~vcs-imports/gthumb/master

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
# Turkish translation of gThumb.
# Copyright (C) 2004-2022 gThumb'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gThumb package.
#
# Görkem Çetin <gorkem@bahcesehir.edu.tr>, 2003
# Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>, 2015
# Simge Sezgin <simgesezgin88@gmail.com>, 2015
# Rıdvan Can <ridvan@gamebox.net>, 2015.
# Serdar Sağlam <teknomobil@yandex.com>, 2019.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2021.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2020, 2021, 2022, 2023.
# Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>, 2019, 2020, 2022, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gthumb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gthumb/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2023-08-24 14:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-10-17 13:42+0300\n"
"Last-Translator: Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <takim@gnome.org.tr>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 3.4\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1423290220.000000\n"

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:8
msgid "gThumb Image Viewer"
msgstr "gThumb Resim Görüntüleyici"

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:9
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in:6
msgid "View and organize your images"
msgstr "Resimleri düzenle ve görüntüle"

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:11
msgid ""
"gThumb is an image viewer, editor, browser and organizer. It is designed to "
"be well integrated with the GNOME 3 desktop."
msgstr ""
"gThumb resim görüntüleyici, düzenleyici, tarayıcı ve sıralayıcısıdır. GNOME "
"3 masaüstüyle tümleşecek biçimde tasarlanmıştır."

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:15
msgid ""
"As an image viewer gThumb allows to view common image file formats such as "
"BMP, JPEG, GIF (including the animations), PNG, TIFF, TGA and RAW images. It "
"is also possible to view various metadata types embedded inside an image "
"such as EXIF, IPTC and XMP."
msgstr ""
"Resim görüntüleyici olarak gThumb; BMP, JPEG, GIF (animasyonlu), PNG, TIFF, "
"TGA ve RAW resimleri gibi ortak resim dosyası biçimlerinin görüntülenmesini "
"sağlar. Ayrıca resim içerisine gömülü EXIF, IPTC ve XMP gibi türlü üst veri "
"türlerini görüntüleyebilir."

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:22
msgid ""
"As an image editor gThumb allows to scale, rotate and crop the images; "
"change the saturation, lightness, contrast as well as other color "
"transformations."
msgstr ""
"Resim düzenleyicisi olarak gThumb; resimlerinizi ölçeklemenize, döndürmenize "
"ve kırpmanıza ayrıca diğer renk dönüşümlerinin yanı sıra doygunluk, "
"aydınlık, karşıtlık ayarlarını değiştirmenizi sağlar."

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:27
msgid ""
"As an image browser gThumb shows the thumbnails of the images saved on your "
"disk, allows to perform the common operations of a file manager such as "
"copy, move and delete files and folders. Furthermore there is a series of "
"image specific tools such as JPEG lossless transformations; image resize; "
"format conversion; slideshow; setting an image as desktop background and "
"several others."
msgstr ""
"Resim tarayıcısı olarak gThumb, diskinizde kaydedilmiş resimlerin küçük "
"örneklerini gösterir; kopyalama, taşıma, dosya ve klasör silme gibi ortak "
"dosya yönetimi işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca bir dizi özel "
"resim araçları vardır; örneğin JPEG kayıpsız dönüşümleri, resmi yeniden "
"boyutlandırma, biçim dönüşümü, slayt gösterisi, resmi masaüstü arka planı "
"olarak ayarlama ve diğer birkaçı."

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:35
msgid ""
"As an image organizer gThumb allows to add comments and other metadata to "
"images; organize images in catalogs and catalogs in libraries; search for "
"images and save the result as a catalog."
msgstr ""
"Resim düzenleyici olarak gThumb; resimlere açıklama ve diğer üst verileri "
"eklemenize, katalog içindeki resimleri ve kütüphanelerdeki katalogları "
"düzenlemenize, resim aramanıza ve katalog olarak sonuçları kaydetmenizi "
"sağlar."

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:47
msgid "Browser mode"
msgstr "Tarayıcı kipi"

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:51
msgid "Viewer mode"
msgstr "Gösterici kipi"

#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.gschema.xml:78
msgid ""
"Images over this size (in bytes) will not be thumbnailed. Use 0 if you want "
"to generate thumbnails for all images."
msgstr ""
"Bu büyüklüğün (byte) üstündeki resimlerin küçük resmi olmayacaktır. Tüm "
"resimlerin küçük resminin olmasını isterseniz 0 kullanın."

#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.gschema.xml:133
msgid "Open files in the active window"
msgstr "Dosyaları etkin pencerede aç"

#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.image-viewer.gschema.xml:30
msgid "Whether to reset the scrollbars position after changing image"
msgstr ""
"Resmi değiştirdikten sonra kaydırma çubuğunun sıfırlanıp sıfırlanmaması"

#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.pixbuf-savers.gschema.xml:42
msgid "Possible values are: jpeg, jpg."
msgstr "Olası değerler: jpeg, jpg."

#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.pixbuf-savers.gschema.xml:73
msgid "Possible values are: tiff, tif."
msgstr "Olası değerler: tiff, tif."

#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.rename-series.gschema.xml:30
msgid ""
"Possible values include: general::unsorted, file::name, file::size, file::"
"mtime, exif::photo::datetimeoriginal"
msgstr ""
"Olası değerler içerir: general::unsorted, file::name, file::size, file::"
"mtime, exif::photo::datetimeoriginal"

#: data/org.gnome.gThumb.Import.desktop.in:3
msgid "Import with gThumb"
msgstr "GThumb ile İçeri Aktar"

#: data/org.gnome.gThumb.Import.desktop.in:4
msgid "Photo Import Tool"
msgstr "Fotoğraf İçe Aktarım Aracı"

#: data/org.gnome.gThumb.Import.desktop.in:6
msgid "Import the photos on your camera card"
msgstr "Kamera kartınızdaki fotoğrafları içeri aktar"

#. manually set name and icon
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in:3 gthumb/gth-application.c:105
#: gthumb/gth-browser.c:428 gthumb/gth-progress-dialog.c:413
msgid "gThumb"
msgstr "gThumb"

#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in:4 extensions/image_viewer/main.c:35
msgid "Image Viewer"
msgstr "Resim Görüntüleyici"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in:8
msgid "Image;Viewer;"
msgstr "Resim;Görüntüleyici;"

#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in:21 gthumb/gth-browser-actions-entries.h:99
#: gthumb/resources/gears-menu.ui:7
msgid "New Window"
msgstr "Yeni Pencere"

#: data/ui/browser-preferences.ui:20
#: extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme.c:34
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:654
msgid "Caption"
msgstr "Başlık"

#: data/ui/browser-preferences.ui:66
msgid "Behavior"
msgstr "Davranış"

#: data/ui/browser-preferences.ui:88
msgid "_Single click to open files"
msgstr "Ögeleri açmak için _bir kez tıkla"

#: data/ui/browser-preferences.ui:104
msgid "_Double click to open files"
msgstr "Ögeleri açmak için _çift tıkla"

#: data/ui/browser-preferences.ui:121
msgid "_Open files in fullscreen mode"
msgstr "_Dosyaları tam ekran kipinde aç"

#: data/ui/browser-preferences.ui:158 data/ui/preferences.ui:355
#: extensions/exiv2_tools/gth-edit-iptc-page.c:199
#: extensions/gstreamer_tools/main.c:42 gthumb/dlg-preferences-shortcuts.c:335
#: gthumb/gth-shortcuts-window.c:96
msgid "Other"
msgstr "Diğer"

#: data/ui/browser-preferences.ui:187
msgid "Thumbnail _size:"
msgstr "Küçük resim _boyutu:"

#: data/ui/browser-preferences.ui:242
msgid "D_etermine image type from content (slower)"
msgstr "İç_erikten resim türünü sapta (daha yavaş)"

#: data/ui/code-selector.ui:99
#: extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui:73
msgid "1"
msgstr "1"

#: data/ui/code-selector.ui:113
msgid "digits"
msgstr "basamaklar"

#: data/ui/code-selector.ui:252 extensions/comments/main.c:44
#: extensions/comments/main.c:170
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:285
#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:64
msgid "Description"
msgstr "Açıklama"

#: data/ui/code-selector.ui:269
msgid "Edit"
msgstr "Düzenle"

#: data/ui/code-selector.ui:270 data/ui/code-selector.ui:327
msgid "Default value"
msgstr "Öntanımlı değer"

#: data/ui/code-selector.ui:387
msgid "remove"
msgstr "kaldır"

#: data/ui/code-selector.ui:407
msgid "add"
msgstr "ekle"

#: data/ui/extensions-preferences.ui:39
msgid "_Extensions:"
msgstr "_Uzantılar:"

#: data/ui/extensions-preferences.ui:116
msgid "More extensions…"
msgstr "Daha çok uzantı…"

#: data/ui/file-selection-info.ui:23
#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:32
msgid "Previous"
msgstr "Önceki"

#: data/ui/file-selection-info.ui:61
#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:30
msgid "Next"
msgstr "Sonraki"

#: data/ui/filter-editor.ui:20
msgid "Filter _Name:"
msgstr "Süzgeç _Adı:"

#: data/ui/filter-editor.ui:61 extensions/search/data/ui/search-editor.ui:21
msgid "_Match:"
msgstr "_Eşleştir:"

#: data/ui/filter-editor.ui:106 extensions/search/data/ui/search-editor.ui:95
msgid "Rules:"
msgstr "Kurallar:"

#. limit label
#: data/ui/filter-editor.ui:164 gthumb/gth-filter.c:270 gthumb/gth-filter.c:338
msgid "_Limit to"
msgstr "_Sınırla"

#: data/ui/filter-editor.ui:241
msgid "selected by"
msgstr "tarafından seçilen"

#: data/ui/histogram-info.ui:26
msgid "Mean:"
msgstr "Ortalama:"

#. Short for "Standard deviation".  Try to keep it under the 12 characters in the translation or it will be ellipsized at the end.
#: data/ui/histogram-info.ui:41
msgid "Std dev:"
msgstr "Std sapma:"

#: data/ui/histogram-info.ui:58
msgid "Median:"
msgstr "Orta değer:"

#. After the colon there is the total number of pixels
#: data/ui/histogram-info.ui:127
msgid "Pixels:"
msgstr "Piksel:"

#. After the colon there is a percentile.
#: data/ui/histogram-info.ui:144
msgctxt "Pixels"
msgid "Max:"
msgstr "Azami:"

#. After the colon there is the percentile of selected pixels.
#: data/ui/histogram-info.ui:161
msgctxt "Pixels"
msgid "Selected:"
msgstr "Seçilen:"

#: data/ui/location.ui:23
msgid "_Location:"
msgstr "_Konum:"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:15
msgid "Overwrite the old file with the new one?"
msgstr "Yeni dosya eskisinin üzerine yazılsın mı?"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:73
msgid "Old File:"
msgstr "Eski Dosya:"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:145 data/ui/overwrite-dialog.ui:314
msgid "Filename:"
msgstr "Dosya adı:"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:160 data/ui/overwrite-dialog.ui:329
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:840
msgid "Size:"
msgstr "Boyut:"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:177 data/ui/overwrite-dialog.ui:346
msgid "Modified:"
msgstr "Değiştirilme:"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:242
msgid "New File:"
msgstr "Yeni Dosya:"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:401
msgid "Over_write the old file"
msgstr "Eski dosyanın üzerine _yaz"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:418
msgid "Do not overwrite _the old file"
msgstr "_Eski dosyanın üzerine yazma"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:435
msgid "Overwrite _all files"
msgstr "_Tüm dosyaların üzerine yaz"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:452
msgid "_Do not overwrite any file"
msgstr "Herhangi bir dosyanın _üzerine yazma"

#: data/ui/overwrite-dialog.ui:474
msgid "_Save the new file as:"
msgstr "Yeni dosyayı farklı _kaydet:"

#: data/ui/personalize-filters.ui:20
msgid "_General filter:"
msgstr "_Genel süzgeç:"

#: data/ui/personalize-filters.ui:60
msgid "_Other filters:"
msgstr "_Diğer süzgeçler:"

#: data/ui/preferences.ui:12
msgid "below the folder list"
msgstr "aşağıdaki klasör listesi"

#: data/ui/preferences.ui:15
msgid "on the right"
msgstr "sağda"

#: data/ui/preferences.ui:22
msgid "gThumb Preferences"
msgstr "gThumb Tercihleri"

#: data/ui/preferences.ui:98
msgid "Appearance"
msgstr "Görünüm"

#: data/ui/preferences.ui:123
msgid "T_humbnails in viewer:"
msgstr "Görüntüleyicideki k_üçük resimler:"

#: data/ui/preferences.ui:137
msgid "on the bottom"
msgstr "altta"

#: data/ui/preferences.ui:138
msgid "on the side"
msgstr "kenarda"

#: data/ui/preferences.ui:150
msgid "File _properties in browser:"
msgstr "Tarayıcıdaki dosya _özellikleri:"

#: data/ui/preferences.ui:179
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Durum çubuğu"

#: data/ui/preferences.ui:222
msgid "On startup:"
msgstr "Başlangıçta:"

#: data/ui/preferences.ui:245
msgid "Go to last _visited location"
msgstr "Son _ziyaret edilmiş konuma git"

#: data/ui/preferences.ui:266
msgid "Go to this _folder:"
msgstr "Bu kla_söre git:"

#: data/ui/preferences.ui:296
msgid "Set to C_urrent"
msgstr "Geçerli _olarak belirle"

#: data/ui/preferences.ui:318
msgid "_Reuse the active window to open files"
msgstr "Dosyaları açmak için etkin pencereyi _yeniden kullan"

#: data/ui/preferences.ui:377
msgid "As_k confirmation before deleting files or catalogs"
msgstr "Dosyaları ya da katalogları silmeden önce onay s_or"

#: data/ui/preferences.ui:392
msgid "Ask whether to save _modified files"
msgstr "_Değiştirilen dosyaların kaydedilip kaydedilmeyeceğini sor"

#: data/ui/preferences.ui:407
msgid "_Store metadata inside files if possible"
msgstr "Eğer oluyorsa dosyalardaki üst verileri _depola"

#: data/ui/preferences.ui:440
#: extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui:39
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:434
#: extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:482
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:470
#: gthumb/gth-main-default-types.c:38
msgid "General"
msgstr "Genel"

#: data/ui/shortcuts-preferences.ui:27
msgid "Shortcuts:"
msgstr "Kısayollar:"

#: data/ui/shortcuts-preferences.ui:94
msgid "_Restore All…"
msgstr "_Tümünü Geri Getir…"

#: data/ui/sort-order-folder-tree.ui:20
#: gthumb/gth-main-default-sort-types.c:166
msgid "file name"
msgstr "dosya adı"

#: data/ui/sort-order-folder-tree.ui:35
#: gthumb/gth-main-default-sort-types.c:169
msgid "file modified date"
msgstr "dosya değiştirilme tarihi"

#: data/ui/sort-order-folder-tree.ui:58 data/ui/sort-order.ui:30
msgid "_Inverse order"
msgstr "_Ters sırada"

#: data/ui/template-editor-dialog.ui:21
#: extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui:164
msgid "Example:"
msgstr "Örnek:"

#: extensions/23hq/23hq.extension.desktop.in.in:3
msgid "23"
msgstr "23"

#: extensions/23hq/23hq.extension.desktop.in.in:4
msgid "Upload images to 23hq.com"
msgstr "23hq.com adresine resimleri yükle"

#: extensions/bookmarks/bookmarks.extension.desktop.in.in:3
#: extensions/bookmarks/callbacks.c:323
#: extensions/bookmarks/dlg-bookmarks.c:350
msgid "Bookmarks"
msgstr "Yer İmleri"

#: extensions/bookmarks/bookmarks.extension.desktop.in.in:4
msgid "Add bookmarks support."
msgstr "Yer imi desteği ekle."

#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui:7
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Yer İmlerine Ekle"

#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui:11
msgid "_Edit Bookmarks…"
msgstr "Yer İmlerini _Düzenle…"

#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui:16
msgid "_System Bookmarks"
msgstr "_Sistem Yer İmleri"

#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:20
msgid "_Bookmarks:"
msgstr "Yer İ_mleri:"

#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:63
msgid "Go to this location"
msgstr "Bu konuma git"

#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:76
#: extensions/catalogs/callbacks.c:72
#: extensions/search/gth-search-source-selector.c:140
msgid "Remove"
msgstr "Sil"

#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:125
msgid "_Name"
msgstr "_Ad"

#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:168
msgid "_Location"
msgstr "_Konum"

#: extensions/bookmarks/dlg-bookmarks.c:192
msgid "Could not remove the bookmark"
msgstr "Yer imi silinemedi"

#: extensions/burn_disc/burn_disc.extension.desktop.in.in:3
msgid "Burn CD/DVD"
msgstr "CD/DVD Yaz"

#: extensions/burn_disc/burn_disc.extension.desktop.in.in:4
msgid "Save files to an optical disc."
msgstr "Dosyaları optik diske kaydet."

