~ubuntu-touch-coreapps-drivers/trojita/git-kde

« back to all changes in this revision

Viewing changes to po/ca@valencia/trojita_common.po

  • Committer: l10n daemon script
  • Date: 2023-09-18 01:47:28 UTC
  • Revision ID: git-v1:9536b99d33cd73ff1fd8de4ee2e009549f73e39f
GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
2207
2207
"<p>Si està activada, podeu definir l'acció predeterminada per a arrossegar i "
2208
2208
"deixar anar a l'arbre de la bústia de correu.</p><p>Si està inactivada, "
2209
2209
"Trojitá preguntarà cada vegada. Sempre podreu superposar l'acció utilitzant "
2210
 
"les tecles modificadores en deixar anar (Control: copia, Majúscules: mou).</"
2211
 
"p>"
 
2210
"les tecles modificadores en deixar anar («Control»: copia, «Majúscules»: "
 
2211
"mou).</p>"
2212
2212
 
2213
2213
#: ../src/Gui/SettingsGeneralPage.ui:274
2214
2214
msgctxt "GeneralPage|"
2703
2703
"keys (e.g. Ctrl+C) by typing them.</p>"
2704
2704
msgstr ""
2705
2705
"<p>Busca interactivament per a noms de drecera (p. ex., Copia) o "
2706
 
"combinacions de tecles (p. ex., Ctrl+C).</p>"
 
2706
"combinacions de tecles (p. ex., «Ctrl+C»).</p>"
2707
2707
 
2708
2708
#: ../src/Gui/ShortcutHandler/ShortcutConfigWidget.ui:49
2709
2709
msgctxt "ShortcutConfigWidget|Label of search field"