

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
 
1
# Bosnian translation for indicator-appmenu
 
2
# Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
 
3
# This file is distributed under the same license as the indicator-appmenu package.
 
4
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
 
5
#
 
6
msgid ""
 
7
msgstr ""
 
8
"Project-Id-Version: indicator-appmenu\n"
 
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 
10
"POT-Creation-Date: 2013-03-22 15:14+0100\n"
 
11
"PO-Revision-Date: 2013-03-22 20:52+0000\n"
 
12
"Last-Translator: Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com>\n"
 
13
"Language-Team: Bosnian <bs@li.org>\n"
 
14
"MIME-Version: 1.0\n"
 
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
17
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-02-25 14:21+0000\n"
 
18
"X-Generator: Launchpad (build 16926)\n"
 
19
"Language: bs\n"
 
20
 
 
21
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
 
22
msgid "Whether to store usage data"
 
23
msgstr "Gdje smjestiti podatke o upotrebi"
 
24
 
 
25
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
 
26
msgid ""
 
27
"When the HUD executes operations it stores the execution in order to make "
 
28
"the future results better. Some users could choose to not want this data to "
 
29
"be stored. If that is the case they should disable this property."
 
30
msgstr ""
 
31
"Kada HUD izvršava operacije on skladišti izvršenje kako bi  budući rezultati "
 
32
"bili bolji. Neki korisnici mogu birati ako ne žele da se ovi podaci se "
 
33
"čuvaju. Ako je to slučaj trebalo bi da onemogućite ovu mogućnost."
 
34
 
 
35
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
 
36
msgid "The penalty given to a menu item being in an indicator"
 
37
msgstr "Kazna data objektu menija, koji je indikator"
 
38
 
 
39
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
 
40
#, no-c-format
 
41
msgid ""
 
42
"In order to have the application's menu items appear higher in the search "
 
43
"results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value "
 
44
"represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% "
 
45
"additional to the calculated distance."
 
46
msgstr ""
 
47
"Da bi se stavke aplikacijskog menija pojavile više u rezultatima pretrage "
 
48
"blaga kazna se daje stavki menija indikatora. Ova vrijednost predstavlja "
 
49
"procenat  te kazne pa vrijednost '50 ' znsči 50% dodatno na izračunate "
 
50
"udaljenosti."
 
51
 
 
52
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
 
53
msgid "Penalty for extra characters added to the search"
 
54
msgstr "Kazna za dodatne znake koji se dodaju pretrazi"
 
55
 
 
56
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
 
57
msgid ""
 
58
"The penalty for each extra character in the search string that does not "
 
59
"appear in the text of a menu item.\n"
 
60
"\n"
 
61
"This penalty would be applied if the user typed \"fiile\" when searching "
 
62
"against the menu item \"File\", for example."
 
63
msgstr ""
 
64
"Kazna za svaki dodatni karakter u stringu za pretragu koji se ne pojavljuje "
 
65
"u tekstu stavke menija.\n"
 
66
"\n"
 
67
"Ova kazna će se primjenjivati ako korisnik otkuca \"fiile\" prilikom "
 
68
"pretraživanja prema meniju \"FIle\", na primjer."
 
69
 
 
70
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
 
71
msgid "Penalty applied if a character is dropped"
 
72
msgstr "Kazna primijenjena ako je znak ispušten"
 
73
 
 
74
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
 
75
msgid ""
 
76
"The penalty for each character dropped from the search string, as compared "
 
77
"with the text of a menu item. This only applies to missing characters that "
 
78
"are not at the end of the search term.\n"
 
79
"\n"
 
80
"This penalty would be applied if the user typed \"fle\" when searching "
 
81
"against the menu item \"File\", for example."
 
82
msgstr ""
 
83
"Kazna za svaki karakter ispao iz niske pretrage, u poređenju sa tekstom "
 
84
"stavke menija. Ovo važi samo za nestale karaktere koji nisu na kraju termina "
 
85
"za pretragu.\n"
 
86
"\n"
 
87
"Ova kazna će se primjenjivati ako korisnik otkuca \"fle\" prilikom "
 
88
"pretraživanja prema meniju \"FIle\", na primjer."
 
89
 
 
90
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:12
 
91
msgid "Penalty applied if a character is dropped from the end"
 
92
msgstr "Kazna koja se primjenjuje ako je znak ispao s kraja"
 
93
 
 
94
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:13
 
95
msgid ""
 
96
"The penalty for each missing character at the end of a search term.\n"
 
97
"\n"
 
98
"This penalty would be applied if the user typed \"fil\" when searching "
 
99
"against the menu item \"File\", for example."
 
100
msgstr ""
 
101
"Kazna za svaki nestali znak na kraju termina za pretragu.\n"
 
102
"\n"
 
103
"Ova kazna će se primjenjivati ako korisnik otkuca \"fil\" prilikom "
 
104
"pretraživanja prema meniju \"FIle\", na primjer."
 
105
 
 
106
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:16
 
107
msgid "Penalty applied when the characters are not the same"
 
108
msgstr "Kazna primijenjena ako znakovi nisu jednaki"
 
109
 
 
110
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:17
 
111
msgid ""
 
112
"The penalty for each substituted character in the search term.\n"
 
113
"\n"
 
114
"The penalty would be applied if the user typed \"fike\" when searching "
 
115
"against the menu item \"File\", for example."
 
116
msgstr ""
 
117
"Kazna za svaki zamijenjeni znak u terminu za pretragu.\n"
 
118
"\n"
 
119
"Ova kazna će se primjenjivati ako korisnik otkuca \"fike\" prilikom "
 
120
"pretraživanja prema meniju \"FIle\", na primjer."
 
121
 
 
122
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:20
 
123
msgid "The highest distance value that is shown in the results"
 
124
msgstr "Vrijednost najveće udaljenosti je prikazana u rezultatima"
 
125
 
 
126
#: ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:21
 
127
msgid ""
 
128
"After the distances are calculated (including the indicator penalty) then "
 
129
"all values above this max are dropped. This means that the history for those "
 
130
"entries aren't looked up as well."
 
131
msgstr ""
 
132
"Nakon što su izračunate udaljenosti (uključujući indikatorsku kaznu) sve "
 
133
"vrijednosti iznad ove maksimalne se ispuštaju. To znači da istorija za ove "
 
134
"elemente uopšte nije pregledana."
 
135
 
 
136
#. TRANSLATORS:  This is used for Application indicators that
 
137
#. are not providing a title string.  The '%s' represents the
 
138
#. unique ID that the app indicator provides, but it is usually
 
139
#. the package name and not generally human readable.  An example
 
140
#. for Network Manager would be 'nm-applet'.
 
141
#: ../src/hudappindicatorsource.c:105
 
142
#, c-format
 
143
msgid "Untitled Indicator (%s)"
 
144
msgstr "Neimenovani intikator (%s)"
 
145
 
 
146
#: ../src/hudindicatorsource.c:61
 
147
msgid "Date"
 
148
msgstr "Datum"
 
149
 
 
150
#: ../src/hudindicatorsource.c:68
 
151
msgid "Device"
 
152
msgstr "uređaj"
 
153
 
 
154
#: ../src/hudindicatorsource.c:75
 
155
msgid "Users"
 
156
msgstr "Korisnici"
 
157
 
 
158
#: ../src/hudindicatorsource.c:82
 
159
msgid "Sound"
 
160
msgstr "Zvuk"
 
161
 
 
162
#: ../src/hudindicatorsource.c:89
 
163
msgid "Messages"
 
164
msgstr "Poruke"