#: extensions/burn_disc/callbacks.c:48
msgid "_Optical Disc…"
msgstr "_Optik Disk…"

#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-disc-options.ui:21
msgid "Disc Name"
msgstr "Disk Adı"

#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui:31
msgid "Current _folder"
msgstr "Geçerli _klasör"

#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui:47
msgid "Current folder and its s_ub-folders"
msgstr "Geçerli klasör ve onun a_lt klasörleri"

#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui:64
msgid "_Selected files"
msgstr "_Seçilen dosyalar"

#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui:86
msgid "Source"
msgstr "Kaynak"

#: extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:239
#: extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:260
#: extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:396
msgid "Write to Disc"
msgstr "Diske Yaz"

#: extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:405
#: extensions/oauth/oauth-account-chooser-dialog.c:150
#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:715
msgid "_Continue"
msgstr "_Devam et"

#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:62
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file: %s"
msgstr "JPEG resim dosyası işlenirken hata: %s"

#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:558
#, c-format
msgid "Unknown JPEG color space (%d)"
msgstr "Bilinmeyen JPEG renk uzayı (%d)"

#: extensions/cairo_io/data/ui/avif-options.ui:34
#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:71
#: extensions/cairo_io/data/ui/webp-options.ui:33
msgid "_Quality:"
msgstr "_Kalite:"

#: extensions/cairo_io/data/ui/avif-options.ui:46
#: extensions/cairo_io/data/ui/webp-options.ui:62
msgid "_Lossless"
msgstr "_Kayıpsız"

#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:25
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:32
msgid "_Default extension:"
msgstr "_Öntanımlı uzantı:"

#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:87
msgid "_Smoothing:"
msgstr "_Düzleme:"

#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:100
msgid "Opti_mize"
msgstr "_İyileştir"

#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:119
msgid "_Progressive"
msgstr "_İlerleme"

#: extensions/cairo_io/data/ui/png-options.ui:24
msgid "Compression _level:"
msgstr "Sıkıştır_ma düzeyi:"

#: extensions/cairo_io/data/ui/save-options-preferences.ui:25
msgid "Default options:"
msgstr "Öntanımlı seçenekler:"

#: extensions/cairo_io/data/ui/tga-options.ui:11
msgid "_RLE compression"
msgstr "_RLE sıkıştırma"

#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:78
msgid "Compression"
msgstr "Sıkıştırma"

#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:99
msgid "_No compression"
msgstr "_Sıkıştırma yok"

#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:118
msgid "No_rmal (Deflate)"
msgstr "No_rmal (Sönük)"

#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:137
msgid "_Loss compression (JPEG)"
msgstr "_Kayıplı sıkıştırma (JPEG)"

#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:179
msgid "Resolution"
msgstr "Çözünürlük"

#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:203
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:173
msgid "_Horizontal:"
msgstr "Ya_tay:"

#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:219
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:206
msgid "_Vertical:"
msgstr "D_ikey:"

#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:253
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:292
msgid "dpi"
msgstr "dpi"

#: extensions/cairo_io/data/ui/webp-options.ui:49
msgid "_Method:"
msgstr "_Yöntem:"

#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-avif.c:365
msgid "AVIF"
msgstr "AVIF"

#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-jpeg.c:517
#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:154
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"

#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-png.c:354
#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:120
msgid "PNG"
msgstr "PNG"

#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-tga.c:260
#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-tiff.c:442 gthumb/gth-buffer-data.c:84
msgid "Insufficient memory"
msgstr "Yetersiz bellek"

#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-tga.c:345
msgid "TGA"
msgstr "TGA"

#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-tiff.c:564
msgid "TIFF"
msgstr "TIFF"

#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-webp.c:383
#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:183
msgid "WebP"
msgstr "WebP"

#: extensions/cairo_io/preferences.c:134
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:414
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:216
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1745
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:391
msgid "Saving"
msgstr "Kaydediliyor"

#: extensions/catalogs/actions.c:89 extensions/catalogs/actions.c:212
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:376
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:541
#: extensions/file_manager/actions.c:71
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:373
#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:295
#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:467 gthumb/gth-folder-tree.c:1945
#, c-format
msgid "No name specified"
msgstr "Ad belirtilmemiş"

#: extensions/catalogs/actions.c:96 extensions/catalogs/actions.c:219
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:383
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:548
#: extensions/file_manager/actions.c:78
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:380
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1952
#, c-format
msgid "Invalid name. The following characters are not allowed: %s"
msgstr "Geçersiz ad. Aşağıdaki karakterlere izin verilmez: %s"

#: extensions/catalogs/actions.c:152 extensions/catalogs/actions.c:266
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:440
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:597
#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:516
#: extensions/file_manager/actions.c:109
msgid "Name already used"
msgstr "Ad zaten kullanımda"

#: extensions/catalogs/actions.c:177
msgid "New catalog"
msgstr "Yeni katalog"

#: extensions/catalogs/actions.c:178
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:462
msgid "Enter the catalog name:"
msgstr "Katalog adı gir:"

#: extensions/catalogs/actions.c:180 extensions/catalogs/actions.c:294
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:464
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:623
#: extensions/file_manager/actions.c:140
msgid "C_reate"
msgstr "Oluştu_r"

#: extensions/catalogs/actions.c:291
msgid "New library"
msgstr "Yeni kütüphane"

#: extensions/catalogs/actions.c:292
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:621
msgid "Enter the library name:"
msgstr "Kütüphane adı gir:"

#: extensions/catalogs/actions.c:327
msgid "Could not remove the catalog"
msgstr "Katalog silinemiyor"

#: extensions/catalogs/actions.c:366
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove “%s”?"
msgstr "“%s”i silmek istediğinizden emin misiniz?"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:52
msgid "Add to Catalog…"
msgstr "Kataloga Ekle…"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:57 extensions/selections/callbacks.c:78
msgid "Open Folder"
msgstr "Klasör Aç"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:62
msgid "Remove from Catalog"
msgstr "Katalogdan Kaldır"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:67
msgid "Create Catalog"
msgstr "Katalog Oluştur"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:68
msgid "Create Library"
msgstr "Kütüphane Oluştur"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:73 extensions/file_manager/callbacks.c:82
#: extensions/file_manager/callbacks.c:109
#: extensions/file_manager/callbacks.c:126
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:886
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1992
msgid "Rename"
msgstr "Yeniden Adlandır"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:78
#: extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:205 gthumb/gth-browser.c:4807
#: gthumb/gth-browser.c:4919 gthumb/gth-file-properties.c:274
msgid "Properties"
msgstr "Özellikler"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:185
#: extensions/catalogs/catalogs.extension.desktop.in.in:3
#: extensions/catalogs/gth-catalog.c:504 extensions/catalogs/gth-catalog.c:555
#: extensions/catalogs/gth-catalog.c:917 extensions/catalogs/gth-catalog.c:918
msgid "Catalogs"
msgstr "Kataloglar"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:223 extensions/catalogs/callbacks.c:226
msgid "Command Line"
msgstr "Komut Satırı"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:379
msgid "Catalog Properties"
msgstr "Katalog Özellikleri"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:395
msgid "Organize"
msgstr "Düzenle"

#: extensions/catalogs/callbacks.c:396
msgid "Automatically organize files by date"
msgstr "Tarihe göre dosyaları kendiliğinden düzenle"

#: extensions/catalogs/catalogs.extension.desktop.in.in:4
msgid "Create file collections."
msgstr "Dosya koleksiyonu oluştur."

#: extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui:19
msgid "C_atalogs:"
msgstr "K_ataloglar:"

#: extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui:34
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:620
msgid "New Library"
msgstr "Yeni Kütüphane"

#: extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui:57
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:461
msgid "New Catalog"
msgstr "Yeni Katalog"

#: extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui:103
#: extensions/file_manager/actions.c:766
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:1820
msgid "_View the destination"
msgstr "Hedefi _görüntüle"

#: extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui:68
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:53
#: extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui:23
msgid "_Name:"
msgstr "_Ad:"

#: extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui:82
#: extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui:31
msgid "_Date:"
msgstr "_Tarih:"

#: extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui:143
#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:199
msgid "Catalog"
msgstr "Katalog"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:93
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:158
msgid "Cancel operation"
msgstr "İşlemi iptal et"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:145
msgid "Organization:"
msgstr "Organizasyon:"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:224
msgid "Files"
msgstr "Dosyalar"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:240
msgid "Create"
msgstr "Oluştur"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:281
msgid "Select All"
msgstr "Tümünü Seç"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:295
msgid "Select None"
msgstr "Hiçbirini Seçme"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:330
msgid "Catalog _Preview:"
msgstr "Katalog _Ön İzle:"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui:93
msgid "_Group files by:"
msgstr "Dosyaları _kümele:"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui:139
#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates.ui:64
#: extensions/search/gth-search-source-selector.c:123
msgid "_Include sub-folders"
msgstr "Alt klasörleri de _içer"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui:156
msgid "Ignore catalogs with a single file"
msgstr "Tek dosyalı katalogları yok say"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui:182
msgid "Put single files in the catalog:"
msgstr "Tek dosyaları kataloga yerleştir:"

#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui:202
msgid "Singles"
msgstr "Tek"

#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:156
msgid "Could not add the files to the catalog"
msgstr "Dosyalar kataloga eklenemedi"

#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:319
#: extensions/search/gth-search-task.c:396
msgid "Could not create the catalog"
msgstr "Katalog oluşturulamadı"

#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:687
msgid "Add to Catalog"
msgstr "Kataloga Ekle"

#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:710
msgid "_Add"
msgstr "_Ekle"

#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:714
#: extensions/edit_metadata/dlg-edit-metadata.c:347
msgid "Keep the dialog open"
msgstr "İletişim penceresini açık tut"

#: extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:80
msgid "Could not save the catalog"
msgstr "Katalog kaydedilemedi"

#: extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:154
msgid "Could not load the catalog"
msgstr "Katalog yüklenemedi"

#: extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:106
#: extensions/catalogs/gth-organize-task.c:812
msgid "Organize Files"
msgstr "Dosyaları Düzenle"

#: extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:126
msgid "Files will be organized in catalogs. No file will be moved on disk."
msgstr ""
"Dosyalar kataloglarda düzenlenecektir. Disk üzerinde hiçbir dosya "
"taşınmayacaktır."

#: extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:138
#: extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:557
#: gthumb/gth-main-default-tests.c:367
msgid "Date photo was taken"
msgstr "Fotoğraf tarihi alındı"

#: extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:145
#: gthumb/gth-main-default-tests.c:359
msgid "File modified date"
msgstr "Dosya değiştirilme tarihi"

#: extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:152 extensions/comments/main.c:186
msgid "Tag"
msgstr "Etiket"

#: extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:159
#: gthumb/gth-main-default-tests.c:400
msgid "Tag (embedded)"
msgstr "Etiket (gömülü)"

#: extensions/catalogs/gth-catalog.c:300
#: extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:878
#: extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:891
#: extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:933
#: extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:1558
#: extensions/search/gth-search.c:285 gthumb/gth-shortcut.c:441
msgid "Invalid file format"
msgstr "Geçersiz dosya biçimi"

#: extensions/catalogs/gth-catalog.c:1019 extensions/comments/main.c:47
#: extensions/edit_metadata/callbacks.c:57
#: extensions/edit_metadata/callbacks.c:94
#: extensions/edit_metadata/callbacks.c:107
#: extensions/edit_metadata/gth-edit-tags-dialog.c:170
#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:65
msgid "Tags"
msgstr "Etiketler"

#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:958
#, c-format
msgid "The catalog “%s” already exists, do you want to overwrite it?"
msgstr "“%s” katalogu zaten var, üzerine yazmak istiyor musunuz?"

#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:960
#, c-format
msgid "The library “%s” already exists, do you want to overwrite it?"
msgstr "“%s” kütüphanesi zaten var, üzerine yazmak istiyor musunuz?"

#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:968
msgid "Over_write"
msgstr "Üzerine _yaz"

#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1087
msgid "Cannot move the files"
msgstr "Dosyalar taşınamıyor"

#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1089
msgid "Cannot copy the files"
msgstr "Dosyalar kopyalanamıyor"

#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1094
msgid "Invalid destination."
msgstr "Geçersiz hedef."

#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1141
#, c-format
msgid "Copying files to “%s”"
msgstr "Dosyalar “%s” konumuna kopyalanıyor"

#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1321
msgid "Could not remove the files from the catalog"
msgstr "Katalogdan dosyalar kaldırılamadı"

#: extensions/catalogs/gth-organize-task.c:209
#, c-format
msgid "Operation completed. Catalogs: %d. Images: %d."
msgstr "İşlem tamamlandı. Kataloglar: %d. Resimler: %d."

#: extensions/change_date/callbacks.c:38
msgid "Change _Date…"
msgstr "_Tarih Değiştir…"

#: extensions/change_date/change_date.extension.desktop.in.in:3
msgid "Change date"
msgstr "Tarih değiştir"

#: extensions/change_date/change_date.extension.desktop.in.in:4
msgid "Change the files date"
msgstr "Dosya tarihlerini değiştir"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:12
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:243
msgid "+"
msgstr "+"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:15
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:251
msgid "-"
msgstr "-"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:57
msgid "Change the following values:"
msgstr "Aşağıdaki değerleri değiştir:"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:82
msgid "_Last modified date"
msgstr "_Son değiştirilme tarihi"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:99
msgid "Co_mment date"
msgstr "Aç_ıklama tarihi"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:140
msgid "Change to:"
msgstr "Şöyle değiştir:"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:171
msgid "The _following date:"
msgstr "Müteakip _tarih:"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:217
msgid "File _modified date"
msgstr "Dosya _değiştirilme tarihi"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:235
msgid "File c_reation date"
msgstr "Dosya o_luşturma tarihi"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:253
msgid "Date p_hoto was taken"
msgstr "F_otoğraf tarihi alındı"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:291
msgid "A_djust by"
msgstr "A_yarlanan"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:386
msgid "hours"
msgstr "saatler"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:399
msgid "minutes"
msgstr "dakikalar"

#: extensions/change_date/data/ui/change-date.ui:414
msgid "seconds"
msgstr "saniye"

#: extensions/change_date/dlg-change-date.c:177
msgid "Change Date"
msgstr "Tarih Değiştir"

#: extensions/comments/callbacks.c:39
msgid "Import Embedded Metadata"
msgstr "Gömülü Üst Verileri İçeri Aktar"

#: extensions/comments/comments.extension.desktop.in.in:3
msgid "Comments and tags"
msgstr "Yorumlar ve etiketler"

#: extensions/comments/comments.extension.desktop.in.in:4
msgid "Add comments and tags to any file type."
msgstr "Herhangi bir dosya türüne yorum ve etiket ekle."

#: extensions/comments/data/ui/comments-preferences.ui:12
msgid "_Synchronize with the embedded metadata"
msgstr "Gömülü üst veriler ile _eşitle"

#: extensions/comments/dlg-comments-preferences.c:68
#: extensions/gstreamer_tools/dlg-media-viewer-preferences.c:75
#: extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:421
#: extensions/photo_importer/dlg-photo-importer-preferences.c:78
#: extensions/terminal/dlg-terminal-preferences.c:83
#: gthumb/dlg-favorite-properties.c:99 gthumb/dlg-preferences-extensions.c:483
#: gthumb/gth-file-properties.c:595
msgid "Preferences"
msgstr "Tercihler"

#: extensions/comments/main.c:37 extensions/edit_metadata/callbacks.c:56
#: extensions/edit_metadata/callbacks.c:88
#: extensions/edit_metadata/callbacks.c:101
#: extensions/edit_metadata/gth-edit-comment-dialog.c:124
#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:46
#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:296 gthumb/gth-file-comment.c:136
msgid "Comment"
msgstr "Yorum"

#: extensions/comments/main.c:43 gthumb/gth-main-default-metadata.c:62
msgid "Title"
msgstr "Başlık"

#: extensions/comments/main.c:45 extensions/comments/main.c:178
#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:63
msgid "Place"
msgstr "Yer"

#: extensions/comments/main.c:46
msgid "Comment Date & Time"
msgstr "Yorum Tarihi ve Zamanı"

#: extensions/comments/main.c:48 gthumb/gth-main-default-metadata.c:66
#: gthumb/gth-main-default-tests.c:391
msgid "Rating"
msgstr "Değerlendirme"

#: extensions/contact_sheet/callbacks.c:38
msgid "Contact _Sheet…"
msgstr "Bağlantı _Sayfası…"

#: extensions/contact_sheet/callbacks.c:39
msgid "Image _Wall…"
msgstr "Resim _Duvarı…"

#: extensions/contact_sheet/contact_sheet.extension.desktop.in.in:3
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:218
#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:852
msgid "Contact Sheet"
msgstr "Bağlantı Sayfası"

#: extensions/contact_sheet/contact_sheet.extension.desktop.in.in:4
msgid "Create an index image displaying the thumbnails of the selected files."
msgstr ""
"Seçilen dosyaların küçük resimlerinin görüntüleneceği resim dizini oluştur."

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:12
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:443
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:473
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:593
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:396
#: extensions/slideshow/main.c:297 gthumb/gth-accel-button.c:201
msgid "None"
msgstr "Bilinmeyen"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:15
msgid "Simple"
msgstr "Basit"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:18
msgid "Simple with shadow"
msgstr "Basit gölge"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:21
msgid "Shadow only"
msgstr "Yalnızca gölge"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:24
msgid "Slide"
msgstr "Slayt"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:27
msgid "Inward Shadow"
msgstr "İçe Doğru Gölge"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:30
msgid "Outward Shadow"
msgstr "Dışa Doğru Gölge"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:96
msgid "Background"
msgstr "Arkaplan"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:122
msgid "_Solid color"
msgstr "_Düz renk"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:140
msgid "_Gradient"
msgstr "_Eğim"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:281
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:297
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:315
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:333
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:351
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:475
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:583
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:640
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:698
msgid "Select a color"
msgstr "Renk seç"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:392
msgid "Frame"
msgstr "Çerçeve"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:421
msgid "_Style:"
msgstr "_Biçem:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:435
msgid "C_olor:"
msgstr "R_enk:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:519
#: gthumb/gth-template-editor-dialog.c:419
msgid "Text"
msgstr "Metin"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:548
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:106
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:166
#: extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui:55
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:116
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:827
msgid "_Header:"
msgstr "_Başlık:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:569
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:626
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:684
msgid "Select a font"
msgstr "Yazı tipi seç"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:604
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:91
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:179
#: extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui:69
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:101
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:812
msgid "_Footer:"
msgstr "_Alt bilgi:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:663
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:896
#: extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui:43
msgid "Caption:"
msgstr "Resim yazısı:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:125
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:418
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:463
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:135
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:181
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:846
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:894
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:100
msgid "Help"
msgstr "Yardım"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:138
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:186
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:329
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:148
#: extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui:205
msgid "Edit template"
msgstr "Şablonu düzenle"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:261
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:82
#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:158
#: extensions/flicker_utils/data/ui/import-from-flickr.ui:210
#: extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui:216
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:268
msgid "_Destination:"
msgstr "He_def:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:277
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:97
#: extensions/convert_format/data/ui/convert-format.ui:128
#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:273
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:285
msgid "Choose destination folder"
msgstr "Hedef klasörü seç"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:289
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:109
msgid "File_name:"
msgstr "Dosya _adı:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:391
msgid "Create _HTML image map"
msgstr "_HTML resim haritası oluştur"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:497
msgid "Create a new theme"
msgstr "Yeni tema oluştur"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:518
msgid "Edit the selected theme"
msgstr "Seçilen temayı düzenle"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:539
msgid "Delete the selected theme"
msgstr "Seçilen temayı sil"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:570
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:450
msgid "Theme"
msgstr "Tema"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:598
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:257
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:598
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:572
msgid "Columns:"
msgstr "Sütunlar:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:620
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:650
msgid "0"
msgstr "0"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:672
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:327
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:675
msgid "Images per page:"
msgstr "Sayfa başına resim:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:684
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:339
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:650
msgid "All images on a single page"
msgstr "Tüm resimler tek sayfada"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:700
msgid "_All pages with the same size"
msgstr "_Tüm sayfalar aynı boyutta"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:733
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:361
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:522
msgid "Layout"
msgstr "Yerleşim düzeni"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:758
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:405
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:507
msgid "S_ort:"
msgstr "S_ırala:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:793
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:439
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:544
msgid "Re_verse order"
msgstr "Ters düze_n"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:819
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:465
msgid "_Size:"
msgstr "_Boyut:"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:857
msgid "Sq_uared"
msgstr "_Kare"

#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:936
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:524
msgid "Thumbnails"
msgstr "Küçük resimler"

#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:35
#: extensions/contact_sheet/dlg-image-wall.c:34
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:54
msgid "Enumerator"
msgstr "Numaralandırıcı"

#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:36
#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:42
#: extensions/contact_sheet/dlg-image-wall.c:35
#: extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:556
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:39
#: extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:46
#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:41
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:61
#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:38
#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:47
msgid "Current date"
msgstr "Geçerli tarih"

#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:40
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:37
#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:35
msgid "Current page number"
msgstr "Geçerli sayfa numarası"

#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:41
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:38
#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:36
msgid "Total number of pages"
msgstr "Toplam sayfa sayısı"

#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:43
#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:37 gthumb/gth-location-chooser.c:274
#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:46
msgid "Location"
msgstr "Konum"

#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:506
#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:517
#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:531
msgid "Could not save the theme"
msgstr "Tema kaydedilemedi"

#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:676
msgid "Could not delete the theme"
msgstr "Tema silinemedi"

#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:762
#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:787
#: extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:812
#: extensions/contact_sheet/dlg-image-wall.c:209
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1278
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1303
#: extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:325
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:821
#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:323
#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:364
#: gthumb/gth-template-selector.c:357
msgid "Edit Template"
msgstr "Şablonu Düzenle"

#: extensions/contact_sheet/dlg-image-wall.c:248
msgid "Image Wall"
msgstr "Resim Duvarı"

#: extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-creator.c:304
msgid "Creating images"
msgstr "Resimler oluşturuluyor"

#: extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-creator.c:969
msgid "Generating thumbnails"
msgstr "Küçük resimler oluşturuluyor"

#: extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme-dialog.c:194
msgid "Theme Properties"
msgstr "Tema Özellikleri"

#: extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme-dialog.c:206
msgid "Copy _From"
msgstr "_Şuradan Kopyala"

#: extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme-dialog.c:313
msgid "New theme"
msgstr "Yeni tema"

#: extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme.c:32
msgid "Header"
msgstr "Sayfa Başlığı"

#: extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme.c:33
msgid "Footer"
msgstr "Sayfa Altlığı"

#: extensions/convert_format/callbacks.c:38
msgid "Convert Format…"
msgstr "Biçim Dönüştür…"

#: extensions/convert_format/convert_format.extension.desktop.in.in:3
msgid "Convert format"
msgstr "Biçim dönüştür"

#: extensions/convert_format/convert_format.extension.desktop.in.in:4
msgid "Save images in a different format"
msgstr "Resimleri başka biçimde kaydet"

#: extensions/convert_format/data/ui/convert-format.ui:40
msgid "New format"
msgstr "Yeni biçim"

#: extensions/convert_format/data/ui/convert-format.ui:100
#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:245
msgid "Destination"
msgstr "Hedef"

#: extensions/convert_format/data/ui/convert-format.ui:138
#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:283
msgid "_Use the original image folder"
msgstr "Özgün resim klasörünü _kullan"

#: extensions/convert_format/dlg-convert-format.c:87
msgid "Converting images"
msgstr "Resimler dönüştürülüyor"

#: extensions/convert_format/dlg-convert-format.c:149
msgid "Convert Format"
msgstr "Biçim Dönüştür"

#: extensions/desktop_background/actions.c:319
msgid "Could not show the desktop background properties"
msgstr "Masaüstü arka plan özellikleri gösterilemedi"

#: extensions/desktop_background/actions.c:360
#: gthumb/resources/gears-menu.ui:45
msgid "_Preferences"
msgstr "Ö_zellikler"

#: extensions/desktop_background/actions.c:361
msgid "_Undo"
msgstr "_Geri Al"

#: extensions/desktop_background/actions.c:391
#: extensions/desktop_background/actions.c:447
#: extensions/desktop_background/actions.c:466
#: extensions/desktop_background/actions.c:493
msgid "Could not set the desktop background"
msgstr "Masaüstü arka planı ayarlanamadı"

#: extensions/desktop_background/callbacks.c:47
#: extensions/desktop_background/callbacks.c:53
msgid "Set as Background"
msgstr "Arka Plan Olarak Ayarla"

#: extensions/desktop_background/desktop_background.extension.desktop.in.in:3
msgid "Desktop background"
msgstr "Masaüstü arka planı"

#: extensions/desktop_background/desktop_background.extension.desktop.in.in:4
msgid "Set the image as desktop background"
msgstr "Resmi masaüstü arka planı olarak ayarla"

#: extensions/edit_metadata/actions.c:75
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the metadata of the selected "
"files?"
msgstr ""
"Seçilen dosyanın üst verisini kalıcı olarak silmek istediğinizden emin "
"misiniz?"

#: extensions/edit_metadata/actions.c:82
msgid "If you delete the metadata, it will be permanently lost."
msgstr "Eğer üst veriyi silerseniz, kalıcı olarak yitirilecek."

#: extensions/edit_metadata/callbacks.c:45
msgid "Edit comment"
msgstr "Yorumu düzenle"

#: extensions/edit_metadata/callbacks.c:46
msgid "Edit tags"
msgstr "Etiketleri düzenle"

#: extensions/edit_metadata/callbacks.c:51
msgid "Delete Metadata"
msgstr "Üst Veriyi Sil"

#: extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui:17
msgid "D_escription:"
msgstr "A_çıklama:"

#: extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui:81
msgid "_Place:"
msgstr "Y_er:"

#: extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui:120
#: extensions/edit_metadata/data/ui/tag-chooser.ui:16
msgid "T_ags:"
msgstr "E_tiketler:"

#: extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui:207
msgid "_Rating:"
msgstr "_Değerlendirme:"

#: extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui:239
msgid "_Title:"
msgstr "_Başlık:"

#: extensions/edit_metadata/dlg-edit-metadata.c:123
msgid "Could not save the file metadata"
msgstr "Dosya üst verisi kaydedilemedi"

#: extensions/edit_metadata/dlg-edit-metadata.c:234
#: gthumb/gth-overwrite-dialog.c:184
msgid "Cannot read file information"
msgstr "Dosya bilgisi okunamıyor"

#: extensions/edit_metadata/edit_metadata.extension.desktop.in.in:3
msgid "Edit metadata"
msgstr "Üst veriyi düzenle"

#: extensions/edit_metadata/edit_metadata.extension.desktop.in.in:4
msgid "Allow to edit files metadata."
msgstr "Dosya üst verilerini düzenlemeye izin ver."

#: extensions/edit_metadata/gth-edit-comment-dialog.c:138
msgid "Save only cha_nged fields"
msgstr "Yalnızca değişen ala_nları kaydet"

#: extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:554
msgid "No date"
msgstr "Tarih yok"

#: extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:555
msgid "The following date"
msgstr "Takip eden tarih"

#: extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:558
msgid "Last modified date"
msgstr "Son değiştirilme tarihi"

#: extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:559
msgid "File creation date"
msgstr "Dosya oluşturma tarihi"

#: extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:560
msgid "Do not modify"
msgstr "Değiştirme"

#: extensions/edit_metadata/gth-tag-task.c:122
#: extensions/edit_metadata/gth-tag-task.c:139
msgid "Assigning tags to the selected files"
msgstr "Seçilen dosyalara etiket atanıyor"

#: extensions/edit_metadata/gth-tag-task.c:122
msgid "Writing files"
msgstr "Dosyalar yazılıyor"

#: extensions/edit_metadata/gth-tag-task.c:139
msgid "Reading files"
msgstr "Dosyalar okunuyor"

#: extensions/example/src/example.extension.desktop.in.in:3
msgid "example"
msgstr "örnek"

#: extensions/example/src/example.extension.desktop.in.in:4
msgid "What example does"
msgstr "Örnek ne yapar"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:30
msgid "C_opyright:"
msgstr "T_elif hakkı:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:44
msgid "Co_untry:"
msgstr "Ül_ke:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:77
msgid "_Code:"
msgstr "_Kod:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:128
msgid "Cr_edit:"
msgstr "Ya_zanlar:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:188
#: extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui:21
msgid "_Source:"
msgstr "_Kaynak:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:229
msgid "_Urgency:"
msgstr "_Aciliyet:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:244
msgid "_Object Name:"
msgstr "_Nesne Adı:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:293
msgid "Byline _Title:"
msgstr "Yazar _Unvanı:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:332
msgid "_Byline:"
msgstr "_Yazar:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:363
msgid "_City:"
msgstr "_Şehir:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:379
msgid "_Language:"
msgstr "_Dil:"

#: extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui:435
msgid "State/Province:"
msgstr "Eyalet/Bölge:"

#: extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:47 gthumb/glib-utils.c:1128
#: gthumb/glib-utils.c:2128 gthumb/str-utils.c:641
msgid "(invalid value)"
msgstr "(geçersiz değer)"

#: extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:711
msgid "Exposure"
msgstr "Pozlama"

#: extensions/exiv2_tools/exiv2_tools.extension.desktop.in.in:3
msgid "EXIF, IPTC, XMP support"
msgstr "EXIF, IPTC, XMP desteği"

#: extensions/exiv2_tools/exiv2_tools.extension.desktop.in.in:4
msgid "Read and write exif, iptc and xmp metadata."
msgstr "Exif, iptc ve xmp üst verisi yaz ve oku."

#: extensions/exiv2_tools/main.c:33
msgid "Exif General"
msgstr "Exif Genel"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:34
msgid "Exif Conditions"
msgstr "Exif Koşulları"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:35
msgid "Exif Structure"
msgstr "Exif Yapısı"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:36
msgid "Exif Thumbnail"
msgstr "Exif Küçük resimler"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:37
msgid "Exif GPS"
msgstr "Exif GPS"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:38
msgid "Exif Maker Notes"
msgstr "Exif Maker Notları"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:39
msgid "Exif Versions"
msgstr "Exif Sürümleri"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:40
msgid "Exif Other"
msgstr "Exif Diğer"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:41
msgid "IPTC"
msgstr "IPTC"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:42
msgid "XMP Embedded"
msgstr "XMP Gömülü"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:43
msgid "XMP Attached"
msgstr "XMP Ekli"

#: extensions/exiv2_tools/main.c:272
msgid "date photo was taken"
msgstr "fotoğrafın çekildi tarih"

#: extensions/export_tools/callbacks.c:46
msgid "_Export To"
msgstr "_Şuraya Dışa Aktar"

#: extensions/file_manager/actions.c:137
msgid "New folder"
msgstr "Yeni klasör"

#: extensions/file_manager/actions.c:138
msgid "Enter the folder name:"
msgstr "Klasör adı gir:"

#: extensions/file_manager/actions.c:410
#: extensions/file_manager/callbacks.c:566
#: extensions/file_manager/callbacks.c:996
#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:788
#: gthumb/gth-browser.c:5849 gthumb/gth-browser.c:5892
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:429
msgid "Could not perform the operation"
msgstr "İşlem gerçekleştirilemedi"

#: extensions/file_manager/actions.c:423
#: extensions/file_manager/callbacks.c:280
msgid "Could not move the files"
msgstr "Dosyalar taşınamadı"

#: extensions/file_manager/actions.c:424
#: extensions/file_manager/callbacks.c:281
msgid ""
"Files cannot be moved to the current location, as alternative you can choose "
"to copy them."
msgstr ""
"Dosyalar geçerli konuma taşınamadı, alternatif olarak onları kopyalamayı "
"seçebilirsiniz."

#: extensions/file_manager/actions.c:426 extensions/file_manager/actions.c:743
#: extensions/file_manager/callbacks.c:74
#: extensions/file_manager/callbacks.c:103
#: extensions/file_manager/callbacks.c:124
#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:206
#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:219
#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:232
#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:233
#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:246
#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:247
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:418 gthumb/gtk-utils.h:38
msgid "Copy"
msgstr "Kopyala"

#: extensions/file_manager/actions.c:739
msgid "Move To"
msgstr "Buraya Taşı"

#: extensions/file_manager/actions.c:739
msgid "Copy To"
msgstr "Buraya Kopyala"

#: extensions/file_manager/actions.c:743
#: extensions/file_manager/callbacks.c:1035
msgid "Move"
msgstr "Taşı"

#: extensions/file_manager/actions.c:870
msgid "Could not open the location"
msgstr "Konum açılamadı"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:73
#: extensions/file_manager/callbacks.c:102
#: extensions/file_manager/callbacks.c:123
msgid "Cut"
msgstr "Kes"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:75
#: extensions/file_manager/callbacks.c:125
msgid "Paste"
msgstr "Yapıştır"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:80
#: extensions/file_manager/callbacks.c:110
msgid "Copy to…"
msgstr "Şuraya Kopyala…"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:81
#: extensions/file_manager/callbacks.c:111
msgid "Move to…"
msgstr "Şuraya Taşı…"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:87
#: extensions/file_manager/callbacks.c:112
msgid "Move to Trash"
msgstr "Çöpe Taşı"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:88
#: extensions/file_manager/callbacks.c:113
#: extensions/file_manager/callbacks.c:128
msgid "Delete"
msgstr "Sil"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:92
msgid "Open with the File Manager"
msgstr "Dosya Yöneticisiyle aç"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:97
msgid "Create Folder"
msgstr "Klasör Oluştur"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:104
msgid "Paste Into Folder"
msgstr "Klasöre Yapıştır"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:118
#: extensions/file_manager/callbacks.c:127
msgid "Duplicate"
msgstr "Çoğalt"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:129
msgid "Delete permanently"
msgstr "Kalıcı olarak sil"

# Programın adı GIMP
#: extensions/file_manager/callbacks.c:130
msgid "Open with Gimp"
msgstr "GIMP ile aç"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:740 gthumb/gth-file-source-vfs.c:295
msgid "Home Folder"
msgstr "Ev Klasörü"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:747
#: extensions/file_manager/callbacks.c:750
msgid "Open _With"
msgstr "_Birlikte Aç"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:1016
#, c-format
msgid "Do you want to move “%s” to “%s”?"
msgstr "“%s” dosyasını “%s” içine taşımak istediğinizden emin misiniz?"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:1018
#, c-format
msgid "Do you want to copy “%s” to “%s”?"
msgstr "“%s” dosyasını “%s” içine kopyalamak istediğinizden emin misiniz?"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:1025
#, c-format
msgid "Do you want to move the dragged files to “%s”?"
msgstr "Sürüklenen dosyaları “%s” konumuna taşımak istiyor musunuz?"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:1027
#, c-format
msgid "Do you want to copy the dragged files to “%s”?"
msgstr "Sürüklenen dosyaları “%s” konumuna kopyalamak istiyor musunuz?"

#: extensions/file_manager/callbacks.c:1035
msgid "_Copy"
msgstr "K_opyala"

#: extensions/file_manager/file_manager.extension.desktop.in.in:3
msgid "File manager"
msgstr "Dosya yöneticisi"

#: extensions/file_manager/file_manager.extension.desktop.in.in:4
msgid "File manager operations."
msgstr "Dosya yönetici işlemleri."

#: extensions/file_tools/callbacks.c:53
msgid "Adjust contrast"
msgstr "Karşıtlığı ayarla"

#: extensions/file_tools/callbacks.c:54
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-flip.c:90
msgid "Flip"
msgstr "Çevir"

#: extensions/file_tools/callbacks.c:55
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-mirror.c:90
msgid "Mirror"
msgstr "Yansı"

#: extensions/file_tools/callbacks.c:56
#: extensions/image_rotation/callbacks.c:47
msgid "Rotate right"
msgstr "Sağa döndür"

#: extensions/file_tools/callbacks.c:57
#: extensions/image_rotation/callbacks.c:48
msgid "Rotate left"
msgstr "Sola döndür"

#: extensions/file_tools/callbacks.c:58
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:691
msgid "Crop"
msgstr "Kes"

#: extensions/file_tools/callbacks.c:59
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:845
msgid "Resize"
msgstr "Yeniden Boyutlandır"

#: extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui:56
#: extensions/file_tools/data/ui/curves-options.ui:35
#: extensions/file_tools/data/ui/sharpen-options.ui:45
msgid "_Preview"
msgstr "Ö_n izleme"

#: extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui:94
msgid "B_rightness:"
msgstr "P_arlaklık:"

#: extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui:113
msgid "Con_trast:"
msgstr "Karşı_tlık:"

#: extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui:132
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Doygunluk:"

#: extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui:213
msgid "G_amma:"
msgstr "G_ama:"

#: extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui:230
msgid "Cyan-_Red:"
msgstr "Camgöbeği-_Kırmızı:"

#: extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui:249
msgid "_Magenta-Green:"
msgstr "_Galibarda-Yeşil:"

#: extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui:268
msgid "_Yellow-Blue:"
msgstr "_Sarı-Mavi:"

#: extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui:294
msgid "Color Levels"
msgstr "Renk Düzeyleri"

#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:40
#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:395
#: extensions/red_eye_removal/data/ui/red-eye-removal-options.ui:36
msgid "Position"
msgstr "Konum"

#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:63
#: extensions/red_eye_removal/data/ui/red-eye-removal-options.ui:60
msgid "_X:"
msgstr "_X:"

#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:77
#: extensions/red_eye_removal/data/ui/red-eye-removal-options.ui:74
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"

#: extensions/file_tools/data/ui/color-picker-options.ui:175
msgid "Color"
msgstr "Renk"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:31
#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:9
#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:9
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:665
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:764
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:617
#: gthumb/gth-file-chooser-dialog.c:258
msgid "Options"
msgstr "Seçenekler"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:77
msgid "_Grid:"
msgstr "_Izgara:"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:141
msgid "Selection"
msgstr "Seçim"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:201
#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:170
#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:106
msgid "_Width:"
msgstr "_Genişlik:"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:242
#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:184
msgid "Heigh_t:"
msgstr "Yüksekli_k:"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:257
msgid "_Position:"
msgstr "_Konum:"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:350
msgid "Maximize"
msgstr "Ekranı Kapla"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:373
msgid "Center"
msgstr "Orta"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:418
#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:375
#: gthumb/gth-main-default-tests.c:406
msgid "Aspect ratio"
msgstr "En boy oranı"

#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:503
#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:460
msgid "I_nvert aspect ratio"
msgstr "En boy oranını t_ersine çevir"

#. after the colon there is a control to select the size in pixels
#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:525
msgid "M_ultiple of:"
msgstr "K_at:"

#. abbreviation of pixel
#: extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui:559
msgid "px"
msgstr "px"

#: extensions/file_tools/data/ui/curves-options.ui:53
msgid "Include current channel"
msgstr "Geçerli kanalı içer"

#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:51
msgid "High _quality"
msgstr "Yüksek _kalite"

#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:105
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:126
msgid "pixels"
msgstr "pikseller"

#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:109
#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:32
msgid "%"
msgstr "%"

#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:137
#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:48
msgid "Dimensions"
msgstr "Boyutlar"

#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:295
#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:296
#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:322
#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:323
msgid "Set the image size to this value"
msgstr "Resim boyutunu bu değere ayarla"

#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:515
msgid "Original dimensions:"
msgstr "Gerçek boyutlar:"

#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:530
msgid "Scale factor:"
msgstr "Ölçek faktörü:"

#: extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui:581
msgid "New dimensions:"
msgstr "Yeni boyutlar:"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:77
msgid "Grid:"
msgstr "Izgara:"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:90
msgid "_Background:"
msgstr "_Arkaplan:"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:116
msgid "Pick a background color"
msgstr "Arka plan rengi seç"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:134
msgid "_Transparent"
msgstr "_Saydam"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:182
msgid "Original size"
msgstr "Asıl boyut"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:185
msgid "Bounding box"
msgstr "Karakter kutusu"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:188
msgid "Crop borders"
msgstr "Kenarlıkları kırp"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:222
msgid "Angle"
msgstr "Açı"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:281
msgid "Align"
msgstr "Hizala"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:326
msgid "Image size"
msgstr "Resim boyutu"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:416
msgid "Point 1:"
msgstr "1. Nokta:"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:433
msgid "Point 2:"
msgstr "2. Nokta:"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:447
msgid "Keep aspect ratio"
msgstr "En-boy oranını koru"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:528
msgid ""
"Draw a line on the image \n"
"to set the alignment."
msgstr ""
"Hizayı ayarlamak için \n"
"resimde çizgi çizin."

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:563
msgid "Parallel"
msgstr "Paralel"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:580
msgid "Perpendicular"
msgstr "Dik"

#: extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui:604
msgid "Alignment"
msgstr "Hizalama"

#: extensions/file_tools/data/ui/sharpen-options.ui:83
msgid "Threshold:"
msgstr "Eşik:"

#: extensions/file_tools/data/ui/sharpen-options.ui:133
msgid "Radius:"
msgstr "Yarıçap:"

#: extensions/file_tools/data/ui/sharpen-options.ui:151
msgid "Amount:"
msgstr "Miktar:"

#. Translators: the first number is converted to the second number
#: extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:417
#, c-format
msgid "%d → %d"
msgstr "%d → %d"

#: extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:894 gthumb/gth-histogram-view.c:838
msgid "Linear scale"
msgstr "Doğrusal ölçek"

#: extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:906 gthumb/gth-histogram-view.c:850
msgid "Logarithmic scale"
msgstr "Logaritma ölçeği"

#: extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:926 gthumb/gth-histogram-view.c:870
msgid "Channel:"
msgstr "Kanal:"

#: extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:948 gthumb/gth-histogram-view.c:891
msgid "Value"
msgstr "Değer"

#: extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:953 gthumb/gth-histogram-view.c:896
msgid "Red"
msgstr "Kırmızı"

#: extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:958 gthumb/gth-histogram-view.c:901
msgid "Green"
msgstr "Yeşil"

#: extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:963 gthumb/gth-histogram-view.c:906
msgid "Blue"
msgstr "Mavi"

#: extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:982
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:557
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:819
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:604
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:364
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:218
msgid "Reset"
msgstr "Sıfırla"

#: extensions/file_tools/gth-curve-preset-editor-dialog.c:267
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:686
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:847
msgid "Presets"
msgstr "Önayarlar"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:340
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:393
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:636
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:287
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:401
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:445
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:493
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:542
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:590
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:638
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:686
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:733
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:782
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:904
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:939
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-flip.c:63
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:230
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-lomo.c:182
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-mirror.c:63
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-negative.c:100
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-left.c:63
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-right.c:63
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:571
msgid "Applying changes"
msgstr "Değişiklikler uygulanıyor"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:598
msgid "Adjust Colors"
msgstr "Renkleri Ayarla"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:599
msgid "Change brightness, contrast, saturation and gamma level of the image"
msgstr "Resmin parlaklık, karşıtlık, doygunluk ve gama düzeyini değiştir"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:536
msgid "Stretch"
msgstr "Esnet"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:538
#, no-c-format
msgid "Stretch the histogram after trimming 0.5% from both ends"
msgstr "Çubuk grafiği her iki uçtan %0.5 kırptıktan sonra genişlet"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:542
msgid "Equalize"
msgstr "Eşitle"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:543
msgid "Equalize the histogram using the square root function"
msgstr "Karekök işlevini kullanan çubuklu grafiği eşitle"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:547
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:477
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:400
msgid "Uniform"
msgstr "Birbiçimli"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:548
msgid "Equalize the histogram using the linear function"
msgstr "Doğrusal işlev kullanan çubuklu grafiği eşitle"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:661
msgid "Adjust Contrast"
msgstr "Karşıtlığı Ayarla"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:663
msgid "Automatic contrast adjustment"
msgstr "Karşıtlığı kendiliğinden ayarlama"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-color-picker.c:289
msgid "Color Picker"
msgstr "Renk Seçici"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-color-picker.c:292
msgid "Pick a color from the image"
msgstr "Resimden renk seç"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:443
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:593
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:47
msgid "Square"
msgstr "Köşeli"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:444
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:594
#, c-format
msgid "%d × %d (Image)"
msgstr "%d × %d (Resim)"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:447
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:598
#, c-format
msgid "%d × %d (Screen)"
msgstr "%d × %d (Ekran)"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:451
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:603
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:48
msgid "5∶4"
msgstr "5∶4"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:452
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:604
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:49
msgid "4∶3 (DVD, Book)"
msgstr "4∶3 (DVD, Kitap)"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:453
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:605
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:50
msgid "7∶5"
msgstr "7∶5"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:454
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:606
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:51
msgid "3∶2 (Postcard)"
msgstr "3∶2 (Kartpostal)"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:455
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:607
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:52
msgid "16∶10"
msgstr "16∶10"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:456
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:608
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:53
msgid "16∶9 (DVD)"
msgstr "16∶9 (DVD)"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:457
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:609
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:54
msgid "1.85∶1"
msgstr "1.85∶1"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:458
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:611
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:55
msgid "2.39∶1"
msgstr "2.39∶1"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:459
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:612
#: gthumb/gth-location-chooser.c:617 gthumb/gth-template-selector.c:434
msgid "Other…"
msgstr "Diğer…"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:474
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:397
msgid "Rule of Thirds"
msgstr "Üçte bir kuralı"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:475
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:398
msgid "Golden Sections"
msgstr "Altın Bölümler"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:476
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:399
msgid "Center Lines"
msgstr "Orta Çizgiler"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:410
msgid "Add to Presets"
msgstr "Önayarlara Ekle"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:411
msgid "Enter the preset name:"
msgstr "Önayar adını girin:"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:533
#: extensions/gstreamer_tools/actions.c:69
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1674
#: gthumb/gth-browser.c:1984
msgid "Could not save the file"
msgstr "Dosya kaydedilemedi"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:833
msgid "Add to presets"
msgstr "Önayarlara ekle"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:892
msgid "Color Curves"
msgstr "Renk Eğrileri"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:893
msgid "Adjust color curves"
msgstr "Renk eğrilerini ayarla"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:359
msgid "Special Effects"
msgstr "Özel Efektler"

#. Translators: this is the name of a filter that produces warmer colors
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:403
msgid "Warmer"
msgstr "Daha Sıcak"

#. Translators: this is the name of a filter that produces cooler colors
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:447
msgid "Cooler"
msgstr "Daha soğuk"

#. Translators: this is the name of an image filter
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:495
msgid "Soil"
msgstr "Toprak"

#. Translators: this is the name of an image filter
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:544
msgid "Desert"
msgstr "Çöl"

#. Translators: this is the name of an image filter
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:592
msgid "Arctic"
msgstr "Artik"

#. Translators: this is the name of an image filter
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:640
msgid "Mangos"
msgstr "Mango"

#. Translators: this is the name of an image filter
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:688
msgid "Fresh Blue"
msgstr "Taze Mavi"

#. Translators: this is the name of an image filter
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:735
msgid "Cherry"
msgstr "Kiraz"

#. Translators: this is the name of an image filter
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:784
msgid "Vintage"
msgstr "Eski"

#. Translators: this is the name of an image filter
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:906
msgid "Blurred Edges"
msgstr "Bulanık Kenarlar"

#. Translators: this is the name of an image filter that produces darker edges
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:941
msgid "Vignette"
msgstr "Etrafını Sil"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-flip.c:91
msgid "Flip the image vertically"
msgstr "Resmi dikey olarak döndür"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:373
msgid "_Brightness"
msgstr "_Parlaklık"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:378
msgid "_Saturation"
msgstr "_Doygunluk"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:383
msgid "_Average"
msgstr "_Ortalama"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:498
msgid "Grayscale"
msgstr "Gri tonlama"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-lomo.c:183
msgid "Lomo"
msgstr "Lomo"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-mirror.c:91
msgid "Mirror the image horizontally"
msgstr "Resmi yatay olarak yansıt"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-negative.c:101
msgid "Negative"
msgstr "Negatif"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-redo.c:77
msgid "Redo"
msgstr "Yinele"

#. resize the original image
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:185
#: extensions/resize_images/dlg-resize-images.c:169
#: gthumb/gth-filter-grid.c:573
msgid "Resizing images"
msgstr "Resimler yeniden boyutlandırılıyor"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:610
msgid "1.91∶1"
msgstr "1.91∶1"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-left.c:90
#: extensions/image_rotation/callbacks.c:53
#: extensions/image_rotation/callbacks.c:163
msgid "Rotate Left"
msgstr "Sola Döndür"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-left.c:91
msgid "Rotate the image by 90 degrees counterclockwise"
msgstr "Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndür"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-right.c:90
#: extensions/image_rotation/callbacks.c:54
#: extensions/image_rotation/callbacks.c:171
msgid "Rotate Right"
msgstr "Sağa Döndür"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-right.c:91
msgid "Rotate the image by 90 degrees clockwise"
msgstr "Resmi saat yönünde 90 derece döndür"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:682
msgid "Rotate"
msgstr "Döndür"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-save-as.c:70
#: gthumb/resources/gears-menu.ui:21
msgid "Save As…"
msgstr "Farklı Kaydet…"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-save.c:66
#: gthumb/resources/gears-menu.ui:17
msgid "Save"
msgstr "Kaydet"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:334
msgid "Sharpening image"
msgstr "Resim keskinleştiriliyor"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:435
msgid "Enhance Focus"
msgstr "Odak Geliştir"

#: extensions/file_tools/gth-file-tool-undo.c:77
msgid "Undo"
msgstr "Geri Al"

#: extensions/find_duplicates/callbacks.c:37
msgid "Find _Duplicates…"
msgstr "_Kopyaları Bul…"

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-choose-folders.ui:26
msgid "_Folders:"
msgstr "_Klasörler:"

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:225
msgid "Duplicates:"
msgstr "Kopyalar:"

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:291
msgid "Files:"
msgstr "Dosyalar:"

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:366
#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:32
msgid "File"
msgstr "Dosya"

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:381
msgid "Last modified"
msgstr "Son değiştirilme"

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:438
msgid "_View"
msgstr "_Görüntüle"

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:454
#: gthumb/gth-tags-entry.c:1148 gthumb/gtk-utils.h:39
msgid "_Delete"
msgstr "_Sil"

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:544
msgid "No duplicates found."
msgstr "Kopya bulunamadı."

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates.ui:32
#: extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui:28
#: extensions/search/data/ui/search-editor.ui:73
msgid "Start _at:"
msgstr "Başlan_gıç:"

#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates.ui:94
msgid "_Filter:"
msgstr "_Süz:"

#: extensions/find_duplicates/dlg-find-duplicates.c:98
#: extensions/find_duplicates/find_duplicates.extension.desktop.in.in:3
#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:1350
msgid "Find Duplicates"
msgstr "Kopyaları Bul"

#: extensions/find_duplicates/dlg-find-duplicates.c:106
#: extensions/search/actions.c:80
msgid "_Find"
msgstr "_Ara"

#: extensions/find_duplicates/find_duplicates.extension.desktop.in.in:4
msgid "Find duplicated files."
msgstr "Çift olan dosyaları bul."

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:65
msgid "leave the newest duplicates"
msgstr "en yeni kopyaları bırak"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:66
msgid "leave the oldest duplicates"
msgstr "en eski kopyaları bırak"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:67
msgid "by folder…"
msgstr "klasöre göre…"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:68
msgid "all files"
msgstr "tüm dosyalar"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:69
msgid "no file"
msgstr "dosya yok"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:278
#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:477
#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:601 gthumb/gth-browser.c:877
#, c-format
msgid "%d file (%s)"
msgid_plural "%d files (%s)"
msgstr[0] "%d dosya (%s)"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:519
#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:650
#, c-format
msgid "%d duplicate"
msgid_plural "%d duplicates"
msgstr[0] "%d kopya"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:557
msgid "Search completed"
msgstr "Arama tamamlandı"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:741
msgid "Searching for duplicates"
msgstr "Benzerleri aranıyor"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:744
#: gthumb/gth-load-file-data-task.c:109 gthumb/gth-save-file-data-task.c:103
#, c-format
msgid "%d file remaining"
msgid_plural "%d files remaining"
msgstr[0] "%d kalan dosya"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:890
msgid "Getting the file list"
msgstr "Dosya listesi alınıyor"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:1067
msgid "Duplicates"
msgstr "Kopyalar"

#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:1373
msgid "Select"
msgstr "Seç"

#: extensions/flicker/flicker.extension.desktop.in.in:3
msgid "Flicker"
msgstr "Flicker"

#: extensions/flicker/flicker.extension.desktop.in.in:4
msgid "Upload images to Flickr"
msgstr "Flickr uygulamasına resim yükle"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:35
msgid "Public photos"
msgstr "Herkese açık fotoğraflar"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:39
msgid "Private photos, visible to family and friends"
msgstr "Aile ve arkadaşlara görünür özel fotoğraflar"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:43
msgid "Private photos, visible to friends"
msgstr "Özel fotoğraflar, arkadaşlara görünür"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:47
msgid "Private photos, visible to family"
msgstr "Özel fotoğraflar aileye görünür"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:51
msgid "Private photos"
msgstr "Özel fotoğraflar"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:73
msgid "Safe content"
msgstr "Güvenli içerik"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:77
msgid "Moderate content"
msgstr "Ölçülü içerik"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:81
msgid "Restricted content"
msgstr "Kısıtlı içerik"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:150
msgid "_Account:"
msgstr "_Hesap:"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:198
#: extensions/flicker_utils/data/ui/import-from-flickr.ui:86
msgid "Edit accounts"
msgstr "Hesapları düzenle"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:229
msgid "Free space:"
msgstr "Boş alan:"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:275
#: extensions/flicker_utils/data/ui/import-from-flickr.ui:134
msgid "Ph_otoset:"
msgstr "Fo_toğraf kümesi:"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:291
msgid "_Privacy:"
msgstr "_Gizlilik:"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:329
msgid "_Safety:"
msgstr "_Güvenli:"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:405
msgid "Hi_de from public searches"
msgstr "Açık aramalardan gi_zle"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui:426
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:329
msgid "_Resize if larger than:"
msgstr "Eğer daha büyükse _yeniden boyutlandır:"

#: extensions/flicker_utils/data/ui/import-from-flickr.ui:120
#: extensions/oauth/data/ui/oauth-account-chooser.ui:33
msgid "A_ccount:"
msgstr "H_esap:"

#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:136
#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:410
#: extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:219
#: extensions/oauth/web-service.c:377
msgid "Could not connect to the server"
msgstr "Sunucuya bağlanılamadı"

#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:161
msgid "Files successfully uploaded to the server."
msgstr "Dosyalar sunucuya başarılı biçimde yüklendi."

#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:164
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:1819
msgid "_Open in the Browser"
msgstr "Tarayıcıda _Aç"

#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:188
#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:223
msgid "Could not create the album"
msgstr "Albüm oluşturulamadı"

#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:246
msgid "Could not upload the files"
msgstr "Dosyalar yüklenemedi"

#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:592
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1782
msgid "No valid file selected."
msgstr "Geçerli dosya seçilemedi."

#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:593
msgid "Could not export the files"
msgstr "Dosyalar dışa aktarılamadı"

#: extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:624
#, c-format
msgid "Export to %s"
msgstr "%s konumuna dışa aktar"

#: extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:312
#: gthumb/gth-file-selection-info.c:143
#, c-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d dosya"

#: extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:337
msgid "Could not get the photo list"
msgstr "Fotoğraf listesi alınamadı"

#: extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:374
#: extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:553
msgid "No album selected"
msgstr "Albüm seçilemedi"

#: extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:513
#: extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:575
msgid "_Import"
msgstr "_Al"

#: extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:571
#, c-format
msgid "Import from %s"
msgstr "%s konumundan içeri aktar"

#: extensions/flicker_utils/flickr-consumer.c:122
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:240
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:344
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:667
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:919
#: extensions/oauth/oauth-service.c:154
msgid "Unknown error"
msgstr "Bilinmeyen hata"

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:491
#, c-format
msgid ""
"Return to this window when you have finished the authorization process on %s"
msgstr "%s üzerinde yetkilendirme işlemini bitirdiğinizde bu pencereye dönün"

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:492
msgid "Once you’re done, click the “Continue” button below."
msgstr "Tamamladığınızda, aşağıdaki “Devam Et” düğmesine tıklayın."

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:562
msgid "C_ontinue"
msgstr "D_evam et"

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:563
msgid "_Authorize…"
msgstr "_Yetkilendir…"

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:566
#, c-format
msgid "gThumb requires your authorization to upload the photos to %s"
msgstr "gThumb %s hizmetine fotoğraf yüklemek için yetkinizi ister"

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:567
#, c-format
msgid ""
"Click “Authorize” to open your web browser and authorize gthumb to upload "
"photos to %s. When you’re finished, return to this window to complete the "
"authorization."
msgstr ""
"Web tarayıcınızı açmak ve %s hizmetine fotoğraf yükleyecek gthumb’ı "
"yetkilendirmek için “Yetkilendir” seçeneğini tıklayın. Bitirdiğinizde "
"yetkilendirme işlemini tamamlamak için bu pencereye dönün."

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:849
msgid "Getting the album list"
msgstr "Albüm listesi alınıyor"

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:943
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1058
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1097
msgid "Creating the new album"
msgstr "Yeni albüm oluşturuluyor"

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1144
#, c-format
msgid "Could not upload “%s”: %s"
msgstr "“%s” yüklenemedi: %s"

#. Translators: %s is a filename
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1253
#, c-format
msgid "Uploading “%s”"
msgstr "“%s” yükleniyor"

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1450
msgid "Uploading the files to the server"
msgstr "Dosyalar sunucuya yükleniyor"

#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1611
msgid "Getting the photo list"
msgstr "Fotoğraf listesi alınıyor"

#. Translators: %s is a filename
#: extensions/gstreamer_tools/actions.c:75
#, c-format
msgid "Image saved as %s"
msgstr "Resim, %s olarak kaydedildi"

#: extensions/gstreamer_tools/actions.c:101
msgctxt "Filename"
msgid "Screenshot"
msgstr "Ekran Görüntüsü"

#: extensions/gstreamer_tools/actions.c:157
#: extensions/gstreamer_tools/actions.c:169
#: extensions/gstreamer_tools/actions.c:410
msgid "Could not take a screenshot"
msgstr "Ekran görüntüsü alınamadı"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:32
msgid "Screenshot"
msgstr "Ekran Görüntüsü"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:33
msgid "Play/Pause"
msgstr "Oynat/Duraklat"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:34
msgid "Mute"
msgstr "Sessiz"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:35
msgid "Play faster"
msgstr "Hızlı oynat"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:36
msgid "Play slower"
msgstr "Yavaş oynat"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:37
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1205
msgid "Next frame"
msgstr "Sonraki kare"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:38
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:461
msgid "Go forward 1 second"
msgstr "1 saniye ileri git"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:39
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:357
msgid "Go forward 5 seconds"
msgstr "5 saniye ileri git"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:40
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:371
msgid "Go forward 10 seconds"
msgstr "10 saniye ileri git"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:41
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:385
msgid "Go forward 1 minute"
msgstr "1 dakika ileri git"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:42
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:399
msgid "Go forward 5 minutes"
msgstr "5 dakika ileri git"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:43
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:447
msgid "Go back 1 second"
msgstr "1 saniye geri git"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:44
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:301
msgid "Go back 5 seconds"
msgstr "5 saniye geri git"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:45
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:315
msgid "Go back 10 seconds"
msgstr "10 saniye geri git"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:46
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:329
msgid "Go back 1 minute"
msgstr "1 dakika geri git"

#: extensions/gstreamer_tools/callbacks.c:47
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:343
msgid "Go back 5 minutes"
msgstr "5 dakika geri git"

#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/media-viewer-preferences.ui:13
msgid "Use hardware acceleration"
msgstr "Donanım hızlandırması kullan"

#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/media-viewer-preferences.ui:35
msgid "_Screenshots location:"
msgstr "_Ekran Görüntüleri konumu:"

#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:29
#: extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:629
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1198
msgid "Play"
msgstr "Oynat"

#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:50
msgid "Slower"
msgstr "Daha Yavaş"

#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:72
msgid "Faster"
msgstr "Daha Hızlı"

#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:94
msgid "Restart when finished"
msgstr "Bitince yeniden başlat"

#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:130
msgid "Time:"
msgstr "Zaman:"

#. minus 5 seconds
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:297
msgid "-5s"
msgstr "-5s"

#. minus 10 seconds
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:311
msgid "-10s"
msgstr "-10s"

#. minus 1 minute
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:325
msgid "-1m"
msgstr "-1m"

#. minus 5 minutes
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:339
msgid "-5m"
msgstr "-5m"

#. plus 5 seconds
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:353
msgid "+5s"
msgstr "+5s"

#. plus 10 seconds
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:367
msgid "+10s"
msgstr "+10s"

#. plus 1 minute
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:381
msgid "+1m"
msgstr "+1m"

#. plus 5 minutes
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:395
msgid "+5m"
msgstr "+5m"

#. minus 1 second
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:443
msgid "-1s"
msgstr "-1s"

#. plus 1 second
#: extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui:457
msgid "+1s"
msgstr "+1s"

#: extensions/gstreamer_tools/gstreamer_tools.extension.desktop.in.in:3
msgid "Audio/Video support"
msgstr "Ses/Video desteği"

#: extensions/gstreamer_tools/gstreamer_tools.extension.desktop.in.in:4
msgid "Play audio and video files."
msgstr "Ses ve video dosyalarını oynat."

#: extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:117
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:84
msgid "Copy Image"
msgstr "Resmi Kopyala"

#: extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:602
msgid "Playing video"
msgstr "Video oynatılıyor"

#: extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:615
msgid "Pause"
msgstr "Durdur"

#: extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:1136
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ekran görüntüsü al"

#: extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:1143
#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:51
#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:71
msgid "Fit to window"
msgstr "Pencereye sığdır"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:35
msgid "Audio/Video Player"
msgstr "Ses/Video Oynatıcı"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:40 gthumb/gth-main-default-tests.c:314
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:41 gthumb/gth-main-default-tests.c:321
msgid "Audio"
msgstr "Ses"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:48
msgid "Artist"
msgstr "Sanatçı"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:49
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:227
msgid "Album"
msgstr "Albüm"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:50
msgid "Bitrate"
msgstr "Bit oranı"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:51
msgid "Encoder"
msgstr "Kodlayıcı"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:53 extensions/gstreamer_tools/main.c:58
msgid "Codec"
msgstr "Kodlayıcı/Çözücü"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:54
msgid "Framerate"
msgstr "Kare sayısı"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:55
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:859
msgid "Width"
msgstr "Genişlik"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:56
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:875
msgid "Height"
msgstr "Yükseklik"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:59
msgid "Channels"
msgstr "Kanallar"

#: extensions/gstreamer_tools/main.c:60
msgid "Sample rate"
msgstr "Örnekleme oranı"

#: extensions/gstreamer_utils/gstreamer-utils.c:394
msgid "Stereo"
msgstr "Çift Kanallı"

#: extensions/gstreamer_utils/gstreamer-utils.c:394
msgid "Mono"
msgstr "Tek Kanallı"

#. Translators: this is an image size, such as 1024 × 768
#: extensions/gstreamer_utils/gstreamer-utils.c:427
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1907
#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:300
#: extensions/raw_files/gth-metadata-provider-raw.c:97
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2427 gthumb/gtk-utils.c:981
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"

#: extensions/image_print/actions.c:69
msgid "Could not print the selected files"
msgstr "Seçilen dosyalar yazdırılamadı"

#: extensions/image_print/callbacks.c:38 extensions/image_print/callbacks.c:53
#: extensions/image_print/callbacks.c:59
#: extensions/image_print/preferences.c:79
msgid "Print"
msgstr "Yazdır"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:14
msgid "Centered"
msgstr "Ortalanmış"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:18
msgid "Custom"
msgstr "Özel"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:129
msgid "millimeters"
msgstr "milimetre"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:132
msgid "inches"
msgstr "inç"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:234
msgid "The current page number"
msgstr "Geçerli sayfa numarası"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:252
msgid "The total number of pages"
msgstr "Toplam sayfa sayısı"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:270
msgid "Special code"
msgstr "Özel kod"

#. translate only the text in the curly brackets
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:302
msgid "%D{ format }"
msgstr "%D{ biçim }"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:318
msgid "The current date"
msgstr "Geçerli tarih"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:368
msgid "The total number of files"
msgstr "Toplam dosya sayısı"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:386
msgid "The event description"
msgstr "Olay açıklaması"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:613
msgid "_Rows:"
msgstr "_Satır:"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:723
msgid "Image"
msgstr "Resim"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:765
msgid "Position:"
msgstr "Konum:"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:782
msgid "Left"
msgstr "Sol"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:798
msgid "Top"
msgstr "Üst"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:946
msgid "Rotation:"
msgstr "Döndürme:"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:1005
msgid "Unit:"
msgstr "Birim:"

#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:1059
msgid "Preview"
msgstr "Ön izleme"

#: extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui:14
msgid "Fonts"
msgstr "Yazı tipleri"

#: extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui:87
msgid "Select Caption Font"
msgstr "Resim Yazısı Yazı Tipi Seç"

#: extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui:104
msgid "Select Header Font"
msgstr "Başlık Yazı Tipi Seç"

#: extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui:121
msgid "Select Footer Font"
msgstr "Alt Bilgi Yazıtipi Seç"

#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:40
msgid "Total number of files"
msgstr "Toplam dosya sayısı"

#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:41
#: extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:47
msgid "Event description"
msgstr "Olay açıklaması"

#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:924
#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:31
#, c-format
msgid "Page %d of %d"
msgstr "Sayfa %d / %d"

#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1723
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1888
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1931
msgid "Could not print"
msgstr "Yazdırılamadı"

#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1789
msgid "Images"
msgstr "Resimler"

#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1890
#: gthumb/gth-image-loader.c:258 gthumb/gth-image-loader.c:390
#: gthumb/gth-image-utils.c:62 gthumb/gth-image-utils.c:68
msgid "No suitable loader available for this file type"
msgstr "Bu dosya türü için uygun yükleyici yok"

#. translators: %s is a filename
#: extensions/image_print/gth-load-image-info-task.c:168
#, c-format
msgid "Loading “%s”"
msgstr "“%s” yükleniyor"

#: extensions/image_print/gth-load-image-info-task.c:170
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2707
msgid "Loading images"
msgstr "Resimler yükleniyor"

#: extensions/image_print/image_print.extension.desktop.in.in:3
msgid "Image print"
msgstr "Resim baskısı"

#: extensions/image_print/image_print.extension.desktop.in.in:4
msgid "Allow to print images choosing the page layout."
msgstr "Sayfa düzeni seçerek resimleri yazdırmaya izin ver."

#: extensions/image_rotation/callbacks.c:59
msgid "Rotate Physically"
msgstr "Fiziki Olarak Döndür"

#: extensions/image_rotation/callbacks.c:60
msgid "Reset the EXIF Orientation"
msgstr "EXIF Yönlendirmesini Sıfırla"

#: extensions/image_rotation/gth-reset-orientation-task.c:114
#: extensions/image_rotation/gth-transform-task.c:146
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2319
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2404
msgid "Saving images"
msgstr "Resimler kaydediliyor"

#: extensions/image_rotation/image_rotation.extension.desktop.in.in:3
msgid "Image rotation"
msgstr "Resim döndürme"

#: extensions/image_rotation/image_rotation.extension.desktop.in.in:4
msgid "Rotate images without data loss."
msgstr "Resmi veri yitimi olmadan döndür."

#: extensions/image_rotation/rotation-utils.c:105
#, c-format
msgid "Problem transforming the image: %s"
msgstr "Resim dönüştürme sorunu: %s"

#: extensions/image_rotation/rotation-utils.c:110
msgid ""
"This transformation may introduce small image distortions along one or more "
"edges, because the image dimensions are not multiples of 8.\n"
"\n"
"The distortion is reversible, however. If the resulting image is "
"unacceptable, simply apply the reverse transformation to return to the "
"original image.\n"
"\n"
"You can also choose to discard (or trim) any untransformable edge pixels. "
"For practical use, this mode gives the best looking results, but the "
"transformation is not strictly lossless anymore."
msgstr ""
"Bu dönüşüm resimlerin bir veya daha çok kenarında küçük bozulmalar "
"görüntüleyebilir, çünkü resim boyutları 8’in katı değil.\n"
"\n"
"Bozulma geri alınabilirdir. Eğer resim sonucu kabul edilebilir değilse, "
"basit biçimde özgün resme dönmek için dönüşümü ters çevirme uygulanabilir.\n"
"\n"
"Ayrıca dönüştürülemez kenar piksellerini gözden çıkarmayı (ya da kırpmayı) "
"seçebilirsiniz. Pratik kullanım için bu kip en iyi görünüm sonuçlarını verir "
"fakat dönüşüm kesinlikle kayıpsız değildir."

#: extensions/image_rotation/rotation-utils.c:116
msgid "_Trim"
msgstr "_Kırp"

#: extensions/image_rotation/rotation-utils.c:118
msgid "_Accept distortion"
msgstr "Bozulmayı _Kabul Et"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:32
msgid "Zoom in"
msgstr "Büyültmeyi arttır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:33
msgid "Zoom out"
msgstr "Büyültmeyi azalt"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:34
msgid "Zoom 100%"
msgstr "%100 yakınlaştır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:35
msgid "Zoom 200%"
msgstr "%200 yakınlaştır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:36
msgid "Zoom 300%"
msgstr "%200 yakınlaştır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:38
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Sığdır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:39
msgid "Zoom to fit if larger"
msgstr "Eğer büyükse sığdır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:40
msgid "Zoom to fit width"
msgstr "Genişliğe sığdır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:41
msgid "Zoom to fit width if larger"
msgstr "Eğer büyükse genişliğe sığdır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:42
msgid "Zoom to fit height"
msgstr "Yüksekliğe sığdır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:43
msgid "Zoom to fit height if larger"
msgstr "Eğer büyükse yüksekliğe sığdır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:45
msgid "Undo edit"
msgstr "Düzenlemeyi geri al"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:46
msgid "Redo edit"
msgstr "Düzenlemeyi yinele"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:48
msgid "Scroll left"
msgstr "Sola kaydır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:49
msgid "Scroll right"
msgstr "Sağa kaydır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:50
msgid "Scroll up"
msgstr "Yukarı kaydır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:51
msgid "Scroll down"
msgstr "Aşağı kaydır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:53
msgid "Scroll left fast"
msgstr "Sola hızlı kaydır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:54
msgid "Scroll right fast"
msgstr "Sağa hızlı kaydır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:55
msgid "Scroll up fast"
msgstr "Yukarı hızlı kaydır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:56
msgid "Scroll down fast"
msgstr "Aşağı hızlı kaydır"

#: extensions/image_viewer/callbacks.c:58
msgid "Scroll to center"
msgstr "Merkeze kaydır"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:20
msgid "After loading an image:"
msgstr "Resim yüklendikten sonra:"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:49
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1155
msgid "Set to actual size"
msgstr "Gerçek boyutuna ayarla"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:50
msgid "Keep previous zoom"
msgstr "Önceki büyültmeyi koru"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:52
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1162
msgid "Fit to window if larger"
msgstr "Eğer büyükse pencereye uydur"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:53
#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:80
msgid "Fit to width"
msgstr "Genişliğe sığdır"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:54
msgid "Fit to width if larger"
msgstr "Eğer büyükse genişliğe sığdır"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:72
msgid "Reset scrollbar positions"
msgstr "Kaydırma çubuğu konumlarını sıfırla"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:109
msgid "Mouse wheel action:"
msgstr "Fare tekerleği eylemi:"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:131
msgctxt "zoom quality"
msgid "Change image"
msgstr "Resmi değiştir"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:148
msgctxt "zoom quality"
msgid "Zoom image"
msgstr "Resmi yakınlaştır"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:187
msgid "Zoom quality:"
msgstr "Yakınlaştırma kalitesi:"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:209
msgctxt "zoom quality"
msgid "_High"
msgstr "_Yüksek"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:226
msgctxt "zoom quality"
msgid "_Low"
msgstr "_Düşük"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:266
msgid "Transparency:"
msgstr "Saydamlık:"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:295
#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:15
msgid "Checkered"
msgstr "Damalı"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:296
#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:24
msgid "White"
msgstr "Beyaz"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:297
#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:33
msgid "Gray"
msgstr "Gri"

#: extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui:298
#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:42
msgid "Black"
msgstr "Siyah"

#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:62
msgid "Automatic"
msgstr "Kendiliğinden"

#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:89
msgid "Fit to height"
msgstr "Yüksekliğe sığdır"

#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:106
msgid "50%"
msgstr "%50"

#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:115
msgid "100%"
msgstr "%100"

#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:124
msgid "200%"
msgstr "%200"

#: extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui:133
msgid "300%"
msgstr "%300"

#: extensions/image_viewer/gth-image-histogram.c:94
msgid "Histogram"
msgstr "Çubuklu Grafik"

#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:85
msgid "Paste Image"
msgstr "Resmi Yapıştır"

#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1190
msgid "Apply the embedded color profile"
msgstr "Gömülü renk profilini uygula"

#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1212
msgid "Transparency"
msgstr "Saydamlık"

#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1846
msgid "Save Image"
msgstr "Resmi Kaydet"

#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:2571
msgid "Loading the original image"
msgstr "Özgün resim yükleniyor"

#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:213
msgid "JPEG XL container"
msgstr "JPEG XL konteyneri"

#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:215
msgid "JPEG XL"
msgstr "JPEG XL"

#: extensions/image_viewer/main.c:36
msgid "Scroll Image"
msgstr "Resmi Kaydır"

#: extensions/image_viewer/main.c:37
msgid "Image Editor"
msgstr "Resim Düzenleyici"

#: extensions/image_viewer/preferences.c:158 gthumb/gth-main-default-types.c:42
#: gthumb/gth-shortcuts-window.c:40
msgid "Viewer"
msgstr "Gösterici"

#: extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui:21
msgid "_Destination"
msgstr "_Hedef"

#: extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui:59
msgid "_Automatic subfolder"
msgstr "_Kendiliğinden alt klasör"

#: extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui:89
#: extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui:156
msgid "_Template:"
msgstr "Şa_blon:"

#: extensions/importer/gth-import-destination-button.c:113
msgid "Invalid Destination"
msgstr "Geçersiz Hedef"

#: extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:45
msgid "File date"
msgstr "Dosya tarihi"

#: extensions/importer/gth-import-task.c:425
#: extensions/importer/gth-import-task.c:460
#: extensions/importer/gth-import-task.c:669
msgid "Importing files"
msgstr "Dosyalar içeri aktarılıyor"

#: extensions/importer/gth-import-task.c:618
msgid "No file imported"
msgstr "İçeri aktarılan dosya yok"

#: extensions/importer/gth-import-task.c:619
msgid "The selected files are already present in the destination."
msgstr "Seçilen dosyalar zaten hedefte var."

#: extensions/importer/gth-import-task.c:642 gthumb/gth-file-source-vfs.c:776
msgid "Could not delete the files"
msgstr "Dosyalar silinemedi"

#: extensions/importer/gth-import-task.c:643
msgid "Delete operation not supported."
msgstr "Silme işlemi desteklenmiyor."

#: extensions/importer/gth-import-task.c:730
msgid "Last imported"
msgstr "Son içeri aktarım"

#: extensions/importer/gth-import-task.c:825
msgid "No file specified."
msgstr "Dosya belirtilmedi."

#. Translators: For example: Not enough free space in “/home/user/Images”.\n1.3 GB of space is required but only 300 MB is available.
#: extensions/importer/gth-import-task.c:862
#, c-format
msgid ""
"Not enough free space in “%s”.\n"
"%s of space is required but only %s is available."
msgstr ""
"“%s” konumunda yeterli boş alan yok.\n"
"%s alan gerekli ancak yalnızca %s kullanılabilir alan var."

#: extensions/list_tools/callbacks.c:148 extensions/list_tools/callbacks.c:157
#: extensions/list_tools/main.c:31
msgid "Tools"
msgstr "Araçlar"

#: extensions/list_tools/data/ui/personalize-scripts.ui:29
msgid "Co_mmands:"
msgstr "Ko_mutlar:"

#: extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui:47
msgid "_Wait for the command to finish"
msgstr "Komutun bitmesi için _bekle"

#: extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui:65
msgid "E_xecute command once for every file"
msgstr "Komutu her dosya için bir kez ç_alıştır"

#: extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui:82
msgid "_Terminal command (shell script)"
msgstr "_Uçbirim komutu (kabuk betiği)"

#: extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui:101
msgid "Sh_ortcut:"
msgstr "Kı_sayol:"

#: extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui:137
msgid "_Command:"
msgstr "_Komut:"

#: extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui:172
msgid "Edit command"
msgstr "Komutu düzenle"

#: extensions/list_tools/data/ui/tools-menu.ui:15 gthumb/gth-filterbar.c:556
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:193
msgid "Personalize…"
msgstr "Kişiselleştir…"

#: extensions/list_tools/dlg-personalize-scripts.c:250
msgid "Script"
msgstr "Betik"

#: extensions/list_tools/dlg-personalize-scripts.c:264
#: gthumb/dlg-preferences-shortcuts.c:231 gthumb/gth-accel-button.c:256
msgid "Shortcut"
msgstr "Kısayol"

#: extensions/list_tools/dlg-personalize-scripts.c:278
#: gthumb/dlg-personalize-filters.c:252
msgid "Show"
msgstr "Göster"

#: extensions/list_tools/dlg-personalize-scripts.c:368
msgid "Could not save the script"
msgstr "Betik kaydedilemedi"

#: extensions/list_tools/dlg-personalize-scripts.c:449
msgid "New Command"
msgstr "Yeni Komut"

#: extensions/list_tools/dlg-personalize-scripts.c:476
#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:128
msgid "Edit Command"
msgstr "Komutu Düzenle"

#: extensions/list_tools/dlg-personalize-scripts.c:506
msgid "Are you sure you want to delete the selected command?"
msgstr "Seçilen komutu silmek istediğinizden emin misiniz?"

#: extensions/list_tools/dlg-personalize-scripts.c:606
msgid "Commands"
msgstr "Komutlar"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:34
msgid "Quoted text"
msgstr "Alıntılanan metin"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:35
msgid "File URI"
msgstr "Dosya URI’si"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:36
msgid "File path"
msgstr "Dosya yolu"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:37
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:55
msgid "File name"
msgstr "Dosya adı"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:38
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:56
msgid "File name, no extension"
msgstr "Dosya adı, uzantısı olmadan"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:39
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:57
msgid "File extension"
msgstr "Dosya uzantısı"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:40
msgid "Folder path"
msgstr "Klasör yolu"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:42
msgid "Ask a value"
msgstr "Değer sor"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:43
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:62
msgid "File attribute"
msgstr "Dosya özniteliği"

#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:301
#, c-format
msgid "No command specified"
msgstr "Hiçbir komut belirtilmemiş"

#: extensions/list_tools/gth-script-task.c:86
#, c-format
msgid "Command exited abnormally with status %d"
msgstr "Komut %d durumu ile anormal olarak çıktı"

#: extensions/list_tools/gth-script.c:522
msgid "Enter a value:"
msgstr "Değer girin:"

#: extensions/list_tools/gth-script.c:984
msgid "_Skip"
msgstr "_Atla"

#: extensions/list_tools/list_tools.extension.desktop.in.in:3
msgid "File list tools"
msgstr "Dosya listesi araçları"

#: extensions/list_tools/list_tools.extension.desktop.in.in:4
msgid "Scripting and batch manipulation of files."
msgstr "Dosyaları toplu işleme ve komut dizisi oluşturma."

#: extensions/map_view/gth-map-view.c:128
msgctxt "Cardinal point"
msgid "S"
msgstr "G"

#: extensions/map_view/gth-map-view.c:128
msgctxt "Cardinal point"
msgid "N"
msgstr "K"

#: extensions/map_view/gth-map-view.c:130
msgctxt "Cardinal point"
msgid "W"
msgstr "B"

#: extensions/map_view/gth-map-view.c:130
msgctxt "Cardinal point"
msgid "E"
msgstr "D"

#: extensions/map_view/gth-map-view.c:225
#: extensions/map_view/map_view.extension.desktop.in.in:3
msgid "Map"
msgstr "Harita"

#: extensions/map_view/map_view.extension.desktop.in.in:4
msgid "View the photo position on the map"
msgstr "Haritada fotoğraf konumunu görüntüle"

#: extensions/oauth/data/ui/oauth-account-manager.ui:23
msgid "A_ccounts:"
msgstr "H_esaplar:"

#. the message pane
#: extensions/oauth/data/ui/oauth-ask-authorization.ui:54
#: gthumb/gth-file-list.c:567 gthumb/gth-folder-tree.c:1172
msgid "Loading…"
msgstr "Yükleniyor…"

#: extensions/oauth/oauth-account-chooser-dialog.c:192
msgid "New authentication…"
msgstr "Yeni kimlik doğrulama…"

#: extensions/oauth/oauth-ask-authorization-dialog.c:240
msgid "Authorization Required"
msgstr "Yetkilendirme Gerekli"

#: extensions/oauth/web-service.c:379
msgid "Choose _Account…"
msgstr "_Hesap Seç…"

#: extensions/oauth/web-service.c:657
msgid "Choose Account"
msgstr "Hesap Seç"

#: extensions/oauth/web-service.c:774
msgid "Edit Accounts"
msgstr "Hesapları Düzenle"

#: extensions/oauth/web-service.c:792 extensions/oauth/web-service.c:809
msgid "Connecting to the server"
msgstr "Sunucuya bağlanılıyor"

#: extensions/oauth/web-service.c:793
msgid "Asking authorization"
msgstr "Yetkilendirme isteniyor"

#: extensions/oauth/web-service.c:810
msgid "Getting account information"
msgstr "Hesap bilgisi alınıyor"

#: extensions/photo_importer/actions.c:71
#: extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:619
msgid "Choose a folder"
msgstr "Klasör seç"

#: extensions/photo_importer/actions.c:75
msgid "Import"
msgstr "İçe Aktar"

#: extensions/photo_importer/callbacks.c:41
msgid "_Removable Device…"
msgstr "_Kaldırılabilir Aygıt…"

#: extensions/photo_importer/callbacks.c:42
msgid "F_older…"
msgstr "K_lasör…"

#: extensions/photo_importer/callbacks.c:63
msgid "I_mport From"
msgstr "Buradan İ_çe Aktar"

#: extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer-options.ui:15
msgid "After importing from a device:"
msgstr "Aygıttan içe aktardıktan sonra:"

#: extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer-options.ui:42
msgid "_Rotate the images physically"
msgstr "Resmi fiziksel olarak _döndür"

#: extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer-options.ui:59
#: extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui:273
msgid "_Delete the imported files from the source"
msgstr "Kaynaktan içeri aktarılan dosyaları _sil"

#. view label
#: extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui:54
#: gthumb/gth-filterbar.c:391
msgid "S_how:"
msgstr "G_öster:"

#: extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui:185
msgid "_Event:"
msgstr "_Olay:"

#: extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui:245
msgid "_Tags:"
msgstr "_Etiketler:"

#: extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:218
msgid "Could not import the files"
msgstr "Dosyalar içeri aktarılamadı"

#. translators: %d is the number of files, %s the total size
#: extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:282
#, c-format
msgid "Files to import: %d (%s)"
msgstr "İçeri aktarılacak dosyalar: %d (%s)"

#: extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:322
msgid "Could not load the folder"
msgstr "Klasör yüklenemedi"

#: extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:352
msgid "Getting the folder content…"
msgstr "Klasör içeriği alınıyor…"

#: extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:585
msgid "Import from Removable Device"
msgstr "Kaldırılabilir Aygıttan İçeri Aktar"

#: extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:617
msgid "Import from Folder"
msgstr "Klasörden İçeri Aktar"

#: extensions/photo_importer/photo_importer.extension.desktop.in.in:3
msgid "Import photos"
msgstr "Fotoğrafları İçeri Aktar"

#: extensions/photo_importer/photo_importer.extension.desktop.in.in:4
msgid "Import photos from removable devices."
msgstr "Fotoğrafları kaldırılabilir aygıttan içeri aktar."

#: extensions/raw_files/gth-metadata-provider-raw.c:91
msgid "RAW Format"
msgstr "RAW Biçimi"

#: extensions/raw_files/raw_files.extension.desktop.in.in:3
msgid "Raw format support"
msgstr "Raw biçim desteği"

#: extensions/raw_files/raw_files.extension.desktop.in.in:4
msgid "Allow to load raw format images."
msgstr "Raw biçimindeki resimleri yüklemeye izin ver."

#: extensions/red_eye_removal/gth-file-tool-red-eye.c:471
msgid "Red Eye Removal"
msgstr "Kırmızı Göz Kaldırma"

#: extensions/red_eye_removal/gth-file-tool-red-eye.c:472
msgid "Remove the red eye effect caused by camera flashes"
msgstr "Kamera ışığından kaynaklanan gözlerdeki kırmızılığı kaldır"

#: extensions/red_eye_removal/red_eye_removal.extension.desktop.in.in:3
msgid "Red-eye removal"
msgstr "Kırmızı göz düzeltme"

#: extensions/red_eye_removal/red_eye_removal.extension.desktop.in.in:4
msgid "Tool to remove the red-eye effect from a photo."
msgstr "Fotoğraftan gözlerdeki kırmızılığı kaldırmak için araç."

#: extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui:42
msgid "_Sort by:"
msgstr "_Şuna Göre Sırala:"

#. Translators: this is the text case (upper or lower case).
#: extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui:55
msgid "Cas_e:"
msgstr "Duru_m:"

#: extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui:110
msgid "Re_verse Order"
msgstr "_Ters Düzen"

#: extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui:226
msgid "Revert to the last used template"
msgstr "Son kullanılan şablona geri dön"

#: extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui:265
msgid "_Preview:"
msgstr "_Ön İzle:"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:58
msgid "Original enumerator"
msgstr "Özgün numaralandırıcı"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:59
msgid "Modification date"
msgstr "Değiştirilme tarihi"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:60
msgid "Digitalization date"
msgstr "Sayısallaştırma tarihi"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:529
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:656
msgid "Could not rename the files"
msgstr "Dosyalar yeniden adlandırılamadı"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:896
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1995
msgid "_Rename"
msgstr "Yeniden Adlandı_r"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:913
msgid "Old Name"
msgstr "Eski Ad"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:924
msgid "New Name"
msgstr "Yeni Ad"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:1002
msgid "Keep original case"
msgstr "Özgün yazı tipini koru"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:1003
msgid "Convert to lower-case"
msgstr "Küçük harfe dönüştür"

#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:1004
msgid "Convert to upper-case"
msgstr "Büyük harfe dönüştür"

#: extensions/rename_series/gth-rename-task.c:170
msgid "Renaming files"
msgstr "Dosyalar yeniden adlandırılıyor"

#: extensions/rename_series/rename_series.extension.desktop.in.in:3
msgid "Rename files"
msgstr "Dosyaları yeniden adlandır"

#: extensions/rename_series/rename_series.extension.desktop.in.in:4
msgid "Rename series of files."
msgstr "Dosya dizilerini yeniden adlandır."

#: extensions/resize_images/callbacks.c:38
msgid "Resize Images…"
msgstr "Resimleri Yeniden Boyutlandır…"

#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:29
msgid "pixel"
msgstr "piksel"

#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:68
msgid "New dimensions"
msgstr "Yeni boyutlar"

#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:120
msgid "_Height:"
msgstr "_Yükseklik:"

#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:203
msgid "_Preserve original aspect ratios"
msgstr "Özgün en-boy oranlarını _koru"

#: extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui:324
#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:47 gthumb/gth-toolbox.c:148
msgid "Format"
msgstr "Biçim"

#: extensions/resize_images/dlg-resize-images.c:341
msgid "Resize Images"
msgstr "Resimleri Yeniden Boyutlandır"

#: extensions/resize_images/dlg-resize-images.c:427
msgid "Keep the original format"
msgstr "Özgün biçimi koru"

#: extensions/resize_images/resize_images.extension.desktop.in.in:3
msgid "Resize images"
msgstr "Resimleri yeniden boyutlandır"

#: extensions/resize_images/resize_images.extension.desktop.in.in:4
msgid "Resize series of images."
msgstr "Resim serilerini yeniden boyutlandır."

#: extensions/search/actions.c:50 extensions/search/actions.c:122
#: extensions/search/actions.c:128
msgid "Could not perform the search"
msgstr "Arama gerçekleştirilemedi"

#: extensions/search/actions.c:55
msgid "Search Result"
msgstr "Arama Sonucu"

#: extensions/search/actions.c:78
msgid "Find"
msgstr "Ara"

#: extensions/search/callbacks.c:44 extensions/search/callbacks.c:79
msgid "Find files"
msgstr "Dosyaları bul"

#: extensions/search/callbacks.c:113
msgid "Search again"
msgstr "Yeniden ara"

#. Translators: This is not a verb, it's a name as in "the search properties".
#: extensions/search/callbacks.c:197
#: extensions/search/search.extension.desktop.in.in:3
msgid "Search"
msgstr "Ara"

#: extensions/search/gth-search-editor.c:117
#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:167
msgid "all the following rules"
msgstr "aşağıdaki tüm kurallar"

#: extensions/search/gth-search-editor.c:118
#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:168
msgid "any of the following rules"
msgstr "aşağıdaki kurallardan herhangi biri"

#: extensions/search/gth-search-source-selector.c:130
msgid "Add another location"
msgstr "Başka konum ekle"

#: extensions/search/gth-search-task.c:113
msgid "No file found"
msgstr "Dosya bulunamadı"

#: extensions/search/gth-search-task.c:191
#, c-format
msgid "Files found so far: %s"
msgstr "Şu ana kadar bulunan dosyalar: %s"

#: extensions/search/gth-search-task.c:333
#: extensions/search/gth-search-task.c:337
msgid "Searching…"
msgstr "Aranıyor…"

#: extensions/search/gth-search-task.c:344
msgid "Cancel the operation"
msgstr "İşlemi iptal et"

#: extensions/search/search.extension.desktop.in.in:4
msgid "File search tool."
msgstr "Dosya arama aracı."

#. Not real actions, used in the shorcut window for documentation.
#: extensions/selections/callbacks.c:57 extensions/selections/callbacks.c:58
#: extensions/selections/callbacks.c:59 extensions/selections/callbacks.c:71
msgid "Add to selection"
msgstr "Seçime ekle"

#: extensions/selections/callbacks.c:61 extensions/selections/callbacks.c:62
#: extensions/selections/callbacks.c:63 extensions/selections/callbacks.c:72
msgid "Remove from selection"
msgstr "Seçimden kaldır"

#: extensions/selections/callbacks.c:65 extensions/selections/callbacks.c:66
#: extensions/selections/callbacks.c:67 extensions/selections/callbacks.c:73
msgid "Show selection"
msgstr "Seçimini göster"

#: extensions/selections/callbacks.c:83
msgid "Remove from Selection"
msgstr "Seçimden kaldır"

#: extensions/selections/callbacks.c:128
#, c-format
msgid "Show selection %d"
msgstr "%d. seçimi göster"

#: extensions/selections/callbacks.c:365
#, c-format
msgid ""
"Use Alt-%d to add files to this selection, Ctrl-%d to view this selection."
msgstr ""
"Bu seçime dosya eklemek için Alt-%d, görüntülemek için ise Ctrl-%d kullan."

#: extensions/selections/gth-selections-manager.c:228
#, c-format
msgid "Selection %d"
msgstr "Seçim %d"

#: extensions/selections/gth-selections-manager.c:231
#: extensions/selections/main.c:33
#: extensions/selections/selections.extension.desktop.in.in:3
msgid "Selections"
msgstr "Seçimler"

#: extensions/selections/selections.extension.desktop.in.in:4
msgid "Advanced file selection."
msgstr "Gelişmiş dosya seçimi."

#: extensions/slideshow/callbacks.c:40
msgid "Start presentation"
msgstr "Sunumu başlat"

#: extensions/slideshow/callbacks.c:41
msgid "Terminate presentation"
msgstr "Sunumu sonlandır"

#: extensions/slideshow/callbacks.c:42
msgid "Pause/Resume presentation"
msgstr "Sunumu duraklat/sürdür"

#: extensions/slideshow/callbacks.c:43 gthumb/gth-browser-actions-entries.h:126
msgid "Show next file"
msgstr "Sonraki dosyayı göster"

#: extensions/slideshow/callbacks.c:44 gthumb/gth-browser-actions-entries.h:125
msgid "Show previous file"
msgstr "Önceki dosyayı göster"

#: extensions/slideshow/callbacks.c:65 extensions/slideshow/callbacks.c:362
#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:65
#: extensions/slideshow/main.c:286 extensions/slideshow/preferences.c:142
#: extensions/slideshow/slideshow.extension.desktop.in.in:3
#: gthumb/gth-shortcuts-window.c:41
msgid "Presentation"
msgstr "Sunum"

#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:46
msgid "_Personalize"
msgstr "_Kişiselleştir"

#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:100
msgid "_Transition effect:"
msgstr "_Geçiş efekti:"

#. This is the first part of the phrase "change automatically, every x seconds", where x is an input control that let the user choose a value.
#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:126
msgid "_Change automatically, every"
msgstr "Kendiliğinden _değiştir, her"

#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:162
msgctxt "Every x seconds"
msgid "seconds"
msgstr "saniye"

#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:186
msgid "_Restart when finished"
msgstr "Bittiğinde _yeniden başlat"

#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:201
msgid "R_andom order"
msgstr "R_astgele sırada"

#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:237
msgid "Playlist"
msgstr "Çalma listesi"

#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:314
msgid "Add files to the playlist"
msgstr "Dosyaları çalma listesine ekle"

#: extensions/slideshow/data/ui/slideshow-preferences.ui:334
msgid "Remove the selected files"
msgstr "Seçilen dosyaları kaldır"

#: extensions/slideshow/gth-slideshow-preferences.c:185
msgid "Choose the files to play"
msgstr "Oynatılacak dosyaları seç"

#: extensions/slideshow/gth-slideshow-preferences.c:194
msgid "Audio files"
msgstr "Ses dosyaları"

#: extensions/slideshow/gth-slideshow-preferences.c:260
msgid "Random"
msgstr "Rastgele"

#: extensions/slideshow/gth-slideshow.c:237
msgid "Playing a presentation"
msgstr "Sunum oynatılıyor"

#: extensions/slideshow/main.c:303
msgid "Push from right"
msgstr "Sağdan itin"

#: extensions/slideshow/main.c:309
msgid "Push from bottom"
msgstr "Alttan itin"

#: extensions/slideshow/main.c:315
msgid "Slide from right"
msgstr "Sağdan kaydır"

#: extensions/slideshow/main.c:321
msgid "Slide from bottom"
msgstr "Alttan kaydır"

#: extensions/slideshow/main.c:327
msgid "Fade in"
msgstr "Artarak giriş"

#: extensions/slideshow/main.c:333
msgid "Flip page"
msgstr "Sayfayı döndür"

#: extensions/slideshow/main.c:339
msgid "Cube from right"
msgstr "Sağdan küp"

#: extensions/slideshow/main.c:345
msgid "Cube from bottom"
msgstr "Alttan küp"

#: extensions/slideshow/slideshow.extension.desktop.in.in:4
msgid "Play a presentation of images."
msgstr "Resimlerin sunumunu oynat."

#: extensions/terminal/actions.c:53
#: extensions/terminal/terminal.extension.desktop.in.in:3
msgid "Terminal"
msgstr "Uçbirim"

#: extensions/terminal/callbacks.c:40 extensions/terminal/callbacks.c:45
msgid "Open in Terminal"
msgstr "Uçbirimde aç"

#: extensions/terminal/terminal.extension.desktop.in.in:4
msgid "Open a folder in a terminal"
msgstr "Uçbirimde klasör aç"

#: extensions/webalbums/callbacks.c:48
msgid "_Web Album…"
msgstr "_Web Albümü…"

#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:26
msgid "Click to view the image"
msgstr "Resmi görüntülemek için tıkla"

#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:27
msgid "Go back to the index"
msgstr "Dizine geri git"

#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:28
#, c-format
msgid "Image %d of %d"
msgstr "Resim %d / %d"

#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:29
msgid "Index"
msgstr "Dizin"

#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:33
#, c-format
msgid "View page %d"
msgstr "%d. sayfayı görüntüle"

#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:34
msgid "View the next image"
msgstr "Sonraki resmi görüntüle"

#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:35
msgid "View the next page"
msgstr "Sonraki sayfayı görüntüle"

#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:36
msgid "View the previous image"
msgstr "Önceki resmi görüntüle"

#: extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:37
msgid "View the previous page"
msgstr "Önceki sayfayı görüntüle"

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:19
msgid "All images on a single image"
msgstr "Tüm resimler tek resimde"

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:22
msgid "Adapts to the window width"
msgstr "Pencere genişliğine uyarlar"

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:302
msgid "_Copy originals to destination"
msgstr "_Varış yerine özgün olanları kopyala"

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:605
msgid "_Adapt to the window width "
msgstr "Pencere genişliğine _uydur "

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:693
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:768
msgid "Index Page"
msgstr "Dizin Sayfası"

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:743
msgid "Thumbnail Caption"
msgstr "Küçük Resim Başlığı"

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:945
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:1061
msgid "Image Page"
msgstr "Resim Sayfası"

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:979
msgid "Show the description, if available"
msgstr "Eğer varsa açıklamayı göster"

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:1005
msgid "Show the following attributes:"
msgstr "Aşağıdaki öznitelikleri göster:"

#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:1039
msgid "Image Attributes"
msgstr "Resim Öznitelikleri"

#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:43
msgid "Current image number"
msgstr "Geçerli resim sayısı"

#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:44
msgid "Total number of images"
msgstr "Toplam resim sayısı"

#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:45
msgid "Original filename"
msgstr "Özgün dosya adı"

#: extensions/webalbums/dlg-web-exporter.c:531
msgid "Web Album"
msgstr "Web Albümü"

#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:563
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:575
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:583
msgid "Malformed command"
msgstr "Hatalı biçimlendirilmiş komut"

#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:1780
msgid "Could not show the destination"
msgstr "Hedef gösterilemedi"

#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:1816
msgid "The album has been created successfully."
msgstr "Albüm başarılı biçimde oluşturuldu."

#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2085
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2113
msgid "Saving thumbnails"
msgstr "Küçük resimler kaydediliyor"

#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2141
msgid "Saving HTML pages: Images"
msgstr "HTML sayfaları kaydediliyor: Resimler"

#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2199
msgid "Saving HTML pages: Indexes"
msgstr "HTML sayfaları kaydediliyor: Dizinler"

#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2484
msgid "Copying original images"
msgstr "Özgün resimler kopyalanıyor"

#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2955
msgid "Could not find the style folder"
msgstr "Biçem klasörü bulunamadı"

#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2993
msgid "Could not create a temporary folder"
msgstr "Geçici klasör oluşturulamıyor"

#: extensions/webalbums/webalbums.extension.desktop.in.in:3
msgid "Web Albums"
msgstr "Web Albümleri"

#: extensions/webalbums/webalbums.extension.desktop.in.in:4
msgid "Create static web albums."
msgstr "Değişmeyen web albümleri oluştur."

#: gthumb/dlg-location.c:239 gthumb/gth-browser.c:1175
#: gthumb/gth-browser.c:6914 gthumb/gth-browser.c:6933
#: gthumb/gth-browser.c:6957 gthumb/gth-vfs-tree.c:393
#, c-format
msgid "Could not load the position “%s”"
msgstr "“%s” konumuna yüklenemedi"

#: gthumb/dlg-location.c:450 gthumb/dlg-location.c:460
msgid "Open"
msgstr "Aç"

#: gthumb/dlg-personalize-filters.c:237
msgid "Filter"
msgstr "Süzgeç"

#: gthumb/dlg-personalize-filters.c:315
msgid "Could not save the filter"
msgstr "Süzgeç kaydedilemedi"

#: gthumb/dlg-personalize-filters.c:358
msgid "New Filter"
msgstr "Yeni Süzgeç"

#: gthumb/dlg-personalize-filters.c:387
msgid "Edit Filter"
msgstr "Süzgeci Düzenle"

#: gthumb/dlg-personalize-filters.c:519 gthumb/gth-main-default-types.c:43
msgid "Filters"
msgstr "Süzgeçler"

#. add the page to the preferences dialog
#: gthumb/dlg-preferences-browser.c:188 gthumb/dlg-preferences-extensions.c:65
#: gthumb/gth-shortcuts-window.c:39
msgid "Browser"
msgstr "Tarayıcı"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:61
msgctxt "Extensions"
msgid "All"
msgstr "Tümü"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:62
msgctxt "Extensions"
msgid "Enabled"
msgstr "Etkinleştirildi"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:63
msgctxt "Extensions"
msgid "Disabled"
msgstr "Devre dışı bırakıldı"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:66
msgid "Viewers"
msgstr "Görüntüleyiciler"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:67 gthumb/gth-file-details.c:42
#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:33
msgid "Metadata"
msgstr "Üst veri"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:68
msgid "File tools"
msgstr "Dosya araçları"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:69
msgid "List tools"
msgstr "Liste araçları"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:70
msgid "Importers"
msgstr "İçeri aktarıcılar"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:71
msgid "Exporters"
msgstr "Dışa aktarıcılar"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:368
msgid "Could not activate the extension"
msgstr "Uzantı etkinleştirilemedi"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:374
msgid "Could not deactivate the extension"
msgstr "Uzantılar devre dışı bırakılamadı"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:491
msgid "gThumb Development Team"
msgstr "gthumb Geliştirme Takımı"

#. add the page to the preferences dialog
#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:664
msgid "Extensions"
msgstr "Uzantılar"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:713
msgid "Restart required"
msgstr "Yeniden başlatma gerekli"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:714
msgid "You need to restart gthumb for these changes to take effect"
msgstr ""
"Değişikliklerin uygulanabilmesi için gthumb uygulamasını yeniden başlatmanız "
"gerekmektedir"

#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:716
msgid "_Restart"
msgstr "_Yeniden Başlat"

#: gthumb/dlg-preferences-shortcuts.c:296
#: gthumb/dlg-preferences-shortcuts.c:371 gthumb/resources/gears-menu.ui:25
msgid "Revert"
msgstr "Dön"

#: gthumb/dlg-preferences-shortcuts.c:369
msgid "Do you want to revert all the changes and use the default shortcuts?"
msgstr ""
"Tüm değişiklikleri geri almak ve öntanımlı kısayolları kullanmak istiyor "
"musun?"

#: gthumb/dlg-preferences-shortcuts.c:542
msgctxt "Shortcuts"
msgid "All"
msgstr "Tümü"

#: gthumb/dlg-preferences-shortcuts.c:548
msgctxt "Shortcuts"
msgid "Modified"
msgstr "Değiştirildi"

#. add the page to the preferences dialog
#: gthumb/dlg-preferences-shortcuts.c:577
msgid "Shortcuts"
msgstr "Kısayollar"

#: gthumb/dlg-sort-order-folder-tree.c:84 gthumb/dlg-sort-order.c:113
msgid "Sort By"
msgstr "Buna Göre Sırala"

#. For translators: This is a progress size indicator, for example: 230.4 MB of 512.8 MB
#: gthumb/gio-utils.c:1059
#, c-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s/%s"

#: gthumb/gio-utils.c:1148
#, c-format
msgid "Moving “%s” to “%s”"
msgstr "“%s” “%s” konumuna taşınıyor"

#: gthumb/gio-utils.c:1150
#, c-format
msgid "Copying “%s” to “%s”"
msgstr "“%s” “%s” konumuna kopyalanıyor"

#: gthumb/gio-utils.c:1561
msgid "Moving files"
msgstr "Dosyalar taşınıyor"

#: gthumb/gio-utils.c:1561
msgid "Copying files"
msgstr "Dosyalar kopyalanıyor"

#: gthumb/gio-utils.c:1562 gthumb/gio-utils.c:1793 gthumb/gio-utils.c:1923
msgid "Getting file information"
msgstr "Dosya bilgisi alınıyor"

#: gthumb/gio-utils.c:1728
msgid "Deleting files"
msgstr "Dosyalar siliniyor"

#: gthumb/gio-utils.c:1869
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Dosyalar çöpe taşınıyor"

#. hour:minutes:seconds
#. Translators: This is a time format, like "9∶05∶02" for 9
#. * hours, 5 minutes, and 2 seconds. You may change "∶" to
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: gthumb/glib-utils.c:2104
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "%d∶%02d∶%02d"
msgstr "%d∶%02d∶%02d"

#. minutes:seconds
#. Translators: This is a time format, like "5∶02" for 5
#. * minutes and 2 seconds. You may change "∶" to the
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: gthumb/glib-utils.c:2113
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "%d∶%02d"
msgstr "%d∶%02d"

#: gthumb/gth-accel-dialog.c:123
msgid "Press a combination of keys to use as shortcut."
msgstr "Kısayol olarak kullanmak için tuş bileşimine basın."

#: gthumb/gth-accel-dialog.c:124
msgid "Press Esc to cancel"
msgstr "İptal etmek için Esc’ye basınız"

#: gthumb/gth-application.c:52
msgid "Open a new window"
msgstr "Yeni Pencere Aç"

#: gthumb/gth-application.c:56
msgid "Start in fullscreen mode"
msgstr "Tam ekran kipinde başlat"

#: gthumb/gth-application.c:60
msgid "Automatically start a presentation"
msgstr "Sunumu kendiliğinden başlat"

#: gthumb/gth-application.c:64
msgid "Automatically import digital camera photos"
msgstr "Sayısal kamera fotoğraflarını kendiliğinden içeri aktar"

#: gthumb/gth-application.c:68
msgid "Show version"
msgstr "Sürümü göster"

#: gthumb/gth-application.c:71
msgid "[FILE…] [DIRECTORY…]"
msgstr "[DOSYA…] [DİZİN…]"

#: gthumb/gth-application.c:170
msgid "— Image browser and viewer"
msgstr "— Resim tarayıcısı ya da göstericisi"

#: gthumb/gth-browser-actions-callbacks.c:102
msgid ""
"gThumb is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version."
msgstr ""
"gThumb özgür yazılımdır; Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan GNU Genel "
"Kamu Lisansı şartları altında; Lisans sürümü 2 ya da (isteğinize göre) daha "
"sonraki sürümleriyle değiştirebilir ve yeniden dağıtabilirsiniz."

#: gthumb/gth-browser-actions-callbacks.c:106
msgid ""
"gThumb is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details."
msgstr ""
"gThumb kullanışlı olması maksadıyla dağıtılmaktadır, ancak HİÇBİR GARANTİSİ "
"YOKTUR; aynı zamanda BİR AMACA UYGUNLUĞU ya da SATILABİLİRLİĞİ garanti "
"etmez.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel Kamu Lisansını inceleyin."

#: gthumb/gth-browser-actions-callbacks.c:110
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"gThumb.  If not, see http://www.gnu.org/licenses/."
msgstr ""
"GNU Genel Kamu Lisansının bir kopyasını gThumb uygulaması ile birlikte almış "
"olmalısınız. Eğer almadıysanız, http://www.gnu.org/licenses/ adresine "
"bakabilirsiniz."

#: gthumb/gth-browser-actions-callbacks.c:129
msgid "An image viewer and browser for GNOME."
msgstr "GNOME için resim tarayıcı ve gösterici."

#: gthumb/gth-browser-actions-callbacks.c:132
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Görkem Çetin <gorkem@bahcesehir.edu.tr>\n"
"Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>\n"
"Rıdvan Can <ridvan@gamebox.net>\n"
"Simge Sezgin <simgeszgn@gmail.com>\n"
"Serdar Sağlam <teknomobil@yandex.com>\n"
"Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>\n"
"Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:101 gthumb/resources/gears-menu.ui:49
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klavye Kısayolları"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:102
msgid "Quit"
msgstr "Çık"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:105
msgid "Show browser"
msgstr "Tarayıcıyı göster"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:106
msgid "Close window"
msgstr "Pencereyi kapat"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:108
msgid "Open location"
msgstr "Konum aç"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:109 gthumb/gth-browser.c:4822
#: gthumb/gth-browser.c:4840 gthumb/resources/file-list-menu.ui:7
#: gthumb/resources/file-menu.ui:7
msgid "Fullscreen"
msgstr "Tam Ekran"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:110
msgid "Revert image to saved"
msgstr "Kayıtlı resme döndür"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:111
msgid "Save image"
msgstr "Resmi kaydet"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:112
msgid "Save image as"
msgstr "Resmi farklı kaydet"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:113
msgid "Sidebar"
msgstr "Kenar çubuğu"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:114
msgid "Statusbar"
msgstr "Durum çubuğu"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:115
msgid "Thumbnails list"
msgstr "Küçük resimler listesi"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:117
msgid "Load previous location"
msgstr "Önceki konumu yükle"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:118
msgid "Load next location"
msgstr "Sonraki konumu yükle"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:119
msgid "Load parent folder"
msgstr "Üst klasörü yükle"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:120
msgid "Load home"
msgstr "Ev’i yükle"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:121
msgid "Reload location"
msgstr "Konumu yeniden yükle"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:122
msgid "Show/Hide hidden files"
msgstr "Gizli dosyaları göster/gizle"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:123
msgid "Change sorting order"
msgstr "Sıralama ölçütünü değiştir"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:127
msgid "Show first file"
msgstr "İlk dosyayı göster"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:128
msgid "Show last file"
msgstr "Son dosyayı göster"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:130
msgid "Image tools"
msgstr "Resim araçları"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:131
msgid "File properties"
msgstr "Dosya özellikleri"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:133
msgid "Select all"
msgstr "Tümünü seç"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:134
msgid "Select none"
msgstr "Hiçbirini seçme"

#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:136 gthumb/gth-filterbar.c:526
msgid "All"
msgstr "Tüm"

#: gthumb/gth-browser.c:413
msgid "[modified]"
msgstr "[değiştirildi]"

#: gthumb/gth-browser.c:878
#, c-format
msgid "%d file selected (%s)"
msgid_plural "%d files selected (%s)"
msgstr[0] "%d seçilen dosya (%s)"

#: gthumb/gth-browser.c:913
#, c-format
msgid "%s of free space"
msgstr "%s boş alan"

#: gthumb/gth-browser.c:1907 gthumb/gth-browser.c:1923
#, c-format
msgid "No suitable module found for %s"
msgstr "%s için uygun modül bulunamadı"

#: gthumb/gth-browser.c:2028
#, c-format
msgid "Save changes to file “%s”?"
msgstr "Değişiklikler “%s” dosyasına kaydedilsin mi?"

#: gthumb/gth-browser.c:2033
msgid "If you don’t save, changes to the file will be permanently lost."
msgstr ""
"Eğer kaydetmezseniz, dosyadaki değişiklikler kalıcı olarak yitirilecektir."

#: gthumb/gth-browser.c:2034
msgid "Do _Not Save"
msgstr "Kaydet_mez"

#: gthumb/gth-browser.c:2540 gthumb/gth-browser.c:4848
msgid "Accept"
msgstr "Kabul Et"

#: gthumb/gth-browser.c:2540 gthumb/gtk-utils.h:37
msgid "_Close"
msgstr "_Kapat"

#: gthumb/gth-browser.c:3083
msgid "Could not change name"
msgstr "Ad değiştirilemedi"

#: gthumb/gth-browser.c:3579
msgid "Modified"
msgstr "Değiştirildi"

#: gthumb/gth-browser.c:4770
msgid "Go to the previous visited location"
msgstr "Ziyaret edilmiş önceki yere git"

#: gthumb/gth-browser.c:4776
msgid "Go to the next visited location"
msgstr "Ziyaret edilmiş sonraki yere git"

#: gthumb/gth-browser.c:4784
msgid "History"
msgstr "Geçmiş"

#: gthumb/gth-browser.c:4798
msgid "View the folders"
msgstr "Klasörleri göster"

#: gthumb/gth-browser.c:4813
msgid "Edit file"
msgstr "Dosya Düzenle"

#: gthumb/gth-browser.c:4904 gthumb/gth-progress-dialog.c:310
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:455
msgid "Operations"
msgstr "İşlemler"

#: gthumb/gth-browser.c:6915
#, c-format
msgid "File type not supported"
msgstr "Dosya türü desteklenmiyor"

#: gthumb/gth-browser.c:6958
#, c-format
msgid "No suitable module found"
msgstr "Uygun modül bulunamadı"

#: gthumb/gth-extensions.c:206
#, c-format
msgid "Could not open the module “%s”: %s"
msgstr "“%s” modülü açılamadı: %s"

#: gthumb/gth-extensions.c:759
#, c-format
msgid "The extension “%1$s” is required by the extension “%2$s”"
msgstr "“%1$s” uzantısı “%2$s” tarafından istenir"

#: gthumb/gth-file-chooser-dialog.c:145
msgid "All Supported Files"
msgstr "Tüm Desteklenen Dosyalar"

#: gthumb/gth-file-chooser-dialog.c:195
msgid "_Show Format Options"
msgstr "Biçim Seçeneklerini _Göster"

#: gthumb/gth-file-list.c:41 gthumb/gth-folder-tree.c:1198
msgid "No file"
msgstr "Dosya yok"

#: gthumb/gth-file-source-vfs.c:288
msgid "Computer"
msgstr "Bilgisayar"

#: gthumb/gth-file-source-vfs.c:880
msgid ""
"The files cannot be moved to the Trash. Do you want to delete them "
"permanently?"
msgstr "Dosyalar Çöpe taşınamadı. Onları kalıcı olarak silmek istiyor musunuz?"

#: gthumb/gth-file-source-vfs.c:891
msgid "Could not move the files to the Trash"
msgstr "Dosyalar Çöpe taşınamadı"

#: gthumb/gth-file-source-vfs.c:936
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
msgstr "“%s” dosyasını kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?"

#: gthumb/gth-file-source-vfs.c:939
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected file?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected files?"
msgstr[0] ""
"Seçilen %'d dosyasını kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?"

#: gthumb/gth-file-source-vfs.c:949
msgid "If you delete a file, it will be permanently lost."
msgstr "Eğer dosyayı silerseniz, kalıcı olarak yitirilecek."

#. "files" label
#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:179 gthumb/gth-filter.c:287
msgid "files"
msgstr "dosyalar"

#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:180 gthumb/gth-filter.c:43
#: gthumb/gth-test-simple.c:78
msgid "kB"
msgstr "kB"

#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:181 gthumb/gth-filter.c:44
#: gthumb/gth-test-simple.c:79
msgid "MB"
msgstr "MB"

#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:182 gthumb/gth-filter.c:45
#: gthumb/gth-test-simple.c:80
msgid "GB"
msgstr "GB"

#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:226
msgid "ascending"
msgstr "artan"

#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:227
msgid "descending"
msgstr "azalan"

#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:521
#, c-format
msgid "No limit specified"
msgstr "Sınır belirtilmemiş"

#: gthumb/gth-folder-tree.c:1485
msgid "(Open Parent)"
msgstr "(Üst Klasörü Aç)"

#: gthumb/gth-folder-tree.c:1993
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Yeni ad girin:"

#: gthumb/gth-histogram-view.c:911
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

#. Translators: RGB is an acronym for Red Green Blue
#: gthumb/gth-histogram-view.c:917
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

#: gthumb/gth-image-list-task.c:144
msgid "Could not rename the file"
msgstr "Dosya yeniden adlandırılamadı"

#: gthumb/gth-image-saver.c:39
msgid "No options available for this file type"
msgstr "Bu dosya türü için kullanılabilir seçenek yok"

#: gthumb/gth-image-saver.c:185
#, c-format
msgid "Could not find a suitable module to save the image as “%s”"
msgstr "Resmi, “%s” olarak kaydetmek için uygun modül bulunamadı"

#: gthumb/gth-load-file-data-task.c:111
msgid "Reading file information"
msgstr "Dosya bilgisi okunuyor"

#: gthumb/gth-location-chooser-dialog.c:194 gthumb/resources/gears-menu.ui:35
msgid "Hidden Files"
msgstr "Gizli Dosyalar"

#: gthumb/gth-location-chooser.c:572
msgid "Locations"
msgstr "Konumlar"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:39
msgid "Name"
msgstr "Ad"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:40 gthumb/gth-main-default-tests.c:351
msgid "Size"
msgstr "Boyut"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:41
msgid "Bytes"
msgstr "Bayt"

#. Translators: the file modified time.
#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:43
msgid "Modified Date & Time"
msgstr "Değiştirme Tarihi ve Zamanı"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:44
msgid "Type"
msgstr "Tür"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:49
msgid "Duration"
msgstr "Süre"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:51
msgid "Exposure Settings"
msgstr "Pozlama Ayarları"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:52
msgid "Aperture"
msgstr "Diyafram açıklığı"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:53
msgid "ISO Speed"
msgstr "ISO Hızı"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:54
msgid "Exposure Time"
msgstr "Pozlama Süresi"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:55
msgid "Shutter Speed"
msgstr "Objektif Hızı"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:56
msgid "Focal Length"
msgstr "Odak Uzaklığı"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:57
msgid "Flash"
msgstr "Işık"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:58
msgid "Camera Model"
msgstr "Kamera Modeli"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:59
msgid "Color Profile"
msgstr "Renk Profili"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:61
msgid "General Date & Time"
msgstr "Genel Tarih ve Zaman"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:68
msgid "Author"
msgstr "Yazar"

#: gthumb/gth-main-default-metadata.c:69
msgid "Copyright"
msgstr "Telif Hakkı"

#: gthumb/gth-main-default-sort-types.c:167
msgid "file path"
msgstr "dosya yolu"

#: gthumb/gth-main-default-sort-types.c:168
msgid "file size"
msgstr "dosya boyutu"

#: gthumb/gth-main-default-sort-types.c:170
msgid "no sorting"
msgstr "sıralama yok"

#: gthumb/gth-main-default-sort-types.c:171
msgid "dimensions"
msgstr "boyutlar"

#: gthumb/gth-main-default-sort-types.c:172
msgid "aspect ratio"
msgstr "en boy oranı"

#: gthumb/gth-main-default-tests.c:286
msgid "All Files"
msgstr "Tüm Dosyalar"

#: gthumb/gth-main-default-tests.c:293
msgid "All Images"
msgstr "Tüm Resimler"

#: gthumb/gth-main-default-tests.c:300
msgid "JPEG Images"
msgstr "JPEG Resimler"

#: gthumb/gth-main-default-tests.c:307
msgid "Raw Photos"
msgstr "RAW Fotoğraflar"

#: gthumb/gth-main-default-tests.c:328
msgid "Media"
msgstr "Ortam"

#: gthumb/gth-main-default-tests.c:335
msgid "Text Files"
msgstr "Metin Dosyaları"

#: gthumb/gth-main-default-tests.c:343
msgid "Filename"
msgstr "Dosya adı"

#: gthumb/gth-main-default-tests.c:375
msgid "Title (embedded)"
msgstr "Başlık (gömülü)"

#: gthumb/gth-main-default-tests.c:383
msgid "Description (embedded)"
msgstr "Açıklama (gömülü)"

#: gthumb/gth-main-default-types.c:39
msgid "Show/Hide"
msgstr "Göster/Gizle"

#: gthumb/gth-main-default-types.c:40
msgid "Navigation"
msgstr "Gezinme"

#: gthumb/gth-main-default-types.c:41
msgid "File Manager"
msgstr "Dosya Yöneticisi"

#: gthumb/gth-overwrite-dialog.c:326
msgid "Overwrite"
msgstr "Üzerine yaz"

#: gthumb/gth-save-file-data-task.c:105
msgid "Saving file information"
msgstr "Dosya bilgisi kaydediliyor"

#. Translators: %s is a filename
#: gthumb/gth-save-image-task.c:161
#, c-format
msgid "Saving “%s”"
msgstr "“%s” kaydediliyor"

#: gthumb/gth-tags-entry.c:507
#, c-format
msgid "Create tag “%s”"
msgstr "“%s” etiketini oluştur"

#: gthumb/gth-tags-entry.c:1090
msgid "Show all the tags"
msgstr "Tüm etiketleri göster"

#: gthumb/gth-tags-file.c:235
msgid "Holidays"
msgstr "Tatiller"

#: gthumb/gth-tags-file.c:236
msgid "Temporary"
msgstr "Geçici"

#: gthumb/gth-tags-file.c:237
msgid "Screenshots"
msgstr "Ekran Görüntüsü"

#: gthumb/gth-tags-file.c:238
msgid "Science"
msgstr "Bilim"

#: gthumb/gth-tags-file.c:239
msgid "Favorite"
msgstr "Favori"

#: gthumb/gth-tags-file.c:240
msgid "Important"
msgstr "Önemli"

#: gthumb/gth-tags-file.c:241
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: gthumb/gth-tags-file.c:242
msgid "Games"
msgstr "Oyunlar"

#: gthumb/gth-tags-file.c:243
msgid "Party"
msgstr "Parti"

#: gthumb/gth-tags-file.c:244
msgid "Birthday"
msgstr "Doğum Günü"

#: gthumb/gth-tags-file.c:245
msgid "Astronomy"
msgstr "Astronomi"

#: gthumb/gth-tags-file.c:246
msgid "Family"
msgstr "Aile"

#. Translators: The space character not the Astronomy space.
#: gthumb/gth-template-editor-dialog.c:424
msgid "Space"
msgstr "Boşluk"

#: gthumb/gth-template-selector.c:35
msgid "Year"
msgstr "Yıl"

#: gthumb/gth-template-selector.c:36
msgid "Month"
msgstr "Ay"

#: gthumb/gth-template-selector.c:37
msgid "Day of the month"
msgstr "Ayın günü"

#: gthumb/gth-template-selector.c:38
msgid "Hour"
msgstr "Saat"

#: gthumb/gth-template-selector.c:39
msgid "Minute"
msgstr "Dakika"

#. Translators: the time second, not the second place.
#: gthumb/gth-template-selector.c:41
msgid "Second"
msgstr "Saniye"

#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:67 gthumb/gth-test-simple.c:57
msgid "is lower than"
msgstr "daha küçükse"

#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:68 gthumb/gth-test-simple.c:58
msgid "is greater than"
msgstr "daha büyükse"

#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:69 gthumb/gth-test-simple.c:59
msgid "is equal to"
msgstr "eşit"

#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:70 gthumb/gth-test-simple.c:60
msgid "is greater than or equal to"
msgstr "eşit ya da daha büyükse"

#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:71 gthumb/gth-test-simple.c:61
msgid "is lower than or equal to"
msgstr "eşit ya da daha küçükse"

#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:369 gthumb/gth-test-category.c:421
#: gthumb/gth-test-simple.c:1084 gthumb/gth-test-simple.c:1105
#: gthumb/gth-test-simple.c:1131
#, c-format
msgid "The test definition is incomplete"
msgstr "Tamamlanmamış test tanımlaması"

#: gthumb/gth-test-category.c:46 gthumb/gth-test-simple.c:50
#: gthumb/gth-test-simple.c:67
msgid "is"
msgstr "-dır"

#: gthumb/gth-test-category.c:47
msgid "is only"
msgstr "yalnızca"

#: gthumb/gth-test-category.c:48 gthumb/gth-test-simple.c:51
#: gthumb/gth-test-simple.c:68
msgid "is not"
msgstr "değil"

#: gthumb/gth-test-category.c:49 gthumb/gth-test-simple.c:53
msgid "matches"
msgstr "eşleştir"

#: gthumb/gth-test-selector.c:259
msgid "Add a new rule"
msgstr "Yeni kural ekle"

#: gthumb/gth-test-selector.c:269
msgid "Remove this rule"
msgstr "Bu kuralı kaldır"

#: gthumb/gth-test-simple.c:47
msgid "contains"
msgstr "içerir"

#: gthumb/gth-test-simple.c:48
msgid "starts with"
msgstr "ile başlar"

#: gthumb/gth-test-simple.c:49
msgid "ends with"
msgstr "ile biter"

#: gthumb/gth-test-simple.c:52
msgid "does not contain"
msgstr "içermez"

#: gthumb/gth-test-simple.c:65
msgid "is before"
msgstr "daha önce"

#: gthumb/gth-test-simple.c:66
msgid "is after"
msgstr "sonra"

#: gthumb/gth-time-selector.c:542
msgid "Today"
msgstr "Bugün"

#: gthumb/gth-time-selector.c:550
msgid "Now"
msgstr "Şimdi"

#: gthumb/gth-toolbox.c:146
msgid "Colors"
msgstr "Renkler"

#: gthumb/gth-toolbox.c:147
msgid "Rotation"
msgstr "Döndürme"

#: gthumb/gth-window.c:1073
#, c-format
msgid ""
"The key combination «%s» is already assigned to the action «%s».  Do you "
"want to reassign it to this action instead?"
msgstr ""
"«%s» tuş birleşimi zaten «%s» eylemine atanmış. Bunun yerine bu eyleme "
"yeniden atamak ister misin?"

#: gthumb/gth-window.c:1081
msgid "Reassign"
msgstr "Yeniden ata"

#: gthumb/gth-window.c:1099
#, c-format
msgid ""
"The key combination «%s» is already assigned to the action «%s» and cannot "
"be changed."
msgstr "«%s» tuş birleşimi zaten «%s» eylemine atanmış ve değiştirilemez."

#: gthumb/gth-window.c:1103
#, c-format
msgid "The key combination «%s» is already assigned and cannot be changed."
msgstr "«%s» tuş birleşimi zaten atanmış ve değiştirilemez."

#: gthumb/gtk-utils.c:370
msgid "Could not display help"
msgstr "Yardım gösterilemedi"

#: gthumb/gtk-utils.c:730 gthumb/gtk-utils.c:737
msgid "Could not launch the application"
msgstr "Uygulama başlatılamadı"

#: gthumb/gtk-utils.c:840
msgid "_Copy Here"
msgstr "Buraya _Kopyala"

#: gthumb/gtk-utils.c:845
msgid "_Move Here"
msgstr "Buraya _Taşı"

#: gthumb/gtk-utils.c:850
msgid "_Link Here"
msgstr "Buraya _Bağla"

#: gthumb/gtk-utils.c:859
msgid "Cancel"
msgstr "İptal"

#: gthumb/gtk-utils.h:36
msgid "_Cancel"
msgstr "İ_ptal"

#: gthumb/gtk-utils.h:40 gthumb/resources/gears-menu.ui:53
msgid "_Help"
msgstr "_Yardım"

#: gthumb/gtk-utils.h:41
msgid "_New"
msgstr "_Yeni"

#: gthumb/gtk-utils.h:42
msgid "_Ok"
msgstr "_Tamam"

#: gthumb/gtk-utils.h:43
msgid "_Remove"
msgstr "Ka_ldır"

#: gthumb/gtk-utils.h:44
msgid "_Save"
msgstr "_Kaydet"

#: gthumb/gtk-utils.h:45
msgid "E_xecute"
msgstr "Y_ürüt"

#: gthumb/gtk-utils.h:46
msgid "_Upload"
msgstr "_Yükle"

#: gthumb/resources/folder-menu.ui:7
msgid "Open in New Window"
msgstr "Yeni Pencerede Aç"

#: gthumb/resources/folder-menu.ui:17 gthumb/resources/gears-menu.ui:31
msgid "Sort By…"
msgstr "Buna Göre Sırala…"

#: gthumb/resources/gears-menu.ui:11
msgid "Open Location…"
msgstr "Konumu Aç…"

#: gthumb/resources/gears-menu.ui:57
msgid "_About gThumb"
msgstr "gThumb H_akkında"

#: gthumb/resources/history-menu.ui:9
msgid "_Delete History"
msgstr "Geçmişi _Sil"